You are here

Κ. Κόκκινος: Πλώρη για ψηφιακή και τεχνολογική αναβάθμιση

07/02/2021 06:01

Η Κύπρος κατατάσσεται αρκετά χαμηλά στον ευρωπαϊκό δείκτη DESI που αφορά την ψηφιοποίηση και την τεχνολογία, όμως ο αρμόδιος Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος, δηλώνει αισιόδοξος ότι μπορούμε να ανατρέψουμε τα δεδομένα. «Πιστεύω βρισκόμαστε στη σωστή πορεία», αναφέρει σε συνέντευξη στη Stockwatch. Όπως σημειώνει υπάρχουν πολλά έργα σε εξέλιξη και σχεδιασμό προκειμένου η Κύπρος να αξιοποιήσει στο μέγιστο την τεχνολογία. Αναφέρει για το δημόσιο τομέα ως κομβικό σημείο τη νέα ψηφιακή πύλη Gov.cy «που θα ενοποιήσει όλες αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και θα διαθέτει νέες δυνατότητες, σύγχρονη αισθητική και λειτουργικότητα».

Επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει υιοθετήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα €95,5 δισ. και επομένως για τη χώρα μας «διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειές μας η άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων για έργα όχι μόνο ψηφιακής πολιτικής αλλά και έρευνας και καινοτομίας».

-Δεδομένης της στροφής προς τη ψηφιοποίηση υπηρεσιών, λόγω και της πανδημίας, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η Κύπρος στο συγκεκριμένο τομέα, τόσο σε ότι αφορά το κράτος, όσο και σε ότι αφορά τον ιδιωτικό τομέα;

Η ψηφιακή διακυβέρνηση, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η ψηφιοποίηση υπηρεσιών, αποτελεί όχι μόνο προτεραιότητα αλλά στρατηγική κατεύθυνση για το Υφυπουργείο. Έχουμε σχεδιάσει δράσεις δύο ταχυτήτων που περιλαμβάνουν τη συνεχή ψηφιοποίηση υπηρεσιών με ευέλικτη μεθοδολογία και έμφαση στην εμπειρία του χρήστη, υιοθετώντας σύγχρονες πρακτικές και πρότυπα, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ο μέγιστος αντίκτυπος για τη διευκόλυνση της επανεκκίνησης της οικονομίας και των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων με το κράτος. Κομβικό σημείο στην πορεία αυτή αποτελεί η νέα ψηφιακή πύλη Gov.cy που θα ενοποιήσει όλες αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και θα διαθέτει νέες δυνατότητες, σύγχρονη αισθητική και λειτουργικότητα. Παράλληλα, υλοποιούμε μεγάλα έργα ενίσχυσης της εσωτερικής λειτουργίας της κρατικής μηχανής αλλά και ουσιαστικής αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων όλων των δημόσιων υπηρεσιών. Ενδεικτικά, να αναφέρω ότι πρόσφατα έχει τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών το νέο σύστημα πληρωμής οφειλών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ αρχίζει σύντομα η υλοποίηση σημαντικών έργων όπως το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Φόρων και το ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, η ενδιάμεση λύση για το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία εντός των ημερών. Εντούτοις, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί μόνο ένα μέρος της προσπάθειας που καταβάλλουμε για μία ολιστική ψηφιακή μετάβαση. Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του συνόλου της κοινωνίας, αξιοποίηση και ανάπτυξη εφαρμογών τεχνολογιών αιχμής όπως τεχνητή νοημοσύνη και blockchain, καθώς και ενίσχυση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητα πληροφοριών στον κυβερνοχώρο, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως η δυναμική αλλά και οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, με ταχύτητα, ευελιξία, ασφάλεια αλλά και διαφάνεια. Επιπρόσθετα, προχωρούμε με την υλοποίηση έργων για βελτίωση των ευρυζωνικών υποδομών της χώρας, αξιοποιώντας ενσύρματες και ασύρματες τεχνολογίες αιχμής όπως Fiber to the Home (FTTH) και κινητής τηλεφωνίας 5G, για την οποία έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση και τα πρώτα δίκτυα αναμένονται εντός των επόμενων μηνών.

-Ποιο είναι το σημείο και το επίπεδο στο οποίο θέλουμε, ή θα πρέπει, να φτάσουμε;

Η Κύπρος, με βάση διεθνείς δείκτες, έχει κάνει τεράστια άλματα, τόσο σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, όσο και σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Σύμφωνα με τον δείκτη IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020 που αξιολογεί τη ψηφιακή ανταγωνιστικότητα σε 63 οικονομίες, η Κύπρος βρίσκεται στην 40η θέση, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 14 θέσεων σε σχέση με το 2019. Παράλληλα, στην Έκθεση Global Innovation Index 2020, η Κύπρος παρουσιάζεται ως η 2η πιο καινοτόμος οικονομία στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και Δυτικής Ασίας. Έχουμε καταφέρει πολλά, σε διάστημα μόλις 10 μηνών λειτουργίας του Υφυπουργείου. Εντούτοις, είναι γεγονός πως έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο. Είμαστε όμως προσηλωμένοι στον στόχο μας, και πιστεύω ακράδαντα πως οι δράσεις που έχουμε σχεδιάσει μπορούν να μας οδηγήσουν σύντομα και επιτυχώς σε μία ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία, που θα μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στους πολίτες της. Πέραν των όσων έχω αναφέρει πιο πάνω, προωθείται σειρά μεταρρυθμίσεων και κινήτρων που να ευνοούν την προσέλκυση εταιρειών Υψηλής Τεχνολογίας, Έρευνας και Καινοτομίας και τοποθέτηση της Κύπρου υψηλά στον παγκόσμιο χάρτη οικονομιών γνώσης.

Έξυπνες πόλεις και όχι μόνο

-Ποια άλλα είναι στις προτεραιότητες;

Παράλληλα, το Υφυπουργείο έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο σε θέματα Έξυπνων Πόλεων και συγκεκριμένα τροχιοδρομείται η ετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής για τη Δημιουργία Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities), σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, έχουμε αναλάβει οριζόντιο ρόλο για έργα ψηφιακής μετάβασης ύψους €200 εκατ., που έχουν συμπεριληφθεί από το σύνολο της Κυβέρνησης στις προτάσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων για έργα όχι μόνο ψηφιακής πολιτικής αλλά και έρευνας και καινοτομίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειές μας. Το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, με προϋπολογισμό €95,5 δισ., θεωρείται ως το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας μέχρι σήμερα, που θα κρατήσει την ΕΕ στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιων εξελίξεων στους τομείς αυτούς, ενώ έχει ως κύριο άξονα την επίτευξη μίας βιώσιμης ανάπτυξης και μίας ολοκληρωμένης πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Σε εθνικό επίπεδο, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας σχεδιάζει στοχευμένα προγράμματα για τη νέα προγραμματική περίοδο που στοχεύουν τόσο στην προώθηση της ερευνητικής αριστείας όσο και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της εμπορικοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, με προστιθέμενη αξία για την οικονομία αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Βρισκόμαστε στη σωστή πορεία

-Θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε το βαθμό ψηφιοποίησης άλλων χωρών της ΕΕ; Πόσο θα μας πάρει και τι άλλο χρειάζεται να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση;

Και μπορούμε και πρέπει να φτάσουμε ένα υψηλό βαθμό ψηφιοποίησης, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για μία δυναμική, ανθεκτική και ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία. Πιστεύω ακράδαντα πως με αποφασιστικότητα, τολμηρά βήματα και μία ολιστική προσέγγιση μπορούμε και θα πετύχουμε τους στόχους μας. Βρισκόμαστε στη σωστή πορεία και εναπόκειται στην ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά μας, να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και να μετατρέψουμε το όραμα σε πραγματικότητα. Ζούμε σε ένα δυναμικό περιβάλλον, με συνεχείς αλλαγές, νέες προκλήσεις και νέες ευκαιρίες. Με κινητήρα το πολλά υποσχόμενο ανθρώπινό μας δυναμικό, τους νέους μας, και με όχημα την τεχνολογία, καλούμαστε να οδηγηθούμε και να επιτύχουμε στη νέα ψηφιακή εποχή.

Κατά τη γνώμη μου, ο κύριος παράγοντας επιτυχίας, πέραν από την επένδυση στο πνευματικό μας κεφάλαιο, είναι η αλλαγή κουλτούρας που επιτάσσει μία επιτυχημένη ψηφιακή μετάβαση, και η οποία πρέπει να εμπνέεται και να καθοδηγείται από την Πολιτεία.

Της Μαρίας Χαμπή