You are here

Κ. Κωνσταντής, ΕΤΕΚ: Θετικό πρόσημο στη νέα πολιτική αδειοδοτήσεων

13/06/2021 06:30

Θετικό πρόσημο στην εφαρμογή της νέας Πολιτικής Αδειοδότησης της ανάπτυξης, η οποία έχει σκοπό τη συνολική αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που αφορούν την αδειοδότηση, έλεγχο και τιτλοποίηση αναπτύξεων, δίνει ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντής.

Σε  συνέντευξη του στην StockWatch, εξηγεί ότι η ανταπόκριση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως είναι ικανοποιητική, σε αντίθεση με τους δήμους, σε διάφορα ζητήματα και κυρίως, σε ότι αφορά την τήρηση της προθεσμίας των 20 ημερών για την έκδοση άδειας οικοδομής.

Ο κ. Κωνσταντής αναλύει επίσης, τις πρωτοβουλίες αλλά και τη μελέτη που ετοίμασε το Επιμελητήριο και απέστειλε σε αρμόδιους υπουργούς και φορείς, σε σχέση με την διάσωση και αξιοποίηση των επικίνδυνων διατηρητέων οικοδομών και αρχαίων μνημείων, ιδιαίτερα μετά την κατεδάφιση παλιών κατοικιών κοντά στην Αρχιεπισκοπή στη Λευκωσία.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ εξηγεί παράλληλα, το ρόλο που θα διαδραματίσει το Επιμελητήριο, ως ο τεχνικός σύμβουλος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και τα κονδύλια που έρχονται.

Αναφέρει ότι ήδη έχει ζητήσει την επίσπευση της υλοποίησης μιας σειράς μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμών στο σύστημα δημοσίων συμβάσεων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα, τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν στον τομέα της πράσινη ενέργειας.

Τέλος κάνει αναφορά στην Παγκόσμια Εκστρατεία VisionZero σε σχέση με τα εργατικά ατυχήματα, καλώντας επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως υιοθετήσουν τη νέα στρατηγική και να εφαρμόσουν τους 7 χρυσούς της κανόνες.

Ακολουθεί αυτούσια η συνέντευξη

Η νέα πολιτική αδειοδότησης αναπτύξεων

-Από την μέχρι σήμερα εμπειρία σας, πώς θα αξιολογούσατε τη νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτωβρίου 2020;

Η πρώτη αξιολόγηση της νέας πολιτικής αδειοδότησης έχει θετικό πρόσημο. Στοιχεία της νέας πολιτικής ήταν ριζοσπαστικά για τα κυπριακά δεδομένα. Η ηλεκτρονική υποβολή, η οποία αποτελούσε κόκκινη γραμμή για το ΕΤΕΚ και ως εκ των ουκ άνευ μιλώντας για εκσυγχρονισμό, αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη παρακαταθήκη και κέρδος αυτής της προσπάθειας. Φυσικά αναμένουμε την ολοκλήρωση του Ιππόδαμου, ενός ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης της πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την έγκριση της οικοδομής μετά την ανέγερσή της.

Ασφαλώς, ως κάτι νέο, τον πρώτο καιρό παρατηρήθηκαν μικροπροβλήματα τα οποία όμως εντοπίζονται και καταβάλλονται προσπάθειες για να αντιμετωπίζονται. Ενώ η ανταπόκριση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως είναι ικανοποιητική, δεν μπορεί να λεχθεί το ίδιο για τους δήμους, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μη τήρηση της προθεσμίας των 20 ημερών  για την έκδοση άδειας οικοδομής.

Επίσης, είναι απογοητευτικό οι δήμοι να μην εφαρμόζουν την ηλεκτρονική υποβολή και να μην αποδέχονται τη χρήση του κρατικού μηχανογραφικού συστήματος Ιππόδαμος, αναζητώντας δικές τους λύσεις. Ακόμα, είναι απογοητευτικό οι Δήμοι να συνεχίζουν να απαιτούν  πρόσφατα επίσημα αντίγραφα κρατικών εγγράφων, κάτι που ταλαιπωρεί αιτητές και επαγγελματίες, σε αντίθεση με το κεντρικό κράτος που έχει ήδη βρει λύση σε αυτά.

-Ποια είναι τα επόμενα βήματα του ΕΤΕΚ για την πλήρη εφαρμογή και επέκταση της νέας πολιτικής αδειοδοτήσεων;

Ασφαλώς αυτό που έγινε την 1η Οκτωβρίου είναι το πρώτο βήμα. Το ΕΤΕΚ έχει ήδη κάνει προτάσεις για τα επόμενα βήματα τα οποία αφορούν επέκταση της πολιτικής, δηλαδή της ηλεκτρονικής υποβολής και της ταχείας αδειοδότησης για μεγαλύτερο αριθμό οικιστικών μονάδων. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε πρόταση έτσι ώστε να βρεθεί λύση στην αδικαιολόγητη καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση αδειών οικοδομής.

Τέλος, σημειώνεται πως υπάρχει και μια σειρά άλλων επικουρικών θεμάτων τα οποία θα δρούσαν βοηθητικά στην όλη προσπάθεια και δεν έχουν μετουσιωθεί σε πράξη, παρόλο που έχει γίνει εκτενής και ολοκληρωμένη εργασία. Αναφέρομαι στην απλοποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των τελών για άδεια οικοδομής και την έκδοση του διατάγματος που να επιτρέπει την εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας οικοδομής για πολύ μικρές προσθήκες σε οικοδομές ή για οικοδομικές εργασίες ήσσονος σημασίας. Τα θέματα αυτά θα τεθούν εκ νέου από το ΕΤΕΚ στους αρμόδιους Υπουργούς.

Ολιστική προσέγγιση για διατηρητέα

-Για το ζήτημα διάσωσης και αξιοποίησης των επικίνδυνων διατηρητέων οικοδομών και αρχαίων μνημείων, το ΕΤΕΚ είχε κάποιες πρωτοβουλίες και ειδικά μετά την κατεδάφιση των παλιών σπιτιών κοντά στην Αρχιεπισκοπή στη Λευκωσία. Που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το θέμα και κυρίως για την παλιά Λευκωσία;

Διαχρονική θέση του Επιμελητηρίου είναι πως η αρχιτεκτονική κληρονομιά αποτελεί κοινό αγαθό, του οποίου όλοι είμαστε εν δυνάμει διαχειριστές και έχουμε υποχρέωση προς τον πολιτισμό μας και τις μελλοντικές γενιές να σεβόμαστε και να προστατεύουμε.

Η διαχείριση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς αποτελεί διεθνώς πεδίο συζήτησης για το σημαντικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην οικονομία και την κοινωνία, στον τουρισμό, στην αστική ανάπτυξη, στην αισθητική αναβάθμιση και στην ποιότητα της ζωής των πολιτών.

Για να συμβεί αυτό όμως απαιτείται ολιστική προσέγγιση και όχι αποσπασματικές πυροσβεστικές εκ των υστέρων παρεμβάσεις ανά προβληματική περίπτωση. Εκ των ων ουκ άνευ η χάραξη στρατηγικής για τη διαχείρισή της είναι απαραίτητη, ενώ έμφαση πρέπει να δοθεί στην οργάνωση και συντονισμό της πολυδιασπασμένης αρμοδιότητας για το θέμα, με αναφορά σε σύγχρονες αρχές πολιτιστικής, πολεοδομικής και οικονομικής πολιτικής.

Στο αυτό το πλαίσιο συζήτησης για την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά, η οποία επανήλθε εντονότερα το τελευταίο διάστημα λόγω πολλών γεγονότων αλόγιστης καταστροφής της, το Επιμελητήριο ετοίμασε και απέστειλε σε αρμόδιους υπουργούς εκτενή σχετική έκθεση.

Η έκθεση συντάχθηκε από ομάδα συναδέλφων με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο έπειτα από πολύμηνη εκτενή έρευνα του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, καταγραφής πρακτικών του εξωτερικού και σειράς συναντήσεων με τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, με στόχο την εισήγηση εργαλείων και μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης.

Ειδικότερα υπογραμμίζεται πως, πέραν όλων των άλλων εισηγήσεων που περιέχονται στην έκθεση, τα υφιστάμενα σοβαρά ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ριζικά εάν δεν ληφθεί η πολιτική απόφαση για νομοθετικές ρυθμίσεις που θα επιλύσουν οριστικά τα προβλήματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος (απουσία ιδιοκτητών, ασυμφωνία συνιδιοκτητών κοκ) που αποτελούν τροχοπέδη για αποτελεσματική εφαρμογή οποιοδήποτε άλλου μέτρου.

Για το θέμα το Επιμελητήριο συνεργάζεται ήδη με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, με τη στήριξη του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Οι παρεμβάσεις του ΕΤΕΚ μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την πρότασή του στον Υπουργό Οικονομικών για την αξιοποίηση χρηματοδότησης για τη δημιουργία κατάλληλης ηλεκτρονικής υποδομής και για την αποτύπωση και ψηφιοποίηση σημαντικού αριθμού διατηρητέων οικοδομών και άλλων μνημείων πολιτιστικής αξίας.

Την παρέμβασή του επίσης προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών σε σχέση με την τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου για την επιβολή πρόστιμου στις περιπτώσεις παραβίασης του Διατάγματος Διατήρησης, καθώς και την ετοιμασία εισήγησης σε σχέση με την αξιοποίηση των τ/κ διατηρητέων κτισμάτων στην εντός των τειχών Λευκωσία.

Το Επιμελητήριο, ως ο τεχνικός σύμβουλος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα συνεχίσει να παρεμβαίνει προς την πολιτεία και να συνεισφέρει στη συζήτηση μέτρων και πολιτικών προς την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και ορθολογικής αναπτυξιακής στρατηγικής για την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά.

Οι εισηγήσεις του ΕΤΕΚ στο Σχ. Ανάκαμψης

-Ποια η άποψη σας και ο ρόλος του Επιμελητηρίου για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και τα κονδύλια που έρχονται για προώθηση της πράσινης ενέργειας, και άλλων σημαντικών δράσεων;

Το ΕΤΕΚ έχει ήδη δηλώσει δημόσια πως είναι εξαιρετικής σημασίας να αξιοποιηθούν με μελετημένο, αλλά ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο, τα περίπου €3 δισ. που θα διοχετευτούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα Διαρθρωτικά Ταμεία την επόμενη πενταετία, μεγάλο μέρος των οποίων αφορά και τον κατασκευαστικό κλάδο.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης σημαντικό ποσοστό της χρηματοδότησης θα αφορά τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη ανάπτυξη και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας μας. Το ΕΤΕΚ είχε ζητήσει το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και είχε υποβάλει συγκεκριμένα σχόλια και εισηγήσεις επί τούτου.

Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της περιόδου 2021-2027 σε μεγάλο βαθμό θα διοχετευτεί στην οικονομία μέσω των αναπτυξιακών προϋπολογισμών του κράτους και του ευρύτερου δημόσιου.

Με δεδομένα τα προβλήματα επίτευξης υψηλών ποσοστών υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια, αλλά και διάφορων ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις διερωτόμαστε κατά πόσο θα έπρεπε να ενταχθεί στις επενδύσεις/δράσεις του Σχεδίου - με προτεραιότητα ως προς τον χρόνο υλοποίησης - δράση που να αφορά την αύξηση της φέρουσας ικανότητας του κράτους και του ευρύτερου δημοσίου για την έγκαιρο και αποτελεσματικό προγραμματισμό, ωρίμανση, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων και επενδύσεων, μέσω συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα ή άλλως πως.

Στο ίδιο πλαίσιο εισηγηθήκαμε την επίσπευση της υλοποίησης μιας σειράς μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμών στο σύστημα δημοσίων συμβάσεων (π.χ. λειτουργοί αγορών,  ανεξάρτητη μονάδα αγορών, επέκταση θεσμού συμφωνιών πλαίσιο κοκ) οι οποίες έχουν ήδη εξαγγελθεί από την παρούσα Κυβέρνηση και θα συμβάλουν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απορρόφηση των κονδυλίων.

Το Επιμελητήριο υπέβαλε, επίσης, αριθμό προτάσεων και έργων για ένταξή τους στο Ταμείο Ανάκαμψης ή και στα Διαρθρωτικά Ταμεία. Μια εξ αυτών η οποία αφορά την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ειδικότερα διατηρητέων κτιρίων, και η οποία έγινε με τη συνεργασία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο.

Τώρα σε ό,τι αφορά την πράσινη ενέργεια είναι πάγια θέση του ΕΤΕΚ πως ο τομέας των ενεργειακών ανακαινίσεων, της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει μεγάλη προοπτική, εάν οργανωθεί κατάλληλα και δοθούν τα αντίστοιχα κίνητρα.

Είμαστε ικανοποιημένοι ότι το διαθέσιμο ποσό που αφορά χορηγίες για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, πολλαπλασιάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Παρόλο που το ποσό αυτή τη φορά ήταν πολύ μεγαλύτερο, το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν έντονο και  σε τρεις μήνες έγιναν πέραν των 2.000 αιτήσεων υπερδεσμεύοντας τα 35 εκατομμύρια ευρώ της πρώτης φάσης του Σχεδίου. Αυτό επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις του ΕΤΕΚ ότι ο τομέας των ενεργειακών ανακαινίσεων έχει προοπτική και μπορεί να αποτελεί βασικό και ορθολογικό πυλώνα της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Αύξηση εργατικών ατυχημάτων

-Ποια σημασία δίνει το Επιμελητήριο στο θέμα Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία; Πρόσφατα είχατε συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας για το θέμα αυτό;

Το ΕΤΕΚ έθετε και θέτει τα θέματα ασφάλειας και υγείας ψηλά στις προτεραιότητές του και συμμετέχει ενεργά στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας. Εντατικοποιώντας τη δράση του προς τον σκοπό αυτό έχει προσχωρήσει ως επίσημος εταίρος στην Παγκόσμια Εκστρατεία VisionZero και καλεί επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως υιοθετήσουν αυτή τη νέα στρατηγική και να εφαρμόσουν τους 7 Χρυσούς της Κανόνες, που επεξηγούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της εκστρατείας. http://visionzero.global/sites/default/files/2019-06/WEB-3176-AISS-VisionZero-BrochureGrec-20190528.pdf

Σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προωθεί, μεταξύ άλλων δράσεων, συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη λήψη οριζόντιων μέτρων διασφάλισης της συμμόρφωσης για την εφαρμογή της πρόληψης, για τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών του σε θέματα ασφάλειας και υγείας όπως είναι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Η παρατηρούμενη κατά την τελευταία διετία αύξηση των ατυχημάτων και ειδικά των θανατηφόρων και σοβαρών εργατικών ατυχημάτων επιβάλλει εντατικοποίηση των προσπαθειών και προώθηση δράσεων για καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας, από όλους τους εμπλεκομένους. Παράλληλα, επιβάλλεται όπως το Κράτος αυξήσει τους πόρους που διατίθενται προς τον σκοπό αυτό και ιδιαίτερα για την εποπτεία για καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ταυτόχρονα το Επιμελητήριο καλεί τα μέλη του Μηχανικούς, οι οποίοι ως επιστήμονες και εμπειρογνώμονες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή λύσεων και λήψη αποφάσεων στους πλείστους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως θέτουν τα θέματα αυτά ψηλά στις προτεραιότητές τους και όπως εφαρμόζουν τις αρχές πρόληψης σε κάθε ενέργεια και απόφασή τους.

Το Επιμελητήριο, ενόψει της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυσή του, παραχωρεί φέτος δωρεάν σε μέλη του πακέτο με «μέσα ατομικής προστασίας», που περιλαμβάνει κράνος ασφαλείας και φωσφορούχο γιλέκο, με το λογότυπο του ΕΤΕΚ και το λογότυπο της παγκόσμιας εκστρατείας για μηδέν εργατικά ατυχήματα Vision Zero.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2021 στο Υπουργείο Εργασίας συμβολική συνάντηση κατά την οποία παραδώσαμε στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου, πακέτο ασφαλείας, με κράνος και γιλέκο στην παρουσία και του Διευθυντή του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Της Ελένης Χαραλάμπους