You are here

Κ. Τυλλής: Η πανδημία εμβολιάζει με αλλαγές τις ασφάλειες

09/05/2021 06:30

Σοβαρές και καινοτόμες αλλαγές συντελούνται στον ασφαλιστικό τομέα, ο οποίος εν μέσω της πανδημίας, καλείται να αντιμετωπίσει με τον όσο πιο αποτελεσματικό τρόπο, την αλυσίδα αρνητικών επιπτώσεων που αφήνει στο πέρασμα της  η υγειονομική κρίση.

Σε συνέντευξη του στη StockWatch, o Κυριάκος Τυλλής, Γενικός Διευθυντής της Κόσμος Ασφαλιστικής, μιλά για τις καινοτόμες αλλαγές και  προσαρμογές  που είναι σε εξέλιξη στον ασφαλιστικό τομέα,  ο οποίος δεν παρέμεινε αλώβητος από τις σαρωτικές επιπτώσεις που προκαλεί η παρατεταμένη υγειονομική κρίση.

Η πανδημία, «πέτυχε» να επισπεύσει την  ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους των εργασιών και στον ασφαλιστικό τομέα, όπως άλλωστε, συνέβη και σε άλλους ζωτικούς τομείς της οικονομίας.

Ο νέος ΓΔ της Κόσμος Ασφαλιστικής επισημαίνει ότι και ο ασφαλιστικός τομέας, συμβαδίζει, εκ των πραγμάτων, με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σημερινής εποχής υιοθετώντας και την digital ασφάλιση, τεκμηριώνοντας γιατί η τεχνολογία προκαλεί ανατροπές.

Σημειώνει, ότι μέσα στο συρφετό των προβλημάτων που προκαλεί η πανδημία στην παγκόσμια οικονομία, ο ασφαλιστικός τομέας ανασυντάσσεται και προσαρμόζεται για να καταστεί πιο ευέλικτος, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, να περιορίσει τα κόστη, να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, να εφαρμόσει την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και να υιοθετήσει  την τηλεργασία.

Εκτιμά  ότι αυτό το νέο μοντέλο εργασίας που επιβάλλεται από τις εξελίξεις, ήρθε και θα μείνει και αναφέρεται στους σχεδιασμούς του τώρα και του αύριο στην Κόσμος Ασφαλιστική.

Η πανδημία φέρνει αλλαγές στον ασφαλιστικό τομέα

Ερ.: Η χώρα διέρχεται παρατεταμένη πανδημία που πλήττει αρνητικά όλο το φάσμα της οικονομίας. Πόσο έχει επηρεάσει τον ασφαλιστικό τομέα η πρωτόγνωρη  αυτή κρίση; 

Απ.: Πράγματι, η πανδημία του «COVID19» και οι πρωτόγνωρες επιπτώσεις της έχουν επηρεάσει αρνητικά την οικονομία τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.  Ωστόσο, θεωρώ ότι ο ασφαλιστικός κλάδος και ειδικότερα ο γενικός κλάδος ασφαλειών, έχει επηρεαστεί λιγότερο συγκριτικά με άλλους τομείς της οικονομίας. Αυτό οφείλεται κυρίως, στην εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων που κατ’ ανάγκη επέβαλε η κυβέρνηση για αναχαίτιση της πανδημίας.

Ερ.: Πως έχουν επηρεάσει θετικά τις ασφαλιστικές εταιρείες τα lockdown;

Απ.: Ένα από τα βασικά μέτρα ήταν ο περιορισμός στη διακίνηση. Το μέτρο αυτό , συνέβαλε να υπάρχει μειωμένη τροχαία κυκλοφορία με συνεπακόλουθο να περιοριστούν δραματικά τα  τροχαία ατυχήματα.

Τα δεδομένα αυτά συνέτειναν στο να μειωθεί κάθετα ο αριθμός των υποβληθέντων απαιτήσεων  για κάλυψη ζημιών ή άλλων απαιτήσεων, γεγονός που βοήθησε στην κερδοφορία των ασφαλιστικών εταιρειών, εν μέσω, μάλιστα, πανδημικής κρίσης.

Παρόλα αυτά, οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας είχαν και αναμένονται να έχουν στο εγγύς μέλλον  αρνητικό αντίκτυπο στα ασφάλιστρα σε συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης, καθώς επίσης και σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Ερ.: Μπορείτε να γίνεται πιο συγκεκριμένος; 

Απ.: Aσφαλώς. Για παράδειγμα, περιοχές που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο σε τουριστικές εργασίες παρουσιάζουν γενική μείωση ασφαλίστρων, ως αποτέλεσμα της μειωμένης προσέλευσης τουρισμού.

 Έχει παρατηρηθεί, καταστηματάρχες να μην ανανεώνουν τα ασφαλιστήρια των επιχειρήσεων τους ή ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να μην προβαίνουν σε αναπροσαρμογές των όρων των συμβολαίων τους, λόγω του ότι οι επιχειρήσεις τους παρέμειναν αδρανείς  για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι αβέβαιο, δυστυχώς, το πότε και σε ποιο βαθμό θα επαναλειτουργήσουν. 

Μείωση, παρατηρείται  και  σε κλάδους υποχρεωτικής ασφάλισης όπως είναι, η ασφάλεια ευθύνης εργοδότη, γεγονός που αποδεικνύει ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τις εργασίες τους και ως εκ τούτου, δεν εργοδοτούν προσωπικό ή έχουν προβεί σε μείωση του ανθρωπίνου δυναμικού, στην προσπάθεια  να παραμείνουν βιώσιμες.

Να σημειωθεί ότι ο ασφαλιστικός κλάδος είναι άμεσα συνδεδεμένος με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της οικονομίας. 

Ζωτικοί τομείς της οικονομίας που βιώνουν τις δραματικές επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης, έχουν επηρεαστεί με αποτέλεσμα να εισπράττει μέρος των συνεπειών αυτών και ο ασφαλιστικός κλάδος. 

Αναφέρομαι ενδεικτικά  στη μείωση που καταγράφεται στις εργασίες στον τομέα κατασκευών η οποία συνεπάγεται παράλληλη  μείωση και στην ανάγκη για ασφάλιση. 

Επίσης, σοβαρή είναι και η  μείωση που καταγράφεται  στις εργασίες του λιανικού εμπορίου  που επηρεάζει την οικονομική δυνατότητα του κάθε πολίτη να ξοδέψει. Αυτό  έχει ως αποτέλεσμα, να μειώνεται και η δυνατότητα αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων. 

Ερ.: Σε όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα της πανδημίας, έγιναν οποιεσδήποτε αναδιαρθρώσεις οργανικών δομών, αλλαγές, ή προσαρμογές για να αντέξουν τις πιέσεις οι ασφαλιστικές εταιρείες; 

Απ.: Ναι φυσικά. Μια τέτοια πρόκληση δεν θα μπορούσε να μην επιφέρει αλλαγές. Σε γενικές γραμμές όμως, δεν μπορώ να πω έχουμε προβεί σε δραματικές αλλαγές. Βασικά προσαρμοστήκαμε στα νέα δεδομένα και τρόπους εργασίας.

Οι αλλαγές αυτές, κατά την ταπεινή μου άποψη, συντέλεσαν στο να είναι, τουλάχιστον η δική μας  εταιρεία, περισσότερο αποδοτική, άμεση και ευέλικτη.

Περιορίσαμε λειτουργικά έξοδα σε σημαντικό βαθμό, αξιοποιήσαμε τεχνολογίες που είχαμε και δεν αξιοποιούσαμε στο 100%, εφαρμόσαμε την πλήρη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των συνεργατών και πελατών μας. 

Λαμβάνοντας  επίσης υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες και θέματα ρευστότητας που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας, προσφέραμε διευκολύνσεις πληρωμών σε δόσεις μέσω Εντολής Άμεσης Χρέωσης (DirectDebit). 

Τηλεργασία και shared working area

Ερ.: Αντιλαμβάνομαι, ότι η τηλεργασία ήταν αναπόφευκτο κομμάτι των εταιρειών και οργανισμών, λόγω των περιοριστικών μέτρων. Η επόμενη μέρα της πανδημίας θα βρει και τον ασφαλιστικό τομέα να προσαρμόζεται με κάποιες νέες εργασιακές συνθήκες σε αυτό το σκέλος;

Απ.: Θεωρώ πως ναι. Υπάρχουν σίγουρα εργασίες που δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν στο 100% μέσω τηλεργασίας, υπάρχουν όμως εργασίες για τις οποίες η φυσική παρουσία δεν είναι απαραίτητη.

Είμαι βέβαιος ότι αυτό το μοντέλο εργασίας ήρθε για να μείνει και αρκετοί οργανισμοί ενδέχεται να υιοθετήσουν ένα σύστημα μόνιμης τηλεργασίας με παροδικές επισκέψεις στους γραφειακούς χώρους όπου θα υπάρχει ένα shared working area.  Αυτό είναι ένα μοντέλο που ήδη έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στο εξωτερικό.  Εάν υιοθετηθεί κάτι τέτοιο, πιθανόν να δούμε και αλλαγές στις ανάγκες στέγασης των οργανισμών.    

Ερ.: Ομολογουμένως η τεχνολογία προκαλεί ανατροπές στην αγορά. Θεωρείτε ότι είναι εκ των ουκ άνευ η digital ασφάλιση; 

Απ.: Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι μονόδρομος. Είναι δεδομένο ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να αλλάζει τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών μας. Όποιος δεν προσαρμοστεί και δεν ακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας σίγουρα θα έχει ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Η Digital Ασφάλιση είναι ένα τέτοιο παράδειγμα εξέλιξης της τεχνολογίας στον ασφαλιστικό κλάδο και θεωρώ ότι αργά, ή γρήγορα, θα είναι ένα κανάλι διανομής προϊόντων για τις πλείστες εταιρείες. 

Η νέα γενιά πελατών, η δική μου δηλαδή γενιά και πολύ περισσότερο οι γενιές που ακολουθούν, είναι  εξοικειωμένες με την τεχνολογία που εάν δεν έχεις διαδικτυακή παρουσία, απλά, δεν θα ανταποκρίνεσαι στις απαιτήσεις τους και πολύ περισσότερο, δεν θα τους κερδίσεις ποτέ. 

Είναι σημαντικό να επισημάνω ότι παρατηρείται μια στροφή προς την «απλοποίηση» των διαδικασιών, της γραφειοκρατίας και της «χαρτούρας» σε γενικότερο βαθμό, που αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της digital πώλησης. 

Ο καταναλωτής είναι σε θέση, μέσω εφαρμογής στο κινητό με 2-3 απλά βήματα, να αγοράζει φαγητό, ρουχισμό, ηλεκτρονικά είδη, ταξιδιωτικά εισιτήρια και τόσα άλλα πράγματα, οπότε δεν βλέπω λοιπόν το λόγο να μη μπορεί να αγοράσει και την ασφάλεια του με την ίδια ευκολία.

 Όμως, παρόλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, είμαι της άποψης ότι το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου δεν θα πάψει να υφίσταται. 

Ο  επαγγελματίας ασφαλιστής θα πρέπει να προσαρμοστεί και να εξελιχθεί με τα νέα δεδομένα και τη νέα τάξη πραγμάτων, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως πολύτιμο εργαλείο και συνεργάτη του και όχι ως απειλή. 

Ο ρόλος του ασφαλιστικού  συμβούλου είναι απαραίτητος και η προσωπική επαφή είναι σημαντική ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πολύπλοκων κινδύνων, στην κάλυψη αναγκών μεγάλων εταιρικών πελατών και γενικά σε προϊόντα που δεν είναι εύκολο να πωληθούν μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας.  

Ερ.: Εκτιμάται ότι στο τέλος της ημέρας ο  παραδοσιακός ασφαλιστής της οικογένειας θα έχει το ίδιο μέλλον που είχε για παράδειγμα ο εφημεριδοπώλης της γειτονιάς;

Απ.: Η αγορά ενός ασφαλιστικού προϊόντος δεν είναι όσο απλή είναι η αγορά μιας εφημερίδας, ή ενός αεροπορικού εισιτηρίου που απλά πρέπει να επιλέξεις την μεταφορά από το ένα μέρος στο άλλο, την συγκεκριμένη ώρα και ημέρα. 

Η αγορά σωστής ασφαλιστικής κάλυψης απαιτεί σωστή ανάλυση των αναγκών του πελάτη, δηλαδή διεξοδική αξιολόγησή τους σε ότι αφορά το εύρος της ασφάλισης κινδύνου, καθώς και επεξήγηση πολύπλοκων και δυσνόητων όρων που περιλαμβάνονται στα συμβόλαια.

Η φύση του επαγγέλματός μας είναι τέτοια που η ποιότητα και η καταλληλόλητα της κάλυψης που έχει επιλεχθεί, δυστυχώς αξιολογείται μόνον εφόσον έχει συμβεί κάτι αρνητικό και αναπάντεχο.

Για αυτούς του λόγους θεωρώ ότι το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την digital ασφάλιση και θα είναι πάντα σημαντικό γρανάζι της ασφαλιστικής βιομηχανίας. 

Το πρότυπο IFRS 17 επιβάλλει διαφάνεια

 Ερ.: Σε ένα περίπου χρόνο πρόκειται να εφαρμοστεί το πρότυπο IFRS 17,  το οποίο αφορά στη λογιστική μέθοδο των ασφαλιστικών εταιρειών.  Θα θέλατε να αποτυπώσετε σε αδρές γραμμές τα πλεονεκτήματα αυτής της καινοτομίας;

Απ.: Με περισσότερα από 20 χρόνια συζήτησης και ανάπτυξης, το νέο αυτό λογιστικό πρότυπο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο προσωρινό πρότυπο, το IFRS 4, το οποίο επέτρεπε τη χρήση διάφορων λογιστικών πολιτικών για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Το IFRS 17  παρουσιάζει για πρώτη φορά μια λεπτομερή και ολοκληρωμένη περιγραφή των λογιστικών πολιτικών που διέπει όλα τα ασφαλιστικά συμβόλαια.  Με το νέο λογιστικό πρότυπο οι  οικονομικές καταστάσεις θα είναι πλέον συγκρίσιμες μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών. 

Σημαντικό πλεονέκτημα τις εφαρμογής του νέου προτύπου θα είναι η διαφάνεια, τόσο της χρηματοοικονομικής θέσης, όσο και των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών. 

Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων θα έχουν περισσότερες και λεπτομερείς πληροφορίες και γνωστοποιήσεις σχετικές με τις ασφαλιστικές εργασίες και των αποτελεσμάτων, κατά τη διάρκεια του έτους.

Ακόμη, οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων θα λαμβάνουν πληροφόρηση για ζημιογόνα συμβόλαια, γνωστά και ως ‘wondrous contracts’, πληροφόρηση που θα είναι σημαντική για τη λήψη διορθωτικών μέτρων από την Διεύθυνση του κάθε οργανισμού για διορθωτικές ενέργειες ώστε να καταστούν κερδοφόρα. 

Ερ.: Θα προκύψουν και μειονεκτήματα; Για παράδειγμα θα συνεπάγεται αύξηση του λειτουργικού κόστους των ασφαλιστικών εταιρειών; 

Απ.: Ναι, πράγματι είναι δεδομένο ότι η εφαρμογή του IFRS17 θα επιφέρει αυξημένο κόστος εναρμόνισης με το πρότυπο. Κόστος για επαγγελματίες συμβούλους, κόστος μηχανογραφικών αλλαγών και αναβαθμίσεων, ανάγκη για εκπαίδευση των εμπλεκόμενων ατόμων κτλ. 

Τα αυξημένα λειτουργικά κόστη που θα προκύψουν με το νέο λογιστικό πρότυπο, μαζί με τα υφιστάμενα λειτουργικά κόστη, καθώς και κόστη συμμόρφωσης, ενδέχεται να συρρικνώσουν τον αριθμό των ασφαλιστικών εταιρειών και να οδηγήσουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές μικρών εταιρειών που αδυνατούν να επωμιστούν τα κόστη αυτά.

Το IFRS 17 είναι ένα δύσκολο και πολύπλοκο πρότυπο το οποίο αλλάζει σε μεγάλο βαθμό τις υπάρχουσες λογιστικές πολιτικές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κάνοντας το έργο κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων από τους χρήστες ακόμη πιο δύσκολο.

Παράλληλα, αναμένεται να διαφοροποιηθούν οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) των ασφαλιστικών εργασιών, συνεπώς και η αξιολόγηση των ασφαλιστικών εταιρειών από αναλυτές θα διαφοροποιηθεί. 

Θα χρειαστεί σίγουρα μεγάλος χρόνος προσαρμογής και εκπαίδευσης των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων για εξοικείωση με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από το πρότυπο IFRS 17 που στο τέλος της ημέρας και αυτό μεταφράζεται σε κόστος. 

ΓεΣΥ:  Δείχνει νέα προϊόντα στον κλάδο υγείας 

Ερ.: To ΓεΣΥ μπήκε από το 2019 στη ζωή του κάθε κύπριου πολίτη. Πόσο επηρέασε τη δική σας ασφαλιστική εταιρεία και τι πράττεται για να συμπληρωθεί ενδεχόμενο κενό που έχει  προκληθεί. Θα δώσετε πιο σύγχρονα προϊόντα στην αγορά;  

Απ.: Κατ’ αρχάς θα ήθελα να τονίσω ότι προσωπικά ως πολίτης  και ως επαγγελματίας ασφαλιστής που γνωρίζει την σημαντικότητα της ασφάλισης και πόσο μάλλον σε θέματα υγείας, είμαι υποστηρικτής του ΓεΣΥ και σε αυτό που αποσκοπεί. 

Σίγουρα οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο υγείας, όπως και η Κόσμος, έχουν επηρεαστεί αρνητικά.

Η κύρια επίπτωση της εφαρμογής του ΓεΣΥ είναι η μείωση των ασφαλίστρων του κλάδου, καθώς ο καταναλωτής αδυνατεί να αντέξει το κόστος της συνεισφοράς στο σύστημα και το κόστος της ιδιωτικής ασφάλισης.  Αυτό έχει παρατηρηθεί κυριότερα σε ομαδικές ασφαλίσεις επιχειρήσεων.

Στο σκέλος αυτό, οι εργοδότες, είτε έχουν επιλέξει να τερματίσουν την ιδιωτική ομαδική ασφάλεια του προσωπικού τους, είτε έχουν προχωρήσει σε σημαντική μείωση των καλύψεων με συνεπακόλουθη μείωση του ασφαλίστρου που καλούνται να πληρώσουν. 

Αντιλαμβάνεστε ότι στις δύσκολες μέρες που όλοι αντιμετωπίζουμε, ο περιορισμός των εξόδων μιας επιχείρησης είναι σημαντικός.

Δυστυχώς το κόστος της ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να περιοριστεί ενώ, το κόστος συνεισφοράς στο ΓεΣΥ όχι.

 Όσον αφορά στα ασφαλιστήρια που προσφέρει η Κόσμος στον κλάδο υγείας, ο τρόπος που έχουν στηθεί, είναι τέτοιος ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει από ένα ευρύ φάσμα συνδυασμών κάλυψης. 

Με αυτό τον τρόπο ικανοποιείται η μερίδα των πελατών που ζητά ολοκληρωμένη και περιεκτική ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη, όπως επίσης και η μερίδα των πελατών που ζητά ένα ασφαλιστήριο που θα τους καλύψει σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού και επιθυμούν να έχουν επιλογές για θεραπεία πέραν του ΓεΣΥ. 

Πέραν αυτού, είμαστε ήδη στη διαδικασία μελέτης για νέα προϊόντα, καλύπτοντας τυχόν κενά που έχουν παρατηρηθεί και αναμένεται να είναι διαθέσιμα για αγορά σύντομα.   

Οι προκλήσεις και τα κατάλοιπα της πανδημίας

Ερ.: Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο ασφαλιστικός τομέας; Θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για ελκυστικούς κλάδους ασφάλισης; Οι πελάτες σας ψάχνουν για νέα προϊόντα; Μπήκε στο «μενού» των ασφαλιστικών εταιρειών και η ασφάλιση έναντι της πανδημίας;

Απ.: Σίγουρα η μεγαλύτερη πρόκληση που καλείται  να αντιμετωπίσει ο ασφαλιστικός τομέας, είναι οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις καθώς και τα όποια κατάλοιπα της πανδημίας. 

Πρωταρχική πρόκληση είναι η διαχείριση της επόμενης μέρας, με το πέρας της πανδημίας και η ετοιμότητα της Κόσμος να διαχειριστεί τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται σε κοινωνικό επίπεδο, χωρίς να απολέσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. 

Σημαντική πρόκληση είναι η διαχείριση των αυξημένων αναγκών συμμόρφωσης που αναμένεται να έχουν στο μέλλον όλες οι ασφαλιστικές Εταιρείες (π.χ. IFRS17, SolvencyII κλπ.) και του αυξημένου κόστους που συνεπάγεται αυτό. 

Ο έγκαιρος και σωστός προγραμματισμός, τόσο σε θέματα κόστους, όσο και σε θέματα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις μεγάλες εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο, είτε αυτές προέρχονται από αλλαγές σε λογιστικά πρότυπα (IFRS 17), είτε από αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Φερεγγυότητας (SolvencyIII).

 Στη συνέχεια, οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και καινοτομίας είναι κάτι που θα απασχολήσει τον ασφαλιστικό κλάδο και την Κόσμος στο εγγύς μέλλον. 

Ασφαλιστικές εταιρείες στο εξωτερικό έχουν ήδη υιοθετήσει πρακτικές Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και Digital Ασφάλισης.

Η Κόσμος θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση για αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, έτσι ώστε να παραμείνει στο προσκήνιο και να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες των καιρών.

Επιπρόσθετα, πρόκληση αποτελεί και η Ασφαλιστική Απάτη η οποία τείνει να αυξάνεται σε περιόδους κρίσης.

Αυτό είναι κάτι που αφορά ολόκληρη την βιομηχανία και είναι ένα θέμα που με την βοήθεια της τεχνολογίας μπορεί να περιοριστεί.

 Όσον αφορά στο ερώτημα σας για νέα ασφαλιστικά προϊόντα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ανάγκες του καταναλωτή μεταβάλλονται συνεχώς αναλόγως των αναγκών και νέων δεδομένων που δημιουργούνται σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες και συγκεκριμένα η εταιρεία μας, θα πρέπει να αφουγκράζονται  τις ανάγκες του καταναλωτή, να είναι ευέλικτες στη δημιουργία νέων ασφαλιστικών προϊόντων και να προσαρμόζονται στο να ικανοποιούν και να εξυπηρετούν τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του. 

Ερ.: Η πανδημική κρίση μήπως αναπόφευκτα επισπεύδει το θεσμό των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ευρύτερο ασφαλιστικό τομέα;

Απ.: Είναι γεγονός ότι σε μια μικρή αγορά όπως αυτή της Κύπρου, ο αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται είναι μεγάλος.

Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, παρόλα αυτά περιορίζει τις όποιες προοπτικές εξέλιξης.

Σίγουρα, μέσω συγχωνεύσεων οι εταιρείες θα επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακος και συνεπώς μειωμένα έξοδα.

Επίσης, μέσω συγχωνεύσεων, οι νέες νομικές οντότητες που θα δημιουργηθούν θα είναι σίγουρα ενδυναμωμένες και σε επίπεδο κεφαλαιακών αναγκών που αναμφίβολα είναι κάτι που προβληματίζει ειδικότερα τις μικρού μεγέθους εταιρείες.  

Ερ.: Έχετε χαράξει ως νέος CEO της Κόσμος Ασφαλιστική τη δική σας στρατηγική, στο νέο σύγχρονο περιβάλλον που βιώνετε ή θα στηριχθείτε σε πάγιες πρακτικές και ενδεχομένως δοκιμασμένες και πετυχημένες; 

Απ.: Όπως έχω προαναφέρει, είναι πολλές οι προκλήσεις των καιρών και οι προγραμματισμοί για νέες προσοδοφόρες αλλαγές είναι αναπόφευκτοι έως και αναγκαίοι.  Μακροπρόθεσμοι στόχοι σίγουρα υπάρχουν.

Παρόλα αυτά, οι εξελίξεις της καθημερινότητας και ο ρυθμός με τον οποίο αλλάζουν τα γεγονότα επιβάλλουν την ανάγκη να είσαι ευέλικτος και να προσαρμόζεις την στρατηγική σου ανάλογα με τα νέα δεδομένα και την νέα τάξη πραγμάτων.

Δεν σας κρύβω ότι είμαι υπέρμαχος των αλλαγών, δεν φοβάμαι τις προκλήσεις  και ότι θέτω ψηλούς στόχους.  Πιστεύω ακράδαντα στη σημαντικότητα της σωστής εταιρικής διακυβέρνησης.

Στην Κόσμος ο όρος αυτός έχει πραγματική ουσία. Ως Γενικός Διευθυντής αναφέρομαι σε ένα ΔΣ το οποίο  στην πλειοψηφία του αποτελείται από ικανότατα ανεξάρτητα μέλη, γεγονός που κάνει το έργο μου ακόμη πιο απαιτητικό.

Ένα ανεξάρτητο ΔΣ  αποτελεί συνταγή για μακροχρόνια ευημερία των επιχειρήσεων.

Στόχος μου είναι να εισχωρήσουμε ακόμη πιο βαθιά στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά και στην συνείδηση του καταναλωτή.

Αυτό θα το πετύχουμε με έναν έξυπνο συνδυασμό δοκιμασμένων πρακτικών με νέες ιδέες και τεχνικές που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και των συνεργατών μας.

Πιστεύω ότι οι συνθήκες αλλάζουν τόσο ραγδαία, που πιθανόν οι πάγιες και δοκιμασμένες πρακτικές να μην ανταποκρίνονται πλήρως στα νέα δεδομένα. 

Το σημαντικό είναι να μαθαίνεις από τα λάθη του παρελθόντος και να προσαρμόζεις και να εξελίσσεις πάγιες πρακτικές στα θέλω και στις ανάγκες του σήμερα. 

Κατά την άποψη μου, το κλειδί για την υλοποίηση μιας σωστής στρατηγικής είναι να στελεχώνεσαι από  ομάδα ατόμων που συμπληρώνουν τις αδυναμίες σου.

Θεωρώ ότι είμαι αρκετά τυχερός και παράλληλα περήφανος, που έχω μια δυνατή ομάδα που συμμερίζεται τους στόχους και το όραμα μου για την εταιρεία και στηρίζει στο δυνατότερο βαθμό τις όποιες αποφάσεις παρθούν.  

Του Λεύκου Χρίστου