You are here

Καπράλος: Δεν είναι αυτοσκοπός η αυτονομία

07/04/2005 12:03
«Κάθε χρηματιστήριο που σέβεται τον εαυτό του, θα πρέπει να λειτουργεί πλέον με τους νέους όρους που εμφανίζονται στην κοινοτική νομοθεσία, να λειτουργεί οργανωμένες αγορές που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των εισηγμένων όσο και των επενδυτών. Αυτή η ανάγκη μπορεί να καλυφθεί εφόσον εξασφαλίζεται η γνωστή σε όλους ρευστότητα στην αγορά»: ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σπύρος Καπράλος στη συνέντευξή του στη StockWatch αναφέρεται στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται και στην ανάγκη για συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή. «Δεν μπορεί», τονίζει, «η αυτονομία να είναι αυτοσκοπός για τα χρηματιστήρια, ειδικά τη σημερινή εποχή που το ένα μετά το άλλο ιδιωτικοποιούνται και αποκτούν μετόχους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την απόδοση των κεφαλαίων τους».

Στη συνέντευξη που ακολουθεί μιλά ακόμα για την Κοινή Πλατφόρμα ΧΑΚ – ΧΑ, το εγχείρημα της Τράπεζας Κύπρου και τις αλλαγές που επέρχονται στην ελληνική αγορά.

Ερ.: Έχετε αναλάβει το πηδάλιο του Χ.Α. εδώ και 1 περίπου χρόνο. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας στη διακυβέρνηση του Χ.Α.;

Απ.:
Το Χρηματιστήριο Αθηνών καλείται αυτή τη χρονιά, να ολοκληρώσει ένα σημαντικό έργο, το οποίο αφορά στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς σε επίπεδο προϊόντων, εταιρειών, νομοθετικού πλαισίου, τιμολογιακής πολιτικής και επενδυτικής δραστηριότητας.

Βασικός και άμεσος στόχος είναι να βελτιωθεί το χρηματιστηριακό περιβάλλον, μέσω μιας σειράς θεσμικών παρεμβάσεων. Αυτές αποβλέπουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, τη διεύρυνση της ποικιλίας των χρηματοοικονομικών προϊόντων που προσφέρονται, τη μείωση του κόστους των συναλλαγών, τη βελτίωση των συνθηκών διαφάνειας και πληροφόρησης, τη βελτίωση του κανονισμού του ΧΑ ώστε μέσω αυτού να δοθεί η δυνατότητα εισαγωγής εταιρειών της ποντοπόρου ναυτιλίας, την αύξηση της ρευστότητας της αγοράς και πολλές ακόμη παραμέτρους που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της.

Δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι στο πλαίσιο ανάπτυξης της αγοράς εντάσσεται ακόμη η αναδιάρθρωση του ομίλου της ΕΧΑΕ, που ξεκίνησε το Φεβρουαρίου του 2005. Κύριος στόχος είναι να προσφέρουμε υψηλότερες αποδόσεις στους μετόχους και να βελτιώσουμε ποιοτικά και τιμολογιακά τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Ερ.: Από τη μία υπάρχει μια κακή εικόνα για την αξιοπιστία του χρηματιστηρίου ως αποτέλεσμα των προηγούμενων χρόνων και από την άλλη βλέπουμε τη διοίκηση να σχεδιάζει κινήσεις αναμόρφωσης. Πώς βλέπετε να κινείται το Ελληνικό Χρηματιστήριο;

Απ.:
Είναι γεγονός ότι η αξιοπιστία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου χάθηκε την περίοδο 1999- 2000 και ασφαλώς η προσπάθεια όλων είναι να επανέλθει η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού. Κάτι τέτοιο όμως θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν όλοι οι φορείς, Υπουργεία Οικονομίας & Ανάπτυξης, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Χρηματιστήριο, χρηματιστηριακές εταιρείες θεσμικοί επενδυτές, αναλυτές, αλλά και οι ίδιες οι εισηγμένες εταιρείες, κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο καθένας οφείλει να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί ώστε να επανέλθει αυτή η αξιοπιστία. Ήδη, στους 5 μήνες που βρίσκομαι στη θέση του Προέδρου του Χρηματιστηρίου, έχουν ληφθεί μέτρα και αποφάσεις που έχουν στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και την περαιτέρω θωράκιση της χρηματιστηριακής αγοράς.

Ερ.: Εδώ και αρκετά χρόνια το χρηματιστήριο κάνει επαφές με μεγάλα ξένα χρηματιστήρια (π.χ. Λονδίνο, Φρανκφούρτη). Πώς θα διατηρήσει την αυτονομία του το ΧΑ με μια συμμαχία τέτοιων μεγεθών;

Απ.:
Το Χρηματιστήριο έχει προβεί τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά επενδύσεων για να αυξήσει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα στη διάχυση στην αγορά των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τις εισηγμένες εταιρείες. Οι επιλογές μας γίνονται για να ακολουθήσουμε τα πρότυπα των Διεθνών Χρηματιστηρίων που μετατρέπονται στο νέο περιβάλλον σε News Hubs με όλα τα νέα που αφορούν τις εισηγμένες εταιρίες και μπορούν να επηρεάσουν την πορεία των τιμών των μετοχών.

Επιπρόσθετα, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο διεθνή χώρο. Είμαστε σε επαφή με όλους τους μεγάλους παίκτες σε προηγμένες χώρες και παράλληλα προετοιμαζόμαστε προκειμένου να είμαστε σε θέση να συζητήσουμε με όλους όταν χρειαστεί. Για παράδειγμα, επισκεφθήκαμε το Euronext, θα επισκεφθούμε το Γερμανικό αλλά και το Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης.

Επιπλέον πραγματοποιούμε επαφές και με Χρηματιστήρια που σήμερα δρουν ανεξάρτητα, όπως αυτά της Μαδρίτης και του Μιλάνου. Ενδεχόμενες συνεργασίες με ξένο ή ξένα Χρηματιστήρια θα μπορούσαν να έχουν πολλές μορφές. Από μία απλή συνεργασία σε τεχνολογικό επίπεδο, σε μία κοινή πλατφόρμα ας πούμε, μέχρι και πιο προχωρημένα σενάρια όπως αυτό της μετοχικής σχέσης.

Τα μικρά χρηματιστήρια

Ερ.: Τι πρέπει να κάνουν τα μικρά χρηματιστήρια για να διατηρηθούν στην αγορά αυτόνομα;

Απ.: Η αυτονομία δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός για τα χρηματιστήρια ειδικά τη σημερινή εποχή που το ένα μετά το άλλο ιδιωτικοποιούνται και αποκτούν μετόχους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την απόδοση των κεφαλαίων τους. Οι αποδόσεις πραγματοποιούνται όταν το χρηματιστήριο διαθέτει με ικανοποιητικό κόστος τις απαραίτητες υποδομές για να επιτελέσει το ρόλο του. Βέβαια, για να έχει ένα χρηματιστήριο ρόλο στο χώρο που δραστηριοποιείται, θα πρέπει απ’ τη μία να ικανοποιεί την επιθυμία των επενδυτών να αγοράσουν ή να πουλήσουν τις αξίες και τους τίτλους που διαπραγματεύονται στις αγορές του και από την άλλη να επιτρέπει στις επιχειρήσεις που έχουν εισαγάγει τίτλους τους στις αγορές αυτές να αντλούν κεφάλαια από το επενδυτικό κοινό, όποτε το κρίνουν απαραίτητο. Άρα κάθε χρηματιστήριο που σέβεται τον εαυτό του, θα πρέπει να λειτουργεί πλέον με τους νέους όρους που εμφανίζονται στην κοινοτική νομοθεσία, να λειτουργεί οργανωμένες αγορές που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των εισηγμένων όσο και των επενδυτών. Αυτή η ανάγκη μπορεί να καλυφθεί εφόσον εξασφαλίζεται η γνωστή σε όλους «ρευστότητα» στην αγορά.

Ερ.: Ποια είναι η τάση για μικρά χρηματιστήρια;

Απ.:
Τα μικρά χρηματιστήρια θα πρέπει να επιδιώκουν συνεργασίες, ώστε να μοιράζονται και επομένως να περιορίζουν το κόστος χρήσης των υποδομών τους, αλλά και παράλληλα να επιδιώκουν την εξασφάλιση μεγαλύτερης ρευστότητας μέσω της προσέλκυσης μεγάλων διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Κοινή Πλατφόρμα

Ερ.:Μπορείτε να μας πείτε πώς θα λειτουργήσει η συνεργασία ελληνικού και κυπριακού χρηματιστηρίου υπό τη μορφή της ενιαίας πλατφόρμας;

Απ.:Διαμορφώνονται κοινές υποδομές για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας και χρήσης των αγορών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) από τους συντελεστές των αγορών (Μέλη, Θεσμικοί και Ιδιώτες Επενδυτές, Θεματοφύλακες, κ.α.).

Η υλοποίηση της Κοινής Πλατφόρμας στοχεύει:

- Στη διαμόρφωση ενός ομοιογενούς, αποδοτικού και αποτελεσματικού περιβάλλοντος για την εκτέλεση συναλλαγών και εκκαθάρισης στις δύο αγορές στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναπτυγμένων κεφαλαιαγορών διεθνώς.
- Στη μείωση από τη μια του κόστους λειτουργίας των Χρηματιστηρίων με την αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και από την άλλη του κόστους πρόσβασης των συμμετεχόντων στις αγορές των δύο χρηματιστηρίων.
- Στη διευκόλυνση και προώθηση περαιτέρω των συνεργασιών και πρωτοβουλιών ανάπτυξης των εργασιών των δύο αγορών στοχεύοντας στη συμμετοχή και άλλων αγορών της περιοχής.
- Στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα δράσης που συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο Χρηματιστηρίων προβλέπεται η Κοινή Πλατφόρμα να λειτουργήσει το τελευταίο τρίμηνο του 2005.

Ερ.: Πού αποσκοπεί μια τέτοια συνεργασία;

Απ.:
Στόχος μας είναι με την αξιοποίηση των υποδομών μας να αναπτύξουμε μια χρηματιστηριακή αγορά στην περιοχή, ικανή να συγκεντρώσει τα βλέμματα του διεθνούς επενδυτικού κοινού. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στα μέλη του ΧΑΚ να μπορούν να επενδύουν σε μετοχές και ομόλογα της ελληνικής αγοράς και αντίστοιχα στα δικά μας μέλη να έχουν τη δυνατότητα επένδυσης σε μετοχές και εν συνεχεία σε ομόλογα της Κύπρου. Η τελική συμφωνία θα αποτελέσει και εφαλτήριο για την επέκτασή μας στις υπόλοιπες αγορές της ΝΑ Ευρώπης και θα μας βοηθήσει να πετύχουμε το στόχο της δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς στην ευρύτερη γεωγραφική μας περιοχή. Παράλληλα, για το Κυπριακό Χρηματιστήριο, η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί τη νέα εποχή κατά την οποία το Χρηματιστήριο καλείται πλέον να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της Κυπριακής Οικονομίας μέσα στην Ενιαία Ευρώπη.

Ερ.: Γιατί σας ενδιαφέρει μια πλατφόρμα με ένα μικρό χρηματιστήριο;

Απ.:
Ελπίζουμε ότι αυτή είναι η αρχή και ότι θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία με τη συμμετοχή και άλλων αγορών της περιοχής μας, ώστε η μείωση του κόστους χρήσης των υποδομών μας που θα επιτευχθεί, να έχει ένα αξιόλογο αντίκρισμα στα αποτελέσματά μας. Έτσι θα μας δοθεί και η δυνατότητα να τροποποιήσουμε και την τιμολογιακή μας πολιτική και να προσφέρουμε φθηνότερες υπηρεσίες στα μέλη μας. Από την άλλη πλευρά, δεδομένων των συγγενικών σχέσεων με την κυπριακή αγορά, η συνεργασία αυτή ήταν προαπαιτούμενο για να αντιμετωπίζονται σοβαρά οι προτάσεις μας απ’ τους άλλους γείτονες. Γιατί αν δεν αποδεικνύεις τη συνεργασία με τον αδελφό σου, πώς θα σε εμπιστευθεί ο γείτονάς σου.

Στάδιο τροποποιήσεων

Ερ.: Στο Ελληνικό Χρηματιστήριο σήμερα υπάρχει χώρος για όλους ή πρέπει να γίνεται επιλεκτικά πλέον η εισαγωγή εταιρείας;

Απ.: Σήμερα, ο διαχωρισμός των οργανωμένων αγορών ορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει. Πράγματι, βρισκόμαστε σε ένα στάδιο τροποποιήσεων και καταργήσεων έτσι ώστε να μπορέσουμε, με τον Κανονισμό του ΧΑ, να δώσουμε λύσεις σε θέματα της οργανωμένης αγοράς αξιών και παραγώγων ή ακόμα να δημιουργήσουμε νέες κατηγορίες αγορών όπως αυτή της ποντοπόρου ναυτιλίας.

Προσωπικά, έχω στο μυαλό μου μία αγορά η οποία θα περιλαμβάνει τις εταιρείες που έχουν διεθνή απήχηση, που αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών. Σε αυτή την αγορά βέβαια θα απαιτείται πολύ υψηλό επίπεδο πληροφόρησης καθώς και εταιρικής διακυβέρνησης. Η δεύτερη αγορά, θα περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες εταιρείες που σήμερα είναι εισηγμένες και αυτές που θα εισάγονται στη συνέχεια βάσει κεφαλαιοποίησης, κερδοφορίας και διασποράς. Η τρίτη αγορά, αυτή των βασικών προϋποθέσεων, θα καλύπτει εταιρείες μικρότερου μεγέθους με ελάχιστο κεφάλαιο 1 εκατ. ευρώ, όπως ορίζει η Κοινοτική Οδηγία. Προφανώς , το κόστος δε θα πρέπει να είναι ίδιο και για τις τρεις αγορές. Για μία μικρού μεγέθους εταιρεία το σημερινό κόστος παραμονής στο ΧΑ είναι δυσβάσταχτο. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει χώρος για όλους. Το Χρηματιστήριο είναι ένα βασικό εργαλείο για να μπορέσει κάποια εταιρεία να αντλήσει υγιή κεφάλαια και να προχωρήσει στην υλοποίηση των επενδυτικών της προγραμμάτων.

Ερ.:Θεωρείται πάντως υπερβολικό το μέγεθος και η ποιότητα των εισηγμένων εταιρειών που υπάρχουν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στα πλαίσια μιας συνεργασίας των δύο χρηματιστηρίων;

Απ.:
Την ποσότητα όσο και την ποιότητα των εισηγμένων εταιρειών την αξιολογεί ο κάθε επενδυτής. Το μέγεθος είναι ένα από τα μέτρα που χρησιμοποιεί η Διεθνής Επενδυτική Κοινότητα προκειμένου να επενδύσει αλλά και να εκτιμήσει τη δυνατότητα ύπαρξης ικανής ρευστότητας. Μέσω της συνεργασίας των δύο Χρηματιστηρίων, στόχος είναι η αύξηση των επενδυτικών επιλογών. Άρα ο αριθμός των εταιρειών δεν αποτελεί εμπόδιο σε αυτή τη συνεργασία.

Τράπεζα Κύπρου

Ερ.: Πώς αξιολογείτε την εισαγωγή της Τράπεζας Κύπρου στο Χ.Α.;

Απ.:
Πιστεύουμε ότι φέτος, μετά από 4 χρόνια που η Τράπεζα Κύπρου είναι εισηγμένη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, το Ελληνικό Επενδυτικό κοινό είναι πλέον ώριμο να αξιολογήσει την ευχέρεια που του δίνεται μέσω του Dual Listing. Η Τράπεζα Κύπρου είναι η πρώτη εταιρεία που είναι εισηγμένη και στα 2 Χρηματιστήρια και το εγχείρημα ήταν θετικό.

Τη φετινή χρονιά θα λειτουργήσει η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για όλες τις Ελληνικές Εταιρείες και έτσι ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και άλλες μεγάλες εταιρείες των Βαλκανίων να συμπληρώσουν τον πίνακα των ξένων εταιρειών ακολουθώντας το παράδειγμα της Τράπεζας Κύπρου

Ερ.:Βλέπετε να αυξάνετε το ενδιαφέρον των Κυπρίων επενδυτών για το ΧΑ;

Απ.:
Η αγορά της Κύπρου είναι σχετικά μικρή για να μπορέσει να ικανοποιήσει και να καλύψει τις πλήρως τις ανάγκες των επενδυτών. Ως εκ τούτου, διαμέσου της συνεργασίας των 2 Χρηματιστηρίων, οι επενδυτές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και αυξημένη πληροφόρηση σχετικά με την Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά μέσω του ΧΑΚ και να αυξήσουν έτσι τις επενδυτικές τους επιλογές.