You are here

Λ. Χρ. Ζαννέτου: Παρωχημένες νομοθεσίες στο κυπριακό δίκαιο

20/03/2022 06:00

Παρωχημένες νομοθεσίες που χρήζουν άμεσης αναθεώρησης, υφίστανται στην κυπριακό δίκαιο,  καθώς είναι σε ισχύ ακόμα νόμοι του 1960, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα παλαιότεροι, οι οποίοι περιέχουν απαρχαιωμένες πρόνοιες και διαδικασίες.

Η Επίτροπος Νομοθεσίας Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου, αναφέρει σε συνέντευξη στην StockWatch ότι για να καταστεί δυνατή η αναθεώρησή τους, η οποία είναι ένα έργο εξαιρετικά σοβαρό και δύσκολο, χρειάζεται προγραμματισμός με προτεραιότητες και συστηματική εργασία.

Προσθέτει ότι είναι αναγκαία η συνδρομή όλων των υπουργείων και φορέων, ενώ ξεκαθαρίζει ότι παρότι το γραφείο της θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στο θέμα αυτό, εντούτοις είναι αδύνατο λόγω υποστελέχωσης του.

Η κ. Ζαννέτου στην συνέντευξή της StockWatch δηλώνει ότι το γραφείο της παρακολουθεί όλα τα καυτά και επίκαιρα ζητήματα και ανάγκες που προκύπτουν, για να υποβάλλει εισηγήσεις προς την κυβέρνηση για νομοθετικές ρυθμίσεις.

Εξηγεί ποιος είναι ο ρόλος της Επιτρόπου Νομοθεσίας και ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχει θέσει μετά από δυόμιση χρόνια στην ηγεσία του θεσμού. Αναλύει γιατί δεν είναι ικανοποιημένη από τον προϋπολογισμό του γραφείου της, που ενέκρινε πρόσφατα η  Βουλή των Αντιπροσώπων και επισημαίνει τις αδυναμίες και δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στο γραφείο, συνεπεία της καθυστέρησης που παρατηρείται στη θέσπιση νομοθεσίας που θα ρυθμίζει την λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Νομοθεσίας.

Αναφέρεται επίσης, στις νομοθεσίες με τις οποίες ασχολείται αυτή την περίοδο το γραφείο σας, αλλά και σε αυτές στις οποίες διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο η συμμετοχή του Επιτρόπου Νομοθεσίας, ενώ σχολιάζει τον περιορισμένο ρόλο του Επιτρόπου Νομοθεσίας στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που προωθούνται.

Επίσης η Επίτροπος Νομοθεσίας απαντά στο ερώτημα τι πρέπει να αλλάξει στο σύστημα σε σχέση με τον θεσμό, ώστε να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα, αλλά και στο τι οραματίζεται η ίδια για τον θεσμό.

«Όραμα μου είναι η δημιουργία και ενίσχυση μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας, όπως υπάρχει και λειτουργεί σε όλα τα δημοκρατικά κράτη, με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο να μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλα τα καθήκοντα του Επιτρόπου Νομοθεσίας», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ακολουθεί η συνέντευξη.

-Ποιος είναι ο ρόλος της Επιτρόπου Νομοθεσίας;    

Η Επίτροπος Νομοθεσίας είναι μία ανεξάρτητη αξιωματούχος, διορισμένη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για έξι χρόνια. Τα καθήκοντα μου περιλαμβάνουν την ετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή/και σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξιωματούχο, όργανο, αρχή, υπηρεσία ή πρόσωπο για οποιοδήποτε θέμα που αφορά το κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση, τη συμπλήρωση, την ενοποίηση, την κωδικοποίηση ή/και την αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας.

Η ανάληψη εργασιών γίνεται είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν συγκεκριμένων οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας ή/και του Υπουργικού Συμβουλίου. Επίσης ασκώ οποιοδήποτε άλλο καθήκον ή αρμοδιότητα μου ανατεθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή/και το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συνεπώς, το Γραφείο μου παρακολουθεί όλα τα καυτά και επίκαιρα ζητήματα και ανάγκες που προκύπτουν για να υποβάλλει εισηγήσεις προς την κυβέρνηση για νομοθετικές ρυθμίσεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο επίσης μου αναθέτει κατά καιρούς τη σύνταξη νομοσχεδίων, η οποία γίνεται βέβαια σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο ή στο πλαίσιο νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. 

Από το 1993 η Επίτροπος είναι αρμόδια για την ετοιμασία Εθνικών Εκθέσεων, τις οποίες υποχρεούται να υποβάλλει η Δημοκρατία, σύμφωνα με τις κυρωθείσες Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ταυτόχρονα, παρουσιάζω και υποστηρίζω τις Εκθέσεις αυτές σε διαδικασία ακροάσεων ενώπιον των αρμοδίων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών ή μέσω επίσημων αντιπροσωπειών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το 2005, το Υπουργικό Συμβούλιο ανέθεσε στην Επίτροπο Νομοθεσίας μία άλλη σημαντική αρμοδιότητα: την επισήμανση των υποχρεώσεων και ενεργειών που απορρέουν από νομοθετήματα και αφορούν στο Υπουργικό Συμβούλιο, Υπουργό, ανεξάρτητο αξιωματούχο, υπηρεσίες, τμήμα, κ.τ.λ. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι το Γραφείο μου μελετά όλους τους νόμους που ψηφίζονται από τη Βουλή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και στην περίπτωση όπου προκύπτει κάποια υποχρέωση για κάποιο Υπουργείο το φέρνουμε εις γνώση του.

Για την εργασία αυτή υποβάλλω τριμηνιαίο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για σκοπούς ενημέρωσής του. Επιπρόσθετα, μελετώ και υποβάλλω εισηγήσεις για εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας, διαδικασιών και/ή πρακτικών με τις διατάξεις συμβάσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις οποίες η Δημοκρατία έχει κυρώσει, ώστε να συνάδει με τυχόν  νέα δεδομένα ως προς τα διεθνώς κρατούντα και/ή συστάσεις και παρατηρήσεις (concluding observations) των πιο πάνω οργάνων των Ηνωμένων Εθνών.

Μία άλλη αρμοδιότητα του Γραφείου μου είναι η τήρηση Αρχείου Διεθνών Συνθηκών, η ετοιμασία και συνεχής ενημέρωση του ευρετηρίου αυτού και η παροχή συμβουλών/εισηγήσεων προς το Υπουργείο Εξωτερικών για θέματα συνομολόγησης Διεθνών Συνθηκών.

Τέλος, το Γραφείο μας είναι από την ίδρυση του, ο επίσημος φορέας ενοποίησης και μετάφρασης των νόμων  και κανονισμών που έπρεπε να μεταφραστούν από τα αγγλικά στα ελληνικά. Για το θέμα των ενοποιήσεων υπάρχει σε εξέλιξη σχέδιο για δημιουργία μιας ηλεκτρονικής κυβερνητικής πλατφόρμας που θα αφορά όλους τους νόμους και κανονισμούς,  που το Γραφείο μας θα πρέπει  να αναλάβει να διατηρεί και να ενημερώνει όταν δημιουργηθεί.  

Πέντε βήματα για διατήρηση και εξέλιξη του θεσμού

-Ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχετε θέσει ως Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας;

Τα δυόμιση  χρόνια που κατέχω τη θέση της Επιτρόπου Νομοθεσίας έχω διαπιστώσει ότι ο σημερινός τρόπος λειτουργίας του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας χρήζει δραστικής βελτίωσης, αναβάθμισης και θεσμικής τοποθέτησης. Για να είναι δυνατή η διατήρηση και εξέλιξη του θεσμού, θα πρέπει αρχικά να γίνουν, κατά την άποψή μου, τα πιο κάτω:

-Να θεσμοθετηθεί άμεσα με νόμο που θα καθορίζει την έκταση των αρμοδιοτήτων  και θα επιλύει και τα θέματα πρόσληψης προσωπικού.

-Να γίνει εκστρατεία ενημέρωσης του κυβερνητικού μηχανισμού και γενικά των πολιτών, για όλα τα καθήκοντα της Επιτρόπου και τον ιδιαίτερο ρόλο που επιτελεί στην προαγωγή του Κράτους Δικαίου προς όφελος  της κυβέρνησης και των πολιτών.

-Να καταρτιστεί Σχέδιο Δράσης και καθορισμός προτεραιοτήτων, με θεματικές και ανά Υπουργείο, με εντοπισμό προβληματικών νομοθεσιών και καταγραφή των βελτιωτικών δράσεων.

-Να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες του υφιστάμενου προσωπικού με εκπαιδεύσεις, πρόσληψη νέων και αντικατάσταση αυτών που αποχώρησαν για να αναλάβουν το χειρισμό όλων των υποχρεώσεων αλλά και νομοπαρασκευαστικής εργασίας.

-Να επιδιωχθεί συνεργασία με αντίστοιχους Επιτρόπους άλλων χωρών στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων.

-Πρόσφατα εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του γραφείου σας από την Βουλή. Είστε ικανοποιημένη από αυτόν, καλύπτει τις ανάγκες που παρουσιάζει το Γραφείο σας σε προσωπικό;

Ο προϋπολογισμός καλύπτει μόνο τα βασικά για να λειτουργήσει το Γραφείο όπως είναι σήμερα, με το ελάχιστο υφιστάμενο προσωπικό που απασχολεί. Δεν μπορούσαν να προϋπολογιστούν ποσά για αγορά υπηρεσιών νομικών, αφού δεν υπήρχαν σχετικές εγκρίσεις για κάτι τέτοιο.

Για θέματα προσλήψεων με σύμβαση ή και άλλο προσωρινό τρόπο  απαιτούνται προεγκρίσεις και ακολούθως πολύ χρονοβόρες διαδικασίες. Για να αναθέσω σε εξωτερικό συνεργάτη εργασία απαιτείται τέτοια διαδικασία εγγράφων και εγκρίσεων που δεν είναι η κατάλληλη για τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να μπορεί προβαίνει το Γραφείο μας.

Επίσης, ένα τέτοιο Γραφείο δεν μπορεί να δουλέψει με περιστασιακό προσωπικό του ενός μήνα ή των έξι ή του ενός χρόνου. Πρόκειται για εργασίες που απαιτούν πρώτα εμπειρία, σφαιρική γνώση του δικαίου, σταθερό ενδιαφέρον και αφοσίωση.

Θεωρώ ότι η πανδημία δεν βοήθησε αφού είχα αναλάβει τέλη του 2019 το στήσιμο μίας υπηρεσίας που ήδη αντιμετώπιζε θέματα σοβαρών ελλείψεων και η πανδημία δεν επέτρεψε την αξιοποίηση και υλοποίηση των ιδεών μου.

Θα μπορούσε να υπήρχε ένας σχεδιασμός ή και πρόγραμμα για προβολή του θεσμού με τα νέα του δεδομένα και μία επικοινωνιακή τακτική για το τι ακριβώς αφορά και τι μπορεί να προσφέρει στο κράτος, ίσως μέσα από σεμινάρια ή παρουσιάσεις ή και με την ευκαιρία των πενήντα χρόνων του θεσμού. Θα μπορούσαν να γίνουν ειδικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού  για σύνταξη νομοσχεδίων που είναι ένας ειδικός τομέας εκπαίδευσης.

Δυστυχώς δεν υπάρχουν κονδύλια για τέτοιες ενέργειες. Ίσως να έπρεπε να προηγηθεί μία απόφαση για τον ακριβή ρόλο του Επιτρόπου στη δημιουργία των νομοσχέδιων ως ένα οργανωμένο, πλήρως στελεχωμένο Τμήμα, βοηθητικό και συμβουλευτικό προς  τα Υπουργεία για τα νομοσχέδια που κάποτε χρειάζεται να αποταθούν και σε ιδιώτες για τη σύνταξή τους. 

-Ο θεσμός του Επιτρόπου Νομοθεσίας δεν διέπεται από νομοθεσία. Τι δυσλειτουργίες προκαλεί αυτό. Πού βρίσκεται η σύνταξη του σχετικού νομοσχεδίου και τι αλλαγές αναμένεται ότι θα επιφέρει;

Παρά το γεγονός ότι ο θεσμός του Επιτρόπου Νομοθεσίας αποτελεί τον παλαιότερο θεσμό Επιτρόπου στην Κύπρο, ο οποίος θεσπίστηκε  το 1971, με πρώτη Επίτροπο την κα Στέλλα Σουλιώτη, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και όλα τα σχετικά.

Η απουσία νόμου δημιουργεί σοβαρό θεσμικό, επικοινωνιακό πρόβλημα αλλά και θέμα στελέχωσης του Γραφείου και της αναγνώρισης των καθηκόντων αφού δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει επακριβώς τις αρμοδιότητες όπως συμβαίνει με άλλους Επιτρόπους. Χωρίς το νόμο δεν μπορεί να γίνει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στη βάση σχεδίων υπηρεσίας και να υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός.

Δεν είναι δυνατό 50 χρόνια μετά τη δημιουργία του θεσμού να συζητάμε ακόμα για το πώς θα προσληφθούν μόνιμοι υπάλληλοι. Το Γραφείο αντιμετωπίζει μεγάλο φόρτο εργασίας αλλά δυστυχώς, με την υφιστάμενη δομή του δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε δεδομένης της κατάστασης με την υποστελέχωση που αντιμετωπίζει.

Η έλλειψη νομοθεσίας είναι, θεωρώ, ένα βασικό εμπόδιο στο να αναβαθμιστεί ο θεσμός, να εξελιχθεί και να καταστεί ένας ανεξάρτητος θεσμός τυγχάνοντας ταυτόχρονης αναγνώρισης όπως σε άλλα ευνομούμενα κράτη. Έχω συντάξει, μετά από συνεννόηση μου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,  σχετικό νομοσχέδιο που ρυθμίζει το θέμα του Επιτρόπου Νομοθεσίας εδώ και δύο χρόνια. Έχω προωθήσει το νομοσχέδιο και αναμένω περαιτέρω εξελίξεις επί του θέματος.

-Στην κυπριακή νομοθεσία παραμένουν ακόμα παρωχημένες νομοθεσίες, ποιος είναι ο ρόλος σας στον εκσυγχρονισμό τους;

Υπάρχουν πράγματι παρωχημένες νομοθεσίες που χρήζουν άμεσης αναθεώρησης.  Νομίζω σε αυτό συμφωνούν όλοι οι νομικοί. Να αρχίσω από τον Ποινικό Κώδικα ο οποίος έχει τροποποιηθεί περίπου 80 φορές. Υπάρχουν ακόμα οι νόμοι, τα Κεφάλαια από το 1960 και κάποια ήδη ακόμα παλαιότερα τα οποία περιέχουν πολλές απαρχαιωμένες πρόνοιες και διαδικασίες.

Για να καταστεί δυνατή η αναθεώρησή τους είναι ένα έργο εξαιρετικά σοβαρό και δύσκολο, θέλει προγραμματισμό με προτεραιότητες και συστηματική εργασία. Θα ήταν χρήσιμη η δημιουργία επιτροπών αποτελούμενων από νομικούς με ειδικές γνώσεις ή ακόμα και ακαδημαϊκούς και οπωσδήποτε το αρμόδιο Υπουργείο που θα προωθήσει το νομοσχέδιο.

Η συνεργασία μεταξύ του αρμόδιου Υπουργείου, που κατέχει θεσμική αρμοδιότητα κατάθεσης νομοσχεδίου, και του Γραφείου Επιτρόπου αποτελεί το κατεξοχήν μοντέλο αποδοτικότητας και ποιότητας εργασίας για ένα ορθό και ολοκληρωμένο νομοπαρασκευαστικό έργο στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης.

Επομένως, η ιδιωτική πρωτοβουλία από συγκεκριμένους επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς  που μπορεί να είναι καλοδεχούμενη, δεν αποτελεί την ενδεδειγμένη οδό, καθώς θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι είναι δύσκολο να απεμπολήσουν τα συμφέροντα του επαγγελματικού τους κλάδου.

Σαφώς είναι αναγκαία η συνδρομή όλων των φορέων αλλά όμως στο ευρύτερο πλαίσιο έκφρασης γνώμης και ανταλλαγής απόψεων σε συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται του τομέα τους.  Διαπιστώνει κανείς, ότι εάν το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας είχε την ορθή στελέχωση θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στο θέμα αυτό. Όπως είναι σήμερα είναι αδύνατο.

-Με τι νομοθεσίες ασχολείται το γραφείο σας αυτή την περίοδο; 

Αυτό το διάστημα είχα ιδιαίτερη ενασχόληση με το νομοσχέδιο για τον περί Υιοθεσίας Νόμο που στην ουσία θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο νόμο και θα καλύψει κενά που υπήρχαν, βελτιώνοντας το όλο πλαίσιο των υιοθεσιών.

Ένα άλλο ενδιαφέρον νομοσχέδιο είναι αυτό της φροντίδας παιδιών και της αναδοχής τους. Στόχος είναι πάντοτε η ευημερία των παιδιών και το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα εγκρίνονται οι ανάδοχοι γονείς και θα επιβλέπεται η αναδοχή τους. Και τα δύο αυτά νομοσχέδια γίνονται σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Έχω επίσης εμπλοκή στην προσπάθεια που γίνεται αυτό το διάστημα για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τις πυρκαγιές σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, τη Νομική Υπηρεσία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Τμήμα Δασών και την Υπηρεσία Θήρας.

Περαιτέρω, το Γραφείο μας σε συνεργασία με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων ασχολείται με το νομοσχέδιο για τη θέσπιση της ορεινότητας και της πολιτικής των ορεινών περιοχών, που θεσμοθετεί την αρχή της ορεινότητας. Συμβάλλω, επίσης, στην μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου που είναι ένας αριθμός νομοσχεδίων που στόχο έχουν την αναθεώρηση με εισαγωγή του συναινετικού διαζυγίου, πρόνοιες για τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας κλπ.

Επίσης, ασχολήθηκα εκτεταμένα με τη σύνταξη νομοσχεδίου για τον καλλιτέχνη που μελετάται από το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας. Ένα άλλο σημαντικό  θέμα στο οποίο μου ζητήθηκε να συμβάλω και έχω αρχίσει ήδη την μελέτη μου είναι η αναδιαμόρφωση της Αρχής Αντιντόπινγκ  και τα όσα ο διεθνής χώρος εισηγείται για την ανεξαρτησία της Αρχής αυτής. Ασχολούμαι επίσης αυτό το καιρό με το καυτό θέμα των κοινόκτητων οικοδομών, την αναγκαστική απαλλοτρίωση και πακέτο νομοσχεδίων της Αστυνομίας. Επιπρόσθετα, ασχολούμαι ιδιαίτερα με το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου σύμφωνα με το οποίο θα είναι δυνατόν ένα πρόσωπο να αλλάξει την ταυτότητα φύλου του στη βάση της αρχής του αυτοπροσδιορισμού. 

Να αναφέρω ότι το Γραφείο μας πέραν της σύνταξης νομοσχεδίων έχει μία άλλη σοβαρή αρμοδιότητα που είναι αυτή της ενοποίησης των νόμων και της επίσημης μετάφρασής τους. Αυτή την περίοδο υπάρχει έντονη κινητικότητα σε ενοποιήσεις και μεταφράσεις ενόψει των διεθνών αξιολογήσεων από όργανα των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενδεικτικά να αναφέρω την αξιολόγηση της Κύπρου από την  επιτροπή GREVIO για τα θέματα της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και της GRECO για θέματα διαφθοράς.

-Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να ψηφίζονται από την Βουλή μεγάλες μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούσαν για χρόνια, όπως της δημόσιας υπηρεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και αναμένεται σύντομα της δικαιοσύνης. Ποιος ήταν ο ρόλος σας σε αυτές και ποιες είναι σε ποιες σημαντικές νομοθεσίες που ψήφισε η Βουλή είχε καθοριστικό ρόλο το Γραφείο σας, κατά τη διάρκεια της μέχρι στιγμής θητείας σας;

Ίσως η εμπλοκή μου να μην γίνεται στο βαθμό που θα έπρεπε να πραγματοποιείται. Το θεωρώ αυτονόητο η Επίτροπος Νομοθεσίας να εμπλέκεται σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις και να εκφράζει τη γνώμη της. Είχα εμπλοκή στην τοπική αυτοδιοίκηση  με απόφαση του Υπουργικού μέχρι το στάδιο πριν τη Βουλή.

Θεωρώ πολύ σημαντική έως και καθοριστική  τη συμβολή μου σε αρκετές σημαντικές νομοθεσίες. Παράδειγμα ο νόμος για τη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, ο νόμος για τη φιλική δικαιοσύνη προς τα παιδιά, οι νομοθεσίες για τη δημιουργία των Υφυπουργείων, η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, ο  νόμος  για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία και επαγγελματική εκπαίδευση, τα νομοσχέδια για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Τα πλείστα ζητήματα είναι αλληλένδετα και με υποχρεώσεις μας που προκύπτουν από Διεθνείς Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  αρκετές εκ των οποίων έχω την ευθύνη παρουσίασης τους στα διεθνή σώματα. Επομένως είναι σημαντικό να έχω γνώση των θεμάτων που καλούμαι να παρουσιάσω. 

Μη αντιληπτή η σημασία Επιτρόπου Νομοθεσίας

-Τι πρέπει να αλλάξει στο σύστημα σε σχέση με το θεσμό ώστε να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα;

Ο θεσμός του Επιτρόπου Νομοθεσίας  έκλεισε φέτος 50 χρόνια ύπαρξης. Είναι θεσμός σημαντικός,  υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες και στην Κύπρο χρειάζεται οπωσδήποτε ενίσχυση. Πρέπει να προχωρήσουμε από το 1971 που κάποτε μπορεί να λεχθεί ότι έχουμε παραμείνει. Ίσως είναι καιρός να ληφθούν αποφάσεις για την θεσμοθέτησή του και τον ακριβή καθορισμό των αρμοδιοτήτων του αλλά και ουσιαστική ένταξή του στο κυβερνητικό μηχανισμό ή και την σχέση του με αυτόν.

Να αναφέρω ως παράδειγμα ότι ακόμα συζητάμε για το πότε και εάν πρέπει να προσκαλούμαι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κάτι που είναι  αυτονόητο.  Βλέπω  να συζητούνται θέματα για τα οποία είτε είχα αρχίσει εγώ με εισήγηση μου προς κάποιο Υπουργείο είτε χειρίστηκα μετά από ανάθεση από το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεργασία με κάποιο Υπουργείο και δεν μου δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχω. 

Όλα αυτά μου προκαλούν μεγάλη απογοήτευση  αφού στην ουσία δείχνει ότι δυόμιση χρόνια μετά το διορισμό μου δεν έχει γίνει αντιληπτός ακόμα ο ρόλος και η σημασία του Γραφείου αυτού. Μέχρι να προωθηθεί για ψήφιση η νομοθεσία, που θα πάρει χρόνο, οι ανάγκες και ο ρόλος του Γραφείου πρέπει να καλυφθούν με κάποιο άμεσο τρόπο. 

Όραμα μου είναι να καταστεί γνωστός ο θεσμός στην ορθή του βάση, σύμφωνα με τα σημαντικά καθήκοντα που οφείλει να επιτελεί και η εν γένει βελτίωση της εικόνας του θεσμού. Η δημιουργία και ενίσχυση μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας, όπως υπάρχει και λειτουργεί σε όλα τα δημοκρατικά κράτη με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο να μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλα τα καθήκοντα του Επιτρόπου Νομοθεσίας.

Ειδικότερα, αποτελεί αδήριτη ανάγκη και προτεραιότητα του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας η συμβολή στην αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του δικαίου, ο εντοπισμός ελλείψεων και αναγκών αναθεώρησης, καθώς και οι εισηγήσεις για ανάγκη θέσπισης νέων νομοθεσιών όπως και η συγγραφή τους.

Το Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας στην ουσία να μπορεί συμπληρώσει τα κενά και τις αδυναμίες που παρατηρούνται στη σύνταξη νομοθετημάτων με αποτέλεσμα να επιλύσει το πρόβλημα και των Υπουργείων που δεν έχουν πάντοτε την τεχνογνωσία ή εκπαίδευση για ορθή σύνταξη νομοθετήματος, εξου και γίνεται χρήση ιδιωτών για σύνταξη νόμων. Αυτό εννοείται θα διευκολύνει τα μέγιστα και το έργο και της Νομική Υπηρεσίας αλλά και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Της Ελένης Χαραλάμπους