You are here

Μ. Χατζηκυριάκος, Eurobank Κύπρου: To Private Banking έχει αλλάξει άρδην

07/04/2023 14:24

Το επιχειρησιακό μοντέλο του Private Banking έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια και εξακολουθεί να μετεξελίσσεται διαρκώς, αναφέρει ο επικεφαλής Wealth Management της Eurobank Κύπρου, Μάριος Χατζηκυριάκος.

Σε συνέντευξή του στη StockWatch με αφορμή τη βράβευση της Eurobank Κύπρου ως η «Καλύτερη Διεθνής Τράπεζα Private Banking» στην Κύπρο για το 2023, ο κ. Χατζηκυριάκος επισημαίνει ότι η σύγχρονη προσέγγιση στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, απαιτεί τη συνεχή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της τεχνολογίας.

Αναφέρει επίσης ότι η παρούσα χρονική συγκυρία κατακλύζεται από προκλήσεις, ενώ η αυξανόμενη μεταβλητότητα αποτελεί πλέον καθημερινό φαινόμενο στις διεθνείς χρηματαγορές.

Ο κ. Χατζηκυριάκος αναφέρεται σε δύο αλλαγές στις οποίες προχώρησε πρόσφατα η τράπεζα. Η πρώτη αλλαγή αφορά την επικείμενη υλοποίηση της τεχνολογικής αναβάθμισης της υποδομής της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής νέας  πλατφόρμας ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης Wealth Management. Η δεύτερη αλλαγή, αφορά την εγκαινίαση από πλευράς του Ομίλου, ενός κοινού τρόπου διαχείρισης κεφαλαίων στο πλαίσιο του οποίου οι διάφορες επενδυτικές και χρηματοδοτικές υπηρεσίες παρέχονται με πανομοιότυπο τρόπο, κάτω από την ομπρέλα του «Group Private Banking», σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που έχει παρουσία ο Όμιλος (Κύπρο, Ελλάδα, Λουξεμβούργο και Λονδίνο).

Στη συνέντευξη αναφέρεται  στους στόχους της Eurobank στον τομέα του private banking για το 2023 και τις βασικές προτεραιότητες.

Της Γεωργίας Χαννή

Ερ.: Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί ο τομέας του Private Banking το επόμενο διάστημα;

Απ.: Το επιχειρησιακό μοντέλο του Private Banking έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια και εξακολουθεί να μετεξελίσσεται διαρκώς. Αυτό έχει να κάνει πρωτίστως με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και με την εμφάνιση πιο μικρών και ευέλικτων εταιρειών «fintech» στη βιομηχανία μας.

Η σύγχρονη προσέγγιση στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, απαιτεί τη συνεχή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της τεχνολογίας. Η μεγαλύτερη πρόκληση έχει να κάνει με την ανάγκη για αρμονική συνύπαρξη των ηλεκτρονικών καναλιών και της τεχνολογίας με τη διά ζώσης επαφή, καθώς αποτελεί επιβεβλημένο συστατικό για μία ολοκληρωμένη σχέση Private Banking. Είναι πεποίθησή μας ότι ο μοναδικός τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, είναι μέσω της αξιοποίησης προσιτών και λειτουργικών ψηφιακών εργαλείων που να ισχυροποιούν τις εξατομικευμένες λύσεις που παρέχονται στους πελάτες της τράπεζας.

Ερ.: Πρόσφατα η Eurobank Κύπρου βραβεύτηκε ως η «Καλύτερη Διεθνής Τράπεζα Private Banking» στην Κύπρο για το 2023. Τι σημαίνει για την τράπεζα η βράβευσή της σε αυτή τη χρονική συγκυρία;

Απ.: Η βράβευση της Eurobank Κύπρου επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά τη διαχρονικά επιτυχημένη πορεία της τράπεζας, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι πελάτες στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η Eurobank Κύπρου δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης κεφαλαίων στους πελάτες Private Banking μέσω της Διεύθυνσης Wealth Management & Global Markets, από το 2007. Η παρούσα χρονική συγκυρία κατακλύζεται από προκλήσεις, ενώ η αυξανόμενη μεταβλητότητα αποτελεί πλέον καθημερινό φαινόμενο στις διεθνείς χρηματαγορές. Η Eurobank ακολουθώντας μια προορατική προσέγγιση, έθεσε εξαρχής ως προτεραιότητα τη στήριξη των πελατών της, έτσι ώστε να προβούν στις απαραίτητες κινήσεις στα χαρτοφυλάκιά τους, με απώτερο στόχο την προστασία των επενδυτικών τους κεφαλαίων, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Ερ.: Τι είναι αυτό που κάνει την Eurobank να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό στον τομέα του Private Banking;

Απ.: Πρώτιστος στόχος της Eurobank είναι η συνεχής παροχή καινοτόμων λύσεων προστιθέμενης αξίας με τον πελάτη να κατέχει πάντοτε ρόλο διαμορφωτή στη στρατηγική της τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εποχής και της νέας γενιάς, πάντοτε σε συνάρτηση με το απαιτητικό κανονιστικό πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, έχουμε προχωρήσει σε δύο σημαντικές αλλαγές που κατατάσσουν την τράπεζα ως μια εκ των ηγετικών οργανισμών στον τομέα του Private Banking, τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Η πρώτη αλλαγή αφορά την επικείμενη υλοποίηση της τεχνολογικής αναβάθμισης της υποδομής της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής νέας πρωτοποριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης Wealth Management, η οποία θα αλλάξει ριζικά τη συνολική εμπειρία των πελατών μας.

Η δεύτερη αλλαγή, αφορά την εγκαινίαση από πλευράς του Ομίλου, ενός κοινού τρόπου διαχείρισης κεφαλαίων στο πλαίσιο του οποίου οι διάφορες επενδυτικές και χρηματοδοτικές υπηρεσίες παρέχονται με πανομοιότυπο τρόπο, κάτω από την ομπρέλα του «Group Private Banking», σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που έχει παρουσία ο Όμιλος (Κύπρο, Ελλάδα, Λουξεμβούργο και Λονδίνο).

Ερ.: Ποιοι είναι οι στόχοι της Eurobank Κύπρου στον τομέα του Private Banking για το 2023 και ποιες οι βασικές προτεραιότητες που έχετε θέσει;

Απ.: Το όραμά μας είναι να καθιερωθεί η τράπεζα ως η πρώτη επιλογή Επενδυτικού Συμβούλου (Wealth Manager of choice) για όλους τους πελάτες ανεξαιρέτως. Η άμεση προτεραιότητα της Eurobank Κύπρου είναι η ενίσχυση της παρουσίας στον τομέα του Wealth Management & Global Markets, δημιουργώντας συνεχώς αξιόπιστες και μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες. Παράλληλα, η Τράπεζα επενδύει στην εκπαίδευση του προσωπικού της, με σκοπό να διατηρήσει υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης και επαγγελματισμού.

Οι διαχρονικές προτεραιότητες οι οποίες ήδη υιοθετούνται πλήρως από τον τομέα Private Banking, περιλαμβάνουν την ενίσχυση της κουλτούρας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας επενδυτικές και χρηματοδοτικές λύσεις με κριτήρια ESG, δηλαδή με σεβασμό στο περιβάλλον, τη συνεισφορά στην κοινωνία, τη χρηστή διοίκηση, την ισότητα και τη διαφάνεια.