You are here

Μ. Χριστοδουλίδης: Το ΧΑΚ μπορεί να καταστεί πρωταγωνιστής

16/01/2022 06:00

Το κυπριακό χρηματιστήριο έχει τις δυνατότητες και τις προοπτικές να καταστεί μία επενδυτική διέξοδος και πρωταγωνιστής ακόμη στην προσπάθεια των εταιρειών για άντληση κεφαλαίων,  κυρίως λόγω των χαμηλών έως και μηδενικών αποδόσεων των επιτοκίων καταθέσεων.

Σε συνέντευξη του στη StockWatch o Mαρίνος Χριστοδουλιδης πρόεδρος του ΧΑΚ αναφέρεται εκτενώς στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το χρηματιστήριο στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Επισημαίνει τα σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε  να υπάρξει προσέλκυση αξιόλογων επιχειρήσεων και οργανισμών που σήμερα είναι εκτός χρηματιστηριακής αγοράς.

Παράλληλα εξηγεί γιατί επιβάλλεται η παραχώρηση φορολογικών κινήτρων, για νεοεισερχόμενες και υφιστάμενες εταιρείες στο ΧΑΚ όπως επίσης και για παλαιούς και νέους επενδυτές.

Δημοσιοποιεί τη δέσμη φορολογικών κινήτρων που έχει εισηγηθεί η διοίκηση του ΧΑΚ στο υπουργείο Οικονομικών και πως το αρμόδιο υπουργείο προσεγγίζει τις εισηγήσεις αυτές.

Αναφέρεται στο τροποποιητικό νομοσχέδιο που εκκρεμεί στη βουλή βάσει του οποίου, πέραν των φυσικών προσώπων και των ταμείων προνοίας ως επενδυτές εταιρικών ομολόγων που καλύπτονται με τον τροποποιητικό αυτό νόμο, να καλύπτονται και νομικά πρόσωπα επενδυτές, ταμεία συντάξεως, ημικρατικοί οργανισμοί και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

O Μ. Χριστοδουλίδης μιλά επίσης και για τις προοπτικές ιδιωτικοποίησης του ΧΑΚ.

Ακολουθεί η συνέντευξη:

-Κύριε Χριστοδουλίδη, το ΧΑΚ  αποτελεί βασικό εργαλείο με το οποίο εταιρείες μπορούν  να αποκτήσουν κεφάλαια, να αναπτυχθούν και να προσελκύσουν επενδύσεις. Για να επιτευχθεί αυτό δεν θα  πρέπει το ΧΑΚ να εμπλουτιστεί  με νέες  εταιρείες, να αναθεωρηθούν  οι  όροι εισαγωγής  τους και να τους δοθούν  κίνητρα;

Μετά από τα οικονομικά προβλήματα που επέφερε η μεγάλη τραπεζική κρίση που κορυφώθηκε στην Κύπρο το 2013 καθώς και  η Πανδημία  του Covid – 19,  ως επίσης και τη δυσμενή εικόνα  που προέκυψε στο πρόσφατο παρελθόν, λόγω λανθασμένων χειρισμών με τις πολιτογραφήσεις, θεωρούμε ότι είναι πλέον επιβεβλημένο να ενισχυθούν οι υγιείς και αναπτυξιακοί προσανατολισμοί των επιχειρήσεων και της οικονομίας μας.

Αυτές οι πρακτικές θα συμβάλουν για να εισέλθει το ΧΑΚ  σε μία εκ νέου σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, με στόχο να προσελκύσει  περισσότερες υγιείς επενδύσεις από το εξωτερικό.

Ομολογουμένως το ΧΑΚ θα πρέπει να συνιστά βασικό εργαλείο για την άντληση των απαραίτητων νέων κεφαλαίων εκ μέρους των εταιρειών, για τη διοχέτευση ρευστότητας στις πιο παραγωγικές επενδύσεις με στόχο την προσέλκυση νέων επενδύσεων. 

Η σημασία των χρηματιστηριακών αγορών στο πλαίσιο αυτό είναι πρωταρχικής σημασίας σε κάθε ανεπτυγμένη οικονομία. 

Η θετική συνεισφορά του κυπριακού χρηματιστηρίου στην επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, συνιστά προϋπόθεση στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της κυπριακής οικονομίας, όπως ισχύει και σε κάθε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

Το ΧΑΚ συνεπώς,  θα πρέπει  να αξιοποιηθεί ως μία ουσιαστική πηγή χρηματοδότησης των εταιρειών και οργανισμών, πρόσθετα από την κύρια «παραδοσιακή» οδό χρηματοδότησης στην Κύπρο, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αυτήν δηλαδή που προέρχεται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Είναι εμφανές ότι το πρόβλημα που προέκυψε με τις πολιτογραφήσεις και τα οικονομικά προβλήματα που επέφερε η πανδημία, εντείνουν περαιτέρω την ανάγκη αυτή, μεγαλώνοντας και το κενό χρηματοδότησης των εταιρειών.

Να καταστεί πρόσθετη επενδυτική διέξοδος 

Ο  κ. Χριστοδουλίδης διατυπώνει την άποψη ότι το κυπριακό χρηματιστήριο  θα πρέπει να καταστεί πρωταγωνιστής στην προσπάθεια των εταιρειών για άντληση κεφαλαίων, σημειώνοντας πως «τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά». 

Ο πρόεδρος του ΧΑΚ, εκφράζει τη θέση ότι  με τις πολύ χαμηλές έως και μηδενικές αποδόσεις των επιτοκίων των καταθέσεων στα τραπεζικά ιδρύματα, θα πρέπει να παρέχεται στο κοινό  και μία πρόσθετη επενδυτική διέξοδος, μέσω του χρηματιστηρίου,  στη βάση των αδειοδοτημένων επενδυτικών συμβούλων που πρέπει να λαμβάνουν οι επενδυτές. 

Πρόσφατα έχουμε διαβάσει ότι οι καταθέσεις στα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα, αυξήθηκαν πέραν του €1 δισ. μέσα σε ενάμιση μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της ΚΤ, και συνεπώς με την υπερβάλλουσα αυτή ρευστότητα που καταγράφεται, η ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών επενδύσεων, καθίσταται ακόμη πιο επιβεβλημένη.

Πρόσθεσε ότι  το 2020-2021 συνέχισε σε παγκόσμια κλίμακα η τάση για άντληση κεφαλαίων ενώ ενδεικτικά και στην Ελλάδα, μέσω του ΧΑΚ,  αντλήθηκαν άνω των €3,5δις  κυρίως μέσω εταιρικών ομολόγων.

«Θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι σημαντικό όπως οποιοδήποτε  νέο επενδυτικό πλαίσιο που στο εξής καταρτίζεται από την κυβέρνηση για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφανείς διαδικασίες/κριτήρια, αποτελεσματικότητα και απολογισμό (reporting)» παρατήρησε.

Αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι το χρηματιστήριο λειτουργεί μέσα σ’ ένα πλήρες και επαρκές κανονιστικό πλαίσιο, βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων, με εκτεταμένη διαφάνεια πέραν από το γεγονός ότι εποπτεύεται και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑΚ, είπε, υποχρεούνται σε διαφάνεια  και σε διαρκή πληροφόρηση των επενδυτών, για σημαντικές εξελίξεις που προκύπτουν σ΄ αυτές.

Εφαρμόζουν, πρόσθεσε και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ειδικότερα στη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ,  η οποία  διαχρονικά επιφέρει βελτίωση στα θέματα διοίκησης σε μία εταιρεία.

-Όλα τα πιο πάνω κ. Χριστοδουλίδη,  προϋποθέτουν κόστος για τις ενδιαφερόμενες  εταιρείες  που θα επιθυμούσαν να εισαχθούν στο ΧΑΚ. Δεν θα πρέπει λοιπόν το κράτος  να παραχωρήσει ελκυστικά κίνητρα σε εγχώριες  και σε  ξένες εταιρείες που είναι εκτός ΧΑΚ;

Έχετε δίκιο στην επισήμανση σας ότι η  εισαγωγή και η παραμονή εταιρειών στο χρηματιστήριο, με τις ολοένα αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις που κυρίως προέρχονται από την ΕΕ , προϋποθέτουν πιο αυξανόμενο κόστος ελέγχου και συμμόρφωσης,  για την εισαγωγή και την παραμονή τους στο ΧΑΚ.

Συνεπώς οι επιχειρήσεις ως αντιστάθμισμα, χρειάζονται  φορολογικά κίνητρα για να μπορέσουν να  εισαχθούν στο ΧΑΚ, όπως επίσης κίνητρα χρειάζονται και οι επενδυτές και οι  επαγγελματίες διαμεσολαβητές.

Με αυτόν τον τρόπο αρκετές εταιρείες θα δραστηριοποιηθούν επενδυτικά στην αγορά και παράλληλα θα δοθεί και η ευκαιρία στο ΧΑΚ να ανασυγκροτηθεί και να διευρύνει το προϊόν του και το επενδυτικό κοινό να έχει περισσότερες επιλογές.

-Θα θέλατε να μας πείτε πως προσεγγίζει το κράτος τις εισηγήσεις σας για  την παροχή φορολογικών κινήτρων;

Θεωρούμε καταρχήν ότι αποτελεί αναγκαιότητα η παραχώρηση φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς.

Έχουμε συζητήσει με  τον υπουργό Οικονομικών σε επανειλημμένες συναντήσεις την παροχή κινήτρων, φορολογικών και άλλων, σε εταιρείες οι οποίες θα επιθυμούσαν  να εισαχθούν στο ΧΑΚ.

Μεταξύ των κινήτρων που έχουν προταθεί στο ΥΠΟΙΚ  είναι:

Μείωση τέλους έκτακτης αμυντικής εισφοράς

Για μερίσματα τα οποία λαμβάνει φυσικό πρόσωπο από εταιρείες που είναι εισηγμένες στο ΧAK, έχει προταθεί,  είτε να ισχύσει απαλλαγή, είτε ουσιαστική μείωση επί του ποσοστού (17%) της έκτακτης αμυντικής εισφοράς, που σήμερα επιβάλλεται γι’ αυτές τις περιπτώσεις.

Στόχος της εισήγησης αυτής, είναι η προσέλκυση νέων κερδοφόρων εταιρειών για εισαγωγή  στο ΧΑΚ (οι οποίες σήμερα έχουν επιλέξει να παραμένουν εκτός αγοράς), αλλά που να είναι σε θέση, να παραχωρούν μερίσματα στους κατόχους των μετοχών τους.

Τέτοιες εταιρείες, μέσω της κερδοφορίας, των προοπτικών, καθώς και της δυνατότητας τους  να παρουσιάζουν μία σταθερή μερισματική πολιτική, θα συνιστούν ενδεχομένως αξιόλογες επενδυτικές προτάσεις.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, την ουσιαστική αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και της συναλλακτικής δραστηριότητας, καθώς και της ρευστότητας στη χρηματιστηριακή αγορά.

Μία τέτοια ρύθμιση, θα ωφελήσει όλους τους μετόχους παλαιούς και νέους, σε τέτοιες εταιρείες.

Αντίστοιχο κίνητρο, είχε παραχωρηθεί στο παρελθόν και ισχύει έκτοτε ειδικά για τον τομέα των ναυτιλιακών  εταιρειών. 

Μειωμένος φορολογικός εταιρικός συντελεστής

Το ΧΑΚ έχει εισηγηθεί επιπλέον να ισχύσει  μειωμένος φορολογικός εταιρικός συντελεστής, ειδικά σε νεοεισερχόμενες εταιρείες για συγκεκριμένη χρονική περίοδο δύο  ετών, μετά από την εισαγωγή τους στο ΧΑΚ.

Αυτό θα εφαρμοστεί νοουμένου ότι οι κύριοι μέτοχοι δεν θα κατέχουν αθροιστικά, ποσοστό πέραν του 50% του μετοχικού κεφαλαίου μίας εισηγμένης εταιρείας.

Αυτή η ρύθμιση, κατά την άποψη μου, στοχεύει  στο να ωθήσει νέες εταιρείες να εισαχθούν στο ΧΑΚ, ώστε να επιδιώξουν να έχουν μία διευρυμένη μετοχική συμμετοχή και διασπορά του κεφαλαίου τους.

Φορολογική έκπτωση για απόκτηση μετοχών

Σε σχέση με τη φορολογική έκπτωση απόκτησης μετοχών, η διοίκηση του ΧΑΚ έχει προτείνεται  όπως οι επενδυτές που αποκτούν μετοχές  εταιρειών που εισάγονται στο ΧΑΚ, μέσω δημόσιας προσφοράς, είτε μετοχές λόγω αύξησης νέου κεφαλαίου σε υφιστάμενες εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑΚ, να δικαιούνται φορολογικής έκπτωσης ύψους 30% επί του ποσού που δαπανούν για την αγορά των μετοχών, για μέχρι ένα μέγιστο συνολικό χρηματικό ποσό που θα αποφασιστεί, δεδομένου ότι αυτοί θα συνεχίσουν να κατέχουν τις μετοχές που αποκτούν από το χρόνο της έκδοσης τους, μέχρι και το τέλος του επόμενου έτους.

Αυτή η ρύθμιση θα πρέπει, να αφορά  όλους τους επενδυτές και κυρίως τους νέους και τους μικρούς επενδυτές.

Χωρίς αμφιβολία, η εισαγωγή ενός τέτοιου κινήτρου, θα ωθήσει νέες αξιόλογες εταιρείες  να εισαχθούν στο ΧΑΚ και νέους επενδυτές, για να δραστηριοποιηθούν στη χρηματιστηριακή αγορά.

Η ΕΕ, υλοποιεί στην παρούσα φάση ένα πολυετές πλάνο  που καθόρισε για την ενοποίηση των αγορών της (Capital Market Union), που έχει ως στόχο να αναπτυχθούν περαιτέρω οι αγορές, για να βοηθήσουν αντίστοιχα τις επιχειρήσεις και την οικονομία και να διοχετεύεται μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των αποταμιεύσεων στις αγορές.

Συνεπώς κατά την εξέταση των πιο πάνω εισηγήσεων, δεν θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να τίθεται θέμα κρατικών ενισχύσεων για την περίπτωση αυτή. 

Εάν και όπου χρειάζεται, θα πρέπει να ζητηθεί από την Κύπρο μέσω των μηχανισμών της Ε.Ε., η παραχώρηση εξαιρέσεων, εάν προκύπτει τέτοιο θέμα, (βραχείας σχετικά χρονικής περιόδου, π.χ. για πέντε έτη), ώστε να επιτευχθεί με ουσιαστικό τρόπο ο στόχος αυτός και να αποκτήσει η χώρα ουσιαστική αγορά αξιών.

-Υπάρχει η δυνατότητα  να αναπτυχθεί η αγορά ομολόγων;

Για τα εταιρικά ομόλογα, μετά και από παραστάσεις του ΧΑΚ, ψηφίστηκε Νομοθεσία (2019) για μείωση του ποσοστού έκτακτης αμυντικής εισφοράς από το 30% στο 3%, για τόκους που λαμβάνονται από Εταιρικά Ομόλογα, (όπως ισχύει και για τα Κυβερνητικά Ομόλογα). 

Εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής συναφές τροποποιητικό νομοσχέδιο ώστε, πέραν των φυσικών προσώπων και των ταμείων προνοίας ως επενδυτές εταιρικών ομολόγων που καλύπτονται με τον τροποποιητικό αυτό νόμο, να καλύπτονται περαιτέρω και νομικά πρόσωπα επενδυτές, ταμεία συντάξεως, ημικρατικοί οργανισμοί και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η ψήφιση και του τροποποιητικού αυτού νομοσχεδίου, θα μπορέσει να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της αγοράς εταιρικών ομολόγων, η οποία διεθνώς είναι πολύ ανεπτυγμένη, για να αναπτυχθεί αντίστοιχα και στην Κύπρο.

Όσον αφορά  στα κυβερνητικά ομόλογα, σημειώνεται ότι τα πλείστα από αυτά εκδίδονται διεθνώς στην Ευρώπη με τη μορφή των EMTNs και εισάγονται σε ξένο χρηματιστήριο και αποτίθενται σε μεγάλο ευρωπαϊκό Αποθετήριο.

Θα πρέπει και στο θέμα αυτό να υλοποιηθεί η πρόθεση που υπάρχει όπως, όλα τα κρατικά  ομόλογα  εισάγονται και στο ΧΑΚ (πρωτογενής είτε παράλληλη εισαγωγή) για να αυξηθεί περαιτέρω η εμπορευσιμότητα τους, όπως ισχύει σε όλες τις χώρες.

Το ΧΑΚ βρίσκεται σε συνεννόηση με το ΥΠΟΙΚ για τα θέματα αυτά και όπου είναι εφικτό προωθεί και ετοιμάζει τεχνική υποδομή και διασύνδεση με ξένο αποθετήριο για διευκόλυνση των πιο πάνω ρυθμίσεων.

Tο ΧΑΚ προωθεί τη συνομολόγηση συμφωνίας με μεγάλο διεθνές αποθετήριο, μέσω του οποίου θα είναι εφικτή η διασυνοριακή μεταφορά αξιών από τα αποθετήρια όπου τα Ομόλογα EMTNs είναι αποθετημένα σήμερα, στην Κύπρο και αντίστροφα με στόχευση παράλληλα την παράλληλη εισαγωγή στην Κύπρο, καθώς και για να αυξηθεί περαιτέρω η συναλλακτική δραστηριότητα και εμπορευσιμότητα τους. 

Για το θέμα αυτό θα υπάρξουν βάσει σχεδιασμού, εξελίξεις την προσεχή περίοδο για τις οποίες θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις από το Χρηματιστήριο.

Όσον αφορά στα ομόλογα που εκδίδονται  στην Κύπρο, το υπουργείο Οικονομικών θα μπορούσε επανεκτιμώντας την κατάσταση, να εκδίδει ένα μέρος από μελλοντικές εκδόσεις μέσω του ΧΑΚ για να προωθηθεί η αγορά αυτή σε πιο εμπορεύσιμη βάση και σε πιο αυξημένο αριθμό θεσμικών και άλλων επενδυτών.

-Γιατί υπάρχει δυστοκία για εισαγωγή ναυτιλιακών εταιρειών στο ΧΑΚ; Πόσες ναυτιλιακές  εταιρείες έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο τα τελευταία 20 χρόνια;

Οι εισηγήσεις μας για την παραχώρηση κινήτρων επεκτείνονται σ’ όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και δεν εστιάζονται μόνο σε ένα εξειδικευμένο τομέα, όσο σημαντικός και αν είναι αυτός για την οικονομία. 

Ωστόσο, λόγω του ότι και διεθνώς οι  ναυτιλιακές εταιρείες εστιάζονται στην έκδοση και εισαγωγή ομολόγων τους, πρόσθετα από τα κίνητρα που εισηγηθήκαμε, οι εν λόγω εταιρείες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη φορολογική διαφοροποίηση, την έκτακτη αμυντική εισφορά για τους τόκους που λαμβάνονται σε ομόλογα και την μείωση από 30% σε 3%.

Ως χρηματιστήριο μας ενδιαφέρει σε σημαντικό βαθμό ο τομέας των ναυτιλιακών εταιρειών για εισαγωγή αξιών τους και κυρίως ναυτιλιακών ομολόγων στο χρηματιστήριο. 

Στο πλαίσιο αυτό, ως είχαμε ανακοινώσει είχαμε προβεί σε διάφορες επαφές με κυπριακές εταιρείες, όσο και με το Κυπριακό ναυτιλιακό επιμελητήριο. 

Σ’ αυτές, επεξηγήσαμε τις διάφορες προσφερόμενες επιλογές μέσω των αγορών του ΧΑΚ στο σύγχρονο πλέον περιβάλλον που λειτουργούμε και οι σχετικές επαφές θα συνεχίσουν με στόχο ο πολύ αξιόλογος τομέας της κυπριακής οικονομίας να βρει το δρόμο του μέσω και του κυπριακού χρηματιστηρίου.  

-Που βρίσκεται το πολυσυζητημένο και πολύχρονο θέμα της ιδιωτικοποίησης του ΧΑΚ;

Το ΔΣ του ΧΑΚ μαζί με την Ειδική Επιτροπή Εποπτείας (Steering Committee) που έχει καταρτιστεί μαζί με το ΥΠΟΙΚ, έχουν ήδη δρομολογήσει τις σχετικές διαδικασίες βάσει της απόφασης που λήφθηκε το Μάιο του 2020 για υλοποίηση του στρατηγικού αυτού σχεδιασμού.  

Προκηρύχθηκαν από το ΧΑΚ ως Αναθέτουσα Αρχή προσφορές προς εμπειρογνώμονες βάσει των χρονοδιαγραμμάτων, αυτές αξιολογήθηκαν, ωστόσο λόγω ένστασης ενός εκ των προσφοροδοτών, το θέμα θα εξεταστεί προσεχώς βάσει των δικαστικών αρχών για οριστικοποίηση της απόφασης. 

Προσβλέπουμε και εκτιμούμε ότι κατά την επόμενους δύο-τρεις μήνες το θέμα θα οριστικοποιηθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη διαδικασία.  

Το σημαντικό της προσπάθειας αυτής είναι να τεθεί το Χρηματιστήριο σε μία ακόμη πιο δυναμική αναπτυξιακή βάση, με τη συνδρομή, τεχνογνωσία και εμπειρία ενός αξιόλογου στρατηγικού επενδυτή, ώστε κάτι τέτοιο να συνδράμει περαιτέρω και πιο αποφασιστικά στους αναπτυξιακούς στόχους που τέθηκαν.

Στο πλαίσιο επίσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Χρηματιστηρίου, σημειώνω την προσπάθεια του ΧΑΚ στον τομέα της ενέργειας επιτυχής μετοχική συμμετοχή στη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ελλάδος, επιτυχής συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας ως εκπλειστηριαστής των δικαιωμάτων εκπομπής της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, πρόσφατη συμφωνία με τον Διαχειριστή Μεταφοράς Κύπρου για τις εργασίες εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα γίνονται από το 2022, ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού και γενικότερα αξιοποίηση διαρκώς νέων προτάσεων για προσφερόμενες υπηρεσίες από το ΧΑΚ στο σημαντικό αυτό τομέα.

Θα ήθελα να σημειώσω την προσπάθεια που καταβάλλεται σε αναπτυξιακό επίπεδο για τη σύσταση της  Αγοράς Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (αναμένεται έγκριση του πλαισίου της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη συνεχή διεύρυνση των νέων προϊόντων του χρηματιστηρίου σε θέματα μετά-συναλλακτικής δραστηριότητας, νέες υπηρεσίες για θεματοφύλακες κ.α.

Οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του ΧΑΚ  είναι διαρκείς και μετεξελισσόμενες, βάσει των νέων συνθηκών στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και των απαιτήσεων που προκύπτουν διαρκώς από νέες οδηγίες- κανονισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί και το 2022 για να μπορέσει το χρηματιστήριο να επιτελέσει το σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζει στην κυπριακή οικονομία.

Του Λεύκου Χρίστου