You are here

Μ. Ιωαννίδης: Θα κρατηθούν στα $20 εκ. τα κέρδη

13/01/2009 07:42
Σε συντήρηση της κερδοφορίας στα επίπεδα των $20 εκ. ετησίως στοχεύει η εισηγμένη εταιρεία Ocean Tankers, παρά την παγκόσμια οικονομική ύφεση και την αναμενόμενη κάμψη του κλάδου ναυτιλίας. Σε συνέντευξη του στη StockWatch, ο CEO της εταιρείας, Μιχάλης Ιωαννίδης, τονίζει πως η εταιρεία πρόλαβε τη φουρτούνα που ταράζει την παγκόσμια οικονομία, ολοκληρώνοντας το αναπτυξιακό της σχέδιο πριν ξεσπάσει η κρίση. Μιλά για τις επιδράσεις της κρίσης στον ευρύτερο κλάδο ναυτιλίας, για τα αποτελέσματα της εταιρείας και για το project μεταφοράς νερού, για το οποίο η εταιρεία βρέθηκε, κατά καιρούς, στο φως της δημοσιότητας.

Της Ηρώς Ευθυμίου

Ερ: Σημαντικός παράγοντας της κερδοφορίας της Ocean είναι η συνολική χρήση των 15 της πλοίων για 365 μέρες το χρόνο σε ικανοποιητικό ναύλο. Μπορείτε να μας αναφέρετε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο στόλος του ομίλου για φέτος και μακροπρόθεσμα;

Απ.:
Η εταιρεία ξεκίνησε με 3 πλοία και πριν δύο χρόνια που εισήχθη στο Χρηματιστήριο πενταπλασίασε το στόλο και δεκαπλασίασε τη χωρητικότητα της.

Διαθέτει σήμερα 15 πετρελαιοφόρα πλοία διπλού τοιχώματος νέας τεχνολογίας. Αυτό για μας σημαίνει ότι η εταιρεία έχει μπροστά της άλλα τουλάχιστον 20 χρόνια κερδοφορίας. Ο μέσος όρος ζωής του ομίλου είναι έξι χρόνια ενώ και τα 15 πλοία είναι χρονοναυλωμένα από 2 έως 5 χρόνια, άρα είναι εξασφαλισμένο το εισόδημα του για αποπληρωμή των χρεών και των εξόδων του με σταθερή κερδοφορία.

Και τα πλοία είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα συντήρησης και ασφάλειας. Συντηρούνται κάθε δύο χρόνια ενώ η γενική επιθεώρηση γίνεται κάθε 5 χρόνια. Επιπλέον η σωστή διαχείριση και αξιοπλοΐα σε συνδυασμό με το κατάλληλο προσωπικό παρέχουν το πλεονέκτημα στην εταιρεία να στέκει πολύ καλά στο παγκόσμιο στερέωμα παρά την διεθνή οικονομική κρίση.

Ερ: Πρόσφατα πωλήσατε ένα από τα 16 πλοία σας. Μήπως η πώληση πλοίων μπορεί να είναι, υπό τις παρούσες συνθήκες, πιο προσοδοφόρα παρά η ναύλωση τους;

Απ.:
Για μια εταιρεία όπως η δική μας οι αγορές, οι πωλήσεις και οι ναυλώσεις πλοίων βρίσκονται πάντα στην ίδια σκακιέρα, το θέμα είναι η εταιρεία να ενεργήσει σωστά και την κατάλληλη στιγμή να προβεί στις σωστές κινήσεις.

Αξιολογήσαμε τα δεδομένα και είδαμε ότι η επερχόμενη κρίση ενδεχομένως να επηρέαζε προς τα κάτω τις τιμές των πλοίων γι’ αυτό αποφασίσαμε να πουλήσουμε το συγκεκριμένο πλοίο εφ’ όσον δεν είχε ακόμη μακροχρόνια χρονοναύλωση.

Επειδή το πλοίο ήταν καινούργιο θεωρήσαμε σκόπιμο να κερδίσουμε $5 εκ. εδώ και τώρα, και το πουλήσαμε. Πιθανόν να επαναλάβουμε την ίδια πράξη αξιολογώντας την αγορά και να προχωρήσουμε στην πώληση και του πλοίου που αγοράσαμε τελευταίως, εάν δεν πετύχουμε μακροχρόνια χρονοναύλωση που να μας ικανοποιεί.

Ερ: Η παγκόσμια οικονομική ύφεση πως επηρεάζει τις ναυτιλιακές δραστηριότητες και κατ’ επέκταση την Ocean Tankers;

Απ.:
Επηρέασε τα φορτηγά πλοία – που μεταφέρουν εμπορεύματα – κατά 80% και ως επακόλουθο και τα tankers, που μεταφέρουν πετρέλαιο, κατά 20%.

Η Ocean επηρεάστηκε λιγότερο από την κρίση λόγω σωστών χειρισμών. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι τα πλοία της εταιρείας είναι χρονοναυλωμένα και επομένως, η εταιρεία έχει εισόδημα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Το γεγονός επίσης ότι ολοκλήρωσε το επενδυτικό της πρόγραμμα και δανειοδότησε όλο το στόλο πριν να ξεσπάσει η κρίση είναι σημαντικό, αφού οι τράπεζες δεν δανείζουν σήμερα με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να μη μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα τους. Αυτό δείχνει ότι ο όμιλος βρίσκεται σε πολύ καλή πορεία.

Την ώρα που άλλες εταιρείες ταλανίζονται επειδή δεν τους δανείζουν οι τράπεζες, η Οcean επειδή μερίμνησε έγκαιρα και επένδυσε πριν ένα χρόνο παρέλαβε προχθές και το τελευταίο πλοίο και ολοκλήρωσε επιτυχώς το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Ερ: Η πτώση του πετρελαίου επηρεάζει καθόλου τον όμιλο;

Απ.:
Δεν τον επηρέασε ούτε η πτώση αλλά ούτε και η αύξηση του πετρελαίου στα $150. Τα πλοία είναι χρονοναυλωμένα και τα πετρέλαια τα πληρώνουν οι ναυλωτές.

Μόνο τα πλοία που είναι στην αγορά spot επηρεάζονται από τη μείωση στην τιμή του πετρελαίου.

Ερ: Οι ναυλωτές δεν θα σας πιέσουν στις τιμές;

Απ.:
Ίσως, αλλά δεν έχουν μέχρι στιγμής γίνει οιεσδήποτε κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν γίνει αυτό, θα το διαπραγματευτούμε καταλλήλως, ζητώντας κάτι επιπρόσθετο, για παράδειγμα, επιμήκυνση της περιόδου που καλύπτει το συμβόλαιο.

Ερ: Μια εταιρεία που συνεχώς αναπτύσσεται έχει σίγουρα ψηλό δανεισμό. Ο δανεισμός πως επηρεάζεται από την κρίση και τι επίπτωση θα έχει στην κερδοφορία του ομίλου;

Απ.:
Από τα $400 εκ. που είναι η αξία του στόλου το 70% είναι με δάνειο, ωστόσο ο δανεισμός δεν επηρεάζει την κερδοφορία της εταιρείας διότι υπολογίζεται και το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων ως έξοδο, προτού υπολογιστεί η κερδοφορία.

Για να πούμε ότι θα κάνουμε $20 εκ. κέρδη αφαιρούμε το κόστος χρηματοδότησης το οποίο όμως εξασφαλίζεται από τα μακροχρόνια συμβόλαια και εξοφλείται.

Ερ: Ο βασικός μεγαλομέτοχος της εταιρείας, τη δανείζει με επιτόκιο 9%. Δεν μπορεί να δανειστεί η εταιρεία φθηνότερα;

Απ.:
Να σας εξηγήσω. Οι τράπεζες δεν επιτρέπουν δάνειο πέραν του 70% σε εισηγμένες εταιρείες γι’ αυτό και ο μεγαλομέτοχος στην κατάλληλη στιγμή έβαλε χρήματα από την τσέπη για το καλό της εταιρείας.

Ερ: Εκτός από τους άλλους παράγοντες, τα αποτελέσματα του ομίλου επηρεάζονται άμεσα και από τις αξίες των πλοίων. Η κρίση επηρέασε καθόλου τις τιμές των πλοίων;

Απ.:
Οι τιμές των φορτηγών πλοίων σε σύγκριση με τις τιμές των δεξαμενόπλοιων επηρεάστηκαν περισσότερο.

Ερ: Πόσο επηρεάστηκαν οι τιμές των δεξαμενόπλοιων (tankers);

Απ.:
Επηρεάστηκαν 5-10%, αλλά οι αξίες που αγοράσαμε τα πλοία είναι καταφανώς πιο χαμηλές. Έχουν λοιπόν δημιουργηθεί ισχυρά reserves που θα μειωθούν από τις αξίες, αλλά δεν επηρεάζεται η κερδοφορία.

Ερ: Με την εξαγορά και την αύξηση του στόλου το 2007, ο στόχος κερδοφορίας που τέθηκε για το 2008 ήταν $20-21 εκ. Ο στόχος αυτός είναι πλέον εφικτός;

Απ.:
Βεβαίως παραμένει εφικτός ο στόχος κερδοφορίας, ίσως μάλιστα σήμερα να βρισκόμαστε ακόμη ένα βήμα πιο μπροστά στο στόχο μας.

Ερ: Είναι συντηρήσιμο αυτό το επίπεδο κερδοφορίας; Τι περιμένετε για το 2009;

Απ.:
Ασφαλώς. Τα πλοία θα είναι σε σταθερή εμπορία. Μέσα στο 2008 δεν είχαμε 15 πλοία σε πλήρη αξιοποίηση. Αναμένεται να είναι σταθερή η κερδοφορία. Μόνο η spot αγορά θα επηρεαστεί, και θα έχουμε περισσότερα εισοδήματα από τα υπόλοιπα πλοία, γιατί θα αξιοποιηθούν για περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με πέρσι.

Ερ: Βρεθήκατε στο στόχαστρο για τη μεταφορά νερού από την Ελλάδα. Άξιζε τον κόπο; Έχετε όφελος ή ζημιά από τη μεταφορά του νερού;

Απ.:
Το νερό ήταν ένα ξεχωριστό project το οποίο ανέλαβε η εταιρεία για να βοηθήσει την Κύπρο και δεν υπήρχε καμία σκοπιμότητα για κέρδος ούτε όμως έχουμε και ζημιά.

Ερ: Επομένως, τι κέρδισε η εταιρεία και οι μέτοχοι από αυτό το project;

Απ.:
Το κάναμε για να βοηθήσουμε χωρίς να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση. Όταν είναι σε κρίση η χώρα σου, τότε δεν πάει κάποιος με 30% margin όπως θα πηγαίναμε αν ήταν άλλη χώρα. Το margin μας ήταν 3%, αν όχι μικρή ζημιά.

Ερ: Έγιναν λάθη από την Ocean Tankers στο χειρισμό του συγκεκριμένου θέματος;

Απ.:
Σε ένα καινούργιο project πρωτοφανές για τα κυπριακά δεδομένα ήταν αναμενόμενο να γίνουν κάποια λάθη τα οποία στη συνέχεια ξεπεράστηκαν, εξού και η απρόσκοπτη μεταφορά νερού στη Λεμεσό. Αλλά σας ρωτώ: Εάν δεν υπήρχε αυτό το νερό νοουμένου ότι η Κύπρος δεν είχε αποθέματα τι θα γινόταν η Λεμεσός και ποια θα ήταν τα επακόλουθα στην οικονομία του τόπου;

Ερ: Ο όμιλος σας εισήχθηκε στο ΧΑΚ με 3 πλοία, τώρα η εταιρεία διαθέτει 15; Τι έπεται από εδώ και εμπρός;

Απ.:
Η αγορά άλλων δέκα πλοίων. Έχουμε δεσμευτεί ως εταιρεία να αυξήσουμε τα πλοία μας στα 25 πετρελαιοφόρα πιο μεγάλης χωρητικότητας.

Ερ: Γιατί μέχρι 25 πλοία;

Απ.:
Διότι μέχρι εκεί μπορεί να ασκήσει σωστό έλεγχο μια εταιρεία.

Ερ: Ποια είναι η μερισματική πολιτική σας;

Απ.:
Εναπόκειται στο διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει λαμβανομένου υπόψη την επεκτατική πολιτική της εταιρείας.

Επιτρέψετε μου όμως αφού αναφέρεστε στη μετοχή να προσθέσω ότι, βλέποντας όλες τις εταιρείες το 2008, η Ocean επηρεάστηκε λιγότερο από όλους τους τίτλους του FTSE. Οι επενδυτές μας εμπιστεύονται. Η πτώση περιορίστηκε στο 40% σε σύγκριση με τις τράπεζες και το δείκτη που έχασαν πέραν του 70%. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην εταιρεία. Μην ξεχνάτε πως η τιμή της μετοχής είναι σήμερα διπλάσια από την τιμή εισαγωγής της, το Δεκέμβριο του 2006.