You are here

Ν. Λοϊζίδης: Επέκταση της Ισότητας στον ιδιωτικό τομέα

30/10/2022 06:00

Την επέκταση της συντεχνίας Ισότητα και στον ιδιωτικό τομέα, ανακοίνωσε ο γενικός υπεύθυνος - αξιωματούχος επαφής ΔΣ της συντεχνίας Ισότητας και πρόεδρος του κλάδου αστυνομικού σώματος, Νίκος Λοϊζίδης.

Σε συνέντευξή του στη StockWatch, ο κ. Λοϊζίδης αναφέρει ότι είναι προγραμματισμένο η επέκταση στον ιδιωτικό τομέα να τεθεί στην γενική συνέλευση της συντεχνίας στις 17 Νοεμβρίου 2022, ώστε να τύχει έγκρισης η τροποποίηση του καταστατικού τους.

Τόνισε ότι σκοπός της συντεχνίας είναι η στήριξη των εργαζομένων, τόσο του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όσο και του ιδιωτικού τομέα, καθώς όπως είπε «κάποιοι έχουν «αφαιμάξει» τον Κύπριο εργαζόμενο, έχουν καταλύσει τα εργασιακά του δικαιώματα και έχουν, σχεδόν, εξαφανίσει την ανθρώπινη αξία και υπόληψη του».

Ο κ. Λοϊζίδης στην συνέντευξη που ακολουθεί, μιλά για την συντεχνία Ισότητα, πως προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας της και ποιοι είναι ο σκοπός και στόχοι της.

Ερωτηθείς αν τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης οι συντεχνίες στη χώρα μας, απαντά κατηγορηματικά όχι και εξηγεί ότι «μόνο κάποιες συντεχνίες συμμετέχουν στους θεσμοθετημένους μηχανισμούς ρύθμισης εργασιακών θεμάτων, ελάχιστες λαμβάνουν κρατική χορηγία και πως παρέχονται άλλες διευκολύνσεις στα στελέχη των ευνοούμενων συντεχνιών».

Περαιτέρω απαντά σε ερωτήσεις αναφορικά με καθεστώς εργοδότησης των υπαλλήλων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα την τελευταία δεκαετία και το τί χρειάζεται για να γίνει η δημόσια υπηρεσία πιο λειτουργική και αποδοτική.

Παράλληλα τοποθετείται για τα θέματα του νέου συνταξιοδοτικού σχεδίου του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, το οποίο εξετάζεται από τη Βουλή, αλλά και τον κατώτατο μισθό που ρυθμίστηκε πρόσφατα.

Η συνέντευξη

Ερ.: Πως προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας της συντεχνίας Ισότητα, πότε και με ποια αφορμή και σκοπό;

Απ.: Η Συντεχνία Ισότητα ιδρύθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2017, με σκοπό να οργανώσει τους εργαζόμενους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας (πλήρους απασχόλησης και μερικής απασχόλησης, υπαλλήλους) ώστε να προασπισθούν θεμελιώδη και άλλα δικαιώματά τους και να προωθήσουν τα νόμιμα συμφέροντά τους.

Σήμερα, η συντεχνία μας βρίσκεται στη θέση που ρυθμίζει πλέον τα πλαίσια του συνδικαλισμού και τροχιοδρομεί γεγονότα.

Ερ.: Σε τι διαφέρει η Ισότητα από τις υπόλοιπες συντεχνίες;

Απ.: Πρόκειται για συντεχνία που δεν ανήκει και δεν συνδέεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. Ιδεολογικά, δεν ανήκει σε κάποιο οικονομικό ή πολιτικό ή κοινωνικό φιλοσοφικό ρεύμα.

Γνώμονας για τη δράση της συντεχνίας αποτελεί η προάσπιση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των εργαζομένων και η προσφορά άριστων υπηρεσιών προς αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση, φροντίζει να συλλέγει όλα τα σχετικά δεδομένα και να είναι πλήρως ενημερωμένη για κάθε ζήτημα που αφορά μέλη της. Αφού εξετάσει όλους τους πιθανούς/εναλλακτικούς τρόπους δράσης και τις συνέπειές τους, επιλέγει εκείνον τον τρόπο δράσης που θα έχει το μεγαλύτερο όφελος προς τα μέλη της, με τη δικαιολογημένη, σταδιακή κορύφωση μέτρων εάν καταστεί απαραίτητο. Λειτουργεί ως ασπίδα, αλλά και ως δόρυ των εργαζομένων εκεί και όπου θα χρειαστεί.

Ερ.: Πιστεύετε ότι στην Κύπρο οι συντεχνίες τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης;

Απ.: Ασφαλώς όχι. Μερικές μόνο συντεχνίες συμμετέχουν στους θεσμοθετημένους μηχανισμούς ρύθμισης εργασιακών θεμάτων, ελάχιστες λαμβάνουν κρατική χορηγία και μάλιστα πολύ γενναιόδωρη και οι διευκολύνσεις που παρέχονται στα στελέχη των ευνοούμενων συντεχνιών, που είναι παράλληλα και υπάλληλοι του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, είναι πολύ ευνοϊκότερες.

Πολύ σύντομα, θα αλλάξουν τα πράγματα, δηλαδή στις μικτές επιτροπές προσωπικού, δεν θα υπάρχει μονοπώλιο και όσον αφορά τις κρατικές χορηγίες, το καθεστώς των κίτρινων συντεχνιών θα αλλάξει.

Ερ.: Πόσα μέλη αριθμεί η Ισότητα και ποιοι είναι οι στόχοι σας;

Απ.: Η Συντεχνία μας απαριθμεί γύρω στις 4 χιλιάδες μέλη.

Οι στόχοι της Συντεχνίας είναι οι εξής:

  1. Η προάσπιση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των μελών μας, μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων με τις δημόσιες αρχές ή με οποιονδήποτε άλλο (νόμιμο) τρόπο.
  2. Η επίτευξη συνθηκών ίσης και ακριβοδίκαιης μεταχείρισης των εργαζομένων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που εκτελούν όμοια ή παρόμοια ή ομοειδή καθήκοντα και η καταπολέμηση και εξάλειψη κάθε είδους εκμετάλλευσης και αδικίας εις βάρος οποιασδήποτε κατηγορίας εργαζομένων, ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης. Όσον αφορά τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου, η μετατροπή τους σε δημοσίους υπαλλήλους (μονιμοποίηση).
  3. Η συνεχής αναβάθμιση/βελτίωση των όρων και των συνθηκών απασχόλησης των μελών μας.
  4. Η συνεχής βελτίωση του γνωσιολογικού/επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου των μελών μας.
  5. Η ανάπτυξη του φρονήματος των μελών μας και η καλλιέργεια της αίσθησης της αποστολής και της προσφοράς άριστων ποιοτικά υπηρεσιών προς το κοινό.
  6. Η ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της συντεχνίας και προπαντός της μεταξύ τους αλληλεγγύης.
  7. Η ενδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος, ως προϋπόθεση δημοκρατίας και υψηλού βιοτικού επιπέδου.
  8. Η συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των μελών μας ή/και άλλων εργαζομένων.
  9. Η συνεχής προσφορά προς ευάλωτες ομάδες εργαζομένων και προς την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία.

Ερ.: Την τελευταία δεκαετία βλέπουμε πολλών ταχυτήτων δημόσιους υπαλλήλους, γιατί;

Απ.: Πιστεύουμε ότι υπάρχει η τάση απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μετατροπής των σχέσεων από δημοσίου δικαίου σε ιδιωτικού δικαίου. Σκοπός είναι η υποβάθμιση των όρων εργασίας και η μείωση των δαπανών για την εργοδοτική πλευρά.

Ερ.: Πιστεύετε ότι, αν οι εργαζόμενοι προσλήφθηκαν με διαφορετική διαδικασία (επί τη βάσει των προσόντων τους, χωρίς να περάσουν από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας), η διαφορά αυτή δικαιολογεί τη διαφορετική μεταχείριση τους δια παντός, παρόλο που αυτοί, με τα ίδια προσόντα, επί σειρά ετών, ασκούν τα ίδια καθήκοντα και παράγουν το ίδιο έργο;        

Απ.: Όχι βέβαια! Βάσει της νομολογίας του δικαστηρίου της ΕΕ (επί της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ) ο διαφορετικός τρόπος πρόσληψης, δεν συνιστά αντικειμενικό λόγο που να δικαιολογεί άνιση μεταχείριση, αν η φύση της εργασίας, οι όροι της και τα απαιτούμενα προσόντα, βάσει των οποίων προσλήφθηκαν οι εργαζόμενοι, είναι τα ίδια.                                     

Σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού στις 24/2/2020, ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας επεξήγησε, με τρόπο σαφή και αναλυτικό, την έλλειψη συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τις πρόνοιες της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ (αυτούσια τα πρακτικά εδώ: https://www.facebook.com/isotita.org/posts/2843019632492656).                                                          

Σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, «Όλοι, χωρίς καμία διάκριση, έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίση εργασία»(άρθρο 23.2).

Επίσης, η Διεθνής Συμφωνία Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, η οποία ενσωματώθηκε στην κυπριακή έννομη τάξη με το νόμο 14/1969, προνοεί για «δίκαιον μισθόν και ίσας άποδοχάς δι’ έργάσίαν ΐσής αξίας, άνευ διακρίσεως οιασδήποτε φύσεως» (άρθρο 7(α)(i)) και για «ίση δυνατότητα προαγωγής εις την προσήκουσαν ανωτέραν θέσιν, μη λαμβανομένων υπ' όψιν έτερων προϋποθέσεων, πλην της αρχαιότητος και ικανότητος» (άρθρο 7 (γ).

Ερ.: Τί χρειάζεται για να γίνει η δημόσια υπηρεσία πιο λειτουργική;

Απ.: Υιοθέτηση των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας, επανασχεδιασμός των διαδικασιών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, με όσο το δυνατό λιγότερους πόρους, αλλά και η προσβασιμότητα όλων των ομάδων πολιτών σε αυτές. Αποκοπή του διαχρονικού ομφάλιου λώρου της δημόσιας υπηρεσίας, από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Ερ.: Βρίσκεται ενώπιον της Βουλής το νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου, ποια η θέση σας;

Απ.: Αναμένεται ότι το νομοσχέδιο για το νέο επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα ψηφιστεί εντός Νοεμβρίου 2022.

Η συντεχνία μας κατέθεσε τον Ιούνιο του 2022, εκτενές υπόμνημα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, με σειρά εισηγήσεων για βελτίωσή του. Γενικά, όμως, είναι προς την ορθή κατεύθυνση, με μεγάλη μας ανησυχία, όμως, την εποπτεία του σχετικού ταμείου που θα δημιουργηθεί και τη διαχείριση της επενδυτικής του πολιτικής. 

Ερ.: Γίνονται σκέψεις για επέκταση της συντεχνίας και στο ιδιωτικό τομέα;

Απ.: Όχι μόνο σκέψεις, αλλά καταστήσαμε στρατηγικό σχεδιασμό για ένταξη και αποτελεσματική κάλυψη του ιδιωτικού τομέα. Βέβαια, η επέκταση είναι υπό την αίρεση της έγκρισης της σχετικής τροποποίησης στο καταστατικό της συντεχνίας, στη γενική συνέλευση που είναι προγραμματισμένη για τις 17/11/2022.

Ευελπιστούμε να σταθούμε στο πλευρό του κύπριου ιδιωτικού υπάλληλου/εργαζόμενου που παλεύει με την οικογένειά του καθημερινά για επιβίωση. Κάποιοι έχουν «αφαιμάξει» τον Κύπριο εργαζόμενο, έχουν καταλύσει τα εργασιακά του δικαιώματα και έχουν, σχεδόν, εξαφανίσει την ανθρώπινη αξία και υπόληψη του.

Ερ.: Καθορίστηκε πρόσφατα ο κατώτατος μισθός, υπό τις παρούσες συνθήκες κρίνεται ότι είναι ικανοποιητικός;

Απ.: Όχι δεν είναι ικανοποιητικός, γιατί τους τελευταίους μήνες υπήρξε ραγδαία άνοδος του κόστους διαβίωσης και ο κατώτατος μισθός που καθορίστηκε, δεν εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση στον εργαζόμενο και στα εξαρτώμενά του.

Να μην ξεχνούμε την αγοραστική αξία του μισθού, τον πληθωρισμό που εκτοξεύθηκε στο 10%, την άκρως αναγκαία ΑΤΑ, την ανάγκη θεσμοθέτησης δέκατου τρίτου μισθού εκεί όπου δεν υπάρχει, την εξάπλωση του κατώτατου μισθού σε όλους τους κλάδους που δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση, την ανάγκη κατοχύρωσης αξιοπρεπούς ωριαίας αμοιβής, αλλά και στην ανάγκη αναβάθμισής της, όταν αυτή διεξάγεται τις Κυριακές και σε δημόσιες αργίες.

Ερ.: Στον προϋπολογισμό του 2023 περιλαμβάνεται κονδύλι για την αναβάθμιση των μισθολογικών κλιμάκων των χαμηλόμισθών μελών των σωμάτων ασφαλείας, είστε ικανοποιημένοι;

Απ.: Όταν ιδρύθηκε ο κλάδος των σωμάτων ασφαλείας στη συντεχνία Ισότητα το 2021, οι δύο πρωταρχικοί μας στόχοι ήταν η αναβάθμιση κλιμάκων των χαμηλόμισθων και η ταχεία καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης. Πετύχαμε και τους δύο στόχους κάνοντας, ως Ισότητα, τη «βρώμικη» δουλειά, ενημερώνοντας, δηλαδή, προεδρικό, κοινοβουλευτικά κόμματα και κοινή γνώμη. Άλλοι έκαναν την εύκολη δουλειά.

Μετά τη συμφωνία στις 8/9/2022 και αφού ενημερωθήκαμε για το λανθασμένο προσχέδιο κανονισμού της αναβάθμισης των κλιμάκων, ξεκινήσαμε δεύτερο κύμα πίεσης και ενημέρωσης για την αναβάθμιση με σωστό τρόπο και περιμένουμε πλέον το σχετικό δίκαιο κανονισμό, αφού περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο να καταλήξει στη Βουλή για ψήφιση εντός του επόμενου δεκαπενθήμερου.

Να σημειώσουμε τη θετική προσπάθεια και του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Στέλιου Παπαθεοδώρου για το συγκεκριμένο θέμα.

Τα προβλήματα στα σώματα ασφαλείας, όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες, αλλά και τις απολαβές, είναι τεράστια. Πλέον, τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας έχουν τον συνδικαλισμό που τους αξίζει και ξέρουν ποια συντεχνία θα ξεκινήσει την οποιαδήποτε διεκδίκηση, κάνοντας τη δύσκολη δουλειά, η οποία τόσα χρόνια έλειπε από την καθημερινότητά τους.

Ξέρουν ότι έχουν ένα στήριγμα και ταυτόχρονα μια νέα ώθηση για να έχουν αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες. Ήδη ξεκινήσαμε τις επόμενες διεκδικήσεις. Ο πλουραλισμός στο συνδικαλισμό, είναι που έδωσε την ώθηση για όλα τα κεκτημένα. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους, είτε του κρατικού τομέα, είτε του ιδιωτικού τομέα, ότι η συντεχνία Ισότητα θα τους προστατέψει με αξιοπρέπεια, με αλληλεγγύη, χωρίς αλλότρια κίνητρα και θα τους κερδίσει ή επαναφέρει τα εργασιακά δικαιώματα που τους αξίζουν, σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Ερ.: Υπάρχει έλεγχος για κρούσματα διαφθοράς ή απειθαρχίας στο αστυνομικό σώμα;

Απ.: Nα τονίσουμε ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους. Κάποιος είναι ένοχος μετά από καταδίκη του στο δικαστήριο. Η αστυνομία είναι η μοναδική υπηρεσία στην ΚΔ που ελέγχεται από 3 άλλες υπηρεσίες για παρανομίες, 2 εσωτερικές και μια εξωτερική.

Οι συμπληγάδες για επίορκους, εάν υπάρχουν, στενεύουν τα περιθώρια για παρεκκλίσεις. Οι πειθαρχικές κάθε χρόνο είναι μεγάλες σε αριθμό, οι περισσότερες εκ των οποίων αδικαιολόγητες. Μακάρι όλος αυτός ο έλεγχος, να γινόταν και σε άλλες υπηρεσίες της πολιτείας, να καθαρίσει ο τόπος από τη διαφθορά των τελευταίων δεκαετιών.

Ο έλεγχος που ασκείται στην αστυνομία και που πρέπει να ασκείται, έχει και λάθη που οφείλουν να διορθωθούν, όπως οι πειθαρχικοί κανονισμοί αλλά και ο απαρχαιωμένος και αντισυνταγματικός νόμος της ΑΑΔΙΠΑ που της δίνει υπερεξουσίες.

Εμείς σαν συνδικαλιστικό σώμα, λέμε πρώτοι ότι, εάν αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη ότι υπάρχουν επίορκοι, να εκδιώχνονται από το Σώμα. Τα σώματα ασφαλείας είναι ο καθρέφτης της νομιμότητας και της σωστής επιβολής του νόμου, χωρίς εκπτώσεις.

Της Ελένης Χαραλάμπους