You are here

Ο. Χριστοδούλου, Globaltraining: Ανάγκη για βαθιά εξειδίκευση

29/05/2022 06:00

Η αγορά εργασίας στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και όσοι επιδιώκουν σε μια επιτυχημένη καριέρα στους ιδιαίτερα απαιτητικούς τομείς των χρηματοοικονομικών, πρέπει να έχουν βαθιά εξειδίκευση εστιάζοντας σε επαγγελματικά προσόντα που θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν, αναφέρει ο CEO της Globaltraining Οδυσσέας Χριστοδούλου.

Σε συνέντευξή του στη StockWatch, αναφέρει ότι με τη συνεχή επέκταση και διεύρυνση του χρηματοοικονομικού τομέα, η ζήτηση αυξάνεται.

Τονίζει ότι για να μπορεί ένας επαγγελματίας να παραμείνει ανταγωνιστικός και σχετικός στον τομέα του χρειάζεται συνεχή επιμόρφωση αλλά και εξειδίκευση.

«Η υψηλή ζήτηση επαγγελματικών πιστοποιήσεων, όπως είναι τα ACCA, ACA, CFA, CIA, ADIT και η συνεχής διεύρυνση του κλάδου των χρηματοοικονομικών επαγγελμάτων, όχι μόνον στη Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό, έχουν δημιουργήσει μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου, τα επαγγελματικά προγράμματα εκπαίδευσης των λογιστών, ήταν και παραμένουν περιζήτητα, τόσο από άτομα που έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές τους σπουδές, όσο και από εργοδότες που αναζητούν να εκπαιδεύσουν νέους λογιστές.

Ο κ. Χριστοδούλου αναφέρεται ακόμη στα πλάνα της εταιρείας μετά από 30 χρόνια δραστηριοποίησης και τη σχέση που τη συνδέει με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Η συνέντευξη

Ερ.: Σε ποιους τομείς επικεντρώνεται η επαγγελματική εκπαίδευση που προσφέρει η Globaltraining και σε ποιους απευθύνεται;

Απ.:Η Globaltraining πρωτοπορεί στην εκπαίδευση επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού τομέα σε διεθνές επίπεδο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Globaltraining προσφέρει επαγγελματικά προγράμματα εκπαίδευσης λογιστών ACCA και ACA. Τα προγράμματα αυτά ήταν και είναι περιζήτητα, τόσο από απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από άτομα που έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές τους σπουδές, όσο και από εργοδότες για την εκπαίδευση του προσωπικού τους.
Η Globaltraining παρέχει δομημένα επαγγελματικά προγράμματα που οδηγούν σε διεθνή επαγγελματικά προσόντα, όπως:
ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
ACA (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)
CFA® (Chartered Financial Analyst)
CIA (Certified Internal Auditor)
ADIT (Advanced Diploma in International Taxation)
CMA (Institute of Management Accountants)
PMP (Project Management Professional Certification, PMI)
DipIFR – ACCA (Diploma in International Financial Reporting)

Η Globaltraining καλύπτει επίσης την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση με εξειδικευμένα σεμινάρια. Τα θέματα ποικίλουν και αποτελούνται κυρίως από Χρηματοοικονομικά, Φορολογικά, ΚανονιστικήςΣυμμόρφωσης, Anti-Money Laundering, Data Analytics και Cryptocurrencies and Blockchain.

Ερ.: Υπάρχει ικανοποιητικό ενδιαφέρον για χρήση των υπηρεσιών που προσφέρετε;

Απ.: Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρει η Globaltraining και με τη συνεχή επέκταση και διεύρυνση του χρηματοοικονομικού τομέα, η ζήτηση αυξάνεται.
Οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα επιλέγουν την Globaltraining για την εκπαίδευση των ιδίων και του προσωπικού τους, αφού οι εκπαιδευτές-συνεργάτες της είναι άρτια καταρτισμένοι με μεγάλη εμπειρία στον τομέα τους. Κατέχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου τους και έχουν άμεση επαφή με το συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο και μπορούν έτσι να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των πελατών τους. Όπως διαφαίνεται, ειδικά κατά τα τελευταία χρόνια, για να μπορεί ένας επαγγελματίας να παραμείνει ανταγωνιστικός και σχετικός στον τομέα του χρειάζεται συνεχή επιμόρφωση αλλά και εξειδίκευση.

Ερ.: Ποιοι τομείς παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανάγκη ενίσχυσης επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων και γιατί;

Απ.: Από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990, όταν η Globaltraining άρχισε να προσφέρει στην Κύπρο τα επαγγελματικά προγράμματα εκπαίδευσης των λογιστών, ήταν και παραμένουν περιζήτητα, τόσο από άτομα που έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές τους σπουδές, όσο και από εργοδότες που αναζητούν να εκπαιδεύσουν νέους λογιστές. Η Globaltraining συνεχίζει να παρέχει δομημένα επαγγελματικά προγράμματα που οδηγούν σε διεθνή επαγγελματικά προσόντα, όπως το ACCA (Chartered Certified Accountant) και το ACA (Chartered Accountant).
Τεράστιο ενδιαφέρον παρατηρείται επίσης τα τελευταία χρόνια για εξειδικευμένη εκπαίδευση επαγγελματιών που εργάζονται σε τράπεζες, λογιστικά/ελεγκτικά γραφεία, επενδυτικές & Forex, Επενδυτικά Ταμεία (Funds), Πάροχους Διοικητικών Υπηρεσιών (fiduciary) και γενικά επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα, σε θέματα όπως:

Συμμόρφωσης και Παρεμπόδισης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος (AML) - International Compliance Association (ICA) Μεγάλης Βρετανίας
Investment Banking - CFA (Chartered Financial Analyst) Αμερικής
Εσωτερικού Ελέγχου - CIA (Certified Internal Auditor) του Global Institute of Internal Auditors Αμερικής
Διεθνής Φορολογίας - ADIT (Advanced Diploma in International Taxation) του Chartered Institute of Taxation Μεγάλης Βρετανίας
Πιστοποιήσεις της CySEС

Ερ.: Η έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού σε εξειδικευμένους τομείς, συχνά αναφέρεται ως ένα από τα προβλήματα της αγοράς εργασίας στην Κύπρο, αν και τo επίπεδο μόρφωσης των Κυπρίων είναι σχετικά ψηλό. Πως το εξηγείτε;

Απ.: Η αγορά εργασίας στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και διανύει μια δύσκολη περίοδο και όσοι επιδιώκουν σε μια επιτυχημένη καριέρα στους ιδιαίτερα απαιτητικούς τομείς των χρηματοοικονομικών, πρέπει να έχουν βαθιά εξειδίκευση εστιάζοντας σε επαγγελματικά προσόντα που θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν. Η υψηλή ζήτηση επαγγελματικών πιστοποιήσεων, όπως είναι τα ACCA, ACA, CFA, CIA, ADIT και η συνεχής διεύρυνση του κλάδου των χρηματοοικονομικών επαγγελμάτων, όχι μόνον στη Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό, έχουν δημιουργήσει μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Ερ.: Ποιες ελλείψεις εντοπίζετε στην αγορά εργασίας ευρύτερα;

Απ.: Σε μια πρόσφατη μελέτη του ΚΕΒΕ επισημαίνονται αρκετές ελλείψεις σε αρκετούς τομείς της οικονομίας πέραν των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Αυτές αφορούν επαγγέλματα που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής, κυβερνοασφάλειας, τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής, αλλά και επαγγέλματα που αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και ελλείψεις που παρουσιάζονται σε διάφορα τεχνικά επαγγέλματα.

Ερ.: Υπάρχουν θέματα στα οποία συνεργάζεστε και με τον κρατικό τομέα; Σε ποιους τομείς;

Απ.: Έχουμε εκπαιδεύσει άτομα σε διάφορα Υπουργεία, από Λειτουργούς μέχρι Διευθυντικά στελέχη και έχουμε αναλάβει την διεξαγωγή εσωτερικών εξετάσεων σε διάφορους φορείς του κρατικού και ημικρατικού τομέα. Πρόσφατα έχουμε κερδίσει ένα διαγωνισμό του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών για να εκπαιδεύσουμε πέραν των 80 υπαλλήλων της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε φορολογικά θέματα και θέματα Λογιστικής.

Ερ.: Μετά από 30 χρόνια δραστηριοποίησης, ποια τα επόμενα σας βήματα;

Απ.: Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκομίσαμε τα τελευταία 30 χρόνια μας έχουν κάνει σοφότερους για να μπορέσουμε ν’ αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες αλλαγές που έχει επιφέρει στην εκπαίδευση η εφαρμογή της τεχνολογίας. Αυτές οι αλλαγές έχουν επίσης επηρεάσει το εργασιακό περιβάλλον του χρηματοοικονομικού τομέα με αποτέλεσμα να έχουμε δει δραστικές αλλαγές που αφορούν επίσης την εκπαίδευση των εργαζομένων.
Τα επόμενα μας βήματα απαιτούν καλύτερη χρήση και εφαρμογή της τεχνολογίας με απώτερο στόχο την προώθηση των προγραμμάτων μας σε περισσότερες αγορές του εξωτερικού, χωρίς βεβαίως ν’ απαιτείται προσωπική/φυσική παρουσία. Αυτό ήταν το μοντέλο επέκτασης που χρησιμοποιήσαμε την προηγούμενη δεκαετία το οποίο σήμερα φαντάζει απαρχαιωμένο για τα προγράμματα σπουδών του χρηματοοικονομικού τομέα.

Ερ.: Εκτός από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Ρουμανία, σχεδιάζετε να επεκταθείτε και σε άλλες χώρες στο μέλλον;

Απ.: Όπως εξήγησα και στην προηγούμενη ερώτηση σας, η επέκταση για μας δεν έχει πλέον σύνορα γιατί η εφαρμογή της τεχνολογίας μας επιτρέπει μέσω των online/διαδικτυακών προγραμμάτων να προσελκύσουμε φοιτητές απ’οπουδήποτε στο κόσμο.

Ερ.: Ποια η σχέση που σας ενώνει με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας;

Απ.: Η Globaltraining είναι ένας οργανισμός επαγγελματικών σπουδών, συνδεδεμένος με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το κέντρο Σπουδών Λευκωσίας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Πανεπιστημίου και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Της Γεωργίας Χαννή