You are here

Π. Ψωμιάδης: Αναμέναμε καλύτερη αντιμετώπιση…

08/04/2008 08:26
Θετική αντιμετώπιση ξένων επενδυτών ζητά από τις κυπριακές αρχές ο ελλαδίτης επιχειρηματίας και εκτελεστικός πρόεδρος της Aspis Holdings, Παύλος Ψωμιάδης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο που χειρίστηκαν την εξαγορά μειοψηφικού πακέτου στην ασφαλιστική εταιρεία ζωής, Universal Life. Σε συνέντευξή του στη StockWatch, ο κ. Ψωμιάδης σημειώνει ότι η Κύπρος θα πρέπει να βλέπει τα ξένα κεφάλαια και τις ξένες επενδύσεις ως θετικό παράγοντα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και να μην προβάλλονται προσκόμματα απλά για ικανοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματιών και άλλων συμφερόντων. Στη συνέντευξη, ο κ. Ψωμιάδης αποκαλύπτει τους στόχους κερδοφορίας για το 2008, σταχυολογεί τα επενδυτικά σχέδια της Aspis και παραθέτει τους λόγους που η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην Κύπρο.

Επενδύσεις

Ερ: Με βάση τις καταχωρήσεις σας στον τύπο, επενδύσατε €172 εκ. στην Κύπρο το 2007. Σε ποιους τομείς διοχετεύτηκαν αυτές οι επενδύσεις;

Απ.:
Η Aspis Holdings είναι εταιρεία συμμετοχών. Πέραν των δύο κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών ζωής, την Ασπίς Πρόνοια και τη Liberty Life, έχει εξαγοράσει το 38% της κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας Universal Life, το 51% της αλβανικής ασφαλιστικής εταιρείας γενικών ασφαλίσεων Interalbanian Sa και το 95% της σουηδικής ασφαλιστικής εταιρείας ζωής Aspis Liv και το 5% της ελλαδικής τράπεζας Aspis Bank.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία μας έχει εξαγοράσει το 51% της Laser Investments η οποία τελικά εξαγόρασε τις εταιρείες Burger King και Coffee Beanery Εurope, το 60% της εισηγμένης εταιρείας Athos Diamonds, το 51% της εταιρείας Leda Investments καθώς επίσης έχει επενδύσει σε ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Γεωργία και στην Αίγυπτο και σε μετοχές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Με βάση δικούς μας υπολογισμούς για το 2007, είμαστε ο μεγαλύτερος επενδυτής στην κυπριακή οικονομία μέσω κεφαλαίων που προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό αφού οι αυξήσεις κεφαλαίων της Aspis Holdings Public Company Ltd καλύφθηκαν από εμάς κατά κύριο λόγο.

Ερ: Η Aspis Holdings έχει άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές σε πέραν των 20 εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε πολύ διαφορετικούς τομείς. Τι ενώνει τις επενδύσεις αυτές;

Απ.:
Καταρχήν οι βασικές εταιρείες είναι πολύ λιγότερες. Ο αριθμός που αναφέρετε περιλαμβάνει και την εξειδικευμένη εταιρεία ακινήτων (S.P.V).

Είμαστε ένας ασφαλιστικός και χρηματοοικονομικός όμιλος κατά κύριο λόγο. Η εταιρεία μας έχει ως βασική και κύρια ενασχόληση τη συμμετοχή της στον ασφαλιστικό τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα γενικότερα. Όπως θα δείτε από τις συμμετοχές του Ομίλου μας έχουμε πλειοψηφικά πακέτα σε ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο, Αλβανία και Σουηδία και στόχος μας είναι μέσο εξαγορών και της εσωτερικής ανάπτυξης, οι εταιρείες μας να καταστούν ηγέτες στον τομέα των ασφαλειών ζωής και γενικού κλάδου στις χώρες όπου έχουμε παρουσία.

Μέσω του τριετούς επιχειρηματικού πλάνου που έχουμε ετοιμάσει ο όμιλος μας σύντομα θα αποκτήσει παρουσία στις ασφάλειες ζωής και γενικού κλάδου σε άλλες χώρες των Βαλκανίων. Στόχος μας είναι, με βάση μας την Κύπρο, να καταστούμε ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς ομίλους με έντονη παρουσία στην Κύπρο, Ελλάδα, Σουηδία, Βαλκάνια και αργότερα Μέση Ανατολή.

Ερ:Έχετε επενδύσεις και σε άλλους τομείς, πέραν του χρηματοοικονομικού.

Απ.:
Λόγω της οικονομικής ευρωστίας της Aspis Holdings και της σημαντικής εμπειρίας των στελεχών μας στον τομέα των συμμετοχών μέρος της ρευστότητας μας και του κεφαλαίου μας επενδύεται σε εταιρείες άλλων δραστηριοτήτων με στόχο το μεσοπρόθεσμο κεφαλαιουχικό κέρδος.

Γι αυτό μας είδατε και θα μας δείτε να συμμετέχουμε σε εταιρείες όπως η Laser Investment Plc, η Leda Investment Plc, η Lemeco Silvex, η Athos Diamonds Plc και άλλες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δραστηριότητας μας στον τομέα συμμετοχών ήταν η εξαγορά της εισηγμένης εταιρείας Lemeco Silvex την οποία εξαγοράσαμε και ρευστοποιήσαμε στον κατάλληλο χρόνο τη συμμετοχή μας με κέρδος πέραν των €5 εκ.

Ερ:Να επιμείνουμε λίγο, αν μας επιτρέπετε. Ποιες οι συνέργιες μεταξύ των εταιρειών αυτών;

Απ.:
Στοχεύουμε στις συνέργιες στην ανάπτυξη και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ των ασφαλιστικών μας εταιρειών. Ξεκάθαρος στόχος μας, όπως είπα, είναι η ανάπτυξη μας στον ασφαλιστικό τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα γενικότερα στο γεωγραφικό χώρο που προανέφερα.

Η συμμετοχή μας στους άλλους τομείς γίνετε καθαρά λόγω της ευρωστίας του ομίλου μας και στόχο έχει την ενδυνάμωση των εταιρειών που συμμετέχουμε ούτως ώστε αυτές οι εταιρείες μέσω ενός ισχυρού μετόχου όπως είναι η Aspis Holdings Plc να καταστούν ηγέτες και πρωτοπόροι στον τομέα τους με στόχο τη δημιουργία υπεραξίας και κερδών μέσω της συμμετοχής μας.

Επενδύουμε μέρος των ρευστών διαθεσίμων μας και του κεφαλαίου μας σε άλλες εταιρείες εφόσον ικανοποιηθούμε ότι έχουν ικανή διεύθυνση με ξεκάθαρο όραμα και μας πείθουν ότι με την ενδυνάμωση τους μπορούν να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν κέρδη και υπεραξίες για τους μετόχους τους. Μέσω αυτής μας της δραστηριότητας έχουμε πετύχει πολύ καλά κέρδη για το 2007 και πιστεύουμε πως θα έχουμε ανάλογα πετυχημένη πορεία και το 2008.

Άρα οι συνέργιες αυτών των εταιρειών δεν είναι βασικοί στόχοι προσώπων, αλλά με την πάροδο των χρόνων αφού ανήκουν όλες σε ένα ισχυρό και μεγάλο Όμιλο ο οποίος συντονίζει τις ενέργειες τους.

Ερ:Επενδύσατε πέραν των €25 εκ. για απόκτηση μειοψηφικού πακέτου στη Universal Life, αλλά δεν σας επιτράπηκε η συμμετοχή στην ασφαλιστική. Με βάση τα όσα ξέρετε σήμερα, θα κάνατε κάτι διαφορετικά;

Απ.:
Ο Όμιλος μας επένδυσε στη Universal Life ποσό που ξεπερνά τα €28 εκ. διότι πίστεψε και πιστεύει ότι μέσω της συμμετοχής μας θα δημιουργήσουμε υπεραξία για τους μετόχους μας.

Παρά την άδικη αντιμετώπιση που τύχαμε μέχρι σήμερα που στόχο είχε να σταματήσει μια υγιή φερέγγυα και ισχυρή εταιρεία όπως είναι η Aspis Holdings Plc να συμμετέχει με μειοψηφικό πακέτο στην Universal Life, πιστεύουμε πως στο τέλος θα δικαιωθούμε και οι αρχές θα επιτρέψουν αυτή τη συμμετοχή μας. Είμαστε σίγουρη για την επένδυση μας στην εν λόγω εταιρεία και σε καμία περίπτωση δεν έχουμε δεύτερες σκέψεις γι αύτη την επένδυση. Απλά δεν αναμέναμε αύτη την αντιμετώπιση ως επενδυτές από την Ελλάδα.

Εμείς θέλουμε την Κύπρο ως βάση μας, θέλουμε να κάνουμε την ήδη ισχυρή κυπριακή εταιρεία Aspis Holdings Public Company Limited ακόμη πιο ισχυρή. Είμαστε σίγουροι ότι και οι αρχές της Κύπρου θα καταλάβουν ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουν επενδυτές σαν εμάς που το μόνο που θέλουν είναι να επενδύσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην Κύπρο με στόχο να ενδυναμώσουν και να αναπτύξουν κυπριακές εταιρείες.

Είναι σημαντικό όλοι να αντιληφθούν πως είναι προς όφελος της κυπριακής οικονομίας η Κύπρος να καταστεί διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο και αυτό θα επιτευχθεί διευκολύνοντας επενδυτές όπως εμάς που θέλουμε μέσω της Κύπρου, μέσω της κυπριακής εταιρείας Aspis Holdings Plc, να καταστούμε ένας από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς Ομίλους.

Μελλοντικές επενδύσεις

Ερ:Ποια τα επενδυτικά σας πλάνα για το 2008; Θα συνεχίσετε να επενδύετε στην Κύπρο;

Απ.:
Έχουμε όλη την καλή διάθεση να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην Κύπρο ή μέσω της Κύπρου στα Βαλκάνια και στην Μέση Ανατολή. Πριν προχωρήσουμε σε περαιτέρω επενδύσεις θα θέλαμε να δούμε την εξέλιξη της υπόθεσης μας με τη Universal Life και την αντιμετώπιση των αρχών απέναντι μας.

Εμείς μόνο καλά φέραμε από τη μέρα που επενδύσαμε στην κυπριακή αγορά. Όπως γνωρίζετε επενδύσαμε πέραν των €172 εκ. στο νησί, εργοδοτούμε στον Όμιλο μας πέραν των 872 ανθρώπων, έχουμε αναβαθμίσει με τη συμμετοχή μας τη φερεγγυότητα και τα κεφάλαια των εταιρειών που συμμετέχουμε, έχουμε δώσει αξία στους μετόχους μας, στους πελάτες και το προσωπικό μας και παράλληλα έχουμε και κοινωνική συνεισφορά που υπερβαίνει για το 2007 τις €500 χιλ. Έχουμε συνεισφέρει τα μέγιστα στους Κυπρίους και στην κυπριακή οικονομία και το μόνο που ζητούμε είναι δίκαιη μεταχείριση και σεβασμός στους μετόχους των εταιρειών μας.

Εάν όλα πάνε καλά έχουμε στόχο να επενδύσουμε φέτος ακόμη €132 εκ. στην κυπριακή οικονομία. Ήδη έχουμε δεσμευτεί για την επένδυση μας στην Οptions Casoulides και πρόθεση μας είναι να συνεχίσουμε. Εμείς πιστεύουμε ακόμη στους θεσμούς και στην οικονομία της Κύπρου.

Ερ:Ποιοι τομείς προσφέρουν τις μεγαλύτερες προοπτικές;

Απ.:
Πιστεύουμε ότι πέραν του ασφαλιστικού τομέα στον οποίο κυριαρχούμε στην Ελλάδα (είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος Όμιλος σε ασφάλιστρα), ο τομέας της ιδιοκτησίας και ανάπτυξης ακινήτων και ο τραπεζικός τομέας παρά τη συρρίκνωση των περιθωρίων του προσφέρετε για ικανοποιητικές αποδόσεις. Παράλληλα, όπως ανάφερα πιο πάνω, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε με τη μορφή του Venture Capital σε περιορισμένο αριθμό εταιρειών που έχουν προοπτική δημιουργίας υπεραξίας για τους μετόχους μας.

Ερ:Πως θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις;

Απ.:
Τόσο από την υφιστάμενη κερδοφορία όσο και με αυξήσεις κεφαλαίου που προτιθέμεθα να εξετάσουμε για την Aspis Holdings Plc. Μέσα στο 2007 έγιναν ορισμένες αυξήσεις κεφαλαίου για την Aspis και δύο εκδόσεις δικαιωμάτων προτίμησης (right issues).

Αποτελέσματα

Ερ:Το 2007 πετύχατε καθαρά κέρδη €27 εκ. Μεγάλο μέρος αυτών προέκυψε από επενδύσεις, σε ένα σχετικά θετικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Τα πράγματα άλλαξαν όμως…

Απ.:
Η κερδοφορία μας προέρχεται τόσο από συνήθεις εργασίες όσο και από επενδύσεις. Εδώ ήθελα να αναφέρω ότι οι επενδύσεις μας δεν δένονται απόλυτα με το χρηματιστήριο, εμείς δεν αγοράζουμε μετοχές από το χρηματιστήριο με στόχο να τις πουλήσουμε σε υψηλότερη τιμή. Όπως ανάφερα προηγουμένως, εκμεταλλευόμενη την πρόσθετη ρευστότητα μας και το κεφάλαιο μας επενδύουμε σε εταιρείες που θεωρούμε ότι έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης με στόχο τη δημιουργία υπεραξίας της συμμετοχής μας. Έτσι η εξάρτηση μας περιορίζεται όσον αφορά ιδιαίτερα το χρηματιστήριο. Βέβαια είμαστε αισιόδοξοι ότι οι διεθνής αυτή κρίση θα ξεπεραστεί σύντομα.

Ερ:Να γίνουμε πιο σαφείς: Ποια τα αναμενόμενα εισοδήματα και ποια η αναμενόμενη καθαρή κερδοφορία του 2008;

Απ.:
Ο Όμιλος της Aspis Holdings αναμένει ότι θα έχει εισοδήματα πέραν των €100 εκ. και η κερδοφορία του θα ξεπεράσει τα €35 εκ. Όλα αυτά βέβαια χωρίς να συμπεριλαμβάνονται άλλες στρατηγικές εξαγορές που έχουν προγραμματιστεί και ελπίζουμε να ολοκληρωθούν.

Ερ:Από πού θα προέλθει η κερδοφορία;

Απ.:
Αναμένουμε περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας μας από συνήθης εργασίες και κάποια ελαφρά μείωση στα κέρδη από άλλες εργασίες όπου συνολικά θα αυξήσουν την κερδοφορία μας σε σχέση με το 2007.

Κύπρος

Ερ:Αρχίσατε να ενισχύεται την παρουσία σας στο νησί πριν δύο χρόνια. Πέραν των φορολογικών ελαφρύνσεων, ποια θεωρείται τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Κύπρου ως προορισμό επενδυτικών κεφαλαίων;

Απ.:
Ήρθαμε στην Κύπρο διότι είχαμε πειστεί από τη διευθυντική ομάδα και τα στελέχη της Aspis Holdings Plc. Έχουμε πειστεί ότι στην Κύπρο πέραν των φορολογικών ελαφρύνσεων υπάρχει όλη η ανάλογη τεχνογνωσία, υπάρχει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, η κατάλληλη υποδομή στις επικοινωνίες και στην τεχνολογία και παράλληλα ως γεωγραφικός χώρος προσφέρετε για ανάπτυξη τόσο σε ευρωπαϊκές χώρες όσο και στις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Επενδύσαμε στην Κύπρο διότι πιστέψαμε κυρίως στους ανθρώπους, στα στελέχη και στους επαγγελματικούς συμβούλους της εδώ εταιρείας μας.

Ερ:Που χρειάζονται βελτιώσεις;

Απ.:
Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βλέπετε τα ξένα κεφάλαια και τις ξένες επενδύσεις ως θετικό παράγοντα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και να μην προβάλλονται προσκόμματα απλά για ικανοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματιών και άλλων συμφερόντων. Εμείς ήρθαμε στην Κύπρο για να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό κυπριακό Όμιλο και το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό μέσω της Aspis Holdings. Αυτό ωφέλησε στα μέγιστα τόσο τους μετόχους της Aspis Holdings και των εταιρειών που συμμετέχουμε, αλλά και γενικότερα την κυπριακή κοινωνία γιατί όπως είπα σήμερα εργοδοτούμε 872 ανθρώπους δηλαδή δεκαπλάσιο αριθμό από ότι εργοδοτούσαμε πριν δύο χρόνια και παράλληλα συνεισφέρουμε στην κυπριακή κοινωνία μέσω της ευμάρειας των εταιρειών που συμμετέχουμε και μέσω των χορηγιών μας.

Ερ:Τον τελευταίο χρόνο είχατε τριβή με τη δικαστική εξουσία, με τις εποπτικές αρχές και με την εκτελεστική εξουσία. Δουλεύουν οι θεσμοί στην Κύπρο;

Απ.:
Δεν είχαμε τριβή με όλους αυτούς που αναφέρετε. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μας υποδέχθηκε με μεγάλη θετικότητα αφού είδαν και στην πράξη τη δημιουργία πλούτου και υπεραξίας στους μετόχους των εταιρειών που συμμετέχουμε. Ο επιχειρηματικός κόσμος μας είδε και μας βλέπει με πολύ θετικό μάτι αφού όλοι προσβλέπουν στη συνεργασία μαζί μας είτε ως πελάτες μας είτε ως προμηθευτές είτε ως συνεργάτες ή ακόμη και ως μέτοχοι.

Πρόβλημα παρουσιάστηκε στην προσπάθεια συμμετοχής μας στην ασφαλιστική εταιρεία Universal Life Public Company Ltd και είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα αντιληφθούν τα οφέλη από τη συμμετοχή μας στην εν λόγω ασφαλιστική. Επενδύσαμε για την αγορά των μετοχών μας στη Universal Life €25 εκ. και θέλουμε αύτη η επένδυση μας να πάει καλά. Εμείς θέλουμε το καλό της Universal Life και θέλουμε να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει για να έχουμε οφέλη ως μέτοχοι αυτής της εταιρείας.

Ερ:Θεωρείται πως υπάρχει φιλικό περιβάλλον για έλληνες επιχειρηματίες;

Απ.:
Εμείς αποδείξαμε τον εαυτό μας με έργα και σας καλούμε να δείτε την ευμάρεια και την ανάπτυξη των εδώ εταιρειών μας και κυρίως της Aspis Holdings Public Company Ltd η οποία είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς Ομίλους της Κύπρου με κεφάλαια που ξεπερνούν τα €110 εκ., με ενεργητικό πέραν των €242 εκ., με σύνολο εισοδημάτων πέραν των €74 εκ. και διαπραγματεύεται πλέον στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.