You are here

Σ. Δημητρίου, EY: Ενδιαφέρον ξένων για γραφεία στην Κύπρο

30/12/2022 06:00

Το σημαντικό ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για την ίδρυση κεντρικών γραφείων, αλλά και γραφείων πωλήσεων και μάρκετινγκ στην Κύπρο, υπογραμμίζει ο Στέλιος Δημητρίου, Συνέταιρος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Κύπρου.

Σε συνέντευξή του στη StockWatch, αναφέρει ότι ένα σημαντικό μερίδιο των επενδύσεων κατευθύνεται στον τομέα των logistics και των μεταφορών, ενώ καταγράφεται και ενδιαφέρον για επενδύσεις στη βιομηχανία.

Στη συνέντευξή του, ο κ. Δημητρίου σημειώνει ότι η ενεργειακή κρίση, σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία, επηρέασαν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη.

Στη συνέντευξή του αναφέρεται ακόμη σε μια άλλη τάση παγκοσμίως, ως αντίδραση στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές αναταράξεις. Όπως σημειώνει, πολλές επιχειρήσεις επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από χώρες λιγότερο φιλικές ή πιο απρόβλεπτες και να μεταφέρουν δραστηριότητες πιο κοντά στην έδρα τους ή τις βασικές αγορές τους.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, τρεις κρίσιμοι τομείς επηρεάζουν καθοριστικά τις επενδυτικές αποφάσεις: H τεχνολογία, η βιώσιμη ανάπτυξη και οι ανθρώπινες δεξιότητες.

Της Γεωργίας Χαννή

Η συνέντευξη

Ερ.: Πρόσφατα η EY διοργάνωσε το Cyprus Attractiveness Forum: Investment Realized, σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). Ποιο το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε και ποια τα συμπεράσματά του;

Απ.: Πιστεύω όλοι συνειδητοποιούμε ότι η ενίσχυση των ΑΞΕ αποτελεί προϋπόθεση για τη δυναμική επανεκκίνηση αλλά και το μετασχηματισμό της κυπριακής οικονομίας και η αντίληψη αυτή επιβεβαιώθηκε και από την ισχυρή συμμετοχή στο Cyprus Attractiveness Forum.

Φιλοδοξία μας είναι να καθιερώσουμε το Forum ως ένα σημείο αναφοράς για τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα, που θα δίνει την ευκαιρία ενημέρωσης για τις σύγχρονες τάσεις και την πορεία των επενδύσεων, αλλά και διαμόρφωσης πολιτικών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου. Το βασικό συμπέρασμα του Forum ήταν ότι η ελκυστικότητα της χώρας βελτιώνεται, σε ένα δύσκολο περιβάλλον, ωστόσο χρειάζονται διαρκείς παρεμβάσεις για να καταστήσουμε την Κύπρο ακόμη πιο ελκυστική.

Ερ.: Γιατί να επιλέξει κάποιος την Κύπρο για να επενδύσει; Ποια τα θετικά του συστήματος για προσέλκυση επενδύσεων και τί χρειάζεται ακόμη να γίνει;

Απ.: Σήμερα, τρεις κρίσιμοι τομείς επηρεάζουν καθοριστικά τις επενδυτικές αποφάσεις: H τεχνολογία, η βιώσιμη ανάπτυξη και οι ανθρώπινες δεξιότητες.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ξένοι επενδυτές αξιολογούν θετικά τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κύπρος στους τομείς αυτούς. Συγχρόνως, έχουν θετική άποψη για τις υποδομές τηλεπικοινωνιών και τις ψηφιακές υποδομές της χώρας, την ποιότητα ζωής, το φιλικό φορολογικό πλαίσιο και την ποιότητα της έρευνας και ανάπτυξης στην Κύπρο. Ως βασικές προτεραιότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας αναφέρουν την ανάγκη ευθυγράμμισης του ρυθμιστικού πλαισίου με τις τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, την ενίσχυση της καινοτομίας και του τομέα της υψηλής τεχνολογίας και τις επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές.

Ερ.: Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Κύπρο;

Απ.: Σχεδόν μια στις τρεις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα (29%) δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να επενδύσουν ή να επεκτείνουν τις υπάρχουσες δραστηριότητές τους στην Κύπρο, ποσοστό σχετικά χαμηλό σε σχέση με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό φτάνει το 54% μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι ήδη εγκατεστημένες στην Κύπρο, γεγονός που φανερώνει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν άμεση γνώση του επενδυτικού περιβάλλοντος και των αλλαγών που γίνονται είναι πιο πρόθυμες να προχωρήσουν σε επενδύσεις.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι, σήμερα, όλες οι χώρες της Ευρώπης δίνουν την ίδια μάχη με μας για την προσέλκυση επενδύσεων και καταβάλλουν τις ίδιες προσπάθειες για τη βελτίωση της ελκυστικότητάς τους. Συνεπώς, δεν έχουμε την πολυτέλεια του εφησυχασμού, αντίθετα πρέπει να αξιολογούμε διαρκώς την πρόοδό μας σε σχέση με τις επιδόσεις των ανταγωνιστριών χωρών.

Ερ.: Υπάρχει αισιοδοξία για τις προοπτικές της Κύπρου σαν επενδυτικός προορισμός;

Απ.: Πράγματι, πάνω από τις μισές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα (53%) εκτιμούν ότι η ελκυστικότητα της χώρας θα βελτιωθεί περαιτέρω την επόμενη τριετία, ποσοστό που μας τοποθετεί κοντά στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών.

Είναι μια καλή επίδοση, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη ότι η έρευνα για την Κύπρο διενεργήθηκε στο διάστημα 8 Απριλίου έως 17 Μαΐου, πολύ μετά τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και σε περίοδο που οι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου ήταν πλέον ευρύτατα κατανοητές. Θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας, προωθώντας τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και επικοινωνώντας τις αποτελεσματικά στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, να βελτιώσουμε περαιτέρω αυτή την εικόνα.

Ερ.: Ποιοι είναι οι πιο ελκυστικοί τομείς για επενδύσεις στην Κύπρο;

Απ.: Όπως θα ξέρετε, η ΕΥ, και ειδικότερα το τμήμα Στρατηγικής και Συναλλαγών, λόγω της πολύχρονης εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτει, έχει άμεση συμμετοχή ή εμπλοκή στα πιο σημαντικά επενδυτικά έργα και σε συναλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται στην Κύπρο.

Λόγω της καθημερινής μας συνεργασίας με τους ξένους επενδυτές, έχουμε μια σαφή εικόνα των προτεραιοτήτων τους, οι οποίες επιβεβαιώνονται και από τα ευρήματα της έρευνάς μας.

Ένα σημαντικό μερίδιο των επενδύσεων κατευθύνεται στον τομέα των logistics και των μεταφορών, επιβεβαιώνοντας ότι η γεωγραφική θέση της χώρας της δίνει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε περιφερειακό διαμετακομιστικό κόμβο, σε μια περίοδο συνεχών διαταραχών στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Καταγράφεται, επίσης, σημαντική διάθεση για την ίδρυση κεντρικών γραφείων, αλλά και γραφείων πωλήσεων και μάρκετινγκ στην Κύπρο, καθώς οι επιχειρήσεις βλέπουν ότι μπορούν από ένα σταθερό και ασφαλές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον να εξυπηρετήσουν πολλές σημαντικές τοπικές αγορές.

Για πρώτη φορά, επίσης, βλέπουμε ενδιαφέρον για επενδύσεις στη βιομηχανία στη χώρα μας, γεγονός που αποδίδεται, πιθανότατα, στην τάση των επιχειρήσεων παγκοσμίως να μετακινήσουν δραστηριότητες πλησιέστερα στην έδρα τους ή τις βασικές τους αγορές. Να σημειώσω ότι ο τομέας της φιλοξενίας δεν καλυπτόταν από την έρευνά μας, για λόγους ομοιογένειας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές έρευνες, γνωρίζουμε ωστόσο ότι πολλά σημαντικά έργα σχεδιάζονται και στον τουρισμό.

Ερ.: Πώς επηρεάζει το ενδιαφέρον για επενδύσεις η ενεργειακή κρίση;

Απ.: Η ενεργειακή κρίση, σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία, επηρέασαν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη.

Είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένουν βελτίωση της ελκυστικότητας της Ευρώπης κατά την επόμενη τριετία μειώθηκε από 88% το Φεβρουάριο στο 36% μετά τις 15 Μαρτίου.

Θέλω να πιστεύω, όμως, ότι αυτό δεν θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα την ελκυστικότητα της Ευρώπης, η οποία παραμένει διαχρονικά ο πρώτος επενδυτικός προορισμός για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως. Είναι σημαντικό ότι, την ίδια ώρα, βλέπουμε μια άλλη τάση παγκοσμίως, ως αντίδραση στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές αναταράξεις: Πολλές επιχειρήσεις επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από χώρες λιγότερο φιλικές ή πιο απρόβλεπτες και να μεταφέρουν δραστηριότητες πιο κοντά στην έδρα τους ή τις βασικές αγορές τους. Η τάση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική ευκαιρία για τις χώρες στην περιφέρεια της Ευρώπης, και, φυσικά, και για την Κύπρο.

Ερ.: Ποια τα επόμενα πλάνα της εταιρείας;

Απ.: Ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τη θέση της ταχύτερα αναπτυσσόμενης εταιρείας επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο που έχουμε κατακτήσει τα τελευταία χρόνια.

Το πετύχαμε αυτό επενδύοντας διαρκώς στην τεχνολογία και, κυρίως, στο ανθρώπινο δυναμικό μας, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε το επίπεδο των υπηρεσιών που η αγορά έχει συνδέσει με την ΕΥ. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας, για να αντιμετωπίσουν τις σύνθετες σημερινές προκλήσεις, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η μετάβαση σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, η προσαρμογή στις νέες ανάγκες και συνήθειες των καταναλωτών και η συμμόρφωση με τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας για διαφάνεια και λογοδοσία.