You are here

Σ. Κρεμμός: Χρειάζονται τομές στους ημικρατικούς

06/02/2009 08:33
Ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ημικρατικών οργανισμών προτείνει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Cyta, Σταύρος Κρεμμός. Μετά από έξι χρόνια στο Συμβούλιο του οργανισμού, ο κ. Κρεμμός λέει ότι έφθασε η στιγμή να αποχωρήσει. Μιλά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Cyta στο νέο περιβάλλον που δημιούργησε η φιλελευθεροποίηση των τηλεπικοινωνιών και εισηγείται θεσμικές αλλαγές που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων επιχειρηματικών δεδομένων. Μιλά για τους μισθούς των διοικητικών συμβούλων των ημικρατικών οργανισμών, την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, τα πολυδάπανα συνταξιοδοτικά τους σχέδια και για παρεμβάσεις κομμάτων, πολιτικών και επιχειρηματιών.

Ερ: Κύριε Κρεμμέ, η Cyta είχε κέρδη £18 εκ. το 2005, £34 εκ. το 2006 και £47 εκ. το 2007. Προκαταρκτικά, πως έκλεισε το 2008;

Απ.:
Αναμένουμε ότι τα αποτελέσματα του 2008 θα είναι ακόμα καλύτερα από αυτά του 2007 που ήταν πολύ καλά.

Ερ: Η εντύπωση που έχουμε είναι ότι τα περιθώρια κέρδους της Cyta μεγαλώνουν. Δεν θα έπρεπε να μειώνονται, λόγω ανταγωνισμού;

Απ.:
Η Cyta είχε πάντα την πολιτική να έχει μικρό κέρδος από τις υπηρεσίες που παρέχει και τα τέλη της υπόκεινται στον έλεγχο του Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Αν παρακολουθήσουμε διαχρονικά τη σύγκριση με τα τέλη άλλων χωρών, στις πλείστες περιπτώσεις είμαστε στα χαμηλότερα επίπεδα.

Ερ: Ναι, αλλά όπως είπατε τα κέρδη σας αυξάνονται τα τελευταία τέσσερα χρόνια…

Απ.:
Όπως γνωρίζετε, η αγορά συνεχώς μεγαλώνει και η Cyta, ως προοδευτικός Οργανισμός, διευρύνει συνεχώς τη γκάμα των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρει στους πελάτες της. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε εφαρμογές φωνής και δεδομένων τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή επικοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως υπηρεσίες περιεχομένου και πολυμέσων μέσα από το διαδίκτυο, που σύμφωνα με όλα τα δεδομένα θα αποτελέσουν την κυριαρχούσα επιχειρηματική δραστηριότητα της επόμενης δεκαετίας.

Η προσφορά όλων αυτών των νέων υπηρεσιών, συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων μας. Αυτό μαζί με τις συνεχείς προσπάθειες για μείωση του κόστους και για αύξηση της παραγωγικότητας, μας φέρνει στην ευχάριστη θέση να συνεχίζουμε να έχουμε κέρδη, παρόλο τον ανταγωνισμό, διότι ο κόσμος εξακολουθεί να μας εμπιστεύεται και να μας προτιμά.

Ερ: Πρόσφατα δεσμευθήκατε να επιταχύνετε τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Cyta. Ποιά τα μεγάλα αναπτυξιακά σχέδια του 2009;

Απ.:
Συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η εγκατάσταση υποδομής για δημιουργία ενός πλήρως διασυνδεδεμένου περιβάλλοντος, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, όταν αυτοί επικοινωνούν, εργάζονται ή ψυχαγωγούνται.

Με τη συμπλήρωση της εγκατάστασης αυτής της υποδομής, οι πολίτες θα μπορούν να κυκλοφορούν μεταξύ διαφόρων ασυρμάτων και ενσυρμάτων τεχνολογιών, χρησιμοποιώντας τη συσκευή της επιλογής τους, κάνοντας χρήση αριθμού εφαρμογών, καθώς και υπηρεσιών ψυχαγωγίας. Η τεχνολογία που απαιτείται για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, είναι πολύπλοκη, αλλά έφτασε η ώρα να θεωρείται αρκετά ώριμη για εφαρμογή.

Το κόστος αυτής της αναβάθμισης είναι σημαντικό, αλλά είναι και μονόδρομος.

Ερ: Δηλαδή, πόσο είναι το κόστος;

Απ.:
Για υπηρεσίες σύγκλισης, για παράδειγμα, έχουμε επενδύσει γύρω στα €40 εκ.

Αν θέλουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες αιχμής, θα προχωρήσουμε. Πιστεύουμε ότι αυτές οι υπηρεσίες, αφ’ ενός θα ωφελήσουν την κυπριακή οικονομία, αφ’ ετέρου θα αναβαθμίσουν την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών στους πελάτες μας, επιχειρηματικούς και οικιακούς.

Αναμένουμε ότι αυτές οι επενδύσεις θα αποδώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ερ: Ποιοί οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει σήμερα η Cyta;

Απ.:
Έχουμε ενώπιον μας προκλήσεις καθημερινές, αλλά και διαχρονικές και πιστεύω ότι για την ώρα ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά.

Ως τέτοιες προκλήσεις, θα μπορούσα να αναφέρω τις συνεχείς προσπάθειες για τη μείωση του κόστους μας, την απόκτηση ευελιξίας, την αύξηση της ταχύτητας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας, τόσο στην εξυπηρέτηση του πελάτη, όσο και στην ποιότητα των υπηρεσιών.

Ωστόσο η επίλυση κάποιων προβλημάτων, δεν εξαρτάται από τη Cyta, αλλά από την Πολιτεία, όπως για παράδειγμα η αλλαγή του νομικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού.

Ερ: Δεν σας απασχολεί η διεθνής κρίση;

Απ.:
Ναι, η Κύπρος είναι μέλος της ευρωζώνης, άρα οι επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης - όπως αυτή θα εξελιχθεί - στις χώρες της ευρωζώνης και κατ’ επέκταση στην αγορά τηλεπικοινωνιών, θα έχουν ανάλογο αντίκτυπο και στην κυπριακή οικονομία.

Πιθανή μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, θα επηρεάσει και τα έσοδα όλων των επιχειρήσεων και των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών κατ’ αναλογία. Λόγω όμως της οικονομικής ευρωστίας της Cyta, δεν αναμένω ότι σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ότι θα έχουμε ουσιαστικό οικονομικό πρόβλημα.

Ερ: Είχατε ξεκινήσει μια συζήτηση με τις συντεχνίες για το θέμα των συντάξεων. Πού βρίσκεται αυτό το θέμα;

Απ.:
Έχουμε ξεκινήσει ένα διάλογο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού για την εξεύρεση ρυθμίσεων που να μην επηρεάζουν τα σημερινά ωφελήματα των υπαλλήλων, με στόχο τη διασφάλιση και τη βιωσιμότητα του σχεδίου συνταξιοδότησης των υπαλλήλων, αλλά και της ίδιας της Cyta, δεδομένου ότι τα τελευταία 15 χρόνια ο Οργανισμός καλείται να καλύψει όλο και περισσότερα ελλείμματα.

Το σχέδιο συνταξιοδότησης εξαρτάται απόλυτα από τη βιωσιμότητα της Cyta, η οποία για να εξακολουθήσει να είναι ένας υγιής και εύρωστος οργανισμός, θα πρέπει να περιορίσει το εργατικό κόστος και το κόστος των προσφερομένων υπηρεσιών, δεδομένου και του σκληρού ανταγωνισμού που δέχεται.

Αυτό που εξετάζουμε, είναι η αλλαγή των όρων εργοδότησης του νεοεισερχόμενου προσωπικού, ώστε, αντί να εντάσσεται στο υφιστάμενο σχέδιο συντάξεως που είναι σχέδιο καθορισμένων ωφελημάτων, να εντάσσεται σε σχέδιο που θα στηρίζεται σε καθορισμένες συνεισφορές, τόσο από τον εργοδότη, όσο και από το προσωπικό.

Ερ: Σε περίπτωση που οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεχθούν τις εισηγήσεις σας τι θα αλλάξει για τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους;

Απ.:
Η πρόταση της Cyta προνοεί αρχική εισφορά 5% εκ μέρους της Cyta και 5% εκ μέρους του υπαλλήλου, με σταδιακή αύξηση της εισφοράς της Cyta μέχρι 10% και παράλληλη προαιρετική αύξηση της εισφοράς του υπαλλήλου.

Ερ: Θα έχετε υπαλλήλους δύο ταχυτήτων, δηλαδή;

Απ.:
Όχι, αυτό που λέτε δεν ευσταθεί. Σύμφωνα με τις αναλογιστικές μας μελέτες, για εισφορές 5% που αυξάνονται στο 10% σε διάστημα 12 χρόνων από τη Cyta, τα ωφελήματα των νέων μελών αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 80% -120% των ωφελημάτων των παρόντων μελών του υφιστάμενου σχεδίου συντάξεως, ανάλογα με την ηλικία πρόσληψής τους.

Ερ: Πού βρίσκεται το θέμα;

Απ.:
Οι συζητήσεις συνεχίζονται τόσο με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Οργανισμού, όσο και με τις Συνομοσπονδίες ΣΕΚ και ΠΕΟ.

Ερ: Ποιο το μέσο ετήσιο συνταξιοδοτικό κόστος για τη Cyta;

Απ.:
Τα τελευταία επτά χρόνια ανήλθε στα €34 εκ. ετησίως.

Ερ: Μέρος του κόστους είναι η εισφορά της Cyta για κάλυψη των ελλειμμάτων που παρουσιάζουν τα ταμεία συντάξεων. Ποιό το ύψος των ελλειμμάτων το 2008;

Απ.:
Δεν έχει υπολογιστεί ακόμη.

Ερ: Να αλλάξουμε θέμα: είστε στο πηδάλιο της Cyta για αρκετά χρόνια. Φεύγετε τον Ιούλιο;

Απ.:
Για να μην δημιουργείται και κατεστημένο, πιστεύω ότι έξι χρόνια υπηρεσίας σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρκετά. Υπάρχουν άλλωστε πολλοί ικανοί άνθρωποι στην Κύπρο για να υπηρετήσουν αυτή τη θέση.

Ερ: Με τις εμπειρίες των τελευταίων ετών, ποιες εισηγήσεις θα κάνατε στην πολιτεία για τον τρόπο λειτουργίας των ΔΣ των Ημικρατικών Οργανισμών;

Απ.:
Κατ’ αρχήν, εισηγούμαι τροποποίηση του νομικού πλαισίου λειτουργίας των ημικρατικών οργανισμών για απόκτηση ευελιξίας. Η ανάγκη αυτή καθίσταται επιτακτική, ιδιαίτερα για οργανισμούς όπως τη Cyta, που δραστηριοποιούνται σε πολύ ανταγωνιστικό και ευμετάβλητο περιβάλλον.

Επίσης, ο κάθε οργανισμός πρέπει να λειτουργεί με βάση στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο θα πρέπει να συμφωνείται με την κυβέρνηση και να αναθεωρείται σε ετήσια βάση. Τα εκάστοτε διοικητικά συμβούλια να κρίνονται με βάση το βαθμό επίτευξης, τόσο των στρατηγικών, όσο και των ετήσιων τακτικών στόχων. Κατά αναλογία, τα διοικητικά συμβούλια να κρίνουν τις διευθύνσεις των οργανισμών που προΐστανται.

Πρέπει επίσης να διορίζονται μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια τα οποία να είναι ανθεκτικά στις οποιεσδήποτε παρεμβάσεις.

Ερ: Δηλαδή; Τι είδους παρεμβάσεις;

Απ.:
Ξέρετε τι εννοώ. Ας μείνουμε μέχρι εδώ.

Ερ: Παρεμβάσεις από ποιους;

Απ.:
Παρεμβάσεις από κόμματα, από ανθρώπους του επιχειρηματικού κόσμου, από ανθρώπους με επιρροή, από συντεχνίες, από δημοτικές αρχές, κτλ.

Δεν με αφήσατε όμως να ολοκληρώσω. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων θα πρέπει να αποζημιώνονται ικανοποιητικά για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Έτσι θα προσελκύονται ικανοί άνθρωποι για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Ερ: Ποια είναι η αμοιβή σήμερα για ένα μέλος ΔΣ ενός ημικρατικού;

Απ.:
€60 ανά συνεδρία.

Ερ: Πόσες ώρες αναλώνει ο πρόεδρος της Cyta σε εβδομαδιαία βάση;

Απ.:
Γύρω στις 30-35 ώρες.

Ερ: Και πόσα αμείβεται σε ετήσια βάση;

Απ.:
Γύρω στις €6 χιλ. Αντιλαμβάνεστε, επομένως, τι εννοώ στο θέμα της αμοιβής.

Ερ: Τι άλλο εισηγείστε;

Απ.:
Μια άλλη εισήγηση είναι να αντικαθίσταται, ετήσια ή κάθε δύο χρόνια, αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη βάση ενός προγράμματος ανανέωσης.

Επίσης, οι ημικρατικοί πρέπει να λειτουργούν με βάση τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. Πολύ καλός οδηγός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, τόσο από την Κυβέρνηση όσο και τα Διοικητικά Συμβούλια, είναι η σχετική έκδοση στον ΟΟΣΑ «Εταιρική Διακυβέρνηση για Οργανισμούς Κρατικής Ιδιοκτησίας».

Επιπλέον, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Ερ: Υπάρχει γενικά η εντύπωση ότι οι ημικρατικοί δεν ανέχονται την κριτική…

Απ.:
Στα πλαίσια χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας, θα πρέπει να είναι επιδεκτικοί στην οποιαδήποτε κριτική για λάθη ή παραλείψεις. Ωστόσο χρειάζεται κάποια προσοχή εκ μέρους αυτών που ασκούν δημόσια κριτική για οργανισμούς που αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό από ιδιώτες, γιατί πολλές φορές επιφέρουν πλήγματα στους οργανισμούς αυτούς και έτσι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των ανταγωνιστών τους.

Ερ: Πολλά ακούγονται για τις προαγωγές στους ημικρατικούς…

Απ.:
Αναμφίβολα, θα πρέπει να εισαχθούν νέα βελτιωμένα συστήματα αξιολόγησης για προαγωγές και παροχή κινήτρων, που να διασφαλίζουν από τη μια την αξιοκρατία και από την άλλη την ενθάρρυνση του προσωπικού για αύξηση της παραγωγικότητας.