You are here

Σ. Μωϋσέως, EY: Τρία συστατικά για ανάπτυξη επιχειρήσεων

24/07/2021 06:03

Τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις έτσι ώστε να αναπτυχθούν είναι η τεχνολογία, το ανθρώπινο δυναμικό και η καινοτομία, σύμφωνα με τον συνέταιρο και επικεφαλής έργων για οργανισμούς του δημόσιου τομέα της EY Κύπρου, Σάκη Μωϋσέως.

Στη συνέντευξή του στη StockWatch, ο κ. Μωϋσέως, σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιοποιήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία και λύσεις για να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα του επιχειρηματικού τους μοντέλου, τονίζοντας ότι η μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω της χρήσης της τεχνολογίας αποτελεί προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις.

Αναφέρεται ακόμα, σε πρόσφατη παγκόσμια έρευνα της Ernst & Young Global Limited (ΕΥ) παρουσιάζονται οι μέγα-τάσεις (megatrends) που επανακαθορίζουν το μέλλον των επιχειρήσεων ανά το παγκόσμιο, αλλά και στο τι θα πρέπει να προσέξουν οι  επιχειρηματίες στην Κύπρο για την ομαλή δραστηριοποίηση τους στην μετά covid εποχή.

Ο κ. Μωϋσέως, αναφέρεται επίσης στις λύσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει η EY Κύπρου, για να βοηθήσει τόσο το δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να επανακαθορίσουν το μέλλον τους.

Ακολουθεί η συνέντευξη.

Ο δρόμος προς την ανάκαμψη

Πως η κατάσταση με τον κορωνοϊό επηρεάζει την οικονομία της Κύπρου;

Η κατάσταση με τον κορωνοιό επηρεάζει προφανώς αρνητικά την κυπριακή οικονομία αφού δημιουργείται ένα ασταθές περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις σε κύριους τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, καλούνται να δραστηριοποιηθούν.

Θα πρέπει να σημειώσουμε όμως, ότι παρόλες τις αρνητικές επιπτώσεις στους κύριους τομείς οικονομικής δραστηριότητας η κυπριακή οικονομία αποδείχτηκε αρκετά ανθεκτική αφού η μείωση στο ΑΕΠ κατά το 2020, ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την αρχική πρόβλεψη.

-Πιστεύετε πως η κυπριακή οικονομία μπορεί να ανακάμψει εύκολα και σύντομα και τι χρειάζεται για αυτό;

Η Κύπρος μέσω και των κονδυλίων που εξασφάλισε από  το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα πρέπει άμεσα να υλοποιήσει όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να προβεί στις κατάλληλες επενδύσεις για να επιτύχει την άμεση ανάκαμψη της οικονομίας της.

Με αυτό τον τρόπο η κυπριακή οικονομία θα ενισχύσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της, γεγονός που θα προσελκύσει επενδύσεις στους παραδοσιακούς, αλλά και σε νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις για επιτυχή επαναφορά τους σε τροχιά ανάπτυξης σε μακροχρόνιο ορίζοντα;

Τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις έτσι ώστε να αναπτυχθούν είναι η τεχνολογία, το ανθρώπινο δυναμικό και η καινοτομία.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιοποιήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία και λύσεις για να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Για παράδειγμα η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων που αφορά την εξυπηρέτηση πελατών  θα συμβάλει αποτελεσματικά σε αυτό που ονομάζουμε ‘customer experience’ και θα αυξήσει σημαντικά τα επίπεδα ικανοποίησης του πελάτη, γεγονός που θα έχει θετικό αντίκτυπο στις πωλήσεις ενός οργανισμού.

Επίσης η μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω της χρήσης της τεχνολογίας αποτελεί προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις  μπορούν να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος εάν απλοποιήσουν την εκτέλεση εργασιών ρουτίνας όπως π.χ  η καταχώρηση τιμολογίων από προμηθευτές και η συμφιλίωση λογαριασμών μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών όπως το Robotics Process Automation (RPA).

Η εκτέλεση των εργασιών ρουτίνας πραγματοποιείται μέσω αυτών των εργαλείων με ακρίβεια και πιο αποδοτικά.

Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να τύχει επανεκπαίδευσης για να μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα τα οποία θα καθορίσουν το περιβάλλον των επιχειρήσεων. Επίσης, θα πρέπει να επανακαθοριστεί το πλαίσιο που αφορά την εργασία έτσι ώστε να διασφαλίζεται το work life balance, η δια βίου μάθηση αλλά και η αποτελεσματικότητα των εργαζομένων σε αυτό το νέο περιβάλλον.  

Τέλος η καινοτομία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο οποίο οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύσουν έτσι ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Η δημιουργία και το λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία θα είναι value for money θα ενισχύσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που θα το επιτύχουν γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση στο μερίδιο αγοράς τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Τα megatrends της επόμενης μέρας

Η  EY πραγματοποίησε πρόσφατα μία μελέτη για τα megatrends που θα διαμορφώσουν τον κόσμο. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα κύρια συμπεράσματα αυτής της μελέτης;

Η ανθρωπότητα βιώνει τεράστιες αλλαγές κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα οι οποίες ήδη επανακαθορίζουν το μέλλον. Οι άξονες οι οποίοι καθορίζουν τις αλλαγές αυτές  σε παγκόσμιο επίπεδο  σύμφωνα με τη σχετική μελέτη αφορούν στην τεχνολογική επανάσταση, την κλιματική αλλαγή,  την παγκοσμιοποίηση και την διαφοροποίηση της δημογραφικής σύνθεσης του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η τεχνολογική επανάσταση δημιούργησε ένα εντελώς νέο περιβάλλον στο οποίο οι κοινωνίες αλλά και οι επιχειρήσεις επικοινωνούν, συναλλάσσονται αλλά και δημιουργούν μέσω της καινοτομίας και της έρευνας το ‘αύριο’.

Η παγκοσμιοποίηση κατάργησε σχεδόν εξολοκλήρου τα εθνικά σύνορα όσο αφορά κυρίως το διεθνές εμπόριο, γεγονός που καθιστά την ανάγκη οι επιχειρήσεις σε οποιοδήποτε τομέα να πρέπει να είναι καθόλα ανταγωνιστικές για να διευρύνουν τον  κύκλο εργασιών τους.

Η κλιματική αλλαγή ανάγκασε την ανθρωπότητα να ερευνήσει και να εφαρμόσει νέες μεθόδους εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων με κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Η διαφοροποίηση της δημογραφικής σύνθεσης με το Generation Z να αποτελεί το ¼ του παγκόσμιου πληθυσμού, έχει καταλυτική επίδραση τόσο στις κοινωνίες, όσο και στις επιχειρήσεις οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες αυτής της νέας γενιάς.

Σύμφωνα με την μελέτη της ΕΥ, αυτοί οι άξονες αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργούν τα megatrends τα οποία οι κοινωνίες αλλά και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν. 

Η ενεργειακή μετάβαση και η απεξάρτηση από τον άνθρακα έτσι ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον, η ανάπτυξη και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για ανθρωπιστικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς, η ανάλυση των δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων και καθορισμό στρατηγικής, ο επανακαθορισμός του πλαισίου που αφορά την εργασία έτσι ώστε να διασφαλίζεται το work life balance, η δια βίου μάθηση αλλά και η αποτελεσματικότητα των εργαζομένων αποτελούν τα megatrends τα οποία η ΕΥ εντόπισε μέσα από την μελέτη της.

Πως η EY μπορεί να συμβάλει έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας;

Η  ΕΥ, με τις εμπειρίες που διαθέτει σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο είναι σε θέση να συμβάλει αποτελεσματικά στο μετασχηματισμό οργανισμών τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Μπορούμε να συμβάλουμε μεταξύ άλλων καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην αναδιοργάνωση δομών ενός οργανισμού, στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών και των τμημάτων υποστήριξης, αλλά και στην αναβάθμιση σημαντικών υποδομών.

Της Ελένης Χαραλάμπους