You are here

Στα πλάνα Νεάπολις ιατρική σχολή

16/08/2019 06:00

Η δημιουργία προγραμμάτων που αφορούν τον κλάδο της υγείας όπως για παράδειγμα η δημιουργία ιατρικής σχολής βρίσκεται στα μελλοντικά πλάνα του πανεπιστημίου Νεάπολις.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη StockWatch, η λέκτορας στα χρηματοοικονομικά Μιχαηλίνα Σιακαλλή σημειώνει επίσης ότι τα νέα προγράμματα σπουδών θα ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Στη συνέντευξή της η κ. Σιακαλλή, αναφέρεται στους αρχικούς στόχους που είχε θέσει το πανεπιστήμιο όταν ιδρύθηκε το 2007.

Σημειώνει ότι τα προγράμματα του πανεπιστημίου Νεάπολις, τόσο τα προπτυχιακά αλλά και τα μεταπτυχιακά, συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας αφού όπου είναι δυνατόν εφαρμόζεται η πρακτική άσκηση έτσι ώστε οι φοιτητές και φοιτήτριες να έχουν τα απαραίτητα επαγγελματικά εφόδια ακόμα και πριν την αποφοίτηση τους.

Στη συνέντευξη η κ. Σιακαλλή αναφέρεται στις προκλήσεις των ιδιωτικών πανεπιστημίων και στην ανάγκη στήριξης τους από την πολιτεία ώστε η εγχώρια τριτοβάθμια εκπαίδευση να αποτελέσει πόλο έλξης διεθνών φοιτητών και πηγή σημαντικού εθνικού εισοδήματος.

Η συνέντευξη

Ερ.: Μπορείτε να μας πείτε λίγο λόγια για το Νεάπολις. Πότε ιδρύθηκε; Ποιοι οι αρχικοί στόχοι;

Απ.: To Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ιδρύθηκε το 2007 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το 2010.

Είναι ένα σύγχρονο και ταχέως αναπτυσσόμενο πανεπιστήμιο, με συνεχείς και συγκροτημένες κινήσεις για ανάπτυξη και διεθνοποίηση του.

Ερ.: Ποια η κεντρική φιλοσοφία;

Απ.: Τα προγράμματα σπουδών του πανεπιστημίου Νεάπολις βασίζονται στη κεντρική φιλοσοφία του Πανεπιστημίου για προσιτή αριστεία, ακαδημαϊκή αρτιότητα και σύγχρονη διδασκαλία. Το  πανεπιστήμιο στελεχώνεται από αξιόλογο και καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό με ερευνητική δραστηριότητα και ανθρωποκεντρικό πνεύμα διδασκαλίας. Ως αποτέλεσμα αυτού τα προγράμματα που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι ύψιστης ακαδημαϊκής ποιότητας και ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες και προκλήσεις της αγοράς.

Οι αρχικοί στόχοι του Πανεπιστημίου ήταν η δημιουργία ενός δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος, ενισχύοντας με αυτό το τρόπο την εκπαιδευτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Πάφου αλλά επίσης και η παραγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε γνωστικά πεδία που σχετίζονται με τις ανάγκες της κοινωνίας της Πάφου αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.

Ερ.: Οι στόχοι που είχατε θέσει έχουν επιτευχθεί;

Απ.: Τη δεδομένη στιγμή το Πανεπιστήμιο Νέαπολις Πάφου αποτελείται από πέντε Σχολές (Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Νομικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Αρχιτεκτονικής Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών, και Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών), δέκα Τμήματα και προσφέρει σε συμβατική αλλά και εξ αποστάσεως μορφή πτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων προσφέροντας όμως εξειδικευμένες και στοχευόμενες γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς.  

Επίσης η αναγνώριση και πιστοποίηση ενός μεγάλου αριθμού προγραμμάτων μας από διάφορα επαγγελματικά σώματα όπως το ETEK, RICS, ACCA, η ιδιότητα μέλους του EFMD και οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου με ιδιαίτερα σημαντικά ιδρύματα του εξωτερικού όπως το Πανεπιστήμιο του Middlesex και το Πανεπιστήμιο του Hull της Μεγάλης Βρετανίας, αποδεικνύουν περίτρανα την ποιότητα, την ανταγωνιστικότητα των προγραμμάτων μας αλλά και τη σύνδεση τoυ ακαδημαϊκού κόσμου με την αγορά εργασίας.

Ερ.: Υπάρχει ενδιαφέρον από φοιτητές;

Απ.: Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις έχει μπει στη συνείδηση των φοιτητών και θεωρείται πλέον μια αξιόλογη, ανταγωνιστική και ισάξια επιλογή, αντίστοιχη των πανεπιστημίων της Κύπρου αλλά και του εξωτερικού.

Ερ.: Ποιοι οι τίτλοι σπουδών που προσφέρετε;

Απ.: Τα τρέχοντα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Νεάπολις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Λογιστική, Χρηματοοικονομικά και Τραπεζική, την Εφαρμοσμένη Πληροφορική, την Ψυχολογία, τη Νομική, την Αρχιτεκτονική, την Πολιτική Μηχανική, την Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων και των Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας.

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει τα πιο κάτω Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Διοίκησης (MPA) με κατευθύνσεις:

α. Γενική Διοίκηση

β. Διοίκηση Μονάδων Υγείας

γ. Εκπαιδευτική Διοίκηση

 1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 3. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη  Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
 4. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Θεολογία
 5. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια
 6. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών στην Πολιτική και Διακυβέρνηση της EE
 7. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (MBA).

Ερ.: Υπάρχουν και συμβατικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών;

Απ.: Ναι, προσφέρονται 19 διαφορετικά προγράμματα.

 1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση(MPA)
 2. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 3. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ( MBA)
 4. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (MBA)
 5. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά
 6. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
 7. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Πληροφορικά Συστήματα
 8. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 9. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Συμβουλευτική Ψυχολογία
 10. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διαχείριση Κατασκευών
 11. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων
 12. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Αρχιτεκτονική Τοπίου
 13. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας
 14. Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα Σπουδών στην παραγωγή Κινηματογράφου
 15. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Δομική Ανθεκτικότητα των Κατασκευών
 16. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεολογικών Σπουδών
 17. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιστορία
 18. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια
 19. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών στην Πολιτική και Διακυβέρνηση της EE

Προγράμματα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής προσφέρονται στους τομείς της Ψυχολογίας, Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Θεολογίας.

Ερ.: Ποιο το προφίλ των φοιτητών;

Απ.: To προφίλ των φοιτητών μας, τόσο των συμβατικών αλλά και εξ αποστάσεως προγραμμάτων, δεν περιορίζεται μόνο σε ντόπιους αλλά επίσης σε ελλαδίτες και ξένους φοιτητές. Υπάρχει άλλωστε η δυνατότητα παρακολούθησης των πλείστων προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις τόσο των προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών στη ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.

Ο σύγχρονος φοιτητής θέλει να επενδύσει σε ποιοτική εκπαίδευση αλλά και σε αναβαθμισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις πάντα αφουγκράζεται τις ανάγκες των φοιτητών και φοιτητριών του και τις ικανοποιεί.

Ερ.: Πώς τα προγράμματα προετοιμάζουν τους φοιτητές για την αγορά εργασίας;

Απ.: Τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Νεάπολις, τόσο τα προπτυχιακά αλλά και τα μεταπτυχιακά, συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας αφού όπου είναι δυνατόν εφαρμόζεται η πρακτική άσκηση έτσι ώστε οι φοιτητές και φοιτήτριες μας να έχουν τα απαραίτητα επαγγελματικά εφόδια ακόμα και πριν την αποφοίτηση τους.

Επίσης τα συμβατικά αλλά και τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου μας διδάσκονται όχι σε θεωρητική βάση αλλά με πρακτικά παραδείγματα μέσα από την αγορά εργασίας, με μελέτες περίπτωσης και χρήση πραγματικών δεδομένων της αγοράς. 

Επίσης κατά την διάρκεια του εξαμήνου είναι προσκεκλημένοι επαγγελματίες της αγοράς οι οποίοι παραχωρούν διαλέξεις και σεμινάρια ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το συνδυασμό των ακαδημαϊκών γνώσεων με την άμεση εφαρμογή τους στην πραγματική αγορά.

Τα υφιστάμενα προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι προσαρμοσμένα σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις του κάθε κλάδου και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις της σημερινής αγοράς εργασίας.

Εκτός από τις εξειδικευμένες άρτιες ακαδημαϊκές γνώσεις που αποκτά ένας φοιτητής εν μέσω όλης της ακαδημαϊκής του εμπειρίας αναπτύσσονται και τα "soft skills" που εφοδιάζουν τους φοιτητές με όσα χρειάζεται για να ανταπεξέλθει και να ξεχωρίσει στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Ερ.: Tι να αναμένουμε τα επόμενα χρόνια σε ότι αφορά νέα προγράμματα σπουδών;

Απ.: Το Πανεπιστήμιο Νεάποιλις θα συνεχίζει ακάθεκτο την αναβάθμιση του και την ανοδική του πορεία.

Μέσα στα μελλοντικά πλάνα του Πανεπιστημίου Νεάπολις βρίσκεται και η δημιουργία προγραμμάτων που αφορούν τον κλάδο της υγείας όπως για παράδειγμα η δημιουργία της Ιατρικής Σχολής. Επίσης τα νέα προγράμματα σπουδών θα ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Ερ.: Τι εικόνα έχετε όσον αφορά την απορρόφηση των αποφοίτων σας στην αγορά εργασίας;

Απ.: Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Νεάπολις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Πανεπιστημίου και γι’ αυτό είμαστε συνεχείς συμπαραστάτες τους.

Μέσω του γραφείου Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας συνδέουμε την κοινότητα αποφοίτων μας με την αγορά εργασίας, μέσω των συνεχών και ενεργών προσπαθειών μας για συνεργασία του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας τόσο της Κύπρου αλλά και του εξωτερικού.

Ένα υψηλό ποσοστό αποφοίτων απορροφήθηκε στην αγορά εργασίας γεγονός που αποδεικνύει την ικανότητα των αποφοίτων μας να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς αλλά και την ολοκληρωμένη εκπαίδευση που παρέχει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις.

Ερ.: Ποια τα πλάνα σας για το μέλλον; Σκοπεύετε να επεκταθείτε και σε άλλες πόλεις;

Απ.: Τα μελλοντικά μας πλάνα περιλαμβάνουν τη μεταφορά των κύριων κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Νέαπολις στην Neapolis Smart Eco City στην Πάφο και η προσφορά ενός μεγάλου αριθμού προγραμμάτων τόσο σε συμβατική όσο και στην εξ αποστάσεων μορφή και η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση τους.

Ερ.: Υπάρχει περιθώριο για άλλα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο;

Απ.: Στην Κύπρο βάσει νομοθεσίας η δημιουργία ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου αποτελεί μια μακρόχρονη διαδικασία με ενδελεχείς και εκτενείς ελέγχους. Σίγουρα βάσει των σημερινών δεδομένων και του αριθμού των ιδιωτικών πανεπιστημίων που υπάρχουν ήδη στην Κύπρο η ίδρυση ενός καινούργιου ιδιωτικού πανεπιστημίου πρέπει να καλύπτει τα κενά της εγχώριας αγοράς σε προγράμματα καθώς η επιβίωση του, όπως και συνακολούθως και όλων των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Κύπρο, στηρίζεται στην προσφορά και τη ζήτηση.

Είναι δεδομένη η αγορά της Κύπρου και ως εκ τούτου, η μόνη διέξοδος για τα υπάρχοντα ή και μελλοντικά πανεπιστήμια είναι η διεθνής αγορά.

Ερ.: Ποιες οι προκλήσεις για την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο σήμερα;

Απ.: Η σύγχρονη αγορά προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ανταγωνιστικών προγραμμάτων κυρίως στο εξωτερικό οπότε οι προσπάθειες για περαιτέρω διεθνοποίηση της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο πρέπει να γίνουν πιο έντονες και συντονισμένες με την περαιτέρω στήριξη της πολιτείας.

Πρωταρχικός στόχος της πολιτείας θα πρέπει να γίνει η υλοποίηση του σχεδίου της για να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης επωφελούμενη όλων των κοινωνικό οικονομικών οφελών οπότε άμεσα πρέπει να αναπτυχθούν μηχανισμοί για να ανεβούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στη κλίμακα αξιολογήσεων των διεθνών Πανεπιστημίων.

Επίσης η δημιουργία νέων προγραμμάτων πέραν των παραδοσιακών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, των τεχνολογιών και της αγοράς αποτελεί μια πρόκληση για όλα τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου.

Εν κατακλείδι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν όχι μόνο τα ιδιωτικά αλλά και τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου είναι η διεθνοποίηση τους.

Της Γεωργίας Χαννή