You are here

Α. Στυλιανού, ΑΛΚ: Βιώσιμη, παραγωγική και επικερδής η ΑΛΚ

05/09/2021 06:01

Το όραμα, τις προτεραιότητες και δράσεις, αλλά και τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα έχει ενώπιον του κατά τη θητεία στο τιμόνι της Αρχής Λιμένων, αναλύει ο νέος πρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου Δρ. Αντώνης Στ. Στυλιανού, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ΑΛΚ είναι ένας βιώσιμος, παραγωγικός και επικερδής οργανισμός.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, μιλά για τις προοπτικές και την μελλοντική πορεία του οργανισμού, και εξηγεί πως ενισχύθηκε ο ρόλος της ΑΛΚ μετά την εμπορικοποίηση του λιμανιού Λεμεσού και την επικείμενη εμπορικοποίηση του λιμανιού Λάρνακας.

Ο κ. Στυλιανού, αναφέρεται στα κυριότερα έργα που προγραμματίζει για το 2022 η Αρχή, αλλά και σε αυτά που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η διαδικασία ανάθεσης του λιμανιού Λάρνακας σε ιδιώτες βρίσκεται στο στάδιο της μεταβατικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιούνται οι ενέργειες που θα επιτρέψουν την παράδοση του λιμανιού στον επενδυτή τον Απρίλιο 2022.

Αναφέρεται στους σχεδιασμούς ανάπτυξης και βελτίωσης των υπόλοιπων κυπριακών λιμανιών περιλαμβανομένου του λιμανιού Λατσιού, το οποίο αναμένεται να έχει θετική συμβολή στα έσοδα της Αρχής και στην ανάπτυξη της περιοχής και της οικονομίας ευρύτερα.

Σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό της Αρχής για το 2022, ο κ. Στυλιανού σημειώνει ότι λαμβάνονται υπόψη τα συνεπαγόμενα έσοδα και έξοδα από τη διαχείριση του λιμανιού Λάρνακας και πως θα είναι οριακά πλεονασματικός με έσοδα €30,5 εκατ. τα οποία και αναλύει.

Ακολουθεί η συνέντευξη.

Προτεραιότητες και προκλήσεις των επόμενων ετών

Διοριστήκατε πρόσφατα στην θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Ποιο είναι το όραμα σας, οι προτεραιότητες και οι δράσεις που προγραμματίζετε;

Ο διορισμός μου στην θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου είναι ιδιαιτέρα τιμητικός και προς τούτο ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους ημικρατικούς οργανισμούς και ένα ιδιαίτερα σημαντικό βραχίονα του Κράτους που επιτελεί έργο και διαδραματίζει ρόλο σημαίνουσας αξίας και βαρύτητας.

Έχοντας στους τομείς δράσης και αρμοδιοτήτων της το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων της λιμενικής βιομηχανίας, στόχος και όραμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ανάδειξη, έτι περισσότερο, του ρόλου και έργου της Αρχής και η αναβάθμιση του προϊόντος, υπηρεσιών και δράσεων που παρέχει, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με πολλές προκλήσεις αλλά ταυτόχρονα και πολλές προοπτικές. Με εμπειρίες 50 σχεδόν ετών ζωής, η Αρχή Λιμένων Κύπρου καλείται σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναδείξει τους τρεις βασικούς πυλώνες δράσεις της: τον επιχειρησιακό, εποπτικό και ρυθμιστικό.

Στο πλαίσιο του νέου μας οράματος, θέτουμε ως προτεραιότητα την πλήρη ανάδειξη και των τριών πιο πάνω πυλώνων, με έμφαση στην ρύθμιση και εποπτεία των Κυπριακών λιμανιών, σε συνθήκες ασφάλειας, σεβασμού στο περιβάλλον και με πλήρη συμμόρφωση στην διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Προτεραιότητα μας, παράλληλα, είναι η δημιουργία ενός κλίματος εξωστρέφειας σε σχέση με την ευρύτερη δράση της Αρχής Λιμένων Κύπρου και η αγαστή συνεργασία με όλους τους λιμενικούς φορείς αλλά και η ανάδειξη της κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς της Αρχής μέσω διαφόρων δράσεων.

Ήδη, με την ανάληψη της Προεδρίας της Αρχής Λιμένων Κύπρου πραγματοποιήθηκε παγκύπρια εκστρατεία συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους στην Ελλάδα και σε ένα συγκινητικό δείγμα της αλληλεγγύης των πολιτών μαζεύτηκαν και απεστάλησαν στην Ελλάδα 12 τόνοι αγάπης – είδη πρώτης ανάγκης – σε 6 εμπορευματοκιβώτια.

Είμαι βέβαιος ότι τέτοιου είδους δράσεις που άπτονται της κοινωνικής μας ευθύνης θα συνεχιστούν στο μέλλον και θα αναδείξουν έτι περισσότερο το δημόσιο πρόσωπο της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Ποιες θεωρείτε ως τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα έχετε να αντιμετωπίσετε κατά τη θητεία σας;

Στο σύγχρονο λιμενικό περιβάλλον που διάγουμε τις δραστηριότητες μας, υπάρχουν αναμφίβολα πολλές προκλήσεις, αλλά και παράλληλα σημαντικές προοπτικές. Μια εκ των πλέον σημαντικών προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε έγκειται ακριβώς στην αναβάθμιση του νέου ρόλου της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ως οριοθετήθηκε πιο πάνω, που σχετίζεται πρωτίστως με τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού που θα οδηγήσει στην περαιτέρω εξέλιξη της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις ως τέτοιες – ως ένα βήμα το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε για την υλοποίηση του ρόλου μας.

Η Αρχή Λιμένων είναι ένας από τους μεγαλύτερους ημικρατικούς οργανισμούς στην Κύπρο. Ποιες είναι οι προοπτικές για την μελλοντική πορεία του οργανισμού;

Οι προοπτικές για την μελλοντική πορεία του Οργανισμού είναι πολλές και εν πολλοίς ιδιαίτερα θετικές και επωφελείς όσον αφορά το μέλλον του ίδιου του Οργανισμού. Αυτές συναρτώνται με την ανάδειξη των τριών πυλώνων του οράματος μας, ήτοι του επιχειρησιακού, του εποπτικού και του ρυθμιστικού. Θέλουμε και επιζητούμε την δημιουργία ενός σύγχρονου Οργανισμού, ευέλικτου και εύκολα προσαρμοζόμενο στις νέες πραγματικότητες της λιμενικής βιομηχανίας και του ρόλου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Είμαστε ένας βιώσιμος, παραγωγικός και επικερδής Οργανισμός και θα παραμείνουμε ως τέτοιος, υλοποιώντας το μέγιστο του οράματός μας.

Ενισχύει ρόλο ΑΛΚ η εμπορικοποίηση λιμανιών

Περιορίστηκε ο ρόλος της ΑΛΚ μετά το 2017 που ο βασικός εμπορικός βραχίονας της Κύπρου, το λιμάνι Λεμεσού, δόθηκε στον ιδιωτικό τομέα;

Η διαδικασία εμπορικοποίησης του λιμανιού Λεμεσού το 2017 αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Η Αρχή κλήθηκε τότε να αναλάβει ένα επιπρόσθετο ρόλο – τον εποπτικό και ρυθμιστικό και ήρθη στο ύψος των περιστάσεων.

Η εμπορικοποίηση του λιμανιού Λεμεσού, ως επίσης και η επικείμενη εμπορικοποίηση του λιμανιού Λάρνακας δεν περιόρισε τον ρόλο της ΑΛΚ, αλλά αντιθέτως τον ενδυνάμωσε μέσω της δημιουργίας των δυο νέων πυλώνων της Αρχής – του ρυθμιστικού και εποπτικού, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου περιβάλλοντος που διέπει σήμερα την παγκόσμια λιμενική βιομηχανία. Τα στοιχεία που έχουμε καταδεικνύουν ακριβώς αυτήν την πραγματικότητα και στη βάση του οράματος μας προχωρούμε με την περαιτέρω ανάδειξη του ρόλου μας.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανάθεσης του λιμανιού Λάρνακας σε ιδιώτες;

Η διαδικασία ανάθεσης του λιμανιού Λάρνακας σε ιδιώτες βρίσκεται στο στάδιο της μεταβατικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιούνται όλες οι ενέργειες που θα επιτρέψουν την παράδοση του λιμανιού στον επενδυτή τον Απρίλιο 2022.

Στους στόχους ΑΛΚ η ανάπτυξη λιμανιού Λατσιού

Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί ανάπτυξης και βελτίωσης των υπόλοιπων κυπριακών λιμανιών;

Η Αρχή δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη και βελτίωση των υπόλοιπων Κυπριακών λιμανιών συμβάλλοντας στην οικονομία του τόπου και προάγοντας τον κοινωνικό ρόλο της Αρχής.  Στους στόχους της Αρχής αυτή τη στιγμή βρίσκεται η ανάπτυξη του λιμανιού του Λατσιού ώστε να εξελιχθεί και να περιλαμβάνει περισσότερα και μεγαλύτερα σκάφη, καθώς επίσης και η εγκατάσταση αγκυροβολίου στη λιμενική περιοχή Ζυγίου για τη μεταφορά υγραερίου (LPG). Υπάρχουν επίσης αναπτυξιακοί στόχοι που αφορούν στο λιμάνι της Πάφου και η περαιτέρω αναβάθμιση του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού.

Ο προϋπολογισμός ΑΛΚ για το 2022

Ποια σημαντικά στοιχεία θα περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων για το 2022; Είναι εφικτό να αναστραφεί η πορεία μείωσης των εσόδων του 2021;

Ο Προϋπολογισμός της Αρχής Λιμένων Κύπρου για το 2022 θα είναι οριακά πλεονασματικός, με προϋπολογιζόμενα έσοδα ύψους €30.460.000 και προϋπολογιζόμενες δαπάνες ύψους €30.457.000. Ο Προϋπολογισμός της ΑΛΚ έχει ετοιμαστεί με δεδομένα τα συνεπαγόμενα έσοδα και έξοδα από τη διαχείριση του λιμανιού Λάρνακας μέχρι και τον Απρίλιο του 2022, οπόταν και λήγει η μεταβατική περίοδος και η διαχείριση του Λιμανιού Λάρνακας θα μεταφερθεί σε ιδιώτη διαχειριστή.

Τα κύρια στοιχεία του Προϋπολογισμού του 2022 συνοψίζονται στα εξής:

Ως προς τα έσοδα:

- €16,5 εκατ. ως έσοδα από παραχώρηση αδειών, λιμενικές εργασίες και άλλα επιχειρησιακά έσοδα της ΑΛΚ

-€10,5 εκατ. που αφορούν το ποσό μίσθωσης που δικαιούται να λαμβάνει η ΑΛΚ ως μέρος των κρατικών εσόδων από τις συμβάσεις παραχώρησης των λιμανιών Λεμεσού και Λάρνακας

-€2 εκατ. περίπου ως έσοδα από διάφορα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΛΚ προωθεί αριθμό έργων τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

Ως προς τις δαπάνες:

-€17,8 εκ. αφορούν τακτικές δαπάνες εκ των οποίων το κόστος προσωπικού ανέρχεται σε €9,7 εκ.

-€11,3 εκ. αφορούν σε κεφαλαιουχικές και αναπτυξιακές δαπάνες

Όσον αφορά την πορεία των εσόδων της ΑΛΚ, προφανώς δεν μπορεί να αναμένεται μετά από την παραχώρηση της διαχείρισης των λιμανιών Λεμεσού και Λάρνακας, ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου θα μπορούσε να επανέλθει σε κύκλους εργασιών της τάξεως των €70 εκατομμυρίων που είχε στο παρελθόν.

Εντούτοις, η Αρχή Λιμένων Κύπρου ήδη έχει προβεί και θα συνεχίσει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις λιμενικές της εγκαταστάσεις και γενικότερα την περιουσία και τους πόρους που διαθέτει ώστε να διασφαλίζει την είσπραξη των εσόδων που μπορεί να έχει.

Πιο συγκεκριμένα, η επέκταση του Λιμανιού Λατσιού, η δημιουργία υποδομών στη λιμενική περιοχή Ζυγίου, η αναβάθμιση και εμπλουτισμός του προϊόντος που παρέχει η Αρχή στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού και στο Λιμάνι Πάφου είναι μερικές από τις ενέργειες που προωθεί η ΑΛΚ προς αυτή την κατεύθυνση.

Προώθηση έργων και επίδραση πανδημίας

Ποια είναι τα κυριότερα έργα που προγραμματίζει για το 2022 η Αρχή και ποια έργα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη;

Τα κυριότερα έργα που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό της ΑΛΚ για το 2022 είναι η δημιουργία αγκυροβολίου στο λιμάνι Ζυγίου (€4.000.000), η επέκταση και δημιουργία κυματοθραύστη στο λιμάνι Πάφου (€1.000.000) και η επέκταση του Λιμανιού Λατσιού (€1.000.000). Επίσης, υπάρχει σημαντικός αριθμός έργων που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Αρχής (Αναβάθμιση μηχανογραφικού συστήματος Λιμενικής Κοινότητας (PCS – Ports Community System), ψηφιοποίηση αρχείου, αυτοματοποίηση γραφείου, κλπ).

Ειδικότερα για το έργο επέκτασης του λιμανιού Λατσιού, θα ήθελα να επισημάνω ότι πέραν της προφανούς θετικής συνεισφοράς που θα επιφέρει στα εισοδήματα της Αρχής, θα προσφέρει και σημαντική ποιοτική αναβάθμιση στην ευρύτερη περιοχή και θα συμβάλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Πως επηρέασε τις εργασίες της Αρχής Λιμένων η πανδημία;

Ομοίως όπως συνέβη σε όλους τους τομείς της οικονομίας, έχουν επηρεαστεί και οι εργασίες των αδειούχων της Αρχής που χρησιμοποιούν λιμενικούς χώρους. Η Αρχή αντιμετωπίζει το θέμα συμβάλλοντας και η ίδια με σειρά μέτρων  με σκοπό την μείωση του αντίκτυπου της πανδημίας, παρέχοντας κίνητρα προς τους αδειούχους και χρήστες, συμβάλλοντας στην βιωσιμότητα τους.

Τι σημαίνει η ενοικίαση χώρου από την ΑΛΚ στο αγκυροβόλιο Μονής, για παροπλισμό πολυτελών κρουαζιερόπλοιων μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών, εν μέσω προσπαθειών ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας στην Κύπρο;

Η επιλογή της Κύπρου ως χώρο για παροπλισμό πολυτελών κρουαζιεροπλοίων αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της Κύπρου και φυσικά την ασφάλεια που παρέχουν οι κυπριακές θάλασσες σε μια ιδιαίτερα ταραχώδη περιοχή. Η ανάπτυξη συνεργασίας, που εκ των πραγμάτων καθίσταται απαραίτητη, ανάμεσα στις πλοιοκτήτριες και στις ναυτιλιακές εταιρείες με κυπριακές εταιρείες, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει στις προσπάθειες ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας στην Κύπρο.

Θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός πως με τις σωστές κινήσεις που είχαν γίνει από την ΑΛΚ, πέραν του οφέλους που περιέγραψα πιο πάνω, έχουν προκύψει έσοδα για την ΑΛΚ που ξεπερνούν τις €300 χιλ. μέχρι σήμερα.

Πως σχολιάζετε τις εργατικές διαφορές που προκύπτουν κατά καιρούς στο λιμάνι Λεμεσού μετά την ιδιωτικοποίησή του; Ποιο το κόστος τους για το λιμάνι;

Η Αρχή προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην διασφάλιση της εργατικής ειρήνης μέσα από τον συνεχή διάλογο με τους εργαζομένους και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που τους εκπροσωπούν.  Γι’ αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εδώ και σημαντικό χρονικό διάστημα υπάρχει εργατική ειρήνη και αμοιβαίος σεβασμός στον Κώδικα Εργασιακών Σχέσεων.

Οι διαφορές μετά την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού Λεμεσού  αφορούν εργαζόμενους των διαχειριστριών εταιριών και δεν υπάρχει οποιαδήποτε δικαιοδοσία της Αρχής.  Σίγουρα, το γεγονός αυτό επιφέρει κόστος στις εργασίες των λιμανιών.

Οι κάτοικοι κοινοτήτων της περιοχής Βασιλικού έχουν εκφράσει ανησυχίες για την εκμίσθωση τεμαχίων στην περιοχή για την ανέγερση ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών. Ποια είναι η θέση της Αρχής; 

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, υπό την προηγούμενη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προχώρησε σε κατ’ αρχήν έγκριση αιτημάτων για άδεια χρήσης χώρου που ανήκει στην ιδιοκτησία της Αρχής, νοουμένου ότι οι αιτητές θα εξασφαλίσουν τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Πρώτιστο μέλημα της Αρχής είναι η διασφάλιση της ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος και επ’ ουδενί η Αρχή δεν θα προχωρούσε με αδειοδότηση σε εταιρείες οι οποίες δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που προβλέπονται από την ημεδαπή και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ζήτησα άμεσα ενημέρωση σχετικά με τα παράπονα των κατοίκων της περιοχής και σε σχετική μου επιστολή ημερομηνίας 11/8/2021 ζήτησα συνάντηση με τις εμπλεκόμενες κοινότητες. Διαβεβαιώνουμε άπαντες ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας στη βάση της φιλοσοφίας που το διαλαμβάνει, με πλήρη διαφάνεια, ευθυκρισία και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα ασφάλειας, ειλικρινώς επαναλαμβάνει την βούλησή του για συζήτηση με τις εμπλεκόμενες κοινότητες, στο πλαίσιο, μάλιστα, μιας δημόσιας διαβούλευσης.

Της Ελένης Χαραλάμπους