You are here

Τ. Φειδία: Αναπόφευκτη η συγκέντρωση στις ασφάλειες

25/09/2017 06:45

Αναπόφευκτη θεωρεί τη συγκέντρωση του ασφαλιστικού τομέα ο CEO της CNP Cyprus Insurance Holdings, Τάκης Φειδία, καθώς οι αυξημένες εποπτικές απαιτήσεις αυξάνουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών.

Σε συνέντευξη του στη StockWatch, ο κ. Φειδία αναλύει την κατάσταση της ασφαλιστικής βιομηχανίας σημειώνοντας ότι ο κλάδος είναι, γενικώς, καλά κεφαλαιοποιημένος, αν και ορισμένες εταιρείες βρίσκονται στο όριο των κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Αναφέρει ότι με τους νέους κανόνες διαφάνειας ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει ασφαλιστική εταιρεία γνωρίζοντας την οικονομική της κατάσταση καθώς και άλλα ποιοτικά δεδομένα.

Ο κ. Φειδία σημειώνει επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, περιλαμβανομένης και της εφαρμογής του γενικού σχεδίου υγείας. Το ΓεΣΥ, αναφέρει, αναμένεται να επηρεάσει τις ομαδικές ασφαλίσεις υγείας, καθώς οι εργοδότες θα είναι διστακτικοί να τις διατηρήσουν, δεδομένου του κόστους που προκύψει για συμμετοχή στο ΓεΣΥ.

Ερ: Ποια η κατάσταση της ασφαλιστικής βιομηχανίας σήμερα;

Απ.:
Η ασφαλιστική βιομηχανία έχει αποδείξει, ειδικά και με την ανθεκτικότητά της στην κρίση του 2013, πως αποτελεί σημαντικό πυλώνα που συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου. Υλοποιώντας το νέο κανονιστικό πλαίσιο φερεγγυότητας Solvency II, η ασφαλιστική βιομηχανία είναι πολύ πιο ισχυρή και ευέλικτη από πριν.

Το νέο πλαίσιο Solvency II έχει όμως αυξήσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος της βιομηχανίας το οποίο, λόγω και της οικονομικής κρίσης, έχει απορροφηθεί από τις εταιρείες και δεν έχει μεταφερθεί στον καταναλωτή.

Ερ:Τι αλλάζει με το Solvency II;

Απ.:
Οι νέοι κανόνες διαφάνειας όπως προκύπτουν από τον τρίτο πυλώνα του πλαισίου Solvency II, έχουν μπει σε εφαρμογή από τον περασμένο Μάιο και έχουν ρίξει φως σε στοιχεία που επιτρέπουν στον καταναλωτή να επιλέξει ασφαλιστική εταιρεία γνωρίζοντας την οικονομική της κατάσταση καθώς και άλλα ποιοτικά δεδομένα.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι έχοντας μελετήσει τα δημοσιευμένα πλέον στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών, οι περισσότερες παρουσιάζουν ένα δυνατό ισολογισμό, έχουν επιστρέψει σε κερδοφορία και καλύπτουν πλήρως τα κεφάλαια που επιβάλλει η νέα νομοθεσία του Solvency II.

Σημαντικό είναι επίσης ότι και το 2016 και το 2017, τόσο ο κλάδος ζωής όσο και ο γενικός κλάδος ασφαλίσεων έχουν σημειώσει αύξηση στα ασφάλιστρα, με το 2017 να δείχνει δυναμική ανάπτυξης. Ειδικότερα αυτό αφορά στους τομείς της υγείας, του αυτοκινήτου και των ατυχημάτων, αλλά γενικά το σύνολο των τομέων εμφανίζει τάσεις ανάπτυξης.

Ερ: Για το μέλλον ποιες οι προοπτικές του κλάδου ζωής και του γενικού κλάδου τα επόμενα χρόνια;

Απ.:
Οι προοπτικές του κλάδου ζωής είναι θετικές. Οι τάσεις δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη του κόσμου στο θεσμό της ασφάλισης έχει ανακάμψει και οι πολίτες επανέρχονται στις ασφαλιστικές εταιρείες ζωής όχι μόνο για τις βασικές καλύψεις της οικογένειας αλλά και για τις αποταμιεύσεις τους.

Ερ: Τι εννοείτε;

Απ.:
Είναι γεγονός, και έχει γίνει αντιληπτό πιστεύω, ότι ο οικονομικός προγραμματισμός μιας οικογένειας είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να αρχίζει έγκαιρα. Λόγω και της δεδομένης πλέον αδυναμίας του κράτους να παρέχει ικανοποιητικές συντάξεις, ο κατάλληλος προγραμματισμός για την εκπαίδευση των παιδιών και τη συμπλήρωση της κρατικής σύνταξης είναι επιβεβλημένος.

Ερ: Οι προοπτικές του κλάδου υγείας;

Απ.:
Οι προοπτικές του κλάδου υγείας θα επηρεαστούν καταλυτικά από την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Ιδιαίτερα οι ομαδικές ασφαλίσεις διότι οι εργοδότες θα επιβαρυνθούν με το κόστος του ΓεΣΥ και επομένως θα είναι πολύ διστακτικοί στο να συνεισφέρουν και σε ένα ομαδικό σχέδιο υγείας για το προσωπικό τους.

Ερ: Και οι προοπτικές του γενικού κλάδου;

Απ.:
Όσο για τον γενικό κλάδο, οι προοπτικές και εδώ είναι καλές, στο βαθμό που η οικονομία παραμένει σε θετική τροχιά. Ο κλάδος αυτός τείνει να αναπτύσσεται με ρυθμούς που αντανακλούν στη γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου.

Η σημαντική αύξηση στις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων έχει βοηθήσει πολύ τον κλάδο τα τελευταία 2 χρόνια, καθώς και η έντονη κινητικότητα που καταγράφεται στον τομέα των ακινήτων, με κύριο άξονα τις αγορές από κατοίκους τρίτων χωρών.

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι όλοι οι τομείς των ασφαλειών επηρεάζονται αισθητά τόσο από τις οικονομικές όσο και από τις πολιτικές εξελίξεις. Είναι επομένως σημαντικό το κράτος να επιδείξει σύνεση στις οικονομικές του πολιτικές, προσήλωση στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, καθώς και να διατηρήσει μια σταθερότητα στο πολιτικό πλαίσιο (συνομιλίες με τουρκοκυπριακή πλευρά, φυσικό αέριο κλπ.).

Το περιβάλλον εξακολουθεί φυσικά να είναι πολύ ανταγωνιστικό, ενώ η ενθάρρυνση συμμετοχής του ασφαλιστικού κλάδου στις εγχώριες επενδύσεις θα ήταν ακόμη ένα τονωτικό μέτρο για την οικονομία χωρίς κόστος στο κράτος.

Ερ: Ποιες οι προκλήσεις των κλάδων ζωής και γενικού κλάδου;

Απ.:
Η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει η ασφαλιστική βιομηχανία είναι η συνεχιζόμενη ρύθμιση της βιομηχανίας με νέες νομοθεσίες και κανονισμούς και κατ’ επέκταση η αύξηση του λειτουργικού κόστους στις επιχειρήσεις. Μετά την εφαρμογή του Solvency II και την υλοποίηση των κανονισμών διαφάνειας, τον Μάιο του 2017, έχουμε ενώπιον μας: Την υλοποίηση της οδηγίας για είσπραξη και απόδοση ασφαλίστρων που τίθεται σε εφαρμογή την 1.1.2018, τη νομοθεσία που αφορά στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (γνωστή ως IDD) τον Φεβρουάριο του 2018, τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (γνωστό ως GDPR) τον Μάιο του 2018, τη νέα νομοθεσία για βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (γνωστή ως PRIPS), την ενδυνάμωση των κανονισμών για καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής (FATCA, CRS), καθώς και την υλοποίηση των νέων διεθνών λογιστικών προτύπων (IFRS 17 και IFRS 9). Όλα αυτά αν και αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών, ενδυναμώνουν την προστασία του καταναλωτή, κάτι που έχει ιδιαίτερη αξία.

Μία επόμενη πρόκληση είναι ασφαλώς η εφαρμογή του ΓεΣΥ, καθώς και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος του τομέα της υγείας και ιδιαίτερα σε καινούργιες ιατρικές μεθόδους, σε πειραματικές θεραπείες κλπ. Η ασφαλιστική βιομηχανία θα πρέπει να ανασχεδιάσει τα προϊόντα και τις διαδικασίες του κλάδου υγείας, ώστε αυτά να συνάδουν με το νέο πλαίσιο λειτουργίας του ΓεΣΥ.

Ακόμη μία πολύ σημαντική πρόκληση είναι η ικανοποίηση των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων των καταναλωτών. Οι καταναλωτές είναι πλέον πολύ πιο ενημερωμένοι, χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα social media και το internet και απαιτούν άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση. Η ασφαλιστική βιομηχανία οφείλει λοιπόν, να αναβαθμίζει συνεχώς τα συστήματα και τις διαδικασίες εξυπηρέτησης ώστε να είναι συνεχώς δίπλα στους πελάτες της.

Ερ: Πόσο καλά κεφαλαιοποιημένος είναι ο ασφαλιστικός κλάδος;

Απ.:
Το 2016 αποτέλεσε έτος σταθμό για την ασφαλιστική βιομηχανία, λόγω της εναρμόνισης της κυπριακής ασφαλιστικής νομοθεσίας με την οδηγία “Φερεγγυότητα ΙΙ’’ (SolvencyII).
Μετά και τη δημοσίευση των εκθέσεων φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης των ασφαλιστικών εταιρειών (SFCR), φαίνεται ότι κατά πλειοψηφία ο ασφαλιστικός κλάδος είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένος.

Ωστόσο, υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρίες στην εγχώρια αγορά οι οποίες διαφαίνεται να αντιμετωπίζουν δυσκολία ως προς την αποτελεσματικότητα τους στο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, με βάση την οδηγία.

Οι εταιρείες κλάδου ζωής, λόγω και της φύσης των εργασιών τους, έχουν γενικά υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση με τις εταιρείες γενικού κλάδου.
Υπάρχουν και εταιρείες που ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είναι πολύ κοντά στο 100%, συνεπώς είναι ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας στο εγγύς μέλλον.

Ο όμιλος μας προσηλωμένος στον στόχο του, υλοποίησε με επιτυχία την πλήρη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και με εξαιρετικά αποτελέσματα κεφαλαιακής επάρκειας. Η CNP Cyprialife, η μεγαλύτερη από τις εταιρείες ζωής, βρίσκεται στο 378%, σχεδόν 4 φορές πάνω από το όριο που επιβάλλει η νομοθεσία. Η CNP Ασφαλιστική βρίσκεται στο 160%, δηλαδή 1,6 φορές πάνω από αυτό που επιβάλλει η νομοθεσία.

Ερ: Γιατί δεν επήλθε η αναμενόμενη, εδώ και πολλά χρόνια και από πολλούς, συγκέντρωση του κλάδου;<--nq_cr-->
Απ.:
Θεωρώ ότι η συγκέντρωση του κλάδου είναι αναπόφευκτη λόγω των δυσκολιών που ήδη αντιμετωπίζουν και είναι ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν οι μικρότερου μεγέθους ασφαλιστικές εταιρείες. Όπως σας ανέλυσα ήδη οι τρέχουσες απαιτήσεις είναι πολλές και επιβάλλουν σημαντικές αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας των εταιρειών.

Ερ: Αφού είναι αναπόφευκτη γιατί δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα;

Απ.:
Οι λόγοι που μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί η συγκέντρωση του κλάδου είναι κυρίως το γεγονός ότι πολλές από τις μικρές εταιρείες είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Ίσως ακόμη να μην έχουν συνειδητοποιήσει πως η πλήρης συμμόρφωση με τη νέα νομοθεσία συνεπάγεται ψηλό κόστος και άρα μείωση στην αξία του χαρτοφυλακίου των εταιρειών τους.

Πιστεύω ότι η ενημέρωση της ασφαλιστικής αγοράς και του κοινού σε θέματα φερεγγυότητας μέσω της έκθεσης SFCR είναι μεγάλης σημασίας. Για το λόγο αυτό, θα αποτελέσει βάση προβληματισμού τόσο για τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και για την εποπτική αρχή.

Ερ: Ποια η επίδραση πιθανής εφαρμογής του ΓεΣΥ στον ασφαλιστικό κλάδο;

Απ.:
Το ΓεΣΥ αναμένεται να οδηγήσει σε διαφοροποίηση του ρόλου της ασφαλιστικής βιομηχανίας στον τομέα της υγείας. Η διαφοροποίηση αυτή θα επέλθει σταδιακά και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον συντελεστή επιτυχίας της υλοποίησης του ΓεΣΥ.
Ερ: Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι εννοείτε;

Απ.:
Στο πρώτο στάδιο εκτιμώ ότι θα υπάρξει διαφοροποίηση των προϊόντων υγείας που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε αυτά να είναι συμπληρωματικά στις καλύψεις που θα προσφέρει το ΓεΣΥ. Κυρίως στο τομέα των ομαδικών ασφαλίσεων, όπου οι εργοδότες συμμετέχουν στο κόστος λειτουργίας του ΓεΣΥ, πολλοί εργοδότες πιθανόν και να τερματίσουν τη συμμετοχή τους. Αυτό πιθανότατα θα αναγκάσει τους εργαζομένους που επιθυμούν να έχουν ολοκληρωμένη ασφάλιση στον τομέα της υγείας, να προμηθευθούν συμπληρωματικές καλύψεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες. (Για παράδειγμα κάλυψη σοβαρών ασθενειών με θεραπεία στο εξωτερικό).

Θέλω να σημειώσω πως οι ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ασφάλισης υγείας. Η εμπειρία αυτή θα ήταν πολύ χρήσιμο να αξιοποιηθεί, στο πλαίσιο εφαρμογής του ΓεΣΥ, προς όφελος των ασφαλισμένων.

Ερ: Ποιες οι νέες τάσεις στις ασφάλειες ζωής;

Απ.:
Μετά το 2013 παρατηρήσαμε μια τάση προς τις ασφαλίσεις κινδύνων (θανάτου, μόνιμης ή μερικής ανικανότητας, κλπ).

Τώρα διαπιστώνουμε ότι οι πελάτες διερευνούν όλο και περισσότερο τον τομέα της αποταμίευσης. Οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, ειδικά μετά την εφαρμογή του Solvency II και τη δημοσιοποίηση των εκθέσεων φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης (SFCR), έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου για τη διαχείριση των αποταμιεύσεών του.

Οι καταναλωτές έχουν αντιληφθεί πλέον τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι αποταμιεύσεις μέσω ασφαλιστικών προϊόντων. Μερικά από αυτά είναι: Η μεγάλη διασπορά κινδύνων στην αποταμίευση, η δυνατότητα να επενδύσει κάποιος στις ξένες αγορές με πολύ μικρό κεφάλαιο, η πρόσβαση σε μεγάλους επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού, η φοροαπαλλαγή στην επένδυση. Όλα αυτά συνιστούν ισχυρά πλεονεκτήματα που έγιναν αντιληπτά στους καταναλωτές μέσα από την οικονομική κρίση.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα αφορά στην εξασφάλιση που προσφέρει η ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας, συμπληρώνοντας την αποταμίευση και προφυλάσσοντας το επίπεδο ζωής της οικογένειας. Την τάση προς αποταμίευση μέσω ασφαλιστικών προϊόντων, έχει ενισχύσει και το γεγονός ότι τα επιτόκια καταθέσεων είναι πλέον τόσο χαμηλά ώστε οι επενδυτές να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις.

Είναι γεγονός ότι το κράτος αδυνατεί οικονομικά να στηρίξει την τρίτη ηλικία, κάτι που δίνει σημαντική προοπτική στο τομέα των συνταξιοδοτικών σχεδίων μέσω της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Η εφαρμογή ενός φορολογικού πλαισίου που να στηρίζει την ανάπτυξη του κλάδου συντάξεων είναι και αναγκαίο και κοινωνικά επωφελές μέτρο.

Πιστεύω ότι το κράτος πρέπει πλέον να παρέχει κάποια, έστω και μικρά, κίνητρα που να ωθούν τους εργαζόμενους στη δημιουργία ιδιωτικών σχεδίων συνταξιοδότησης και να συμπληρώνουν έτσι την κρατική σύνταξη τους. Με τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση να διατηρήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής μετά την αφυπηρέτησή τους.

Ερ: Τι σημαίνει η διασύνδεση ασφαλιστικών εταιρειών και τραπεζών;

Απ.:
Η διασύνδεση ασφαλιστικών εταιρειών και τραπεζών προσφέρει ευκολίες στις ασφαλιστικές εταιρείες για προσέλκυση καινούριων πελατών, ειδικά σε εκχωρημένα συμβόλαια. Από την άλλη συνεπάγεται και κινδύνους ως προς την έλλειψη εναλλακτικών καναλιών πώλησης που μπορεί να προσφέρουν καλύτερα προϊόντα ή χαμηλότερη τιμολόγηση ή και τα δύο μαζί.

Ερ: Μπορεί μία μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία να λειτουργήσει χωρίς διασύνδεση με τράπεζα;

Απ.:
Μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία σαφώς και μπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτή τη διασύνδεση χρησιμοποιώντας εναλλακτικά κανάλια πωλήσεων, καθώς και τα παραδοσιακά κανάλια ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Ο όμιλος CNP Κύπρου μέσω του σταθερού και ισχυρού δικτύου των ασφαλιστικών συμβούλων του, συνεχίζει να διατηρεί την ηγετική του θέση στην ασφαλιστική αγορά, χωρίς διασύνδεση με τράπεζα τα τελευταία 4 έτη.

Σημειώνω ότι η CNP Ασφαλιστική παραμένει πρώτη με διαφορά σε συνολικά ασφάλιστρα στο γενικό κλάδο και η CNP Cyprialife πρώτη με διαφορά στη νέα παραγωγή ασφαλειών ζωής, παρόλο που οι δύο εταιρείες δεν είναι συνδεδεμένες με τράπεζα.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε για να γνωρίζουν οι καταναλωτές, ότι είναι δικαίωμα του κάθε καταναλωτή να κάνει τη δική του επιλογή ασφαλιστικού σχεδίου και ασφαλιστικής εταιρείας, ανεξαρτήτως τράπεζας συνεργασίας. Είναι επίσης υποχρέωση του τραπεζικού ιδρύματος να αποδεχθεί το ασφαλιστικό σχέδιο μη συνδεδεμένης ασφαλιστικής εταιρείας, εφόσον φυσικά αυτό παρέχει τις απαραίτητες καλύψεις.

Έχουμε δυστυχώς διαπιστώσει πως ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα επιδιώκουν να αναγκάσουν τους πελάτες τους να αγοράσουν ασφαλιστικά σχέδια από συνδεδεμένες ασφαλιστικές εταιρείες και μάλιστα σε υψηλότερες τιμές. Αυτές οι πρακτικές πρέπει να καταγγέλλονται στις εποπτικές αρχές. Πρέπει επίσης οι εποπτικές αρχές να γίνουν πιο αυστηρές επιβάλλοντας κυρώσεις εκεί όπου εντοπίζονται παρανομίες από τα εποπτευόμενα ιδρύματα.

Ερ: Ποια η στρατηγική και προοπτικές της CNP για τα επόμενα χρόνια;

Απ.:
Ο όμιλος της CNP Κύπρου, με τη βοήθεια και στήριξη που του παρέχει ο κύριος μέτοχος του CNP Assurances και με τη δύναμη της τεχνογνωσίας και εμπειρίας των ανθρώπων του στην Κύπρο, συνεχίζει την επιτυχημένη στρατηγική ανάπτυξης του. Αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων του Ομίλου και συνεχή επένδυση στην εκπαίδευση και τεχνολογική υποστήριξη. Η στρατηγική της CNP περιλαμβάνει επίσης διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Βασικός άξονας της στρατηγικής είναι η ισχυρή κεφαλαιοποίηση των εταιρειών του ομίλου, ώστε οι πελάτες μας να νιώθουν σιγουριά και εμπιστοσύνη. Υπάρχει επίσης αποτελεσματική και συνετή διαχείριση των αποταμιεύσεων των πελατών μας, που απολαμβάνουν τα τελευταία χρόνια σημαντικές αποδόσεις. Σημαντική είναι και η εξέλιξη των συστημάτων που υποστηρίζουν τις εργασίες μας και εξυπηρετούν τους πελάτες μας. Επιπρόσθετα, αναπτύσσουμε νέα προϊόντα ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας. Στόχος επίσης η πλήρης εναρμόνιση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τις ασφαλιστικές εργασίες.

Η δυναμική που έχει αναπτύξει ο όμιλος CNP Cyprus και οι εταιρείες του CNP Cyprialife και CNP Ασφαλιστική, είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, του ταλέντου και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους. Η ηγετική μας θέση στην ασφαλιστική αγορά, αποτελεί μεγάλη ευθύνη για όλους να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Να ξεπερνάμε τα όρια. Και αυτό είναι κάτι που κρίνεται καθημερινά στην πράξη. Στην εποχή μας οι εταιρείες είναι, πάνω απ’ όλα, το άθροισμα των δυνάμεων των ανθρώπων τους. Το αντίκρισμα της προσπάθειάς μας δεν μπορεί να είναι άλλο από την εμπιστοσύνη των πελατών μας.