You are here

Θ. Καζάκος: Επάγγελμα «καριέρας» τα ναυτιλιακά

06/08/2022 06:00

Πρόσκληση προς τους νέους να επιλέξουν τα ναυτιλιακά επαγγέλματα διότι έχουν σημαντική προοπτική ανέλιξης με σημαντικές οικονομικές απολαβές και με δυνατότητα να εργοδοτηθούν σε διάφορες χώρες καθώς η ναυτιλία είναι διεθνοποιημένη βιομηχανία, απευθύνει ο γενικός διευθυντής του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, Θωμάς Καζάκος.

Στη συνέντευξή του στη StockWatch που ακολουθεί, ο κ. Καζάκος διευκρινίζει ότι μπορούν να εργοδοτηθούν σε διάφορους άλλους τομείς όπως σε ημικρατικούς οργανισμούς, για παράδειγμα στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, τη λιμενική αστυνομία και την αρχή λιμένων Κύπρου

O κ. Καζάκος, στη συνέντευξή του, απαριθμεί τις προτάσεις του επιμελητηρίου για μετάβαση στην πράσινη ναυτιλία και περαιτέρω ενίσχυσή της, εκφράζοντας ταυτόχρονα ικανοποίηση για τη σημαντική συνεισφορά της βιομηχανίας στα οικονομικά δρώμενα της Κύπρου, διατηρώντας τη συνεισφορά της στην κυπριακή οικονομία για ακόμη μία χρονιά (2021), γύρω στο 7% του ΑΕΠ.

Εξηγεί επίσης τι σημαίνει για την κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία η συμπερίληψη της χώρας στις λεγόμενες «άσπρες λίστες» ελέγχου των λιμένων και γιατί το Brexit δημιούργησε μικρές ευκαιρίας για τη βιομηχανία.

Αναφέρεται ακόμη στα προβλήματα που δημιούργησαν στην κυπριακή ναυτιλία και το κυπριακό νηολόγιο οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας από την ΕΕ, τονίζοντας ότι οι όποιες πρόσθετες κυρώσεις θα πρέπει να στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η συνέντευξη

Ερ.: Πόσο έχουν επηρεάσει την κυπριακή ναυτιλία οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας;

Απ.: Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δυσμενή επίδραση στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και στον τομέα της ενέργειας, που συνδέεται άμεσα με τη ναυτιλία, επιδεινώνοντας τη συνεχιζόμενη κρίση/έλλειψη πληρωμάτων, συμφόρηση των λιμανιών και αυξήσεις στα κόστη μεταφορών που προηγήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Ως άμεσο αποτέλεσμα των γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων και των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, είναι η άνοδος των διεθνών τιμών στα καύσιμα και την ενέργεια.

Μια σημαντική άνοδος της τιμής των ναυτιλιακών καυσίμων, αυξάνει αυτόματα και το λειτουργικό κόστος της ναυτιλιακής βιομηχανίας γενικότερα.

Είναι επομένως σημαντικό όπως οι όποιες πρόσθετες κυρώσεις που θα επιβληθούν μελλοντικά από την ΕΕ, να έχουν ουσιαστικές πιθανότητες πραγματικής εφαρμογής και επίτευξης του πολιτικού στόχου να εξαναγκάσει τη Ρωσία να τερματίσει άμεσα την πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία και να μην δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό από χώρες ή ηπείρους που δεν υποχρεούνται να τις εφαρμόσουν, πλήττοντας την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία και συνεπώς την Κυπριακή Ναυτιλία, όπως είναι η κατάσταση σήμερα.

Ερ.: Ποιες οι δράσεις του επιμελητηρίου για αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και του διεθνούς ανταγωνισμού;

Απ.: Το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή στενά τις αρνητικές εξελίξεις στην Ουκρανία, μέσω τακτικής ενημέρωσης από την κυπριακή κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και μέσω της ενεργούς συμμετοχής του σε διεθνείς και περιφερειακούς πλοιοκτητικούς οργανισμούς. Συμμετέχει σε κοινές στρατηγικές δράσεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλίσει την ακεραιότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, την ασφάλεια των ναυτικών που εργάζονται στα πλοία των μελών του και κατά συνέπεια την απρόσκοπτη λειτουργία της, ειδικά στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα που είναι τόσο αναγκαία για το διεθνές εμπόριο και την ανθρωπότητα.

Οι προσπάθειες του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου επικεντρώνονται κυρίως στην παροχή σημαντικής πληροφόρησης στις ναυτιλιακές εταιρείες/μέλη του σχετικά με την υιοθέτηση κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στη ναυτιλία.

Επιπρόσθετα, με πρωτοβουλία του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και σε συντονισμό με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Εμπορικών Τραπεζών κατάφερε να διευκολύνει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για τους πληγέντες ναυτικούς που απασχολούνται σε κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες, σε τράπεζες με έδρα την Κύπρο. Είναι πολύ ευχάριστο ότι το μέτρο αυτό αποτέλεσε παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής και για άλλα κράτη που επιθυμούσαν να το πράξουν.

Ερ.: Το κυπριακό νηολόγιο έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία;

Απ.: Υπάρχει όντως αντίκτυπος στο κυπριακό νηολόγιο καθώς ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες ρωσικών συμφερόντων και πλοία υπό ρωσική σημαία, έχουν αναγκαστεί να σταματήσουν τη λειτουργία τους, λόγω των κυρώσεων. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να αποτελεί ένα άκρως ανταγωνιστικό νηολόγιο, διατηρώντας την εντέκατη θέση παγκόσμια και την τρίτη στην Ευρώπη, με προοπτικές περαιτέρω ποιοτικής και ποσοτικής ανάπτυξης μέσω των συντονισμένων δράσεων του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και Ναυτιλιακής Βιομηχανίας.

Ερ.: Τι σημαίνει η συμπερίληψη της χώρας στις λεγόμενες «άσπρες λίστες» ελέγχου των λιμένων;

Απ.: Η Κυπριακή σημαία θεωρείται σημαία κύρους και αξιοπιστίας και η Κύπρος ένα διεθνές, μοντέρνο και ανταγωνιστικό ναυτιλιακό κέντρο που προσφέρει πολυάριθμα πλεονεκτήματα και οφέλη στους χρήστες, τόσο από άποψη ποιότητας και υπηρεσιών, καθώς και οικονομικά οφέλη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η κυπριακή σημαία παραμένει εδώ και πολλά χρόνια στην ονομαζόμενη «Λευκή Λίστα» ποιοτικών νηολογίων σε σχέση με υψηλά επίπεδα ασφάλειας πλοίων, ακολουθώντας όλα τα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας που προκύπτουν από διεθνείς ναυτιλιακούς και άλλους οργανισμούς. Το γεγονός αυτό καθιερώνει την Κύπρο ως ένα ευυπόληπτο και ποιοτικό διεθνές ναυτιλιακό κέντρο διατηρώντας την ελκυστικότητα της τόσο στις υφιστάμενες αλλά και σε νέες πλοιοκτήτριες εταιρείες για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στη χώρα μας.

Ερ.: Ποιες είναι οι προτάσεις του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου για το μέλλον;

Απ.: Το επιμελητήριό μας πιστεύει ακράδαντα ότι, με την εισαγωγή ορισμένων βελτιωτικών μέτρων, η Κυπριακή Ναυτιλία, μπορεί να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, όπως και η εικόνα της Κύπρου ως ελκυστικό ναυτιλιακό κέντρο για να προσελκύσει νέες ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά και να ενισχύσει τη δυναμική των υφιστάμενων ναυτιλιακών εταιρειών.

Μετά τα θετικά αποτελέσματα από την ίδρυση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας το 2018, ακολουθεί η επιτακτική ανάγκη για την άμεση δημιουργία ενός εξειδικευμένου Μονοθυριδικού Ναυτιλιακού Κέντρου Εξυπηρέτησης (One- Stop-Shipping-Centre) στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο θα αναβαθμίσει περεταίρω τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στην Κυπριακή Ναυτιλιακή Βιομηχανία, σε βαθμό που να ικανοποιούν τις συνεχώς μεταλλασσόμενες λειτουργικές ανάγκες του 11ου παγκοσμίως και 3ου μεγαλύτερου εμπορικού στόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να υλοποιηθεί επίσης γρήγορα και η ολική ψηφιοποίηση/αυτοματοποίηση των υπηρεσιών του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Χρόνιο αίτημα της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας αποτελεί επίσης και η δημιουργία της Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ν.Ε.Π.Ε.), με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Σημαίας στη Διεθνή Ναυτιλία, καθώς και την απλούστευση των διαδικασιών και του καθεστώτος λειτουργίας των Κυπριακών ναυτιλιακών εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες κυπριακών πλοίων.

Ουσιαστική επίσης τόνωση στις συνεχιζόμενες προσπάθειες «Πράσινου» μετασχηματισμού του ναυτιλιακού τομέα, είναι η δημιουργία ενός Εξειδικευμένου Χρηματοδοτικού Οργανισμού στον Τομέα της ναυτιλίας και ευρύτερα των μεταφορών, ο οποίος θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παροχή δανείων για την αγορά πλοίων ή άλλων μορφών μεταφοράς, μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης άλλων περιφερειακών χρηματοδοτικών οργανισμών, καθώς η υπάρχουσα δομή δανεισμού αγοράς πλοίων από κυπριακές εμπορικές τράπεζες δεν μπορεί να καλύψει τις υψηλού μεγέθους και ανάγκες παροχής λειτουργικής ρευστότητας σε πλοιοκτήτριες εταιρείες.

Τέλος, μία κίνηση που θα δώσει περεταίρω ουσιαστική ανάπτυξη του Κυπριακού Νηολογίου, είναι η άρση του Τουρκικού Εμπάργκο στα πλοία υπό Κυπριακή σημαία, αλλά επίσης, και σε πλοία των οποίων η διαχείριση παρέχεται από κυπριακές εταιρείες πλοιοδιαχείρισης.

Λαμβάνοντας υπόψη την στάση που τήρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίπτωση της Ουκρανίας, το επιμελητήριο εισηγείται μία πολύ - επίπεδη διεκδικητική εκστρατεία από την κυπριακή πολιτεία τόσον στην ΕΕ αλλά και διεθνώς για την άσκηση μέγιστης πίεσης στην Τουρκία να άρει άμεσα αυτή την παράνομη απαγόρευση.

Ερ.: Η κυπριακή ναυτιλία επωφελήθηκε τελικά από το Brexit, αν ναι πόσες νέες εταιρείες έχει προσελκύσει;

Απ.: Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έφερε αρνητικά αποτελέσματα για την Κυπριακή Ναυτιλία. Αντίθετα υπήρξε μικρός θετικός αντίκτυπος με την προσέλκυση μερικών ναυτιλιακά συναφών εταιρειών στην Κύπρο ειδικά στον τομέα των ναυτασφαλίσεων. Είδαμε με ικανοποίηση ορισμένες εταιρείες βρετανικών συμφερόντων να προχωρούν στην εγγραφή πλοίων τους στο Κυπριακό Νηολόγιο, αλλά και μετακίνηση εταιρειών για να διατηρήσουν τη δραστηριότητα τους στην EE, όπως Ναυτασφαλιστικά γραφεία P&I Clubs.

Ερ.: Η συνεισφορά της βιομηχανίας στο κυπριακό ΑΕΠ, παραμένει σταθερή ή έχει μειωθεί λόγω των τελευταίων προβλημάτων της πανδημίας και του πολέμου;

Απ.: Η Ναυτιλιακή Βιομηχανία απέδειξε ότι, παρά τις δυσκολίες, αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους επιχειρηματικούς τομείς, με σημαντική συνεισφορά στα οικονομικά δρώμενα της Κύπρου, χωρίς την ανάγκη κρατικής επένδυσης σε αυτή, διατηρώντας τη συνεισφορά της στην κυπριακή οικονομία για ακόμη μία χρονιά (2021), γύρω στο 7% του ΑΕΠ. Αυτό το ψηλό ποσοστό οικονομικής συνεισφοράς καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό σε ποσοστά προστιθέμενης αξίας, κάτι που επιδεικνύει ότι η Ναυτιλιακή Βιομηχανία παραμένει πιστή στην Κύπρο και το Κυπριακό Νηολόγιο, στοιχείο το οποίο λειτουργεί σαν μία διαχρονική «ψήφος εμπιστοσύνης» για την Κύπρο, ακόμη και σε περιόδους κρίσης, ως ναυτιλιακό/επιχειρηματικό κέντρο.

Ερ.: Αυξήθηκε το ενδιαφέρον των νέων προς τη ναυτιλία; Ποιες δυνατότητες ανέλιξης προσφέρει η βιομηχανία στους νέους που επιλέγουν τον κλάδο;

Απ.: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από νέους προς τα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα, αποτέλεσμα των πολύχρονων προσπαθειών προώθησης και ενημέρωσης σε νέους, που γίνονται τόσο από το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο αλλά και από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, για τα πλεονεκτήματα της καριέρας στο ναυτιλιακό τομέα. Το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, έχει μια πολυετή δράση, με παρουσιάσεις σε γυμνάσια και λύκεια, καθοδήγηση αποφοίτων πανεπιστημίου για την ομαλή μετάβασή τους στο χώρο εργασίας και συμμετοχή του σε εκθέσεις καριέρας ανά το παγκύπριο. Επίσης έχει δημιουργήσει το εκπαιδευτικό «Πρόγραμμα Υιοθεσίας Πλοίου», με σκοπό τα παιδιά των δημοτικών σχολείων να αποκτήσουν με ελκυστικό και ευχάριστο τρόπο γνώσεις γύρω από τη ναυτιλία και γενικότερα τη θάλασσα.

Τόσο οι απόφοιτοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού αλλά και των ναυτιλιακών σπουδών από Πανεπιστήμια, έχουν προοπτικές για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και ανέλιξη με σημαντικές οικονομικές απολαβές και τη δυνατότητα να εργοδοτηθούν σε διάφορες χώρες καθώς η ναυτιλία είναι διεθνοποιημένη βιομηχανία.

Επίσης, η σταδιοδρομία στη ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία αλλά και σε άλλους κλάδους όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφάλειες πλοίων, λιμενικές υπηρεσίες, κτλ. Εργοδότηση σε νέους προσφέρεται και σε παρεμφερείς δημόσιους και ημικρατικούς οργανισμούς όπως το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, τη λιμενική αστυνομία και την αρχή λιμένων Κύπρου.

Της Ηρώς Ευθυμίου