You are here

Το τρίπτυχο της σωτηρίας των ασφαλιστικών εταιριών

04/10/2002 13:49
Συνέντευξη στη “SW” της Εφόρου Ασφαλειών

Το τρίπτυχο της σωτηρίας και της εξόδου από τη κρίση που απειλεί με κατάρρευση, τις ασφαλιστικές Εταιρίες στον κλάδο των μηχανοκινήτων οχημάτων, αποτελεί: Η άμεση αύξηση στα ασφάλιστρα των μηχανοκινήτων οχημάτων, η ορθολογιστική τιμολόγηση των κινδύνων με τη δυνατότητα να μπορούν να διαφοροποιούν αναλόγως τις χρεώσεις για τον «καλό» και τον «κακό» οδηγό, και η διασπορά των κινδύνων στα χαρτοφυλάκια τους.

Τάδε έφη Βικτώρια Νάταρ, Έφορος Ασφαλειών, η πλέον αρμόδια να καταγράψει τα αίτια και αιτιατά της κρίσης, αλλά και η πλέον έγκυρη πηγή για εισηγήσεις που θα οδηγήσουν τον κλάδο στη έξοδο.

«Είναι πράγματι τόσο αρνητικός ο ανταγωνισμός μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών» επισημαίνει στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Stockwatch, «που χωρίς υπερβολή πρόκειται για μια μάχη αλληλοεξόντωσης... ένα πόλεμο μέχρι τελικής πτώσεως» σημειώνει.

Παράλληλα, δεν διστάζει να πει τα πράγματα με τ’ όνομα τους και να αποδώσει τα του Καίσαρα τω Καίσαρι: Βαρύτατες είναι οι ευθύνες του Νομοθετικού Σώματος για τα χάλια που παρουσιάζει ο κλάδος των ασφαλιστικών εταιριών στα μηχανοκίνητα οχήματα, γεγονός που έφερε τους χιλιάδες ασφαλισμένους πολίτες, σε απόγνωση.

«Τα ασφάλιστρα για την ασφάλιση ευθύνης έναντι Τρίτου (που είναι υποχρεωτική με βάση το νόμο) ήταν καθηλωμένα, από τη βουλή με «οροφές», και ενώ η «οροφή» έπρεπε να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εντούτοις για πολιτικούς λόγους κάθε φορά που πήγαινε σχετική πρόταση στο Νομοθετικό Σώμα για αύξηση των ασφαλίστρων, τίποτα δεν γινόταν»...

“Η γενική οροφή, τονίζει στη συνέντευξη της στη “SW” η Έφορος Ασφαλειών «ήταν πάντοτε πιο κάτω από τα πραγματικά ύψη που θα έπρεπε να ήταν, κατά μέσο όρο, τα ασφάλιστρα, με συνέπεια για πολλά χρόνια, ο κλάδος των μηχανοκινήτων οχημάτων να παρουσιάζει στο σύνολο του ζημιές και με αποτέλεσμα να επιχορηγείται ο κλάδος αυτός, από τους άλλους κλάδους ασφάλισης».

Ακολουθεί η συνέντευξη της κ. Βικτώριας Νάταρ.

Ερ. Θεωρείτε επαρκή την ενημέρωση που τυγχάνουν οι ασφαλισμένοι, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες είτε αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας μια εταιρίας είτε πτωχεύει;

Απ.
Σε ό, τι αφορά το Γραφείο μου, η απάντηση είναι ναι. Πάντοτε βάζουμε αγγελίες σε όλο τον τύπο, αλλά και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενημερώνοντας τους ασφαλισμένους. Αυτή τη διαδικασία ακολουθήσαμε και στις πρόσφατες περιπτώσεις, με ανακοίνωση που διανεμήθηκε μέσω του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Ερ. Τη θεωρείτε όμως επαρκή, γιατί ασφαλισμένοι παραπονούνται ότι δεν έτυχαν ενημέρωσης και μάλιστα, ότι οι εταιρίες που αναστάληκε η άδεια τους, τους πληροφόρησαν ότι θα έπρεπε να ψάξουν αλλού για ασφάλιση, ύστερα από 15- 20 και 30 μέρες που το Γραφείο σας ανέστειλε τη άδεια λειτουργίας τους και ενώ όλο αυτό το διάστημα ήσαν ουσιαστικά ανασφάλιστοι.

Απ.
Τι άλλο να κάνουμε; Να βάζουμε αγγελίες κάθε μέρα; Από κει και πέρα νομίζω ότι είναι θέμα πως το χειρίζονται και τα ΜΜΕ. Πόσο σοβαρά λαμβάνουν υπόψη τους αυτές τις ανακοινώσεις, που και πως τις προβάλλουν. Για παράδειγμα στις τελευταίες περιπτώσεις, μερικές εφημερίδες είτε δεν δημοσίευσαν καθόλου τις ανακοινώσεις μας, είτε τις πρόβαλαν στις οικονομικές τους σελίδες, χώρος που δεν διαβάζεται όπως η πρώτη σελίδα, ευρέως από το αναγνωστικό κοινό.

Ερ. Τι θα συμβουλεύατε το ασφαλιστικό κοινό. Τι πρέπει να προσέχει προτού προχωρήσει να ασφαλιστεί σε κάποια εταιρία.

Απ.
Είναι γεγονός ότι πολλοί ασφαλισμένοι δεν καταλαβαίνουν και πολλά πράγματα περί ασφαλειών. Αυτοί μπορούν να ζητούν τη γνώμη εξειδικευμένων συμβούλων ή άλλων προσώπων που γνωρίζουν κάποια πράγματα, είτε ακόμη, προσώπων που ξέρουν κάτι περισσότερο από αυτούς για να τύχουν κάποιας ενημέρωσης και εξηγήσεων για το τύπο της συγκεκριμένης ασφάλισης που ζητούν.

Αν παράλληλα, πιστεύουν ότι και οι Αντιπρόσωποι (Brokers) των ασφαλιστικών εταιριών δεν τους έχουν δώσει ικανοποιητικές γι’ αυτούς εξηγήσεις και πληροφόρηση, τότε καλύτερα είναι να ζητούν μια δεύτερη άποψη για το σχέδιο ή τον τύπο της ασφάλισης που θα κάνουν, από άλλους που είναι πληροφορημένοι ή τους οποίους εμπιστεύονται.

Μια εναλλακτική λύση βεβαίως, είναι να έρθουν αν το επιθυμούν στα Γραφεία της Εφόρου Ασφαλειών όπου μπορούν να δουν και να μελετήσουν τους σχετικούς φακέλους με τους λογαριασμούς των εταιριών όπως, αυτοί υποβάλλονται κάθε χρόνο. Στους δημόσιους φακέλους – όχι τους εμπιστευτικούς – οι οποίοι είναι για δημόσια χρήση και μπορούν να ελέγχονται από οποιονδήποτε, μπορεί κανείς να διαπιστώσει π.χ. αν μια εταιρία έχει ζημιές, αν έχει αρκετά αποθεματικά, αν έχει ικανοποιητικές αντασφαλίσεις κ.ο.κ.

Ερ. Ο κλάδος ασφαλειών μηχανοκινήτων οχημάτων είναι φανερό ότι διέρχεται μια σοβαρότατη κρίση. Που εντοπίζετε ως Έφορος Εταιριών, τα αίτια και αιτιατά αυτής της κρίσης.

Απ.
Τα μηχανοκίνητα οχήματα αποτελούν το κύριο πρόβλημα του Γενικού Κλάδου Ασφαλειών. Ο κλάδος μηχανοκινήτων οχημάτων ήταν ζημιογόνος για πολλά τώρα χρόνια.

Ερ. Και οι λόγοι;

Απ.
Διότι τα ασφάλιστρα για την ασφάλιση ευθύνης έναντι Τρίτου (που είναι υποχρεωτική με βάση το νόμο) ήταν καθηλωμένα, δεν ήταν ελεύθερα. Τα είχε καθηλώσει με «οροφές» η βουλή και ενώ η «οροφή» έπρεπε να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εντούτοις για πολιτικούς λόγους κάθε φορά που πήγαινε σχετική πρόταση στο Νομοθετικό Σώμα για αύξηση των ασφαλίστρων, τίποτα δεν γινόταν. Η «γενική οροφή» ήταν πάντοτε πιο κάτω από τα πραγματικά ύψη που θα έπρεπε να ήταν, κατά μέσο όρο, τα ασφάλιστρα, με συνέπεια για πολλά χρόνια, ο κλάδος των μηχανοκινήτων οχημάτων να παρουσιάζει στο σύνολο του ζημιές. Με αποτέλεσμα να επιχορηγείται ο κλάδος αυτός, από τους άλλους κλάδους ασφάλισης.

Ερ. Από πότε χρονολογούνται οι ευθύνες της βουλής.

Απ.
Τα ασφάλιστρα ήταν πάντοτε ελεγχόμενα για τον κλάδο των μηχανοκινήτων, κυρίως από τότε που μπήκε σε εφαρμογή και ο περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμος του 1984.

Ερ. Έχουν ωστόσο, εδώ και ένα χρόνο ελευθεροποιηθεί τα ασφάλιστρα...

Απ.
Και ύστερα από επιμονή του δικού μου Γραφείου. Επιμέναμε στην ελευθεροποίηση λόγω του ότι επίκειται εναρμόνιση με το Κοινοτικό κεκτημένο και υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις της Κύπρου έναντι της ΕΕ, ότι θα εναρμονισθούμε και στον τομέα της ασφάλισης.

Και ένα από τα κύρια σημεία που έπρεπε να αλλάξουν ήταν και τα ασφάλιστρα των μηχανοκινήτων. Διότι δεν νοείται η Κύπρος ως μέλος της ΕΕ να δέχεται ανταγωνισμό από εταιρίες του εξωτερικού, εταιρίες που στο εξωτερικό μπορούν να τιμολογούν τους κινδύνους σωστά και έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να διαφοροποιούν, αναλόγως, τις χρεώσεις για τον «καλό» και τον «κακό» οδηγό και εμείς στη Κύπρο να μην μπορούμε να κάνουμε το λογικό, το αναμενόμενο και το αυτονόητο. Με συνέπεια να ζημιώνει συνεχώς η ασφαλιστική βιομηχανία της πατρίδας μας.

Ερ. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι και ο τεράστιος αριθμός εταιριών. Με αποτέλεσμα οι μικρές σε μέγεθος εταιρίες προκειμένου να συναγωνιστούν τις μεγάλες εταιρίες οδήγησαν τον κλάδο σε ένα μη υγιή ανταγωνισμό, ένα αθέμιτο ανταγωνισμό, με τη χρέωση πολύ χαμηλών τελών...

Απ.
Σωστά. Διότι ο ανταγωνισμός όπως παρατηρήσατε δεν ήταν θεμιτός, ήταν αθέμιτος. Ήταν ένας ανταγωνισμός «μέχρι τελικής πτώσεως».

Είναι πράγματι τόσο αρνητικός ο ανταγωνισμός μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, που χωρίς υπερβολή πρόκειται για μια μάχη αλληλοεξόντωσης... Είναι απορίας άξιον το γεγονός ότι θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον των εταιριών τους, προκειμένου να κερδίσουν ένα αριθμό πελατών. Διότι οι περισσότερες εταιρίες δίνουν τεράστια σημασία στο μερίδιο της αγοράς αντί στην ορθολογιστική τιμολόγηση και τη διασπορά των κινδύνων που περιλαμβάνουν τα χαρτοφυλάκια τους.

Ερ. Και γιατί αυτό.

Απ.
Για να λένε ότι είμαι το Νο 1, είμαι πολύ κοντά στο Νο 2 ή να λένε ότι μεγάλωσα τόσο πολύ και από την 6η θέση τώρα είμαι στην 4η θέση από απόψεως μεριδίου αγοράς.

Γίνεται ένας ανελέητος πόλεμος μεταξύ τους για την «αρπαγή» χαρτοφυλακίου από τον άλλο, με τεράστιες πιστώσεις και προμήθειες που δίνουν απλόχερα...

Ερ. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να ξεπεραστεί η κρίση. Τι εισηγείστε;

Απ.
Προσωπικά πιστεύω στις δυνάμεις της αγοράς. Η αγορά σε λίγο καιρό, αν συνεχίσουν οι εταιρίες να πορεύονται όπως μέχρι σήμερα, θα αναγκάσει αρκετούς να κλείσουν και θα μείνει έτσι το πεδίο ανοικτό για εκείνους που μπορούν να επιβιώσουν. Διότι στη Κύπρο είναι γενικά παραδεκτό ότι λειτουργούν περισσότερες εταιρίες απ’ όσες επιτρέπει το μέγεθος της χώρας μας.

Ερ. Θεωρείτε ότι τα ασφάλιστρα πρέπει να αυξηθούν ή να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα;

Απ.
Οπωσδήποτε πρέπει να αυξηθούν. Γιατί όπως σας είπα ήδη, ήταν καθηλωμένα ανέκαθεν και ο ανταγωνισμός, παρά την ελευθεροποίηση τους εδώ και ένα χρόνο, δεν επέτρεψε στις εταιρίες να τα φέρουν στα επίπεδα που θα έπρεπε να είναι.

Ερ. Για το ξεπέρασμα της κρίσης, υπάρχει κάτι στο οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει η Νομοθετική εξουσία;

Απ.
Δεν το νομίζω. Οι άνθρωποι που την απαρτίζουν , έκριναν ότι για πολιτικούς λόγους πρέπει να αποδείξουν στους ψηφοφόρους τους ότι τάσσονται υπέρ των χαμηλών ασφαλίστρων. Έβαλαν το γενικό συμφέρον - όπως το ερμήνευαν οι ίδιοι - με τρόπο ώστε να μην ελευθεροποιούν ένα κλάδο που για χρόνια ήταν ζημιογόνος.

Ερ. Πως βλέπετε λοιπόν μετά από όλα αυτά που είπαμε, το μέλλον του κλάδου ασφάλισης μηχανοκινήτων οχημάτων; Είστε αισιόδοξη;

Απ.
Τώρα που έχουν ελευθεροποιηθεί τα ασφάλιστρα και νοουμένου ότι οι εταιρίες θα αρχίσουν να κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση της τιμολόγησης των κινδύνων – και σε περίπτωση που αυτό επιτευχθεί σύντομα, τότε ναι, αρκετές ασφαλιστικές εταιρίες ίσως να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Άλλωστε, αυτή ήταν και είναι η πηγή και η εστία του προβλήματος. Άρα, εάν αρχίσει να επιλύεται ορθολογιστικά και πάνω σε υγιή βάση, δεν μπορώ παρά να έχω ελπίδες.