You are here

«Επί ποδός πολέμου»... οι Τράπεζες για τα Αμοιβαία

24/03/2003 12:00
Μιλούν αποκλειστικά στη «SW», τα Επιτελεία ΑΚ CPB-BOC–HB

Σε θέση «μάχης» βρίσκονται πλέον οι Τράπεζες, πανέτοιμες να «κονταροχτυπηθούν» για την απόκτηση του μεγαλύτερου μεριδίου στην κυπριακή αγορά στα Αμοιβαία Κεφάλαια η εισαγωγή των οποίων θα αλλάξει ριζικά τη μορφή στην βαρέως ασθενούσα κυπριακή (χρηματ)αγορά, με α) το ΧΑΚ να παραμένει στη δίνη μιας χρονίζουσας κρίσης, χωρίς σημάδια αναστροφής (τουλάχιστον) στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και β) τις χαμηλές και ασύμφορες πλέον καταθέσεις.

Τα επιτελεία Λαϊκής, Κύπρου και Ελληνικής μιλούν αποκλειστικά στη Stockwatch για το νέο περιβάλλον που θα δημιουργηθεί, τις πολλές επιλογές που θα έχει το επενδυτικό κοινό με τις δεκάδες νέα προϊόντα (κυπριακά και ξένα) που θα προσφέρουν οι ίδιες καθώς και τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που έχουν τα ΑΚ σε σύγκριση με την αγορά μετοχών και το είδος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Αναφέρονται επίσης στη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας των Αμοιβαίων και στα οφέλη (και τους κινδύνους) για το επενδυτικό κοινό.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια, είναι συλλογικά επενδυτικά σχέδια που συγκεντρώνουν κεφάλαια από πολλούς επενδυτές και τα επενδύουν ως σύνολο σε κινητές αξίες (μετοχές, χρεόγραφα, κλπ), και έχουν πολλά πλεονεκτήματα, βασικότερο των οποίων είναι η σαφώς «ασφαλέστερη» διασφάλιση των χρημάτων του επενδυτή, σε σύγκριση με τον κίνδυνο (ρίσκο) που παίρνει ο επενδυτής και κυρίως ο μικροεπενδυτής όταν επενδύει τα χρήματα του απευθείας στο χρηματιστήριο για την αγορά μετοχών.

Οι ειδικές πολύωρες συσκέψεις και το πήγαινε – έλα των επιτελείων στο εξωτερικό και κυρίως στην Ελλάδα, όπου και οι τρεις κυπριακοί Τραπεζικοί Οργανισμοί λειτουργούν εδώ και κάποια χρόνια Αμοιβαία Κεφάλαια, και μάλιστα με επιτυχία, έχει ολοκληρωθεί, αφού: α) φαίνεται να έχουν κατασταλάξει στα προϊόντα που θα προσφέρουν στον επενδυτή και β) εξίσου σημαντικό, έχουν καταλήξει και αποφασίσει και στην Στρατηγική που θα ακολουθήσουν τόσο στην προώθηση των προϊόντων στην αγορά έναντι και ενός έκαστου, των αντιπάλων.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «SW», τις οποίες για ευνόητους λόγους οι Επικεφαλείς των τριών τραπεζικών Οργανισμών αρνήθηκαν επίμονα να σχολιάσουν, σε πρώτη φάση, θα προσφέρουν δύο προϊόντα η κάθε μια - με τρεις όμως επιλογές - σε κυπριακά ΑΚ, δεδομένου ότι: Πρώτον, σύμφωνα με τη νομοθεσία για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο το οποίο θα διαχειρίζεται η εταιρεία, απαιτείται η καταβολή σε μετρητά μίνιμουμ ποσού ΛΚ 1,000,000, ποσό το οποίο θα αποτελεί και το αρχικό ενεργητικό του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Δεύτερον, για τη σύσταση της εταιρίας η νομοθεσία προνοεί/απαιτεί όπως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται μίνιμουμ στις ΛΚ 450,000, ενώ τα καθαρά κεφάλαια της εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της θα διατηρούνται πέραν του ελάχιστου επιπέδου των ΛΚ 450,000.

Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, ο Διευθυντής Διαχείρισης Κεφαλαίων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Λαϊκής, Μάριος Δημητριάδης, ο Διευθυντής Τράπεζας Κύπρου Αμοιβαία Κεφάλαια Λτδ, Νικόλας Κελεπενιώτης και ο Διευθυντής Ελληνικής Τράπεζας Αμοιβαία Κεφάλαια, Χρίστος Καλογέρης, (υπό τη μορφή συνεντεύξεων) γνωστοποιούν για πρώτη φορά στο κυπριακό επενδυτικό κοινό τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας των Αμοιβαίων, εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την επιτυχία των ΑΚ στην κυπριακή αγορά και δίνουν το στίγμα για τις επιλογές που θα έχει το επενδυτικό κοινό με τις δεκάδες νέα προϊόντα (κυπριακά και ξένα) καθώς και τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που έχουν.


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΛΑΙΚΗΣ: ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Ερ.: Ο νόμος των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει τεθεί σε λειτουργία από τις 17 Μαρτίου. Έχετε υποβάλει αίτηση;

Απ.: Παρ’ όλο που η νομοθεσία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι οποίες είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των αμοιβαίων κεφαλαίων. Αναμένουμε ότι αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες ενώ οι πρώτες αιτήσεις θα υποβληθούν μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες.

Ερ.: Πιστεύετε ότι ο θεσμός θα έχει επιτυχία μετά από όσα συνέβηκαν στην κεφαλαιαγορά;

Απ.:
Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια με επιτυχία στο εξωτερικό. Σίγουρα η παρούσα αρνητική συγκυρία των κεφαλαιαγορών στην Κύπρο και στο εξωτερικό θα επηρεάσει την αρχική αποδοχή του θεσμού, αλλά πιστεύουμε ότι μεσοπρόθεσμα ο θεσμός θα αγκαλιαστεί από τον Κύπριο επενδυτή, αφού προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα.

Ερ.: Ποιοι αναμένεται να είναι οι κύριοι ανταγωνιστές στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων;

Απ.:
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να δημιουργήσουν οι τραπεζικοί οργανισμοί, τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). Πιστεύουμε όμως ότι, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο, οι κύριοι ανταγωνιστές θα είναι οι μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί.

Ερ.: Σε τι είδους επενδυτές προσφέρονται τα αμοιβαία κεφάλαια;

Απ.:
Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των αμοιβαίων είναι η δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών ειδών αμοιβαίων κεφαλαίων, των οποίων η κατηγοριοποίηση εξαρτάται από το είδος του ρίσκου που ο κάθε επενδυτής επιθυμεί να αναλάβει σχετικά με την επένδυσή του. Αναλόγως με το πού επενδύει το κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο, προσδιορίζεται και ο βαθμός κινδύνου που εμπεριέχει.

Επομένως, οι πιο συντηρητικοί επενδυτές μπορούν να επιλέξουν να επενδύσουν σε πιο συντηρητικά προϊόντα, τα οποία είναι συνήθως τα αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων και διαθεσίμων, ενώ αυτοί που επιθυμούν ψηλότερες αποδόσεις, αλλά με μεγαλύτερο κίνδυνο, μπορούν να επιλέξουν τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια.

Ερ. Τι είδους αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να δημιουργηθούν;

Απ.:
Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα μπορούν να δημιουργηθούν τέσσερα κύρια είδη αμοιβαίων κεφαλαίων:

1. Μετοχικά: Επενδύουν κυρίως σε μετοχές.
2. Ομολογιακά: Επενδύουν κυρίως σε ομόλογα.
3. Διαθεσίμων: Επενδύουν κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις και μέσα της χρηματαγοράς.
4. Μεικτά: Επενδύουν σε όλες τις πιο πάνω κατηγορίες.

Επίσης θα γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των αμοιβαίων που επενδύουν κυρίως στην Κύπρο (εσωτερικού) και αυτών που επενδύουν κυρίως στο εξωτερικό (εξωτερικού και διεθνή).

Ερ.: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων;

Απ.:
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι:
· Επαγγελματική διαχείριση που εξασφαλίζει την ορθολογική λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
· Συγκριτικά ψηλότερες αποδόσεις από άλλες εναλλακτικές μορφές επενδύσεων, αν ληφθεί υπόψη ο περιορισμός του κινδύνου λόγω της διασποράς των επενδύσεων.
· Διασπορά των επενδύσεων σε αγορές αξιόγραφων διαφορετικού τύπου και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (επένδυση στο εξωτερικό).
· Καθημερινή ενημέρωση για την αξία της επένδυσής τους από τον Τύπο, στον οποίο υποχρεωτικά δημοσιεύεται η ημερήσια αποτίμηση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
· Δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης της επένδυσής τους (η Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων υποχρεούται να εμβάσει τα χρήματα μέσα σε (4) τέσσερις εργάσιμες μέρες)
· Πρόσβαση στις μεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού
· Διαπραγματευτική δύναμη που παρέχει ο όγκος του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και που μπορεί να μειώσει σημαντικά τα κόστα επένδυσης.
· Διαφάνεια διαχείρισης, για την οποία μεριμνά η σχετική νομοθεσία και οι έλεγχοι των επενδυτικών οργάνων
· Διασφάλιση και φύλαξη της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από το Θεματοφύλακα.
· Δυνατότητα χρησιμοποίησης κοινού λογαριασμού. Τα μερίδια μπορούν να εκδίδονται σε "κοινό λογαριασμό" δύο ή περισσότερων προσώπων.
· Τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κληρονομούνται και μεταβιβάζονται μεταξύ συζύγων ή συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού σε ευθεία γραμμή.
· Οι επενδυτές μπορούν να ενεχυριάσουν τα μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων για λήψη δανείου.
· Φορολογικά οφέλη για τους επενδυτές σε σχέση με άλλες επενδύσεις στο Χρηματιστήριο (αυτό αναμένεται να ρυθμιστεί στο άμεσο μέλλον).

Ερ.: Τι είδους προϊόντα θα δημιουργήσει ο Όμιλος Λαϊκής;

Απ.:
Ο Όμιλος Λαϊκής σκοπεύει να δημιουργήσει προϊόντα τα οποία θα απευθύνονται σε όλο το φάσμα των Κύπριων επενδυτών, καλύπτοντας τόσο τους συντηρητικούς όσο και τους πιο «ριψοκίνδυνους» επενδυτές.

Ερ.: Ποιοι θα είναι οι πωλητές των αμοιβαίων κεφαλαίων του Ομίλου Λαϊκής;

Απ.:
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όλοι οι πωλητές θα πρέπει να κατέχουν ειδικό πιστοποιητικό πώλησης αμοιβαίων κεφαλαίων, το οποίο θα αποκτάται μετά από γραπτές εξετάσεις. Στον Όμιλο Λαϊκής, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη ‘σωστή πώληση’ των προϊόντων ώστε να αποφεύγονται περιστατικά πώλησης ‘ακατάλληλων’ προϊόντων στους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Για αυτό άλλωστε τα αμοιβαία κεφάλαια θα διατίθενται κυρίως από ειδικά εκπαιδευμένους πωλητές στο δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου.

Ερ.: Σε τι, πιστεύετε, θα διαφέρουν, αν θα διαφέρουν, τα αμοιβαία κεφαλαίων της Λαϊκής από άλλα που θα δημιουργηθούν στην Κύπρο;

Απ.:
Ο Όμιλος Λαϊκής δεν είναι πρωτάρης στο θεσμό των αμοιβαίων κεφαλαίων, αφού λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια με επιτυχία εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα. Σίγουρα οι εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί από τη λειτουργία των αμοιβαίων στην Ελλάδα θα είναι πολύ χρήσιμες στη λειτουργία του θεσμού στην Κύπρο. Θα ήθελα, επίσης, να επισημάνω τη μακρόχρονη εμπειρία που έχει ο Όμιλος στη διαχείριση κεφαλαίων και να υπογραμμίσω τη σφραγίδα της αξιοπιστίας που φέρουν όλα τα προϊόντα του Ομίλου μας.


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΤΔ: ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΕΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ

Ερ.: Ο νόμος των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει τεθεί σε λειτουργία από τις 17 Μαρτίου. ‘Έχετε υποβάλει αίτηση;

Απ.:
Η Τράπεζα Κύπρου έχει προβεί στην ίδρυση θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία Τράπεζα Κύπρου Αμοιβαία Κεφάλαια Λτδ με σκοπό τη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα οποία θα προσφέρονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Ερ.: Πιστεύετε ότι ο θεσμός θα έχει επιτυχία μετά από όσα συνέβηκαν στην κεφαλαιαγορά;

Απ.: Παρόλο που το επενδυτικό ενδιαφέρον και η εμπιστοσύνη γενικότερα του κόσμου στα χρηματιστηριακά δρώμενα είναι σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, η Τράπεζα Κύπρου πιστεύει ότι έχει υποχρέωση να δώσει το παρόν της σε ένα θεσμό ο οποίος και θα ενδυναμώσει το Χρηματιστήριο και θα περιορίσει τους επενδυτικούς κινδύνους τους οποίους διατρέχουν οι μικροεπενδυτές σε σχέση με τους κινδύνους που παίρνουν όταν επενδύουν τα κεφάλαια τους απ’ ευθείας στο Χρηματιστήριο.

Ερ.: Σε τι είδους επενδυτές προσφέρονται τα αμοιβαία κεφάλαια; Τι είδους αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να δημιουργηθούν; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων;

Απ.: Τα Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία είναι συλλογικά επενδυτικά σχέδια που συγκεντρώνουν κεφάλαια από πολλούς επενδυτές και τα επενδύουν ως σύνολο σε κινητές αξίες (μετοχές, χρεόγραφα, κλπ), έχουν πολλά πλεονεκτήματα, τα βασικότερα εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα:

· Επαγγελματική Διαχείριση Κεφαλαίων

Εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της Εταιρείας Διαχείρισης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων εξασφαλίζουν την ορθολογική λήψη επιθυμητών επενδυτικών αποφάσεων. Είναι προφανές ότι μικροεπενδυτές με περιορισμένο χρόνο ενασχόλησης τους με τα θεμελιώδη δεδομένα εταιρειών και της οικονομίας γενικότερα υπόκεινται σε μεγαλύτερο επενδυτικό κίνδυνο απ’ ότι η Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

· Επενδυτική Διασπορά

Βασική αρχή κάθε Εταιρείας Διαχείρισης είναι η διαχείριση του ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στη βάση της συνετής κατανομής των κινδύνων ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου. Και σ’ αυτή την περίπτωση είναι προφανές ότι μικροεπενδυτές με περιορισμένους χρηματικούς πόρους πολύ δύσκολα μπορούν να πετύχουν την επενδυτική διασπορά η οποία απαιτείται για την ελαχιστοποίηση των επενδυτικών κινδύνων.

· Δυνατότητα Ρευστοποίησης

Σε αντίθεση με τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων Κλειστού Τύπου (οι γνωστές σε όλους μας Επενδυτικές Εταιρείες) τα Αμοιβαία Κεφάλαια ως Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου δίνουν τη δυνατότητα στους επενδυτές να συμμετέχουν σε αυτά ή να εξέλθουν απ’ αυτά στην πραγματική εσωτερική αξία των μεριδίων τους όπως αυτή θα διαμορφώνεται καθημερινά και ανάλογα με τη διαμόρφωση των τιμών των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια κατατάσσονται σε κατηγορίες, έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της ονομασίας κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, του επενδυτικού σκοπού που αναφέρεται στον Κανονισμό του και της σύστασης του ενεργητικού του. Η Τράπεζα Κύπρου Αμοιβαία Κεφάλαια Λτδ σε πρώτο στάδιο και λαμβάνοντας υπόψη τα αρνητικά δεδομένα της αγοράς πολύ πιθανό να προβεί στη σύσταση ενός μικρού αριθμού Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Ερ.: Σε τι, πιστεύετε, θα διαφέρουν, αν θα διαφέρουν, τα αμοιβαία κεφαλαίων της Κύπρου από άλλα που θα δημιουργηθούν στην Κύπρο;

Απ.:
Η Τράπεζα Κύπρου δε θα προβεί στη σύσταση Αμοιβαίου Κεφαλαίου Εξωτερικού μέσω της Τράπεζας Κύπρου Αμοιβαία Κεφάλαια Λτδ αφού ήδη προσφέρει τέτοιου είδους Αμοιβαία Κεφάλαια μέσω της Υπηρεσίας Private Banking και σε συνεργασία με τη UBS, τη μεγαλύτερη Ελβετική Τράπεζα. Τα εν λόγω Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία ξεπερνούν σε αριθμό τα 160 καλύπτουν όλες τις κατηγορίες (μετοχικά, Ομολογιακά, Μεικτά, Διαχείρισης Διαθεσίμων, κλπ) σε πλείστες χώρες του κόσμου (Ευρώπη, Ασία, ΗΠΑ κλπ) καθώς και όλους τους κύριους βιομηχανικούς τομείς (Τεχνολογία, Ενέργεια, Χρυσό, κλπ). Συνεχίζεται επίσης η προώθηση του BOC Global Equity Fund, που είναι το πρώτο και μοναδικό, μέχρι στιγμής, διεθνές Αμοιβαίο Κεφάλαιο που δημιουργήθηκε από Κυπριακή τράπεζα (την Τράπεζα Κύπρου), το οποίο επενδύει σε μετοχές εταιρειών εγγεγραμμένων σε όλα τα κύρια διεθνή χρηματιστήρια.

Ερ.: Πως θα γίνεται η προσφορά των ΑΚ της Κύπρου στο επενδυτικό κοινό.

Απ.:
Η Τράπεζα Κύπρου Αμοιβαία Κεφάλαια Λτδ αναμένεται να υποβάλει την αίτηση της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για άδεια λειτουργίας πολύ σύντομα και με τη λήψη της σχετικής άδειας θα αρχίσει τη διάθεση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της μέσω εξειδικευμένων επενδυτικών συμβούλων της Υπηρεσίας Private Banking και του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου. Η εταιρεία θα λειτουργεί πάντοτε με σεβασμό προς το επενδυτικό κοινό με την παροχή επαγγελματικής και ποιοτικής εξυπηρέτησης και λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το επενδυτικό προφίλ του κάθε επενδυτή μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένων επενδυτικών παραμέτρων.


ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ


Ερ.: Ο νόμος των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει τεθεί σε λειτουργία από τις 17 Μαρτίου. Έχετε υποβάλει αίτηση;

Απ.: Η Ελληνική Τράπεζα αναμένεται να διαθέσει τα δικά της αμοιβαία κεφάλαια στην Κύπρο μέσα στο 2003. Στόχος μας θα είναι να προσφέρουμε προϊόντα που να ανταποκρίνονται πλήρως στις επενδυτικές ανάγκες των πελατών μας.

Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων που αναμένεται να εισαχθεί στην Κύπρο το 2003, θα δώσει τη δυνατότητα στο συγκρότημα της Ελληνικής Τράπεζας να προσφέρει μια πλήρη σειρά από αμοιβαία κεφάλαια, που θα ικανοποιούν τους επενδυτικούς στόχους των πλείστων επενδυτών.

Ερ.: Πιστεύετε ότι ο θεσμός θα έχει επιτυχία μετά από όσα συνέβηκαν στην κεφαλαιαγορά;

Απ.: Σαν νέος θεσμός στη Κύπρο αναμένεται να παρέλθει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει πλήρως αποδεχτός από το ευρύ κοινό. Πρόβλεψη μας όμως είναι πως στην επόμενη ανοδική φάση της κυπριακής χρηματιστηριακής αγοράς θα υπάρξει μαζική στροφή προς τα αμοιβαία κεφάλαια.

Ερ.: Σε τι, πιστεύετε, θα διαφέρουν, αν θα διαφέρουν, τα αμοιβαία κεφαλαίων της Ελληνικής από άλλα που θα δημιουργηθούν στην Κύπρο;

Απ.:
Η Ελληνική Τράπεζα μέσα από ένα καλάθι αμοιβαίων κεφαλαίων που θα διαχειρίζεται, θα προσφέρει μεγάλη δυνατότητα επιλογής από ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών προτάσεων. Ταυτόχρονα θα διασφαλίζει την επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων των μεριδιούχων, αφού την ευθύνη αυτή θα επωμίζεται μία ομάδα στελεχών με σημαντική εμπειρία στις αγορές κεφαλαίου και χρήματος.

Ο μεριδιούχος θα απαλλάσσεται έτσι από την ανάγκη της καθημερινής παρακολούθησης των αγορών, δραστηριότητα που προϋποθέτει επαρκή γνώση, σημαντικό διαθέσιμο χρόνο και κόστος. Επιπλέον θα διασφαλίζει ευελιξία στις αποφάσεις του, αφού μέσω της συμμετοχής του στην οικογένεια των αμοιβαίων κεφαλαίων της Τράπεζας θα διατηρεί το δικαίωμα μεταφοράς των επενδυμένων κεφαλαίων του εύκολα και γρήγορα μεταξύ των διαφορετικών αμοιβαίων κεφαλαίων, χωρίς τον κίνδυνο να εγκλωβιστεί σε αξίες, που στην περίπτωση μιας δύσκολης αγοράς ενδέχεται να διαπιστώσει ότι αδυνατεί να τις ρευστοποιήσει όταν το επιθυμήσει.

Το δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας θα αποτελεί εγγύηση ταχείας και άμεσης εξυπηρέτησης σε όλη την Κύπρο αφού κάθε μεριδιούχος θα μπορεί να επισκεφθεί οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας, ανεξάρτητα από πού διεκπεραιώθηκε η αρχική συμμετοχή του και να προχωρήσει σε νέες πράξεις διαθέσεως και εξαγορών.

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι τα αμοιβαία κεφάλαια γενικά δε συνιστούν μέσο για κερδοσκοπία, αλλά θα πρέπει να θεωρούνται από τους επενδυτές ως μέσο-μακροπρόθεσμη επένδυση.

Ερ. Τι είδους προϊόντα θα δημιουργήσει η Ελληνική;

Απ.:
Σαν Ελληνική Τράπεζα, είμαστε σίγουροι ότι τα προϊόντα που θα προσφέρουμε στην αγορά, η ευρεία επιλογή που θα δίνεται στον πελάτη, η μέθοδος διάθεσης καθώς και η εξυπηρέτηση θα αποτελέσουν το σωστό και αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Κύπρο.