You are here

ΕΠΕΥ: Υπαρκτός κίνδυνος ολιγοπωλίου αλλά...

17/07/2002 20:02

…ο πήχυς ευρωπαϊκός


Την αισιοδοξία τους, ότι παρά τον υπαρκτό κίνδυνο δημιουργίας ολιγοπωλίου από τις εταιρίες που θα συστήσουν σε πρώτη φάση τις Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, (ΕΠΕΥ) θα υπάρχει υγιής ανταγωνισμός εκφράζουν ο Υπουργός Οικονομικών Τάκης Κληρίδης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μάριος Κληρίδης, ο Ελλαδίτης εμπειρογνώμονας Δημήτρης Τσιμπανούλης και ο πρόεδρος του ΧΑΚ Παύλος Σαββίδης.

Μιλώντας κατά τη διάσκεψη τύπου για το εν εξελίξει έργο της αναδόμησης της κεφαλαιαγοράς και σε σχετική παρατήρηση ότι μόνο οι τραπεζικοί οργανισμοί και ενδεχομένως μια δυο μεγάλες εταιρίες του ΧΑΚ μπορούν να επωμιστούν το οικονομικό κόστος/ βάρος για τη σύσταση μιας ΕΠΕΥ, ο Δρ Τσιμπανούλης ανέφερε ότι έχει ληφθεί υπόψη αυτό το ενδεχόμενο κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου.

Επεσήμανε ωστόσο, ότι πρωτίστως ελήφθη υπόψη το πλαίσιο του Κοινοτικού Κεκτημένου από το οποίο όπως τόνισε, "δεν επιτρέπεται να αποκλίνουμε".

"Δεν φοβάμαι ότι θα υπάρχει μονοπώλιο, θα έχουμε λίγες μεν εταιρίες αλλά θα είναι καλές" τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι "δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα, να ρίξουμε το επίπεδο και τα κριτήρια για να υπάρχουν εταιρίες οι οποίες θα υπάρχουν απλώς εις βάρος των επενδυτών. Δεν είναι αυτοσκοπός οι εταιρίες, αυτό θα είναι σε βάρος της αγοράς" τόνισε ο κ. Τσιμπανούλης, προσθέτοντας ότι "για να υπάρχει μια εταιρία θα πρέπει να είναι βιώσιμη και για να είναι βιώσιμη πρέπει να υπάρχει ο όγκος συναλλαγών, θα πρέπει δηλαδή να έχει πελάτες". Σημειώνοντας παράλληλα με νόημα, ότι ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα βιωσιμότητας του χρηματιστηρίου.

Είπε ακόμη, ότι οι ΕΠΕΥ θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και με το νέο θεσμικό πλαίσιο, ίσως όχι και τόσο πολλές, παρά το γεγονός ότι σχετική εισήγηση για να δοθεί διέξοδος στις υφιστάμενες χρηματιστηριακές εταιρίες μέσω της δημιουργίας των ΕΔΕΚΑ (Εταιριών Διαμεσολάβησης) απερρίφθη από τη βουλή.

Μία Κυπριακή Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) μπορεί να παρέχει από μία έως τέσσερις επενδυτικές υπηρεσίες και μία ή και περισσότερες παρεπόμενες ή και καμία, διευκρίνισε, συμπληρώνοντας ότι ο λόγος για την ύπαρξη ή όχι κάποιας Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, εξαρτάται και συναρτάται από πόσες υπηρεσίες θα παρέχει, γιατί και το κόστος μιας εταιρίας συνδέεται και με τον όγκο των παρεχομένων επενδυτικών υπηρεσιών, με θέματα οργάνωσης, στελεχών και προσωπικού.

Μ. Κληρίδης

"Ο πήχυς είναι ευρωπαϊκός επομένως δεν μπορούμε να χαμηλώσουμε τον πήχυ" συμφώνησε ο Πρόεδρος της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Μάριος Κληρίδης, σημειώνοντας με τη σειρά του ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος δημιουργίας μονοπωλιακών καταστάσεων και χειραγώγησης τιμών στην αγορά κ.λ.π..

"Από την άλλη είναι δεδομένο ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε το επίπεδο", πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι το πιο σημαντικό είναι ότι οι κύριες πηγές εισοδήματος των ΕΠΕΥ δεν θα προέρχονται από το κυπριακό χρηματιστήριο, αλλά "θα έχουν κι άλλες υπηρεσίες και θα μπορούν να δραστηριοποιούνται και να προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες και στους κυπρίους σε ξένες αγορές.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών, Τάκης Κληρίδης, τόνισε το θέμα του "ενιαίου ευρωπαϊκού διαβατηρίου" όπως χαρακτήρισε την παράλληλη λειτουργία των ΕΠΕΫ από μια ευρωπαϊκή χώρα της ΕΕ σε άλλη.

Ο Πρόεδρος του ΧΑΚ Παύλος Σαββίδης επίσης συμφώνησε ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα ολιγοπώλιο, αλλά επεσήμανε ότι "από τους χρηματιστές τουλάχιστον δεν έχουμε τέτοιες παραστάσεις που να μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών" πρόσθεσε.

Συμπλήρωσε όμως, ότι χωρεί αμφιβολία ότι ο μεγάλος αριθμός των χρηματιστηριακών γραφείων που υπάρχει σήμερα δεν μπορούν να επιβιώσουν και πρέπει να συγχωνευτούν για να γίνουν μεγαλύτερες μονάδες για να μπορέσουν να αντέξουν στο ανταγωνισμό, καταλήγοντας ότι ήδη έχει αρχίσει μια μεγάλη συγχώνευση γραφείων.

Του Κυριάκου Κυριακίδη