You are here

Νέο συμβόλαιο διάρκειας 3 μηνών υπογράφει ο Τσιμπανούλης

29/10/2002 19:15
Σε ανανέωση της συνεργασίας του, για άλλους τρεις μήνες, με τον ελλαδίτη εμπειρογνώμονα Δημήτρη Τσιμπανούλη προχωρά το υπουργείο Οικονομικών. Ο Δρ Τσιμπανούλης, ο οποίος θα βρίσκεται από αύριο στη Κύπρο όπου το απόγευμα θα δώσει διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για την εταιρική διακυβέρνηση, θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο συνεργασίας τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Όπως δήλωσε στη Stockwatch ο Δρ Τσιμπανούλης, με την υλοποίηση της νέας δέσμης νομοθετημάτων που προνοείται στο νέο Συμβόλαιο, ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), ενώ εσκεμμένα δεν προστέθηκε οτιδήποτε που να αφορά τη λειτουργία του ΧΑΚ. «Δεν αγγίξαμε το θέμα της λειτουργίας του ΧΑΚ, αφού με δεδομένη τη πρόθεση μας για την αυτοδιάθεση και αυτονομία του Θεσμού» τόνισε στη «SW» ο κ. Τσιμπανούλης, δεν θα ήταν ορθό και δεοντολογικό να έρθει η κυβέρνηση και να επιβάλει τους δικούς της όρους, αγνοώντας τους άμεσα εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους.

Αναφορικά με το τη βραχυπρόθεσμη διάρκεια του νέου συμβολαίου με την κυπριακή κυβέρνηση, διάρκειας 3 μόλις μηνών, ο ελλαδίτης εμπειρογνώμονας σημείωσε ότι ήταν επιθυμία και των δύο πλευρών να διαρκέσει μέχρι τις προεδρικές εκλογές, ούτως ώστε να μην υπάρχει προειλημμένη απόφαση και προδέσμευση για τη νέα κυβέρνηση και το νέο υπουργό Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών κατά την επίσκεψη του ο Δρ Τσιμπανούλης θα έχει παράλληλα σειρά συσκέψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς για ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τη νέα δέσμη νομοθετικών εισηγήσεων για την αναδόμηση της Κυπριακής Κεφαλαιαγοράς, που προνοείται στο Συμβόλαιο του και οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων:

1) Τη διαδικασία πιστοποίησης των στελεχών των Ε.Π.Ε.Υ. με την οποία θα καθορίζονται ειδικά προσόντα και ειδική διαδικασία πιστοποίησης για υπαλλήλους και στελέχη Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και τραπεζών.
2) Σύνταξη σχεδίου Κανονισμού για το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ) το οποίο θα αντικαταστήσει το σημερινό Συνεγγυητικό Ταμείο.
3) Σύνταξη σχεδίου Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που θα ορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο της συμβάσεως μεταξύ των Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και των αντιπροσώπων τους, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ευθύνη της Κ.Ε.Π.Ε.Υ. και θα διαλαμβάνει τις δηλώσεις και γνωστοποιήσεις, στις οποίες πρέπει να προβαίνει η Κ.Ε.Π.Ε.Υ. στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
4) Σύνταξη σχεδίου Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τα βιβλία που θα πρέπει να τηρούν οι Κ.Ε.Π.Ε.Υ., στα οποία θα καταχωρούν τις πράξεις, που διενεργούν στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών με αντικείμενο χρηματοοικονομικά μέσα.
5) Σχολιασμός και διατύπωση εισηγήσεων ως προς τα υποβληθέντα από το Χ.Α.Κ. σχέδια νέων Αποφάσεων του Συμβουλίου του Χ.Α.Κ. αναφορικά με: (α) Εγγραφή μελών Χ.Α.Κ. (β) Διαδικασία διαγραφής Μελών από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κατόπιν αίτηση του Μέλους. (γ) Άσκηση Καθηκόντων Προσωρινού Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου & Υπαλλήλου Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (δ) Καθορισμός προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι και οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης συναλλαγών των μελών του Χ.Α.Κ.

Το νέο Συμβόλαιο προνοεί επίσης την μετάφραση στην αγγλική και σύντομου σχολιασμού, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, των εξής Νόμων: (α) Του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου του 2002. (β) Του περί Προσκλήσεως Επενδύσεων προς το Κοινό Νόμου του 2002. (γ) Της Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Κ.Ε.Π.Ε.Υ. (δ) Του Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Ε.Π.Ε.Υ. και των φυσικών προσώπων που απασχολούνται σ’ αυτές. Μετάφραση στην αγγλική του Blue Print για τον στρατηγικό προσδιορισμό του ρόλου του Χ.Α.Κ., τον καθορισμό και οριοθέτηση ρυθμιστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων. ε) Επιμόρφωση στελεχών Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Κεντρικής Τράπεζας - Χ.Α.Κ. και φορέων αγοράς καθώς και ενημέρωση επενδυτικού κοινού σε ανοικτές συνεδριάσεις.

Του Κυριάκου Κυριακίδη