You are here

H Cyta ανέστρεψε την πτωτική πορεία εσόδων

09/03/2020 09:33

Αύξηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια παρουσίασαν το 2019 τα έσοδα της Cyta, σύμφωνα με την πρόεδρο του ΔΣ Ρένα Ρουβιθά Πάνου, δείχνοντας την ενισχυμένη δυναμική της κρατικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Το 2019 η Cyta κατάφερε να πετύχει αισθητή αύξηση των εσόδων της αναστρέφοντας την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών και ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η συρρίκνωση των οικονομικών μεγεθών της δεν είναι μονόδρομος.

Σε συνέντευξη της στο ΚΥΠΕ, η κ. Ρουβιθά αναφέρει ότι για το 2018, το τελικό πλεόνασμα μετά και τη φορολογία ανήλθε σε €60,6 εκ., που ήταν το υψηλότερο επίπεδο κερδοφορίας της επταετίας που προηγήθηκε. Σημειώνει ότι ως επακόλουθο της ορθολογιστικής οικονομικής διαχείρισης που εφαρμόστηκε, ειδικότερα αναφορικά με τη Cyta Hellas, τα οικονομικά αποτελέσματα της Cyta δεν επηρεάζονται πλέον αρνητικά από απομειώσεις επενδύσεων.

Παράλληλα, πρόσθεσε, «οι πολύτιμες δυνάμεις που έχουν απελευθερωθεί, σε συνδυασμό με τις ακούραστες και αποτελεσματικές προσπάθειες της εκτελεστικής διεύθυνσης και του ανθρώπινου δυναμικού, οδήγησαν σε περαιτέρω αύξηση του μετά φόρων πλεονάσματος για το 2019». 

Ο αυξημένος εμπορικός προσανατολισμός της Cyta οδηγεί, παράλληλα, σε σταθεροποίηση των υψηλών μεριδίων αγοράς που κατέχει σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούμαστε.

«Ιδιαίτερης σημασίας είναι και το ότι το 2019 παρουσιάζεται, για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, ανοδική πορεία και στα έσοδα του Οργανισμού, ανατρέποντας την τάση μείωσης εσόδων που παρατηρείτο στο παρελθόν. Πλέον, η επίτευξη αυξημένων εσόδων αποτελεί προτεραιότητα για τη Cyta και αφορά στη θωράκιση των παραδοσιακών εσόδων, καθώς και στη δημιουργία εναλλακτικών πηγών εσόδων, αξιοποιώντας εμπορικά τις νέες τεχνολογίες», επισημαίνει. 

Αναθεώρηση πλαισίου λειτουργίας

Στη συνέντευξη της η κ. Ρουβιθά αναφέρει ότι η Cyta οφείλει να επιδιώξει ενεργά και έγκαιρα την αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας της, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις της πολιτείας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της.

Για τον σκοπό αυτό, ανέφερε ότι η Cyta βρίσκεται στο τελικό στάδιο ετοιμασίας της πρώτης φάσης ενός σημαντικού και πολυδιάστατου εσωτερικού έργου με στόχο την υποβολή προτάσεων προς την πολιτεία, ενώ αναμένεται να υποβληθεί και δεύτερη δέσμη εισηγήσεων στην κατεύθυνση του περαιτέρω εκσυγχρονισμού της.
 
Όσον αφορά την υπηρεσία Cytavision, αναφέρθηκε σε σημαντικές αλλαγές που βρίσκονται στα σκαριά, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σε συνδρομητές να επιλέγουν το περιεχόμενο που θέλουν, στο χρόνο που θέλουν, χωρίς να είναι απαραίτητα συνδρομητές του δικτύου Cyta και χωρίς η χρήση αποκωδικοποιητή να αποτελεί προϋπόθεση.

Αναφορικά με τις προβληματικές επενδύσεις του Ταμείου Συντάξεως, σημείωσε ότι η Διαχειριστική Επιτροπή εστιάζει κατά προτεραιότητα σε εντατικές διαβουλεύσεις, με στόχο την εξεύρεση ικανοποιητικών λύσεων, την επαναδιαπραγμάτευση συμφωνιών, την πώληση ή την αναδιάρθρωση δανείων και τη λήψη δικαστικών μέτρων, όπου ενδείκνυται.
 
Όσον αφορά το κόστος προσωπικού είπε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης, με σκοπό την ηλικιακή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού με στοχευμένες ειδικότητες και δεξιότητες.

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, όπως είπε, αποτελεί και η πρόσφατη υιοθέτηση νέου συστήματος αξιολόγησης και διαχείρισης της απόδοσης του προσωπικού, καθώς και η επικείμενη δραστική αναβάθμιση του συστήματος προαγωγών. 

Παράλληλα η κ. Ρουβιθά Πάνου αναφέρθηκε στο δίκτυο 5G το οποίο χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας, μιας και αποτελεί κομβικό παράγοντα στην πορεία υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Πρόεδρος του ΔΣ είπε επίσης ότι η Cyta είναι σε στρατηγική θέση ώστε να καταστεί ο βασικός βραχίονας της πολιτείας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.
 
Ερωτηθείσα πώς διαχειρίζεται η Cyta την αυξημένη κερδοφορία της, απάντησε ότι η διαχείριση της σημαντικής κερδοφορίας του Οργανισμού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, με γνώμονα το όφελος των πελατών μας, της πολιτείας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Ο πρώτος άξονας είναι το μέρισμα που η Cyta αποδίδει διαχρονικά στο κράτος. Τη χρονιά που πέρασε ξεπέρασε τα €14εκ., ενώ το συνολικό συσσωρευμένο μέρισμα που μέχρι σήμερα η Cyta έχει καταβάλει στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας ξεπερνά τα €800εκ.
Ο δεύτερος άξονας διαχείρισης της κερδοφορίας αποβλέπει στην επιστροφή όλο και μεγαλύτερης αξίας στους συνδρομητές.  Για τον σκοπό αυτό η Cyta καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια, μέσα στο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, για συνεχή βελτίωση στην κοστολόγηση και τιμολόγηση νέων και υφιστάμενων υπηρεσιών.  Τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει αισθητή αναπροσαρμογή τιμών σε πακέτα και υπηρεσίες ομιλίας/δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και σε προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας/internet και σε προγράμματα της Cytavision.

Μεγάλης στρατηγικής σημασίας είναι και ο τρίτος άξονας διαχείρισης της κερδοφορίας της Cyta.  Επικεντρώνεται στη διάθεση σημαντικών κονδυλίων για διενέργεια αναπτυξιακών επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής.  «Οι στοχευμένες αυτές επενδύσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας για παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, με στόχο τη διατήρηση και συνεχή ενίσχυση της αδιαμφισβήτητης αξιοπιστίας της Cyta», τόνισε. 

Ταυτόχρονα, και ανεξάρτητα από καθαρά επιχειρησιακά κριτήρια, επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη.

Ιδιωτικοποίηση

Για το θέμα της ιδιωτικοποίησης του οργανισμού, σημείωσε ότι ανεξάρτητα από τις αποφάσεις της πολιτείας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Cyta, ο Οργανισμός αναγνωρίζει ότι το μέλλον στο χώρο των τηλεπικοινωνιών επιφυλάσσει προκλήσεις ζωτικής σημασίας.  «Ως εκ τούτου, οι αλλαγές είναι μονόδρομος.  Για να τις αντιμετωπίσει, η Cyta επιβάλλεται να εκσυγχρονιστεί δραστικά και να απαλλαγεί από τις όποιες στρεβλώσεις, ώστε να μπορεί να ενεργεί απρόσκοπτα ως μια σύγχρονη επιχείρηση που χαράσσει την πορεία της εξέλιξης στις τηλεπικοινωνίες της Κύπρου. Η ορθολογιστική διαχείριση, οι επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, ο εμπορικός προσανατολισμός για ανάπτυξη των εργασιών μας σε επιχειρηματική βάση, η δημιουργική αξιοποίηση πόρων σε νέες κατευθύνσεις, η αξιοκρατική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η επιδίωξη στοχευμένων στρατηγικών συνεργασιών συνθέτουν το βασικό καταλύτη προόδου της Cyta».