You are here

Τρέχει για την ψηφιακή επανάσταση η Κύπρος

07/11/2019 16:28

Η Κύπρος δεν μπορούσε να παραμείνει αδρανής στην ψηφιακή επανάσταση που συντελείται, δήλωσε σήμερα η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Βασιλική Αναστασιάδου, η οποία διαβεβαίωσε ότι παρακολουθούνται προσεκτικά όλες τις εξελίξεις και έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία υιοθέτησης του κώδικα στην εθνική νομοθεσία.

Σε χαιρετισμό της, κατά τη Συνάντηση Ενδιαφερομένων Μερών και Παραγόντων στην Αγορά των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, η Υπουργός Μεταφορών είπε ότι προς αυτή την κατεύθυνση είναι διατεθειμένοι να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις, ώστε η Κύπρος να μην παραμείνει πίσω από αυτές τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, για να σημειώσει ότι οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς της Κύπρου έχουν ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση σχεδίων, για την ανάπτυξη των οπτικών ινών σε οικιακές συνδέσεις και έχουν αναβαθμίσει τα κυψελοειδή τους δίκτυα για να παρέχουν υπηρεσίες κάλυψης 4G+. 
 
Πρόσθεσε πως το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, που είναι η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανακοίνωσε, στις 30 Αυγούστου 2019, την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 3.6 GHz, και 26 GHz για την ίδρυση και λειτουργία δικτύων 5G.
 
Ανέφερε, εξάλλου, ότι η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 και το Τμήμα αξιολογεί τα σχόλια που έλαβε, σημειώνοντας ότι εντός του 2020, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αναμένεται να προκηρύξει το διαγωνισμό (πλειστηριασμό) για την αδειοδότηση δικτύων 5G.
 
«Η ανάπτυξη ευρυζωνικών ενσύρματων και ασύρματων δικτύων είναι ένας από τους παράγοντες που ενισχύουν την ικανότητα της Κύπρου να επωφελείται από την ψηφιακή οικονομία. Η εφαρμογή της οδηγίας για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών συνδέσεων, η οποία έχει ήδη μεταφερθεί στην εθνική μας νομοθεσία, και οι πρόσθετες αδειοδοτήσεις φάσματος θα ενισχύσουν την κάλυψη σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, κυρίως για δίκτυα υψηλής και υπέρ-υψηλής ταχύτητας.  Θα ενισχύσουν, επίσης, την κάλυψη στις αγροτικές περιοχές», είπε η αρμόδια Υπουργός.
 
Συμπλήρωσε ακόμα ότι σύμφωνα με το δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) του 2019, η Κύπρος είναι σε καλό επίπεδο σε ότι αφορά την κάλυψη σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών και ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας (NGA), στην κάλυψη 4G και στη διείσδυση σταθερών και κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών, προσθέτοντας ότι «σε όλες αυτές τις κατηγορίες η Κύπρος είναι κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ και τα αποτελέσματά μας παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση».
 
Ωστόσο, είπε πως «η κύρια πρόκληση εξακολουθεί να είναι η ενθάρρυνση της υιοθέτησης της ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλών ταχυτήτων, η οποία επηρεάζεται από παράγοντες όπως η τιμολόγηση, η έλλειψη συναρπαστικού περιεχομένου και η χαμηλή ψηφιακή παιδεία», σημειώνοντας ότι για την αντιμετώπιση των ζητημάτων τιμολόγησης το Υπουργείο της  ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2019 ένα πιλοτικό πρόγραμμα κουπονιών μέσω του οποίου θα επιχορηγούνται νέες συνδρομές ή αναβαθμίσεις για ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps για διάρκεια 12 μηνών.
 
Συνέχισε λέγοντας ότι «η επιχορήγηση θα καλύψει περίπου το ένα τρίτο του ετήσιου κόστους, ποσό που αντιστοιχεί σε μέγιστη επιδότηση ύψους 360 ευρώ ανά εγγραφή ανά έτος, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος εκτιμάται σε περίπου 800.000 ευρώ και προέρχεται εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους».
 
Στο μεταξύ, ανέφερε ότι το ευρυζωνικό πλάνο της Κύπρου πρόσφατα έτυχε αναθεώρησης προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας του Gigabit και του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 5G και μέχρι τα τέλη του 2020 σχεδιάζουμε να εκπονήσουμε ένα νέο ευρυζωνικό πλάνο, το οποίο θα περιλαμβάνει λεπτομερείς δράσεις σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα διαθέσιμα εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
«Η επένδυση σε νέες τεχνολογίες με διεπιστημονικό τρόπο θα φέρει συνέργειες, αποδοτικότητα και αύξηση της παραγωγικότητας. Η συνδυασμένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών με άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες αιχμής θα φέρει νέα και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, θα δημιουργήσει ανταγωνιστικότητα, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν τα προτεινόμενα μέτρα για την ανάπτυξη 5G σε ολόκληρη την Ευρώπη εφαρμοστούν μέχρι το 2025, η ΕΕ θα μπορούσε να κερδίσει περίπου 113 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν στη δημιουργία έως και 2,4 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας», είπε.

Η κ. Αναστασιάδου πρόσθεσε ότι προς αυτή την κατεύθυνση καλείται η Κύπρος να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, συμπεριλαμβανομένου και του CEF2 Digital, προκειμένου να επιλύσει τα κυριότερα ζητήματα στο δρόμο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.