You are here

Έλεγχοι Τμ. Φορολογίας σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα

05/12/2022 16:51

Επιτόπιους ελέγχους σε Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα (Χ.Ι.) για εξέταση της συμμόρφωσής τους σε σχέση με τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας όπως ορίζονται στην σχετική νομοθεσία περί CRS/DAC2, πραγματοποίησε το Τμήμα Φορολογίας.

Κατόπιν της διενέργειας των ελέγχων, το τμήμα ανακοίνωσε ότι οι πληροφορίες που δηλώνονται στις αναφορές CRS πρέπει να ελέγχονται και να επιβεβαιώνονται ,τόσο για την ορθότητα τους όσο και στο ότι είναι πραγματικές (όχι πλαστές) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του XML Schema, καθώς και της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τις αναφορές CRS.

Ιδιαίτερη προσοχή, τονίζεται, πρέπει να δίνεται στα στοιχεία που συμπληρώνουν ηλεκτρονικά οι ίδιοι οι πελάτες κατά την αυτοπιστοποίηση. Το Χ.Ι. πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα συστήματα που να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχονται ανήκουν στον Κάτοχο του Λογαριασμού. 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ο όρος «μη τεκμηριωμένος λογαριασμός» όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία περί CRS αναφέρεται μόνο στους προϋπάρχοντες λογαριασμούς (οι οποίοι υφίστανται κατά την 31/12/2015) και όχι σε νέους λογαριασμούς (οι οποίοι ανοίχτηκαν μετά την 1/1/2016).

Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας νέων λογαριασμών το Χ.Ι. πρέπει να προχωρήσει στο κλείσιμο ή το πάγωμα λογαριασμού μετά τη λήξη 90 ημερών σε περίπτωση που δεν αποκτηθεί έγκυρη αυτοπιστοποίηση. Σε περίπτωση παγοποίησης λογαριασμών, συστήνεται το Χ.Ι. να αναγράφει σε επιπρόσθετο αρχείο που αποστέλλεται για κάθε δικαιοδοσία, στο πεδίο «Warning» ότι όλοι οι λογαριασμοί που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο αρχείο είναι παγοποιημένοι.

Επιπρόσθετα, συστήνεται στο Χ.Ι. να αναγράφει και στην ονομασία του αρχείου που θα αποστέλλεται ότι αφορά παγοποιημένους λογαριασμούς για αποφυγή μπερδέματος με το αρχείο που θα περιλαμβάνει τους υπόλοιπους λογαριασμούς.

Στο XML Schema, το πεδίο του Αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ/TIN) εμφανίζεται ως Προαιρετικό (Optional) – Υποχρεωτικό (Mandatory). Αυτό σημαίνει ότι ο ΑΦΤ είναι υποχρεωτικός (Mandatory) να αναφέρεται για τους νέους λογαριασμούς. Για τους προϋπάρχοντες λογαριασμούς ο ΑΦΤ είναι δηλωτέος στο βαθμό (Optional) που τον κατέχει το Χ.Ι. Σημειώνεται ότι, το Χ.Ι. οφείλει να καταβάλει εύλογες προσπάθειες να συλλέξει τον ΑΦΤ πριν το τέλος του δεύτερου ημερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο ο λογαριασμός καταχωρήθηκε ως δηλωτέος. Το X.I. καλείται όπως τηρεί αρχείο σχετικά με τις εύλογες προσπάθειες που έχει καταβάλει. Συστήνεται όπως τα Χ.Ι., επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ για επιβεβαίωση έγκυρου ΑΦΤ για κάθε δικαιοδοσία (https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and[1]assistance/tax-identification-numbers/).

Στο XML Schema το πεδίο της διεύθυνσης «Address Fix» θα πρέπει να χρησιμοποιείται για όλες τις αναφορές CRS, εκτός εάν το Χ.Ι. δεν κατέχει όλα τα στοιχεία της διεύθυνσης του κατόχου του λογαριασμού. Ωστόσο, στις περιπτώσεις στις οποίες το Χ.Ι. χρησιμοποιήσει τη μορφή «Address Free», το πεδίο της Πόλης (City) είναι υποχρεωτικό και πρέπει να συμπληρώνεται. Σημειώνεται όπως αυτή η επιλογή, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν τα δεδομένα δεν μπορούν να παρουσιαστούν στη μορφή «Address Fix». Η διεύθυνση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη σε περίπτωση που όλα τα στοιχεία της διεύθυνσης είναι διαθέσιμα στο Χ.Ι..

Στο XML Schema το πεδίο της «ημερομηνίας γέννησης» του κατόχου του Λογαριασμού είναι δηλωτέο για όλους τους νέους λογαριασμούς. Όσον αφορά τους Προϋπάρχοντες Λογαριασμούς, είναι δηλωτέο μόνο στο βαθμό που η πληροφορία είναι διαθέσιμη στα αρχεία που τηρεί το Χ.Ι.

Στις περιπτώσεις όπου το υπόλοιπο ή η αξία ενός λογαριασμού είναι μηδέν ή αρνητικό ποσό, το Χ.Ι. πρέπει να αναφέρει στο XML Schema το υπόλοιπο ή την αξία ως μηδέν.

Όσον αφορά κοινό λογαριασμό (join account), κάθε συν-δικαιούχος αντιμετωπίζεται ως κάτοχος λογαριασμού για σκοπούς προσδιορισμού στο εάν ο λογαριασμός είναι δηλωτέος λογαριασμός. Ένας λογαριασμός είναι δηλωτέος λογαριασμός, εάν οι δικαιούχοι του λογαριασμού είναι δηλωτέα πρόσωπα ή παθητική ΜΧΟ με ένα ή περισσότερα ελέγχοντα πρόσωπα που είναι δηλωτέα πρόσωπα. Όταν περισσότερο από ένα δηλωτέο πρόσωπο είναι συν-δικαιούχος, κάθε δηλωτέο πρόσωπο αντιμετωπίζεται ως κάτοχος λογαριασμού και αποδίδεται ολόκληρο το υπόλοιπο ή η αξία του κοινού λογαριασμού, καθώς και το σύνολο των ποσών που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον κοινό λογαριασμό.