You are here

Ακτινογραφία τραπεζών από τους CEO

05/12/2018 13:51

Την κατάσταση των κυπριακών τραπεζών μετά την κρίση, σκιαγράφησαν οι CEO τους σε τραπεζικό φόρουμ που έγινε στη Λευκωσία.

Οι ανισορροπίες στον τραπεζικό κλάδο μεταξύ των υγιέστερων τραπεζών που έχουν λιγότερη αξία αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία, ανέφερε ο CEO της Astrobank Γιώργος Άππιος.

Μιλώντας στο φόρουμ, ο κ. Άππιος σημείωσε ότι το βάρος των κανονισμών σκοτώνει την ποιότητα ενεργητικού.

Αναφέρθηκε στη συρρίκνωση του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο επισημαίνοντας ότι μια μικρή τράπεζα για να επιβιώσει θα πρέπει να αναμορφώσει το μοντέλο της και να επενδύσει στην καινοτομία.

Ο CEO της RCB Kirill Zimarin αναφέρθηκε στους παράγοντες που πρέπει να τηρεί η τράπεζα για να είναι ελκυστική. Σημείωσε ότι πρέπει να έχει αξιοπιστία και ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο.

Ανέφερε ότι η εποπτεία από την ΕΚΤ είναι ισχυρή και σημείωσε ότι η εποπτεία για τις μικρότερες τράπεζες θα πρέπει να είναι πιο χαλαρή.

Διερωτήθηκε ποιοι θα είναι πρόθυμοι να επενδύσουν στις τράπεζες λόγω της αυξημένης εποπτείας με μεγάλο κόστος και χαμηλή κερδοφορία.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη αλλαγής του επιχειρηματικού μοντέλου.

Σημείωσε ότι οι δείκτες ROA και ROE βελτιώνονται αλλά είναι σε χαμηλά επίπεδα.

Σημείωσε ότι οι εξελίξεις επηρεάζουν την τιμή των μετοχών. Σημείωσε ότι χωρίς την εμπιστοσύνη των μετόχων οι καταθέτες δεν μπορούν να εμπιστευθούν τις τράπεζες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Κωνσταντίνος Κουτεντάκης σημείωσε ότι οι τράπεζες αντιμετωπίζουν εξωτερικές δυνάμεις που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών με τη δραστηριοποίηση εταιρειών του λιανικού εμπορίου και άλλων εταιρειών όπως είναι η Amazon.

Την ίδια ώρα, σημείωσε, οι τράπεζες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες εποπτικές απαιτήσεις. Σημείωσε ότι η εισαγωγή νέων προτύπων έχουν σημαντικό αντίκτυπο.

Ανέφερε ότι το προσωπικό θα χρειαστεί νέες δεξιότητες για να αντεπεξέλθει με τις αλλαγές καθώς υπάρχουν νέα προϊόντα που είναι περίπλοκα για τους υφιστάμενους υπαλλήλους των τραπεζών.

Σημείωσε ότι η οργανωτική δομή είναι σημαντικός τομέας γα να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος. «Οργανωτική δομή, νέοι τύποι εργαζομένων, νέα συστήματα και νέα κουλτούρα», τόνισε.

Ο διευθυντής διεύθυνσης μεγάλων επιχειρήσεων της Τρ. Κύπρου, Πανίκκος Νικολάου υποστήριξε ότι η Τράπεζα του είναι υπεύθυνη όχι μόνο γα τους μετόχους και τους πελάτες αλλά και για τη χώρα.

Οι τράπεζες σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με την προ κρίσης περίοδο. Υπήρξε μεγάλη απομόχλευση στο σύστημα ωστόσο είναι ψηλό ακόμη.

Σημαντική μείωση παρατηρείται και στα ΜΕΔ, είπε, σημειώνοντας ότι μέχρι το τέλος του έτους θα μειωθούν στα €11 δισ.

Αναφέρθηκε στη σημαντική αύξηση των καταθέσεων και στα νέα δάνεια που παραχωρούνται επισημαίνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να δώσουν έμφαση σε δάνεια σε τομείς όπως η υγεία και η ναυτιλία.

Σημείωσε ότι αρκετοί πελάτες των τραπεζών δεν έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία. Το 85% των τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο, βρίσκονται σε διαδικασία ψηφιακής μεταμόρφωσης, τόνισε.

Έκανε αναφορά στις πωλήσεις δανείων που είναι η ταχύτερη μέθοδος για να εξυγιανθεί ο ισολογισμός των τραπεζών.

Ο CEO της Ελληνικής Τράπεζας Ιωάννης Μάτσης, σημείωσε ότι για να επιβιώσει μια τράπεζα πρέπει να αναμορφώνεται από τα στερεότυπα.

Αναφέρθηκε στη ανάγκη μείωσης των ΜΕΔ επισημαίνοντας τη μεγάλη πρόοδο που επιτεύχθηκε τους τελευταίους μήνες σημειώνοντας ότι στο μέλλον δεν θα αποτελούν την κύρια πρόκληση.

Ως σημαντικά στοιχεία επεσήμανε την εξυγίανση με τον αριθμό των τραπεζών να μειώνεται σε 11, την τεχνολογική αναβάθμιση και αύξηση της παραγωγικότητας.

Όσον αφορά τα εργασιακά, ο κ. Μάτσης σημείωσε ότι πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία και ευελιξία βάση διεθνών πρακτικών.

Της Γεωργίας Χαννή