You are here

Άλλαξαν τα φώτα στα νομοσχέδια για τα ΜΕΔ

26/10/2021 07:26

Στο υπουργείο Οικονομικών επιστρέφουν για δεύτερη φορά εντός του Οκτωβρίου, τα νομοσχέδια για τη βελτίωση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να περιληφθούν σε αυτά και οι θέσεις του Χρηματοοικονομικού Επίτροπου.

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών σε συνεδρία της στις αρχές του μήνα είχε στείλει τα τρία νομοσχέδια πίσω στο υπουργείο, μετά από παρατηρήσεις και ανησυχίες του Χρηματοοικονομικού Επίτροπου Παύλου Ιωάννου και της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ειρήνης Λοϊζίδου, για περαιτέρω διαβούλευση σχετικά με κενά σε πρόνοιες τους.

Κατά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην υιοθέτηση μόνο των παρατηρήσεων της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αλλά δεν προέβη σε διαβούλευση με το Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.

Μετά από συζήτηση των θέσεων του Χρηματοοικονομικού Επίτροπου ενώπιον της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη της εκπροσώπου του υπουργείου Οικονομικών για αποδοχή των θέσεων του, η Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε όπως ξαναστείλει τα νομοσχέδια στο υπουργείο Οικονομικών για τροποποίηση βάσει των υποδείξεων του Επιτρόπου.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων ο κ. Ιωάννου ζητά όπως περιληφθεί διευκρίνηση στο νομοσχέδιο για το δικαίωμα των δανειοληπτών να αποτείνονται στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για υποβολή παραπόνων ή για τον διορισμό διαμεσολαβητή με σκοπό την αναδιάρθρωση πιστωτικών διευκολύνσεων,

Ρητή αναφορά για διαμεσολαβητή

Ο κ. Ιωάννου ζήτησε όπως υπάρχει ρητή αναφορά στα σημεία όπου αναφέρεται ο περί της εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών νόμος και στον περί σύστασης και λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως νόμο. Επεσήμανε ότι ο αντικειμενικός σκοπός της εξώδικης επίλυσης είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων και η δίκαιη μεταχείριση όλων των κατηγοριών καταναλωτών.

Ζήτησε επίσης όπως αποσαφηνισθεί περαιτέρω το ζήτημα της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των τροποποιήσεων και την έκδοση συναφών οδηγιών από την Κεντρική Τράπεζα, κάτι που επίσης έγινε αποδεκτό.

Ο κ. Ιωάννου συμφώνησε με τις παρατηρήσεις της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια και με το γεγονός ότι το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην υιοθέτηση τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Επίτροπος είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις της αναφορικά με πρόνοια του νομοσχεδίου, βάσει της οποίας οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων θα έχουν πρόσβαση στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών που είναι υπό τη διαχείριση τους, για να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητα τους και να παρέχουν σε αυτούς βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης.

Βάσει του αναθεωρημένου νομοσχεδίου, τα πρόσωπα που αγοράζουν πιστωτικές διευκολύνσεις πριν από την πρώτη ανακοίνωση ή κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δανειοληπτών, εγγυητών ή παρόχων εξασφαλίσεων, θα πρέπει να προβαίνουν στην προβλεπόμενη από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ενημέρωση τους.

Απόσυρση νομοσχεδίου

Μεταξύ υπουργείου και της Επιτρόπου, συμφωνήθηκε επίσης, η απόσυρση του τρίτου νομοσχεδίου που περιλαμβανόταν στο συγκεκριμένο πακέτο, το οποίο φέρει τίτλο «ο περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως ακινήτων νόμος του 2021», κάτι που σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου «ικανοποιεί μια αδήριτη ανάγκη και επομένως πολύ ορθά έπραξε το υπουργείο Οικονομικών».

Ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων, η ψήφιση των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, αν και προωθήθηκε πολύ καθυστερημένα στη Βουλή, κρίνεται απαραίτητη, αν και πλέον η αποτελεσματικότητα τους δεν αναμένεται να είναι η μέγιστη δυνατή.

Πρόσθεσε ανεξάρτητα από τις εν λόγω διαπιστώσεις, θεωρεί ότι θα αποβεί χρήσιμη η ψήφιση του νομοσχεδίου, με δεδομένο το γεγονός του μεγάλου αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην κοινωνία, τα οποία βρίσκονται πλέον σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε επίσης να υιοθετήσει και εισήγηση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, που με επιστολή του ενημέρωσε την Επιτροπή ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί ο ορισμός του «διαχειριστή», στα υπό συζήτηση νομοσχέδια. 

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι τα συγκεκριμένα νομοσχέδια θα πρέπει να ψηφιστούν πριν το τέλος του χρόνου, καθώς αποτελούν προαπαιτούμενο στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης για την εκταμίευση της επόμενης δόσης, €85 εκατ.

Της Ελένης Χαραλάμπους