You are here

Απάντηση ΚΤ για χρεώσεις τραπεζών

28/12/2021 12:48

Απαντήσεις σε ότι αφορά τις αντιδράσεις που προκύπτουν σχετικά με τις αλλαγές στις χρεώσεις τραπεζών, δίνει με ανακοίνωσή της η Κεντρική Τράπεζα.

Η ΚΤΚ επισημαίνει ότι θα μελετήσει το θέμα των αυξήσεων σε χρεώσεις των κυπριακών τραπεζών  για το οποίο έγιναν αναφορές στον Τύπο και θα προβεί σε οποιεσδήποτε ενδεδειγμένες ενέργειες εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της.

Η KTK, όπως σημειώνεται, έχει ήδη ασκήσει την αρμοδιότητα που της αναθέτει ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος του 2017 όπως έχει τροποποιηθεί Ν. 64(Ι)/2017 με σκοπό να συμβάλει σε καθοριστικό βαθμό στην ενδυνάμωση της προσβασιμότητας των καταναλωτών σε υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες θεωρούνται ως βασικές για τη διεκπεραίωση καθημερινών τραπεζικών αναγκών και αφορούν κυρίως την κατάθεση των εισοδημάτων και την πληρωμή λογαριασμών.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι η ΚΤΚ έχει εκπονήσει και υποβάλει σχετική μελέτη στο Υπουργείο Οικονομικών τον Φεβρουάριο του 2020, μέσω της οποίας προτάθηκε συγκεκριμένη δέσμη μέτρων αναφορικά με τις χρεώσεις που επιβάλλονται σε Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά (ΛΠΒΧ) και η οποία δέσμη μέτρων έχει υιοθετηθεί στην ολότητά της μέσω της έκδοσης σχετικών διαταγμάτων τον Αύγουστο του 2020. Προστίθεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εξουσία της ΚΤΚ να παρεμβαίνει στην τιμολογιακή πολιτική των πιστωτικών ιδρυμάτων εξαντλείται στην υποβολή εισήγησης προς το Υπουργείο Οικονομικών για καθαρισμό εύλογων τελών σε Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά.

Η προαναφερόμενη δέσμη μέτρων όπως διευκρινίζεται περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση ανώτατης χρέωσης (πλαφόν) ύψους €36 (Ευρώ) ανά ημερολογιακό έτος στις χρεώσεις που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται μέσω ΛΠΒΧ, καθώς και την επιβολή μηδενικών χρεώσεων για αναλήψεις μετρητών από ΛΠΒΧ μέσω Αυτόματων Ταμειολογικών Μηχανών στην Κύπρο, καθώς και σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δύναται να βοηθήσει ιδιαίτερα συμπατριώτες μας που διαμένουν σε περιοχές οι οποίες δεν διαθέτουν πλήρες τραπεζικό δίκτυο.

Επίσης, μέσω των εν λόγω διαταγμάτων καθορίζονται μηδενικές χρεώσεις ειδικά για καταναλωτές οι οποίοι θεωρούνται ευάλωτοι, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από το αρμόδιο Υπουργείο.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι μέσω της δέσμης μέτρων που εισηγήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, η ΚΤΚ έδωσε τη δυνατότητα σε ένα (μέσο) καταναλωτή να διεκπεραιώνει όλες τις τραπεζικές εργασίες που χρειάζεται σε καθημερινή βάση καταβάλλοντας το μέγιστο ποσό των €36 ανά ημερολογιακό έτος. Νοείται ότι εάν ο καταναλωτής διεκπεραιώνει χαμηλό αριθμό πράξεων ή εάν επιλέγει τη διαδικτυακή οδό για διεκπεραίωση των συναλλαγών τότε το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει θα είναι σαφώς μικρότερο των €36.

Αναφέρεται ότι οι χρεώσεις αυτές εφαρμόζονται μόνο σε Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά οι οποίοι δύναται να διαφέρουν από τους κοινούς τρεχούμενους/αποταμιευτικούς αφού βάσει νομοθεσίας, μόνο το συγκεκριμένο είδος λογαριασμού τελεί υπό την προστασία των εύλογων τελών.

Συνεπώς, σύμφωνα με την ΚΤΚ οι καταναλωτές που επιθυμούν να τεθούν υπό την προστασία των εύλογων τελών μπορούν να αιτηθούν άνοιγμα Λογαριασμού Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά ή να αιτηθούν μετατροπή υφιστάμενων τρεχούμενων ή/και αποταμιευτικών λογαριασμών σε βασικό.

HB: Στη βάση διατάγματος ΥΠΟΙΚ οι αλλαγές

Οι αλλαγές που έχουν ανακοινωθεί στις τραπεζικές χρεώσεις βασίζονται στο διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, τονίζουν πηγές της Ελληνικής Τράπεζας, υπογραμμίζοντας ότι σε καμία περίπτωση οι αλλαγές δεν αντιτίθενται στο διάταγμα.

Σημειώνουν ότι η Ελληνική Τράπεζα προσφέρει τον Λογαριασμό Basic, δίνοντας στους πελάτες της τη δυνατότητα με €1.50 τον μήνα να διατηρούν λογαριασμό και χρεωστική κάρτα για τη διεκπεραίωση των καθημερινών τους αναγκών.

Επίσης, υποδεικνύουν ότι οι πελάτες μπορούν να εξυπηρετηθούν εύκολα και γρήγορα από τα εναλλακτικά κανάλια της τράπεζας, να πραγματοποιήσουν δωρεάν αναλήψεις και καταθέσεις, μεταφορές, πάγιες εντολές και εκτέλεση εξερχόμενων εμβασμάτων SEPΑ (εντός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), μέχρι €1.000, μέσω του Hellenic Bank Web Banking και του Mobile App, χωρίς κανένα όριο στον αριθμό συναλλαγών και πως ο λογαριασμός αυτός διατίθεται δωρεάν σε λήπτες ΕΕΕ, και άλλες ευάλωτες ομάδες.

Οι ίδιες πηγές, προσθέτουν ότι οι αλλαγές αποφασίστηκαν με στόχο την απλοποίηση και πακετοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών, προτρέποντας τους πελάτες να διατηρήσουν όσους λογαριασμούς πραγματικά χρειάζονται.

Επισημαίνουν ότι η διατήρηση και διαχείριση ενός λογαριασμού επιφέρει κόστος στις τράπεζες, οι οποίες οφείλουν απέναντι στους καταθέτες τους να παραμείνουν βιώσιμες και ότι η διατήρηση πολλών λογαριασμών χωρίς λόγο είναι αχρείαστη, επιφέροντας άσκοπα έξοδα στον Οργανισμό.

Επιπρόσθετα, διευκρινίζουν ότι βάσει των αλλαγών, δωρεάν αναλήψεις σε ευρώ από οποιαδήποτε ΑΤΜ στην Κύπρο και στο εξωτερικό θα μπορούν να πραγματοποιούν και οι κάτοχοι λογαριασμών Ταμιευτηρίου.

Προσθέτουν ότι οι πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας μπορούν είτε να ανοίξουν νέο λογαριασμό ή/και να μετατρέψουν έναν (ή περισσότερους) υφιστάμενο λογαριασμό ταμιευτηρίου σε λογαριασμό Basic σε ένα από τα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας ή μέσω του Web Banking, ενώ και η εγγραφή στα online κανάλια της Τράπεζας γίνεται δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας.