You are here

Απογοητευτικοί οι αριθμοί του Εστία

18/10/2019 07:13

Με ρυθμούς χελώνας υποβάλλονται αιτήσεις από δικαιούχους του σχεδίου Εστία και είναι αμφίβολο, κατά πόσο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου που λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, θα υπάρξει θετική ανατροπή των δεδομένων.

Οι φόβοι που εκφράζονται τους τελευταίους δύο μήνες από την κυβέρνηση και τις τράπεζες, για ενδεχόμενη αποτυχία του σχεδίου Εστία, φαίνεται να επιβεβαιώνονται, και οι τράπεζες επεξεργάζονται λύσεις – προς το παρόν, για βελτίωση στο συμφωνημένο σχέδιο.

Οι αριθμοί είναι απογοητευτικοί. Μέχρι στιγμής έχουν καταμετρηθεί περίπου 350 αιτήσεις δανειοληπτών από το σύνολο των 12 χιλ. που πληρούν τα κριτήρια και θεωρήθηκαν από τις τράπεζες ως ευάλωτοι δανειολήπτες για ένταξη τους στο Εστία.

Οι 350 αιτήσεις που έχουν εγκριθεί αντιστοιχούν με συνολικά δάνεια κοντά στα €110 εκ. έναντι των €3,4 δισ. που είχε υπολογιστεί ότι καλύπτονται με το σχέδιο.

Το 90% των περίπου 350 αιτήσεων προέρχονται από την Τράπεζα Κύπρου και την ΚΕΔΙΠΕΣ.

Συγκεκριμένα, το 55% είναι αιτήσεις δανειοληπτών της Τρ. Κύπρου και το 35% αντίστοιχοι της ΚΕΔΙΠΕΣ, δηλαδή της πρώην ΣΚΤ.

Σε ότι αφορά τα ποσά, το 70% του συνόλου των €110 εκ. προέρχονται από δανειολήπτες της BOCH, το 17% από την ΚΕΔΙΠΕΣ και το υπόλοιπο από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου που ανήκουν σε δικαιούχους δανειολήπτες του Εστία, υπολογίζεται στα €900 εκ. ενώ, το ποσό των ΜΕΔ της Ελληνικής που θα επωφεληθεί από το Εστία ανέρχεται στα €250 εκ. 

Το μεγαλύτερο μέρος των €3,4 δισ. είναι δάνεια που είχαν συνάψει δανειολήπτες του πρώην συνεργατισμού και τα οποία βρίσκονται σήμερα στην ΚΕΔΙΠΕΣ. Ένα μεγάλο μέρος των εν λόγω κόκκινων δανείων το διαχειρίζεται η Αλταμίρα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο σχέδιο λήγει σε 28 μέρες, αλλά, οι εννέα εξ αυτών είναι μη εργάσιμες.

Στα υπουργεία οικονομικών και εργασίας αλλά και οι τεχνοκρατικές ομάδες των τραπεζών που διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο των ΜΕΔ, άρχισαν να επεξεργάζονται σενάρια για την επόμενη μέρα.

Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια, είναι να επεκταθεί για ένα μήνα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Σε μία ύστατη προσπάθεια να διασωθεί το πολυσυζητημένο σχέδιο, το οποίο έχει ως στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας, το υπουργείο οικονομικών πρωτοστάτησε πριν περίπου 10 μέρες στη σύγκληση ευρείας σύσκεψης στην οποία συμμετείχαν ο νέος γδ του ΥΠΟΙΚ, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών Κύπρου και Ελληνικής, ο σύνδεσμος τραπεζών και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η προώθηση συγκεκριμένων μέτρων τα οποία ήδη άρχισαν να εφαρμόζονται.

Όπως ανέφεραν στη StockWatch ανώτατα στελέχη των τραπεζών, συστάθηκαν γραφεία με εξειδικευμένο προσωπικό για να συμπληρώνει και να προωθεί αιτήσεις επηρεαζόμενων δανειοληπτών χωρίς οποιοδήποτε οικονομικό κόστος.

Επιπρόσθετα οι τράπεζες ανέλαβαν και το κόστος της εκτίμησης της πρώτης κατοικίας, νοουμένου ότι ο αιτών θα την αποδεχθεί.

Επίσης τα τραπεζικά ιδρύματα έπαυσαν να χρεώνουν την ετοιμασία καταστάσεων λογαριασμών ευάλωτων δανειοληπτών για τα τελευταία τρία χρόνια.

Μία άλλη διαδικασία που έχει προσπελαστεί και έπαιρνε χρόνο είναι ο δανειολήπτης να μην χρειάζεται να αναμένει επί μέρες ή βδομάδες το πιστοποιητικό έρευνας από το κτηματολόγιο αν κατέχει ή όχι ιδιόκτητη κατοικία ή έχει προβεί σε αποξένωση περιουσίας του στα παιδιά ή στη σύζυγο του.

Οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες έχουν πλέον την ευχέρεια να το δηλώνουν αυτό απευθείας στην αίτηση τους η οποία έτσι και αλλιώς αξιολογείται και εξετάζεται ενδελεχώς από τα συστήματα και τους μηχανισμούς του κτηματολογίου.

Αν παρ’ ελπίδα ισχυριστεί ότι δεν κατέχει άλλη ακίνητη περιουσία και αποδειχθεί το αντίθετο, από τα στοιχεία του κτηματολογίου, ο αιτών θα επωμιστεί της συνέπειες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Το σχέδιο Εστία απευθύνεται σε δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

Το σχέδιο καλύπτει μόνο ευάλωτους δανειολήπτες των οποίων η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας τους δεν υπερβαίνει τις €350 χιλ.

Του Λεύκου Χρίστου