You are here

Ανέβασαν ταχύτητα οι εισπράξεις ΚΕΔΙΠΕΣ

12/09/2019 11:05

Αυξημένες είναι οι ταμειακές ροές της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), όπως αναφέρθηκε σε σημερινή διάσκεψη Τύπου.

Οι ταμειακές εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ ανήλθαν το δεύτερο τρίμηνο του 2019 στα €108,1 εκ. από €79 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2019 σημειώνοντας αύξηση 36,8%. Η αύξηση ποδίδεται στο ότι δεύτερο τρίμηνο αποτελεί την πρώτη περίοδο πλήρους λειτουργίας μετά την εξασφάλιση άδειας εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων από τη θυγατρική της ΚΕΔΙΠΕΣ, την Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ), που είναι η διάδοχος οντότητα της ΣΚΤ.

Οι ταμειακές εισροές προέρχονται κυρίως από τη διαχείριση των δύο βασικών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή χορηγήσεων και ακινήτων.

Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων ανήλθαν στα €70,5 εκ. από €49,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο ενώ οι εισπράξεις από διαχείριση ακινήτων στα €33,2 εκ. από €26 εκ.

Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 ανήλθαν στα €288,3 εκ.

Σε δηλώσεις του κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρος Παπαδόπουλος τόνισε πως στόχος της εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται υπό διαχείριση προς όφελος του φορολογούμενου πολίτη.

Ο κ. Παπαδόπουλος σκιαγράφησε τις επιδιώξεις του νέου ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ λέγοντας πως στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται, η τήρηση των δεσμεύσεων έναντι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν, η επαναξιολόγηση και βελτίωση του στρατηγικού πλάνου για τις αναδιαρθρώσεις και η ανάκτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η στρατηγική για τη διαχείριση των ακινήτων, αλλά και το λειτουργικό πλαίσιο διακυβέρνησης της ΚΕΔΙΠΕΣ.

«Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με την πρόοδο που σημειώθηκε το β’ τρίμηνο», είπε, επισημαίνοντας πως οι ταμειακές ροές ήταν αυξημένες κατά 37%.

«Οι στόχοι μας ως ΔΣ είναι να συνεχίσουμε τη βελτίωση να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε εποχικότητα στη διαχείριση των ΜΕΔ», πρόσθεσε.

Αναδιαρθρώσεις

Αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις, το δεύτερο τρίμηνο έχουν υλοποιηθεί λύσεις €376,9 εκ. σημαντικά αυξημένες κατά 161% σε σχέση με €142 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο. Ποσό €164,5 εκ. αφορά αναδιαρθρώσεις χορηγήσεων και €120,9 εκ. ανταλλαγή ακινήτου έναντι χρέους.

Οι σωρευτικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω της Altamira ανέρχονται σε €553,7 εκ.

Εκροές

Αναφορικά με τις εκροές, ανήλθαν το δεύτερο τρίμηνο του 2019 στα €69,8 εκ. από €38,6 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι δαπάνες μειώθηκαν στα €27,5 εκ. από €28,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο ενώ η εξόφληση υποχρεώσεων ανήλθε στα €42,3 εκ. από €10,3 εκ.

Αναφορικά με τις σωρευτικές ταμειακές εκροές μέχρι τις 30 Ιουνίου ανήλθαν σε €198,5 εκ.

Η ταμειακή θέση στις 30 Ιουνίου 2019 ανήλθε σε €170,6 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση €38,2 εκ.

Τα καθαρά ταμειακά πλεονάσματα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων θα αποπληρώνουν σταδιακά την κρατική βοήθεια από το τέλος του 2019. Επίσης θα αποπληρωθεί μέρος της κρατικής βοήθειας μέσω της παραχώρησης ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο εκτελών χρέη Γενικού Διευθυντή της ΚΕΔΙΠΕΣ Σταύρος Ιακώβου είπε πως συνολικά 305 ακίνητα συνολικής αξίας €57 εκατ θα αγοραστούν από το κράτος και θα δοθούν στις τοπικές αρχές, σημειώνοντας πως η διαδικασία θα γίνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαλαμπριανού στις δαπάνες της ΚΕΔΙΠΕΣ αναμένεται να προστεθεί και η 1η απαίτηση από την Ελληνική Τράπεζα στο πλαίσιο του Σχεδίου Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (APS), που παραχωρήθηκε κατά την μεταφορά του καλού μέρος της πρώην ΣΚΤ. Η πρώτη απαίτηση αναμένεται να υποβληθεί από την Ελληνική εντός Οκτωβρίου, ενώ η συνολική απαίτηση για την περίοδο του σχεδίου εκτιμήθηκε στα €155 εκατ.

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου σε €8,12 δις, εκ των οποίων €7,23 δις σε δάνεια (€6,7 δις ΜΕΔ), ακίνητη περιουσία €621 εκατ, μετρητά και καταθέσεις €171 εκατ και συμμετοχές σε εταιρείες εμπορικού τομέα και άλλα περιουσιακά ύψους €91.

Στις 30 Ιουνίου το υπόλοιπο των χορηγήσεων (ονομαστική αξία) ανήλθε στα €7,23 δις, εκ των οποίων τα €6,7 δισ. ΜΕΔ και €531 εξυπηρετούμενα δάνεια.

Τέλος του έτους η πρώτη δόση προς το κράτος

Η ΚΕΔΙΠΕΣ αναμένεται να καταβάλει την πρώτη δόση προς το κράτος έναντι της οφειλής των €3,6 δισ. στο τέλος του χρόνου, με τον Λάμπρο Παπαδόπουλο χωρίς να δίνει συγκεκριμένη εκτίμηση του ποσού που θα ανακτηθεί για τους φορολογούμενους, να σημειώνει ότι σκοπός είναι να αποπληρωθεί όλο το ποσό.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, τόσο ο κ. Παπαδόπουλος όσο και ο κ. Ιακώβου είπαν πως αναμένεται ο συμβουλευτικός οίκος BDO Ιρλανδίας αναμένεται να προχωρήσει στις υποδείξεις σε σχέση με την πώληση του μεριδίου της ΚΕΔΙΠΕΣ στην κοινοπραξία με την Altamira, να παρουσιάσει τις εισηγήσεις του για το νέο οργανόγραμμα της ΚΕΔΙΠΕΣ, αλλά και για το τι δέον γενέσθαι για το συμβόλαιο με την Altamira.

Σε παρατήρηση ότι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η επαναδιαπραγμάτευση με την Altamira αν όχι προκήρυξη νέου διαγωνισμού, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι υπάρχει ομαλή συνεργασία με την Altamira με «θετικό αποτέλεσμα», σημειώνοντας ωστόσο ότι βάσει των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν έναντι της DG Comp το συμβόλαιο πρέπει να συνάδει με τις συνθήκες της αγοράς (market conforming).