You are here

Διχάζουν οι ασφαλιστικές υπηρεσίες τραπεζών

10/09/2018 13:32

Διιστάμενες απόψεις εκφράζουν οι εμπλεκόμενοι του ασφαλιστικού κλάδου σε σχέση με την δυνατότητα που παρέχεται από προωθούμενες εναρμονιστικές ρυθμίσεις, για συνέχιση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων των τραπεζών.

Ο σύνδεσμος ασφαλιστικών εταιρειών και η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου εντοπίζουν περιθώρια συνέχισης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ ο σύνδεσμος διαμεσολαβητών κάνει λόγο για περιορισμούς που τίθενται μέσω της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.

Η επιτροπή οικονομικών συζήτησε σήμερα νομοσχέδιο και κανονισμούς σε σχέση με τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες προς εναρμόνιση με σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά στη διαφάνεια των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Το νομοσχέδιο παρέχει τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων και διοικητικών μέτρων από τον έφορο ασφαλίσεων, ως αρμόδια εποπτική αρχή για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ρυθμίσεις πρέπει να κοινοποιηθούν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

«Αγκάθι» ο ρόλος των τραπεζών

Η έφορος ασφαλίσεων Βικτώρια Νάταρ, σημείωσε ότι πριν από την έκδοση της οδηγίας ένα από τα θέματα που επικρατούσαν αφορούσε τις εν λόγω διαφωνίες, σε σχέση με τις τράπεζες.

Ανέφερε ότι με τη νέα οδηγία θα εκλείψει η αποφυγή ευθυνών στη βάση του ότι κάποιος είναι συνδεδεμένος διαμεσολαβητής ή διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας.

«Οι υποχρεώσεις θα είναι για όλους επί ίσοις όροις, ανεξάρτητα από το μητρώο όπου είναι γραμμένοι και όποιος αντέξει» τόνισε, προσθέτοντας ότι κάποιος που δεν είναι επαγγελματίας δεν θα μπορεί να αντέξει όλες τις υποχρεώσεις που τίθενται. «Τώρα είναι η ώρα σας, η ώρα για τον σωστό επαγγελματία, όσα κανάλια και αν υπάρχουν» πρόσθεσε απευθυνόμενη στον σύνδεσμο διαμεσολαβητών.

Η πρόεδρος του συνδέσμου ασφαλιστικών εταιρειών Στέφη Δράκου, σημείωσε ότι στη νομοθεσία υπάρχουν οι ΔΔΔ και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, στον ορισμό των οποίων δεν τίθεται περιορισμός στο κατά πόσο μπορούν να εγγραφούν τα τραπεζικά ιδρύματα και απέρριψε τον ισχυρισμό του συνδέσμου διαμεσολαβητών, ότι παραβιάζεται η οδηγία.

Η κ. Δράκου πρόσθεσε ότι ο στόχος της οδηγίας είναι όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο να πληρούν τις προϋποθέσεις για να το κάνουν.

Ο πρόεδρος του παγκύπριου συνδέσμου  επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ)  Κυριάκος Ανδρέου έκανε λόγο για παρερμηνεία της οδηγίας στην οποία τα πιστωτικά ιδρύματα όπως ανέφερε εξαιρούνται από τον ορισμό των διαμεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότητας (ΔΔΔ) λόγω προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σημείωσε  ότι για την εξυπηρέτηση των τραπεζών, παραμένουν στη νομοθεσία οι συνδεδεμένοι διαμεσολαβητές.

Πρόσθεσε ότι παραβιάζεται η οδηγία με το να αφήνεται το περιθώριο να λειτουργούν οι τράπεζες ως συνδεδεμένοι διαμεσολαβητές όπως στο παρελθόν, ενώ η ίδια η ΕΕ έκανε προσπάθεια να αλλάξει το συγκεκριμένο σημείο και σημείωσε πως δεν υπάρχει θέμα ανταγωνισμού αλλά λειτουργίας με το σωστό τρόπο. «Αν οι τράπεζες θέλουν, πρέπει να λειτουργήσουν σωστά και να γραφτούν σε μια από τις άλλες κατηγορίες» ανέφερε.

Σημείωσε ακόμα, ότι σε πολλά από τα σημεία που υπήρχαν προηγουμένως διαφωνίες, επήλθε συμφωνία.

Η εκπρόσωπος του συνδέσμου τραπεζών Δήμητρα Βαλιαντή – Πλατή, σημείωσε ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι για το θέμα της τραπεζικής ασφάλισης, επισημαίνοντας ότι γίνεται σε περιπτώσεις που η ασφάλιση σχετίζεται με το τραπεζικό προϊόν που χρησιμοποιεί ο πελάτης.

Εξέφρασε την άποψη ότι για τους διαμεσολαβητές προκύπτει ζήτημα ανταγωνισμού, απορρίπτοντας τα περί ελλιπούς κατάρτισης των τραπεζικών υπαλλήλων σε σχέση με τις ασφαλιστικές εργασίες και σημειώνοντας ότι υπάρχει σχετική εκπαίδευση.

Προστασία του καταναλωτή το ζητούμενο

Ο κ. Ανδρέου επεσήμανε ότι αυτό που ζητείται είναι ενίσχυση της εποπτείας και πιο αυστηρό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή και όχι για να κερδηθεί μεγαλύτερο μέρος της πίττας με την κ. Νάταρ να αναφέρει ότι αυτό επιτυγχάνεται μέσω του περί καταναλωτικής πίστης νόμου που απαγορεύει στις τράπεζες να υποχρεώνουν τους καταναλωτές να συνάψουν ασφαλιστικά συμβόλαια μαζί τους.

Ο κ. Αντρέου διερωτήθηκε γιατί αναγκάστηκαν πελάτες να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά εφόσον υπάρχει ο νόμος, για να σημειώσει ότι «άρα οι τράπεζες ενεργούν με τρόπο που παραβιάζουν τον νόμο». Πρόσθεσε ότι ο σκοπός της οδηγίας είναι να λειτουργούμε προληπτικά.

Η κ. Δράκου υποστήριξε ότι τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων τυγχάνουν χειρισμού από την ίδια την οδηγία καθώς και μέσω μέτρων δεύτερου και τρίτου επιπέδου, προσθέτοντας ότι αυτό δεν πρέπει ανησυχεί τη βουλή.

Έπονται αλλαγές με ρυθμίσεις ευρωπαϊκών θεσμών

Ο πρόεδρος της επιτροπής οικονομικών Αβέρωφ Νεοφύτου, εισηγήθηκε την παραπομπή του θέματος στην ολομέλεια, εφόσον δεν υπάρχει περιθώριο σύγκλισης, με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου να εκφράζει την άποψη ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συζήτηση για παραπομπή των νομοσχεδίων στην ολομέλεια.

Ο κ. Νεοφύτου σημείωσε ότι δεν μπορεί μέσω αυτών των νομοσχεδίων η Κύπρος να καθορίσει ποια θα είναι η γραμμή που θα τεθεί από τους εποπτικούς θεσμούς, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το συγκεκριμένο ζήτημα εντάσσεται στα θέματα προτεραιότητας που συζητούν η ECB και ο SSM και για το οποίο δεν θα καθυστερήσουν οι σχετικές ρυθμίσεις.

Ο κ. Ανδρέου σχολιάζοντας σημείωσε ότι «η ρύθμιση στην οποία αναφέρεστε, ενδεχομένως να τους απαγορεύσει εντελώς» τη συμμετοχή.

Της Μαρίας Χαμπή