You are here

Δραματική επιστολή Αναστασιάδη για BOCY

11/06/2013 16:14
Δραματική έκκληση στους πιστωτές να καταρτιστεί μια βιώσιμη λύση για την Τρ. Κύπρου με τον τερματισμό των περιορισμών στις συναλλαγές και με τη βελτίωση της ρευστοτικής κατάστασης της τράπεζας, απευθύνει σε επιστολή του ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης.

Η επιστολή, που παρατίθεται πιο κάτω, αποστάληκε στους επικεφαλής των πιστωτών με σκοπό να παραθέσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία μετά τις πρωτοφανείς αποφάσεις του Eurogroup για συμμετοχή των καταθετών στην εξυγίανση των δύο συστημικών τραπεζών.

Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το bail-in έγινε χωρίς «προσεκτική προετοιμασία» και ότι η μορφή του άλλαξε δραματικά εντός μίας βδομάδας, από καθολικό σε στοχευμένο, χωρίς ξεκάθαρη αντίληψη του πως αυτό θα εφαρμοστεί.

Παρά τη σημερινή καθησυχαστική ανακοίνωση του υπουργείου και της Κεντρικής Τράπεζας, ο πρόεδρος παραδέχεται ότι με τη συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς οι κυπριακές τράπεζες απώλεσαν τις επιστροφές φόρων που είχαν να λαμβάνουν.

Σημειώνεται επίσης η μεταφορά του ELA από τη Λαϊκή στην Τράπεζα Κύπρου προς όφελος της Τρ. Πειραιώς, αφού €3,8 δισ. μεταφέρθηκαν χωρίς τις εξασφαλίσεις που είχαν ληφθεί όταν δόθηκε η έκτατη ρευστότητα.

Το ύψος του ELA που μεταφέρθηκε στην Τρ. Κύπρου, αναφέρει στην ιδιαίτερα τεχνική του επιστολή ο πρόεδρος, «περιορίζει τις πηγές χρηματοδότησης της Τρ. Κύπρου ενώ το περιθώριο λήψης περαιτέρω
ELA είναι περιορισμένο».

Ο κ. Αναστασιάδης επικρίνει τη στάση των εκπροσώπων της τρόικας, που επιμένουν στους περιορισμούς, αντί στον εντοπισμό μακροπρόθεσμης βιώσιμης και διατηρήσιμης λύσης για τη ρευστότητα της Τρ. Κύπρου.

Σημειώνει ότι τέτοιες τεχνητές ρυθμίσεις για αποφυγή bank run έχουν μόνο βραχυπρόθεσμη επίδραση, πλήττοντας όμως τους καταθέτες και την εμπιστοσύνη τους σε μακροπρόθεσμη βάση. Αντί να κτίζουν εμπιστοσύνη στο σύστημα, τη διαβρώνουν μέρα με τη μέρα, αναφέρει ο πρόεδρος.

Ο πρόεδρος εκφράζει την εκτίμηση ότι οι περιορισμοί θα έχουν επιδράσεις και στο υπόλοιπο σύστημα, επηρεάζοντας και άλλες εγχώριες τράπεζες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια λόγω του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος που δημιουργείται.

Επίσης, οι εκροές καταθέσεων από άλλες εγχώριες τράπεζες, λόγω φόβων για έλλειψη ρευστότητας στο σύστημα, θα έχουν αλυσιδωτές επιδράσεις σε όλο το τραπεζικό σύστημα.

Η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται από τη βιωσιμότητα της Τρ. Κύπρου, αναφέρει ο πρόεδρος, και «σας καλώ άμεσα να στηρίξετε μια μακροπρόθεσμη λύση για την ρευστοτική κατάσταση της Τρ. Κύπρου».

Αυτό θα επιτρέψει να επανακτηθεί η εμπιστοσύνη των καταθετών στο σύστημα και να επανεκκινηθεί η οικονομία.

«Ο υπουργός οικονομικών μου έχει ήδη ειδοποιήσει τους επικεφαλής της τρόικας γραπτώς στις 19 Μαϊου 2013, σε σχέση με την ανάγκη εφαρμογής μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης λύσης για την ρευστοτική θέση της Τρ. Κύπρου», αναφέρει.

Εισηγείται την μετατροπή του ELA της Λαϊκής που μεταφέρθηκε στην Τρ. Κύπρου σε μακροπρόθεσμα χρεόγραφα και τη μεταφορά των ομολόγων αυτών σε άλλη, διαφορετική οντότητα.

Μια άλλη λύση είναι η αναστροφή της απόφασης για τη συγχώνευση της καλής Λαϊκής με την Τρ. Κύπρου, αφού συνεπάγεται τη μεταφορά έκτακτης ρευστότητας €9 δισ. στην Τρ. Κύπρου.

Ο πρόεδρος ζητά να μπορεί η Τράπεζα Κύπρου να συμμετέχει σε πράξεις νομισματικής πολιτικής (αντί λήψης ELA) με την ΕΚΤ.

«Σας παροτρύνω να εξετάσετε τις δυνατότητες για να καθοριστεί μια βιώσιμη προοπτική για την Κύπρο και το λαό της», καταλήγει η επιστολή.

Αυτούσια η επιστολή Αναστασιάδη

I am writing to update you on the economic and banking system developments in Cyprus following the Eurogroup decisions of last March and to request your support regarding a number of very pressing issues which need to be addressed the soonest.

1. The Cypriot economy is adapting to major shocks

The Cypriot economy is adapting to major shocks. Substantial private wealth has been lost and a significant number of Cypriot firms have lost their working capital at the two systemically important financial institutions which were subject to the bail - in. Restrictive measures, including capital controls, are seriously hampering the conduct of business and confidence in the banking system has been shaken. As a result the economy is driven into a deep recession, leading to a further rise in unemployment and making fiscal consolidation all the more difficult.

2. Application of bail-in was implemented without careful preparation

It is my humble submission that the bail-in was implemented without careful preparation. Its form was changed drastically within a week. Originally designed as a general bail-in across the banking system, it eventually became focused on the two distressed banks, the Laiki Bank and the Bank of Cyprus (BOC). There was no clear understanding of how a bail-in was to be implemented, legal issues are being raised and major delays in completing the process are being observed. Moreover, no distinction was made between long-term deposits earning high returns and money flowing through current accounts, such as firms' working capital. This amounted to a significant loss of working capital for businesses. An alternative, Ionger-term, downsizing of the banking system away from publicity and without bank-runs was a credible alternative that would not have produced such a deep recession and loss of confidence in the banking system.

3. Cyprus was forced to pay the cost to ring-fence Greece but no reciprocity has been granted

Another feature of the current solution was that deposits at the branches of Laiki and Bank of Cyprus in Greece were spared from a haircut to prevent contagion. These deposits amounted to €15 billion. The wish to avoid contagion to Greece was also evident in the Eurogroup's insistence that Cypriot banks sell their Greek branches. In addition and as a result of the sale, the Cypriot banks have lost their Greek deferred tax assets. As understandable as ring-fencing may be, this was absent at the time of deciding the Greek PSI in relation to the Greek Government Bonds which cost Cyprus 25% of its GDP (€4.5 billion). The heavy burden placed on Cyprus by the restructuring of Greek debt was not taken into consideration when it was Cyprus' turn to seek help.

4. Imposition of Laiki's ELA liability to Bank of Cyprus

The implementation of the sale of the Greek branches of the Cypriot banks, as urged by the Eurogroup, resulted in Laiki selling assets that were pledged against its ELA liability to Piraeus Bank, without Piraeus assuming the corresponding ELA liability. As such, Laiki was left with the related ELA liability but without the aforementioned assets. The ELA liability which was left "unsecured" as a result of the sale amounts to around €3.8 billion and was imposed on Bank of Cyprus as a result of the Eurogroup decision. It is worth reminding that a substantial part (in excess of €4 billion) of Laiki's ELA liability was required in the first place in order to cover deposit outflows experienced by Laiki's Greek branches.

Bank of Cyprus itself has a total ELA liability of around €2 billion. By taking an additional €9 billion from Laiki, which was accumulated over the course of the last year under very questionable circumstances, BOC has substantially increased the vulnerability of its own funding structure, with its cumulative ELA liability reaching a very high €11 billion. BOC was called to pledge its own assets to cover for the collateral shortfall for the €3.8 billion liability carried over by Laiki. Such a high amount of ELA liability hinders BOC's funding sources as the room for obtaining additional ELA is limited. The imposition of Laiki's ELA liability on Bank of Cyprus is the main contributor to the liquidity strain Bank of Cyprus faces.

5. Urgent need for Troika to provide a long-term sustainable and viable solution to the liquidity issues Bank of Cyprus is facing as a result of the Eurogroup decisions

Instead of addressing the issue of severe liquidity strain on Cyprus' mega-systemic bank through a long-term sustainable and viable solution, the Troika partners seem to have chosen the path of maintaining strict capital restrictions. Artificial measures such as capital restrictions may seem to prevent a bank run in the short term but will only aggravate the depositors the longer they persist. Rather than creating confidence in the banking system they are eroding it by the day. Maintaining capital restrictions for a long period will inevitably have devastating effects on the local economy, will also affect the country's international business and will have an adverse impact on GDP. Under such scenarios spillover effects will no doubt register on other local banks through higher non-performing loans as a result of dampened economic activity. In addition, increased deposit withdrawals from other local banks, as fear of lack of liquidity of the only systemic bank will have a domino effect on the entire banking system.

I stress the systemic importance of BOC, not only in terms of the banking system but also for the entire economy. The success of the programme approved by the Eurogroup and the Troika depends upon the emergence of a strong and viable BOC. It is for this reason that I urge you to support a long-term solution to Bank of Cyprus' thin liquidity position. Such a solution will re-instate depositor confidence in the banking system and will allow the full functioning of the economy away from restrictive measures and capital controls. It will also facilitate the attraction of foreign direct investment in Cyprus.

My Finance Minister has alerted the Troika Mission Chiefs in writing on 19 May 2013, in relation to the need to implement a long-term viable solution to Bank of Cyprus' liquidity position. No response has been received yet.

A possible long-term solution could be the conversion of part of Laiki's ELA liability into long term bonds and the transfer of these bonds and corresponding assets into a separate vehicle. Another solution could be the reversal of the Eurogroup decision in relation to the merger of Good Laiki (carrying the €9 billion ELA liability) into Bank of Cyprus. In any case the BOC should exit resolution status without any further delays and should be granted eligible counter-party status by the ECB. Of course more options need to be examined. I should mention that an interim Board and an interim CEO is already in place at BOC and the final asset valuation is progressing according to schedule.

I urge you to review the possibilities in order to determine a viable prospect for Cyprus and its people. The new government of Cyprus, despite its expressed disagreements, has abided by the Eurozone decisions and remains determined to implement the programme fully and effectively. I am personally determined to lead Cyprus out of this dire situation and towards a path of sustainable growth and development. We are also fully committed to reestablishing Cyprus's stance as a credible EU partner. However, at this crucial juncture, we are calling upon you for active and tangible support.