You are here

Δυστοκία με το ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ

18/06/2019 06:39

Δυστοκία αρκετών μηνών φαίνεται να υπάρχει στη σύσταση του διοικητικού συμβουλίου που διόρισε στις αρχές του έτους το υπουργικό συμβούλιο στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).

Το ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ, που θα απαρτίζεται από δύο εκτελεστικούς και πέντε μη εκτελεστικούς συμβούλους, εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο τον περασμένο Ιανουάριο και έκτοτε εκκρεμεί η αξιολόγηση της καταλληλότητας τους (fit and proper).

Tην αξιολόγηση διενεργεί η ΚΤ ως εγχώρια εποπτική αρχή.

Με βάση την απόφαση του υπουργικού μη εκτελεστικοί σύμβουλοι διορίστηκαν οι Λάμπρος Παπαδόπουλος (λογιστής, πρώην στέλεχος της Citibank και άλλων τραπεζών), Μάριος Πιτσιλλής (διδάκτωρ οικονομικών και πρώην τραπεζικό στέλεχος στη Λαϊκή Τράπεζα), Μάριος Χοιρομερίδης (διευθυντής συμβουλευτικής εταιρείας με εμπειρία στη διαχείριση ακινήτων), Δώρος Κτωρίδης (πρώην διευθυντικό στέλεχος της ΛαϊκήςΤράπεζας) και Σοφοκλής Παραπάνος (διευθύνων σύμβουλος της Εmercis Fronier Ventures).

Εκτελεστικοί σύμβουλοι έχουν διοριστεί από τον Σεπτέμβριο του 2018 ο Σταύρος Ιακώβου οικονομολόγος, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής της διεύθυνσης λειτουργικών και διοικητικών εργασιών της ΣΚΤ και ο Λάμπρος Παπαλαμπριανού, μέχρι πρότινος ανώτερος διευθυντής οικονομικής διαχείρισης της ΣΚΤ.

Μέχρι τη σύσταση του νέου ΔΣ η ΚΕΔΙΠΕΣ διοικείται από αξιωματούχους του υπουργείου οικονομικών και από τον Σταύρο Ιακώβου και τον Λάμπρο Παπαλαμπριανού.

Το νέο ΔΣ θα αναλάβει τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων ύψους €8,2 δισ. που έχει η ΚΕΔΙΠΕΣ και που αποτελούνται κυρίως από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και από ακίνητα.

Μεταξύ των λόγων που προκαλούν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για αξιολόγηση των πέντε μη εκτελεστικών συμβούλων, είναι η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους προτεινόμενους συμβούλους, που είναι καθοριστικά για την τελική τους έγκριση.

Κάποια εκ των ερωτηματολογίων επεστράφησαν προς τους επηρεαζόμενους, μία και δύο φορές καθώς, διαπιστώθηκαν κενά ως προς τις απαντήσεις που είχαν δοθεί ή δεν είχαν δοθεί.

Κατά την εποπτική αρχή, φαίνεται να υπήρξαν και ημιτελή στοιχεία από προηγούμενες θητείες κάποιων εκ των συμβούλων σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και η ΚΤ ζήτησε να έχει υπόψη της και τα επιπρόσθετα αυτά  στοιχεία.

Το κλείσιμο της πρώην Λαϊκής αποτελεί ένα από τα προβλήματα στην όλη διαδικασία καθώς δεν υπάρχει υπηρεσία της τράπεζας, για να δώσει τα επιπρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται.

Η διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας των πέντε φαίνεται να πλησιάζει μεν στο τέλος της, σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν, αλλά είναι άγνωστο τι θα αποφανθεί επί τούτου ο διοικητής της ΚΤ Κωνσταντίνος Ηροδότου, ο οποίος θα έχει και το τελικό λόγο, αφού λάβει υπόψη του και τη σχετική έκθεση που θα ετοιμάσουν αρμόδιοι λειτουργοί της ΚΤ.

Από πλευράς ΕΕ, η Κομισιόν διατυπώνει έντονη δυσαρέσκεια για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην αξιολόγηση των νέων μελών της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Είναι ενδεικτική η αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόσφατη μεταμνημονιακή της έκθεσηγια την Κύπρο, ότι οι καθυστερήσεις στη διαδικασία για σύσταση του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ, γεννούν προκλήσεις, καταγράφοντας μεταξύ άλλων τη στασιμότητα στην αναδιάρθρωση των ΜΕΔ και τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων της πρώην ΣΚΤ στην εν λόγω εταιρεία.

Ο διαγωνισμός για τους συμβούλους της ΚΕΔΙΠΕΣ είχε προκηρυχθεί τον Αύγουστο του 2018.

Οι εποπτικές αρχές στην Ευρώπη και ειδικότερα η διεύθυνση ανταγωνισμού της Κομισιόν, είχαν υποδείξει προς τις κυπριακές αρχές όπως στο ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ, θα πρέπει να διοριστούν μέλη με μίνιμουμ εμπειρία 10 χρόνων στη διαχείριση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.

Επίσης, η Κομισιόν, υπέδειξε ότι θα ήταν ορθό να συμμετέχουν στο ΔΣ και ξένοι σύμβουλοι ως ασφαλιστική δικλείδα για είναι το ΔΣ, όσο το δυνατό λιγότερο επιρρεπές σε πολιτικές ή άλλες παρεμβάσεις.

Είχε ανατεθεί στην PWC να κάνει σχετικές συνεντεύξεις και να ετοιμάσει shortlist, με υποψήφιους ξένους συμβούλους.

Όπως έχει διαρρεύσει τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώπιον του υπουργού οικονομικών είχε τεθεί shortlist από 15 άτομα μεταξύ των οποίων και δύο ξένοι με πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα διαχείρισης ΜΕΔ και ακινήτων.

Το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε τελικά όπως το ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ απαρτίζεται μόνο από κύπριους.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διακριτικά είχε εισηγηθεί στις κυπριακές αρχές όπως και ο CEO, που θα αξιολογηθεί και θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ, είναι ξένος για τους ίδιους ακριβώς λόγους που είχε προτάξει σε σχέση με την παρουσία ξένων συμβούλων. 

Του Λεύκου Χρίστου