You are here

Ειδική διαδικασία επίλυσης διαφορών για πιστωτικές διευκολύνσεις, αξιόγραφα

24/01/2019 16:05

Ένα από τα συνολικά εννέα νομοσχέδια τα οποία θα μεταρρυθμίσουν το κυπριακό σύστημα απονομής δικαιοσύνης και το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ειδικής διαδικασίας για την επίλυση διαφορών που αφορούν πιστωτικές διευκολύνσεις ή περιπτώσεις πώλησης αξιογράφων την περίοδο 2008-2013, εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου να δηλώνει ότι το Υπουργείο είναι έτοιμο να προχωρήσει με την προώθηση των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων, στη βάση των εισηγήσεων των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων.

Μιλώντας την Πέμπτη σε διάσκεψη Τύπου, ο Ιωνάς Νικολάου σημείωσε πως όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να επέλθουν ουσιαστικές τομές στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης, ώστε να κερδηθεί το στοίχημα της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το δικαστικό σύστημα.

Χθες, είπε ο Υπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ένα εκ των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, τα οποία είχε αναγγείλει προ ολίγων ημερών.

«Ενέκρινε το νομοσχέδιο με το οποίο δημιουργείτο μια ειδική διαδικασία, στα πλαίσια του επαρχιακού δικαστηρίου για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από πιστωτικές διευκολύνσεις ή για τα αξιόγραφα. Με αυτό το νομοσχέδιο θα επιτρέπεται ώστε να εκδικάζονται οι υποθέσεις αυτές από συγκεκριμένους δικαστές που θα ορίζονται ανά επαρχία και μάλιστα θα έχουν τη δυνατότητα να δικάζουν αποκλειστικά τις υποθέσεις αυτές, ανεξαρτήτως δηλαδή του ποσού της επίδικης διαφοράς, κατά τρόπο που θα διευκολύνει την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών σε σύντομο χρονικό διάστημα» σημείωσε ο Υπουργός.

Κρίθηκε απαραίτητο, πρόσθεσε, όπως εκτός από τις υποθέσεις πιστωτικών διευκολύνσεων, για ειδικούς λόγους να συμπεριληφθούν σε αυτές τις υποθέσεις που θα εκδικάζονται από μια ομάδα δικαστών, και οι περιπτώσεις των αξιογράφων της περιόδου 2008-2013 ως μια ειδική κατηγορία για την οποία θεωρείται αναγκαίο να παρασχεθεί διευκόλυνση στην πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη. «Πρόκειται για μια κατηγορία συμπολιτών μας οι οποίοι επιδιώκουν μέσω της δικαστικής οδού να αναζητήσουν τη δικαστική διευθέτηση των διαφορών που έχουν με τις τράπεζες που τους εξέδωσαν τα συγκεκριμένα αξιόγραφα» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, με βάση το νομοσχέδιο το Ανώτατο Δικαστήριο θα καθορίσει έξι δικαστές οι οποίοι θα εκδικάζουν αυτού του είδους τις υποθέσεις και οι συγκεκριμένοι δικαστές θα οριστούν από την ομάδα των δικαστών σε κάθε επαρχία και από τον πρόεδρο του επαρχιακού δικαστηρίου.

Ο Ιωνάς Νικολάου ανέφερε ακόμα ότι το Εμπορικό Δικαστήριο, μετά από την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, θα μετατραπεί σε Εμπορικό Δικαστήριο και Ναυτοδικείο.

«Κρίθηκε ότι στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η προώθηση αυτού του είδους των υποθέσεων για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, θα έπρεπε εκτός από τις εμπορικής φύσεως υποθέσεις, οι οποίες είναι πέραν των δύο εκατομμυρίων, θα έπρεπε να περιληφθούν σε αυτές και οι υποθέσεις που αφορούν το Ναυτοδικείο» είπε ο Υπουργός.

Πρόκειται, όπως εξήγησε, για εισήγηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έγινε αποδεκτή, καθώς στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των Δικαστηρίων κρίθηκε ότι η δικαιοδοσία που είχε το Ανώτατο Δικαστήριο να εκδικάζει πρωτόδικα υποθέσεις Ναυτοδικείου θα έπρεπε να μεταφερθεί σε ένα εξειδικευμένο Δικαστήριο, το Ναυτοδικείο και το Ανώτατο Δικαστήριο υπό τη νέα του δομή που θα είναι πια Εφετείο να δικάζει τις υποθέσεις Ναυτοδικείου μόνο κατ’ έφεση, δηλαδή μόνο στο δεύτερο βαθμό.

«Είμαστε έτοιμοι, προχωρούμε στην προώθηση των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων για εισηγήσεις οι οποίες έχουν γίνει στην έκθεση των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων» είπε ο Υπουργός, προσθέτοντας πως μία από τις εισηγήσεις τους ήταν και η δημιουργία Εμπορικού Δικαστηρίου.

«Θα προχωρήσουμε και στην προώθηση και των άλλων νομοσχεδίων» διαβεβαίωσε ο Υπουργός, υπενθυμίζοντας ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μαζί με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου για να συζητηθούν κάποια από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε.

«Όμως είμαι σίγουρος ότι μετά από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να γίνουν ουσιαστικές τομές στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης, τέτοιες που να κερδίσουν το στοίχημα της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το δικαστικό σύστημα. Τα θέματα αυτά πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων, όχι μόνο από την εκτελεστική εξουσία, αλλά και από τη νομοθετική και τη δικαστική εξουσία. Και θέλω να το επαναλάβω: ελπίζω ότι θα υπάρχει η απαιτούμενη συνεργασία από όλους ούτως ώστε άμεσα και όσο γίνεται πιο σύντομα να γίνουν οι αλλαγές, οι τομές που επιβάλλεται να γίνουν ώστε να μπορεί το δικαστικό σύστημα να λειτουργεί κατά τρόπο αποτελεσματικό και δίκαιο» υπογράμμισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.