You are here

Έκδοση κεφαλαίου BOCH πριν το τέλος του έτους

28/08/2018 13:15

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε πως έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την τιμολόγηση έκδοσης Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγοριας 1 ύψους €220 εκατομμυρίων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε μικρό αριθμό θεσμικών επενδυτών.

Η έκδοση των Χρεογράφων Κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του έτους υπό την προϋπόθεση ότι η BOCH θα έχει ολοκληρώσει την επαναταξινόμηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο στα διανεμητέα αποθεματικά της.

Τα χρεόγραφα είναι μειωμένης εξασφάλησης και αορίστου διάρκειας, με σταθερό επανακαθοριζόμενο επιτοκίο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η επαναταξινόμηση αποτελεί αντικείμενο ψηφίσματος των μετόχων το οποίο θα εξεταστεί και, αν θεωρηθεί κατάλληλο, θα εγκριθεί κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της BOCH που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και υπόκειται στην επακόλουθη έγκρισή της από το Ιρλανδικό δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 84 του περί Εταιρειών Νόμου 2014 της Ιρλανδίας.

Τα Χρεόγραφα Κεφαλαίου είναι αορίστου διάρκειας και θα μπορούν να εξοφληθούν (στο σύνολο τους αλλά όχι εν μέρει) κατά την επιλογή της BOCH κατά την πέμπτη επέτειο της ημερομηνίας έκδοσης και κάθε επόμενη πέμπτη επέτειο (με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες ρυθμιστικές απαιτήσεις και με την προηγούμενη συγκατάθεση των ρυθμιστικών αρχών) και θα φέρουν αρχικό επιτόκιο ύψους 12.50 τοις εκατό, επανακαθοριζόμενο κάθε πέντε χρόνια.

Οι πληρωμές επιτοκίου είναι στη διακριτική ευχέρεια της BOCH, μη συσσωρευτικές και υπόκεινται, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, σε υποχρεωτική ακύρωση.

Τα Χρεόγραφα Κεφαλαίου αναμένεται να πληρούν τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να προσμετρούνται ως Πρόσθετα Κεφάλαια Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Capital) της BOCH σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις της ΕΕ ("CRR").

Εάν ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) της BOCH πέσει κάτω από 5.125%, οι όροι των Χρεογράφων Κεφαλαίου προβλέπουν προσωρινή μείωση του συνολικού ποσού της ονομαστικής αξιας των Χρεογράφων Κεφαλαίου.

Εισαγωγή στο χρηματιστήριο και δανεισμός στην τράπεζα

Παρόλο που τα Χρεόγραφα Κεφαλαίου δεν θα είναι εισηγμένα κατά τη στιγμή της έκδοσης, η BOCH όπως αναφέρεται, σκοπεύει να εισάγει τα Χρεόγραφα Κεφαλαίου σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο πριν από την πρώτη προγραμματισμένη ημερομηνία πληρωμής τόκου, που αναμένεται να λάβει χώρα τον Ιούνιο του 2019.

Προστίθεται ότι τα έσοδα από την έκδοση των Χρεογράφων Κεφαλαίου πρόκειται να χορηγηθούν υπό μορφή δανείου από την BOCH στη θυγατρική της, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») και θα χρησιμοποιηθούν από την Τράπεζα για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Το δάνειο αναμένεται να πληροί τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να προσμετράται ως Πρόσθετα Κεφάλαια Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Capital) για την Τράπεζα στο πλαίσιο του CRR.

Η έκδοση των Χρεογράφων Κεφαλαίου, μαζί με την εξαγγελθείσα πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και την πώληση της θυγατρικής του Συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, της Bank of Cyprus UK Limited, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της BOCH για την ενίσχυση και βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της βάσης.

Η έκδοση του Χρεογράφου Κεφαλαίου, όταν ολοκληρωθεί, αναμένεται να ενισχύσει τον δείκτη συνολικού κεφαλαίου της BOCH κατά περίπου 130 μ.β. βάσει των αποτελεσμάτων στις 30 Ιουνίου 2018 και περίπου 145 μ.β. αναπροσαρμοσμένοs (pro forma) για την πώληση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και την πώληση της BOC UK.

Σημειώνεται ότι οι HSBC Bank plc και Citigroup Global Markets Limited ενήργησαν ως σύμβουλοι της BOCH για τη δομή της συναλλαγής. Οι Sidley Austin LLP ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι για θέματα Αγγλικού Δικαίου και οι Arthur Cox ως νομικοί σύμβουλοι για θέματα Ιρλανδικού Δικαίου της BOCH σε αυτή τη συναλλαγή.

Οι Allen & Overy LLP ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι των HSBC Bank plc και Citigroup Global Markets Limited.