You are here

Ελληνική: Κέρδη €25 εκατ. το τρίμηνο 2022

10/06/2022 17:34

Αυξημένα κέρδη ανακοίνωσε για το τρίμηνο του 2022 η Ελληνική Τράπεζα κυρίως λόγω της αποδέσμευσης εξασφαλίσεων που σχετίζονται με τον COVID-19.

Τα κέρδη της ανήλθαν στα €25,1 εκατ. από κέρδη €12,9 εκατ. το τρίμηνο του 2021.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2021 η τράπεζα κατέγραψε ζημιές €32,7 εκατ.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €62,1 εκατ., μειωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση. Η μείωση σε ετήσια βάση οφειλόταν κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα από το δανειακό χαρτοφυλάκιο κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης των βασικών επιτοκίων δανεισμού και στα χαμηλότερα έσοδα από χρεόγραφα (κυρίως λόγω των Κυπριακών Κυβερνητικών Ομολόγων (ΚΚΟ) με ονομαστική αξία €580 εκατ. έληξαν το Δεκέμβριο 2021 και έσοδα που πραγματοποιήθηκαν την 1 η τριμηνία του 2021 στα €3,7 εκατ.).

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ετησιοποιημένη βάση) του Ομίλου ανήλθε σε 1,35% (2021: 1,52%, 1η τριμηνία 2021: 1,72%).

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων ανήλθε σε €31,0 εκατ. και αυξήθηκε κατά 30% σε σύγκριση με €23,9 εκατ. την 1η τριμηνία του 2021.

Τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων ανήλθαν σε €1,2 εκατ. την 1η τριμηνία του 2022 και σημείωσαν μείωση ύψους 9% σε σύγκριση με €1,3 εκατ. την 1η τριμηνία του 2021.

Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για την 1η τριμηνία του 2022 ανήλθαν σε €15,0 εκατ., αυξημένα κατά 36% σε σχέση με €11,0 εκατ. την 1η τριμηνία του 2021. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα αυξημένα τραπεζικά δικαιώματα και προμήθειες την 1η τριμηνία του 2022 ως αποτέλεσμα των υψηλότερων προμηθειών και εσόδων από κάρτες μετά την εισαγωγή του αναθεωρημένου Καταλόγου Δικαιωμάτων και Χρεώσεων, και μειωμένων άλλων τραπεζικών προμηθειών και προμηθειών που σχετίζονται με πιστώσεις την 1 η τριμηνία του 2021 που επηρεάστηκαν από τα περιοριστικά μέτρα από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID19).

Τα άλλα έσοδα για την 1η τριμηνία του 2022 ανήλθαν σε €6,6 εκατ. και αυξήθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με €3,4 εκατ. την 1η τριμηνία του 2021, κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξημένων καθαρών κερδών από διάθεση αποθεμάτων ακινήτων και λοιπών εσοδών λόγω της αναγνώρισης του κέρδους που προέκυψε από τη συναλλαγή με την RCB Bank.

Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες για την 1η τριμηνία του 2022 ανήλθαν σε €8,3 εκατ. και παρέμειναν σε παρόμοια επίπεδα σε σύγκριση με την 1 η τριμηνία του 2021.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων την 1 η τριμηνία του 2022 ανήλθαν στο €93,2 εκατ. αυξημένα κατά 4% σε σύγκριση με €89,2 εκατ. την 1η τριμηνία του 2021.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για την 1η τριμηνία του 2022 ανήλθαν σε €75,8 εκατ. και σε σύγκριση με €64,6 εκατ. την 1η τριμηνία του 2021 σημείωσαν αύξηση 17%, κυρίως από την αύξηση στα έξοδα προσωπικού και στα διοικητικά και άλλα έξοδα.

Τα έξοδα προσωπικού για την 1η τριμηνία του 2022 ανήλθαν σε €41,3 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 55% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (1 η τριμηνία του 2021: 52%).

Σε σύγκριση με €33,8 εκατ. την 1η τριμηνία του 2021, τα έξοδα προσωπικού για την 1η τριμηνία του 2022 σημείωσαν αύξηση ύψους 22%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις μισθολογικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα (ΑΤΑ)14 που ισχύουν για κάθε εργαζόμενο σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση που έληξε και πληρώθηκαν την 1η τριμηνία του 2022 από τον Όμιλο και στην πρόβλεψη που προέκυψε σε σχέση με τις ενδεχόμενες νομικές υποχρεώσεις της Τράπεζας προς τους υπαλλήλους των πρώην Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (πρώην ΣΠΙ) για αποκατάσταση των μισθών τους στα επίπεδα του 2013, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2019.

Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα για την 1η τριμηνία του 2022 ανήλθαν σε €28,2 εκατ. και αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 14% σε σύγκριση με €24,8 εκατ. την 1η τριμηνία του 2021. Η αύξηση επηρεάστηκε κυρίως από τα έξοδα μετασχηματισμού και την αύξηση της συνεισφοράς στο ΣΕΚ και στον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα της 1ης τριμηνίας του 2022 σημείωσαν μείωση της τάξης του 5% σε σύγκριση με €29,7 εκατ. τη 4 η τριμηνία του 2021.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στην αύξηση στα έξοδα Μετασχηματισμού που πραγματοποιήθηκαν την 4η τριμηνία του 2021 σε σχέση με τις συμβουλευτικές αμοιβές σχετικά με το Project Starlight που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη συνεισφορά στο ΣΕΚ που χρεώθηκε την 1η τριμηνία του 2022 για την 2η εξαμηνία του 2022.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η τριμηνία του 2022 διαμορφώθηκε στο 81%, σε σύγκριση με 72% για την 1η τριμηνία του 2021, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στα συνολικά έξοδα.

Προβλέψεις

Οι ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων, ανήλθαν σε €9,6 εκατ. (αντιστροφή) για την 1η τριμηνία του 2022 σε σύγκριση με €7,9 εκατ. (χρέωση) για την 1η τριμηνία του 2021. Η αντιστροφή των ζημιών απομείωσης την 1η τριμηνία του 2022 σε σύγκριση με τη χρέωση των ζημιών απομείωσης για την 1η τριμηνία του 2021 ήταν κυρίως το αποτέλεσμα του επικαιροποιημένου μοντέλου του ΔΠΧΑ 9 ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει τις τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις.

Οι ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων για την 1η τριμηνία του 2022 μειώθηκαν σημαντικά σε σχέση με €57,7 εκατ. την 4η τριμηνία του 2021 κυρίως λόγω τον επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου (Project Starlight 16) που θα πωληθεί, οι οποίες αναγνωρίστηκαν την 4η τριμηνία του 2021 λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της πιθανότητας ανάκτησης μέσω πώλησης για να αντικατοπτριστεί η πρόοδος που σημειώθηκε μέχρι το τέλος του έτους.

Άλλα οικονομικά μεγέθη

Στις 31 Μαρτίου 2022, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €15,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €14,9 δισ.) και αυξήθηκαν κατά 2% την 1 η τριμηνία.

Ο Δείκτης Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2022 ανήλθε στο 433% σε σύγκριση με 499% στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Το ελάχιστο εποπτικό όριο του LCR είναι 100%. Στις 31 Μαρτίου 2022 το πλεόνασμα ρευστότητας του LCR ανήλθε σε €6,2 δισ. σε σύγκριση με €6,4 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 31 Μαρτίου 2022 19 ανήλθαν σε €6.281 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με €5.952 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 19 , κυρίως λόγω της απόκτησης χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων (Μέρος Α/Tranche A) από την RCB Bank.

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την 1η τριμηνία του 2022 ανήλθε σε €269 εκατ., σε σύγκριση με €280 εκατ. την 4η τριμηνία του 2021 (1 η τριμηνία 2021: €166 εκατ.).

ΜΕΧ

Η Τράπεζα συνεχίζει τις προσπάθειες για τη διάθεση δύο χαρτοφυλακίων ΜΕΧ με ακαθάριστη λογιστική αξία €0,8 δισ.

Κατά τη διάρκεια του 2021, η Τράπεζα συνεργαζόταν στενά με τους συμβούλους της για την πώληση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου MEX (Project Starlight), το οποίο θα επιταχύνει τη μείωση των παλαιών MEX και θα επιταχύνει την εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας.

Η Τράπεζα ανακοίνωσε στις 11 Απριλίου 2022 ότι προχώρησε σε συμφωνία για την πώλησή του. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Τράπεζα αναμένεται να επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο στόχο της σε μέσο-μονοψήφιο δείκτη των ΜΕΧ (εξαιρουμένου των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων που καλύπτονται από το ΠΠΣ).

Στο πλαίσιο του "Project Starlight", η Τράπεζα προχωρά στην πώληση της APS Cyprus, της θυγατρικής εταιρείας που ασχολείται με τη διαχείριση των ΜΕΧ και των Ιδιόκτητων Ακινήτων (REOs). Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022 και θα υπόκεινται σε συνήθεις, ρυθμιστικές και άλλες εγκρίσεις και ως εκ τούτου το περιουσιακό στοιχείο που θα πωληθεί ταξινομήθηκε ως κατεχόμενο προς πώληση και ως δραστηριότητες που τερματίστηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι ΜΕΧ συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων που κατέχονται προς πώληση, ανήλθαν στα €1.417 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022 και παρέμειναν στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με €1.414 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Αναπροσαρμοσμένες για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, οι ΜΕΧ ανήλθαν σε €652 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022 σε σύγκριση με €650 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων στις 31 Μαρτίου 2022 ήταν 20,1% σε σύγκριση με 21,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο δείκτης των MEX εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από τo ΠΠΣ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, στις 31 Μαρτίου 2022 ήταν 13,9% (31 Δεκεμβρίου 2021: 14,4%). Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση ο δείκτης των ΜΕΧ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων στις 31 Μαρτίου 2022 ήταν 10,4% (31 Δεκεμβρίου 2021: 10,9%), ενώ ο δείκτης των ΜΕΧ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 3,6% στις 31 Μαρτίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ παρέμεινε στο 53% στις 31 Μαρτίου 2022 και 31 Δεκεμβρίου 2021, ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ο δείκτης αναπροσαρμόζεται στο 69% στις 31 Μαρτίου 2022 (31 Δεκεμβρίου 2021: 70%).

Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στις 31 Μαρτίου 2022 ήταν 32% (31 Δεκεμβρίου 2021: 34%), ενώ εξαιρουμένων των χορηγήσεων που καλύπτονται από το ΠΠΣ στις 31 Μαρτίου 2022 ήταν 59% (31 Δεκεμβρίου 2021: 69%).

Κεφάλαια

Για τον Όμιλο, οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) στις 31 Μαρτίου 2022, με μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 9, εξαιρουμένων των μη ελεγμένων κερδών της 1 ης τριμηνίας του 2022, διαμορφώθηκαν σε 20,12%, 17,84% και 20,12%, αντίστοιχα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Oliver Gatzke, δήλωσε:

«Παρά την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2022 φανερώνουν την ανθεκτικότητα και την ευρωστία του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια 20,53%, πολύ πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 433%), είμαστε σε θέση και παραμένουμε, όπως πάντα, προσηλωμένοι να στηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο τους πελάτες της λιανικής τραπεζικής, αλλά και των επιχειρήσεων, παρέχοντας χρηματοδότηση σε τομείς που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας. Για παράδειγμα, τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία».

«Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε σταθερά και εντατικά για τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας. Η συμφωνία Project Starlight για την πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €0,7 δισ. και η συμφωνία με την RCB για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων διευκολύνσεων μείωσαν σημαντικά τον δείκτη ΜΕΧ στο 3,6% περίπου (proforma), από τα χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ παρόμοιων τραπεζών. Η συναλλαγή με την RCB αυξάνει την πελατειακή βάση της Τράπεζας στον επιχειρηματικό τομέα, παρέχοντας ευκαιρίες για cross selling και βελτιώνει τα λειτουργικά έσοδα με υψηλότερα έσοδα από τόκους», τονίζει.

Προοπτικές: Μετασχηματισμός και …ΕΤΥΚ

Όσον αφορά το σχέδιο μετασχηματισμού, αναφέρει ότι η Ελληνική Τράπεζα ξεκίνησε ήδη ένα τριετές σχέδιο μετασχηματισμού.

«Στόχος είναι να ξεκλειδώσουμε όλες μας τις δυνατότητες και να αναπτύξουμε τη στρατηγική μας για να πετύχουμε βιώσιμη κερδοφορία. Είμαστε στη διαδικασία μετεξέλιξης της Τράπεζας σε έναν πελατοκεντρικό οργανισμό, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη μέσω της ψηφιοποίησης, του εξορθολογισμού των διαδικασιών μας και προσφέροντας απλά και ανταγωνιστικά προϊόντα», αναφέρει.

«Ταυτόχρονα, ενισχύουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση (ESG). Βασικός άξονας αυτού του μετασχηματισμού είναι και η μείωση του κόστους, με την αναδιάρθρωση και τη βελτίωση του μεγέθους της Τράπεζας», σημειώνει.

Προσθέτει ότι η μείωση του υψηλού δείκτη εξόδων / εσόδων της Τράπεζας, σημαντικό κομμάτι του οποίου αποτελεί το κόστος προσωπικού που αντιπροσωπεύει περίπου το 50% των συνολικών δαπανών, παραμένει καθοριστική για την επιτυχία της όλης προσπάθειας μετασχηματισμού.

«Υπογραμμίζουμε την αμετάκλητη δέσμευσή μας για την υπογραφή μίας νέας συλλογικής σύμβασης που θα αντικατοπτρίζει την αναγκαία μείωση του κόστους, τη σταδιακή εφαρμογή αξιοκρατικών αμοιβών βάση της απόδοσης, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και την εναρμόνιση των μισθών συναδέλφων από πρώην ΣΠΙ/ΣΚΤ. Ελπίζω πραγματικά ότι η ηγεσία της Συντεχνίας θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα επιδείξει μια εποικοδομητική και θετική προσέγγιση, προς όφελος των εργαζομένων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα έναν υγιή και εύρωστο Οργανισμό στο μέλλον», σημειώνει.

Της Γεωργίας Χαννή