You are here

Ελληνική: Κέρδη €76 εκατ. το εννεάμηνο 2022

30/11/2022 09:46

Αυξημένα κέρδη ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2022, η Ελληνική Τράπεζα, λόγω βελτιώσεων στις επιδόσεις εσόδων και την αναστροφή ορισμένων ζημιών απομείωσης.

Τα κέρδη της ανήλθαν στα €76,4 εκατ., από κέρδη €21 εκατ. το εννεάμηνο του 2021.

Το τρίτο τρίμηνο του 2022, τα κέρδη της τράπεζας ανήλθαν στα €21 εκατ., από €30,3 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την εννιαμηνία του 2022 ανήλθαν σε €205,9 εκατ., αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με €192,8 εκατ. για την εννιαμηνία του 2021.

Η αύξηση σε ετήσια βάση οφειλόταν κυρίως από το θετικό αντίκτυπο ύψους €13,9 εκατ. από το δανεισμό σε στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΜΑ/TLTROs) ύψους €2,3 δισ. και την αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους από καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες και άλλες τράπεζες μετά από μεταβολές στα επιτόκια που ανακοινώθηκαν από την ΕΚΤ.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ετησιοποιημένη βάση) του Ομίλου για την εννιαμηνία του 2022 ανήλθε σε 1,47%, σε σύγκριση με 1,55% για την εννιαμηνία του 2021 (2021: 1,52%).

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την εννιαμηνία του 2022 ανήλθε σε €84,5 εκατ. και αυξήθηκε κατά 15% σε σύγκριση με €73,4 εκατ. την εννιαμηνία του 2021.

Τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων ανήλθαν σε €1,5 εκατ. την εννιαμηνία του 2022 και σημείωσαν μείωση ύψους 69% σε σύγκριση με €4,9 εκατ. την εννιαμηνία του 2021.

Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για την εννιαμηνία του 2022 ανήλθαν σε €51,3 εκατ., αυξημένα κατά 32% σε σχέση με €38,9 εκατ. την εννιαμηνία του 2021, κυρίως λόγω των αυξημένων τραπεζικών δικαιωμάτων και προμηθειών.

Τα άλλα έσοδα για την εννιαμηνία του 2022 ανήλθαν σε €10,5 εκατ. και μειώθηκαν κατά 7% σε σύγκριση με €11,3 εκατ. την εννιαμηνία του 2021.

Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες για την εννιαμηνία του 2022 ανήλθαν σε €21,1 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 15% σε σύγκριση με €18,4 εκατ. την εννιαμηνία του 2021.

Το σύνολο των καθαρών εσόδων την εννιαμηνία του 2022 ανήλθαν στο €290,4 εκατ., αυξημένα κατά 9% σε σύγκριση με €266,2 εκατ. την εννιαμηνία του 2021, κυρίως λόγω της αύξησης στα καθαρά έσοδα από τόκους και στα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για την εννιαμηνία του 2022 ανήλθαν σε €214,2 εκατ. και σε σύγκριση με €194,9 εκατ. την εννιαμηνία του 2021, σημείωσαν αύξηση 10%, κυρίως από την αύξηση στα έξοδα προσωπικού και στα διοικητικά και άλλα έξοδα.

Τα έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία του 2022 ανήλθαν σε €113,2 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 53% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (εννιαμηνία 2021: 52%).

Χθες, η Τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας πρόωρης αποχώρησης, σύμφωνα με τη στρατηγική της Τράπεζας για μείωση του λειτουργικού της κόστους και για επίτευξη επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας. Περίπου 450 υπάλληλοι (περίπου το 17% των υπαλλήλων του Ομίλου), έχουν εγκριθεί να συμμετάσχουν στο Σχέδιο με αναμενόμενο συνολικό κόστος για τον Όμιλο ύψους περίπου €70 εκατ., το οποίο θα αναγνωριστεί στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων την 4η τριμηνία του 2022. Το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών ανέρχεται περίπου στα €30 εκατ., με την αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους να αρχίζει από το 2023, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε αυξήσεων μισθού για το υπόλοιπο προσωπικό.

Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα για την εννιαμηνία του 2022 ανήλθαν σε €82,4 εκατ. και αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 9%, σε σύγκριση με €75,5 εκατ. την εννιαμηνία του 2021.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την εννιαμηνία του 2022 διαμορφώθηκε στο 74%, σε σύγκριση με 73% για την εννιαμηνία του 2021, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στα συνολικά έξοδα.

Προβλέψεις

Οι ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων, ανήλθαν σε €12,1 εκατ. (αναστροφή) για την εννιαμηνία του 2022, σε σύγκριση με €44,4 εκατ. (χρέωση) για την εννιαμηνία του 2021. Η αναστροφή των ζημιών απομείωσης την εννιαμηνία του 2022 ήταν κυρίως το αποτέλεσμα του επικαιροποιημένου μοντέλου του ΔΠΧΑ 9 ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει τις τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις κατά την εννιαμηνία του 2022, που αντισταθμίστηκαν μερικώς από πρόσθετες ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν λόγω της επιδείνωσης της παραμέτρου πιθανότητας αθέτησης (PD) στο δανειακό χαρτοφυλάκιο που συνδέεται με τα επιτόκια EURIBOR ως συνέπεια της αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ.

Άλλα οικονομικά μεγέθη

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €15,6 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €14,9 δισ.) και αυξήθηκαν κατά 4% από το τέλος του έτους.

Ο ΔΚΠ του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε στο 470%, σε σύγκριση με 499% στις 31 Δεκεμβρίου 2021, που είναι πάνω από το ελάχιστο εποπτικό όριο του ΔΚΠ του 100%. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, το πλεόνασμα ρευστότητας του ΔΚΠ ανήλθε σε €6,6 δισ., σε σύγκριση με €6,4 δισ. τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Τα μεικτά δάνεια και απαιτήσεις σε πελάτες στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθαν σε €6.250 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με €5.952 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, κυρίως λόγω της απόκτησης μέρους του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων (Μέρος Α/Tranche A και Μέρος Β/Tranche Β) από την RCB Bank.

Το σύνολο του νέου δανεισμού το εννιάμηνο του 2022 ανήλθε στα €812 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 29% σε σύγκριση με το νέο δανεισμό για την εννιαμηνία του 2021 ύψους €628 εκατ.

ΜΕΧ

Τα ΜΕΔ όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), συμπεριλαμβανομένων των δανείων που κατέχονται προς πώληση, ανήλθαν στα €1.362 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και μειώθηκαν κατά 4%, σε σύγκριση με €1.414 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (τα ΜΕΔ εξαιρουμένου των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ανήλθαν σε €1,0 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και στις 31 Δεκεμβρίου 2021).

Αναπροσαρμοσμένες για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, τα ΜΕΔ μειώθηκαν σε €636 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με €650 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (τα ΜΕΔ εξαιρουμένου των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ανήλθαν σε €0,2 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και στις 31 Δεκεμβρίου 2021).

Ο δείκτης MEΔ στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ήταν 19,5%, σε σύγκριση με 21,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο δείκτης των MEΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από τo ΠΠΣ, στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ήταν 13,6% (31 Δεκεμβρίου 2021: 14,4%). Αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, ο δείκτης ΜΕΔ μειώθηκε στο 10,2% στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (31 Δεκεμβρίου 2021: 10,9%), ενώ ο δείκτης ΜΕΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 3,8% στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (31 Δεκεμβρίου 2021: 3,6%).

Ο δείκτης κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΔ ήταν στο 54% στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (31 Δεκεμβρίου 2021: 53%), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ο δείκτης αναπροσαρμόζεται στο 70% στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Κεφάλαια

Οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, με μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 9, εξαιρουμένων των κερδών της 3ης τριμηνίας του 2022, διαμορφώθηκαν σε 21,08%, 18,80% και 21,08%, αντίστοιχα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο Πέτρος Αρσαλίδης, εκτελών χρέη Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου, δήλωσε: «Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 21,42%, πολύ πιο πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 470%), παραμένουμε προσηλωμένοι και σε πολύ καλή θέση για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους λιανικούς και επιχειρηματικούς πελάτες μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

«Η χρηματοδότηση τομέων όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία παραμένουν υψηλή προτεραιότητα για εμάς, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της οικονομίας», προσθέτει.

«Το τριετές πλάνο μετασχηματισμού μας προχωρά κανονικά με στόχο την αντιμετώπιση δομικών προκλήσεων, το ξεκλείδωμα όλων των δυνατοτήτων μας και την ανάπτυξη της στρατηγικής μας για μία βιώσιμη κερδοφορία. Η Τράπεζά μας μετεξελίσσεται σε έναν πελατοκεντρικό οργανισμό, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη μέσα από τα εναλλακτικά κανάλια, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και την προσφορά απλών και ανταγωνιστικών προϊόντων. Δίνουμε έμφαση στην ψηφιοποίηση και στη διαχείριση των δαπανών ενώ ενισχύουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση και έμφαση στο τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). Ακολούθως της επαναφοράς των μισθών συναδέλφων από τα πρώην ΣΠΙ και την ολοκλήρωση ενός γενναιόδωρου Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου με επιτυχία, συνεχίζουμε το Πλάνο Μετασχηματισμού μας. Στόχος μας είναι να μειώσουμε ενεργά και βιώσιμα τον υψηλό δείκτη εξόδων προς έσοδα της Τράπεζας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ενός πιο λιτού και σύγχρονου οργανισμού», τονίζει.

Της Γεωργίας Χαννή