You are here

Εντείνονται αξιώσεις για διαφάνεια από Τρ. Κύπρου

11/09/2018 06:14

Εντείνονται οι αξιώσεις από μετόχους της Τράπεζας Κύπρου και μερίδας επενδυτών, για να διερευνηθεί κατά πόσο η διοίκηση και η διεύθυνση της BOCH ενήργησαν με διαφάνεια έναντι των υπολοίπων μετόχων και γενικότερα έναντι του επενδυτικού κοινού, σε σχέση με την έκδοση ομολόγου ύψους €250 εκ. το οποίο ουσιαστικά απευθύνεται σε μικρή ομάδα μεγαλομετόχων της τράπεζας.

To ομόλογο προσφέρει απόδοση υπό μορφή επιτοκίου 12,5% το οποίο είναι από τα υψηλότερα που έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία έτη στην Ευρώπη.

Ενώπιον της επιτροπής κεφαλαιαγοράς τέθηκαν χθες γραπτές και προφορικές καταγγελίες από επηρεαζόμενα μέρη, προκειμένου η εποπτική αρχή, να προχωρήσει σε διερεύνηση των ισχυρισμών που προβάλλονται ότι στην έκδοση συμμετέχει περιορισμένη ομάδα θεσμικών επενδυτών με ιδιωτική τοποθέτηση στους οποίους περιλαμβάνονται υφιστάμενοι μεγαλομέτοχοι.

Σύμφωνα με καταγγελίες τις οποίες επιβεβαίωσε στη StockWatch η πρόεδρος της επιτροπής κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου, η απόφαση του ΔΣ της Τρ. Κύπρου να εκδώσει ομόλογο με ελκυστικό επιτόκιο και να απευθυνθεί επιλεκτικά στους μεγαλομέτοχους της, εκλαμβάνεται ως διάκριση σε βάρος των υπολοίπων μετόχων της τράπεζας.

Οι επηρεαζόμενοι μέτοχοι υποστηρίζουν ότι η απόφαση του ΔΣ της τράπεζας ενώ ευνοεί υφιστάμενους μετόχους της, την ίδια ώρα αποκλείει άλλους θεσμικούς και μικρότερους επενδυτές που ενδεχομένως να είχαν την πρόθεση να επενδύσουν δεδομένου της υψηλής απόδοσης που προσφέρει το συγκεκριμένο ομόλογο.

Ερωτήματα και διερεύνηση από ΕΚ

Η πρόεδρος της ΕΚ Δήμητρα Καλογήρου δήλωσε στη StockWatch ότι η Επιτροπή μετά και τις σχετικές γραπτές και προφορικές καταγγελίες, θα προχωρήσει σε σχετική διερεύνηση και θα βολιδοσκοπήσει τη διεύθυνση της τράπεζας κατά πόσο προτίθεται να δώσει ή όχι περαιτέρω διευκρινίσεις προς το επενδυτικό κοινό.

Με βάση την αντίδραση της τράπεζας, η ΕΚ θα πράξει ανάλογα, σημείωσε η κ.Καλογήρου, η οποία επανέλαβε τις δυσκολίες που προκύπτουν από το γεγονός ότι πλέον η Τράπεζα Κύπρου τυγχάνει εποπτικού ελέγχου από τρείς διαφορετικές εποπτικές αρχές.

Η BOCH ελέγχεται συγκεκριμένα από την εποπτική αρχή της Ιρλανδίας που αποτελεί έδρα της τράπεζας, από την αρμόδια αρχή του χρηματιστηρίου του Λονδίνου και από την ΕΚ καθώς η μετοχή της διαπραγματεύεται ταυτόχρονα στο LSE και στο ΧΑΚ.

Η κ. Καλογήρου επισημαίνει ότι με βάση την ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου που είχε εκδοθεί ανήμερα της γενικής συνέλευσης των μετόχων της στις 27 Αυγούστου, εγείρονται κάποια ερωτήματα που άπτονται θεμάτων διαφάνειας.

Ένα ουσιώδες ερώτημα, είπε, είναι γιατί η διοίκηση της BOCH δεν είχε προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτές διαδικασίες, για να εξασφαλίσει από την αγορά καλύτερο ίσως επιτόκιο.

Η πρόεδρος της ΕΚ διερωτάται  επίσης, κάτω από ποια κριτήρια ή μεθοδολογία καθορίστηκε ένα τόσο ψηλό επιτόκιο 12,5% και εξέφρασε την άποψη ότι η τράπεζα θα ήταν καλό να δώσει αυτή τη λεπτομέρεια προς το επενδυτικό κοινό.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ανάλογα με την απόδοση που προσφέρει ένα τραπεζικό ομόλογο, είναι και το βάρος του ρίσκου που αναλαμβάνει ένας υποψήφιος επενδυτής.

Στην προκειμένη περίπτωση, το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι θεσμικοί επενδυτές για την αγορά του ομολόγου της BOCH, ενδεχομένως να είναι ιδιαίτερα ψηλό, λόγω ενδεχομένως των κεφαλαιακών της αναγκών και του μεγάλου ποσοστού ΜΕΔ που διατηρεί.

Ίσως είναι γι’ αυτό το λόγο που παραχωρείται, όπως σημείωσε, ελκυστικό επιτόκιο επισημαίνοντας ότι η πρακτική αυτή είναι καθιερωμένη σε διεθνές επίπεδο.

To 2017 η Τράπεζα εξέδωσε δευτεροβάθμιο κεφάλαιο με ομόλογο €250 εκ. που είχε απόδοση 9,25%.  Στην ετήσια έκθεση του 2017 η Τράπεζα δεν αναφέρει τους αγοραστές του ομολόγου.  Σύμφωνα με τους Financial Times, το συγκεκριμένο ομόλογο – όπως και ένα δεύτερο, αξίας £30 εκ. – εκδόθηκε σε ομάδα επενδυτών που συνδέονται με μεγαλομετόχους της Τράπεζας.

Παρέμβαση Ινστιτούτου Διοικητικών Συμβούλων προς την ΕΚ

Μετά τα δημοσιεύματα των Financial Times και της StockWatch, παρέμβαση στο επίμαχο θέμα έκανε χθες με επιστολή του προς την πρόεδρο της ΕΚ ο Ευδόκιμος Ξενοφώντος, πρώην ανώτατος διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου και νυν πρόεδρος του συνδέσμου διοικητικών συμβούλων.

Στην επιστολή του ο κ. Ξενοφώντος εγείρει θέμα μη ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων της Τρ. Κύπρου και υποστηρίζει ότι η διαδικασία έκδοσης του εν λόγω ομολόγου, αντίκειται των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, της κυπριακής νομοθεσίας και των κανόνων του χρηματιστηρίου.

Σημειώνει ότι οι υφιστάμενοι μεγάλοι μέτοχοι της Τρ. Κύπρου στους οποίους εκδόθηκαν €1 δισ. μετοχές το 2014, μέσω αυθαίρετων διακρίσεων σε βάρος εγγεγραμμένων τότε μετόχων, ίσως έχουν χάσει μέρος της μεγάλης τους επένδυσης.

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι άλλοι μέτοχοι και καταθέτες των οποίων η επένδυση θυσιάστηκε λόγω του κουρέματος το 2013 με αντάλλαγμα μετοχές, σήμερα αντιμετωπίζονται ως δεύτερης κατηγορίας μέτοχοι.

«Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο με βάση τα διεθνή πρότυπα», παρατηρεί ο κ. Ξενοφώντος, ο οποίος καλεί την πρόεδρο της ΕΚ να παρέμβει επί του θέματος και να διασφαλίσει ότι όλοι οι μέτοχοι της τράπεζας θα αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Η επιστολή του κ. Ξενοφώντος κοινοποιείται μεταξύ άλλων σε 24 άτομα ή οργανισμούς περιλαμβανομένων και πολιτειακών και κομματικών αξιωματούχων.

Κοινοποιείται επίσης προς ανώτατα μέλη της διεύθυνσης και του ΔΣ της Τρ. Κύπρου, σε πανεπιστημιακούς καθώς και σε λειτουργούς των ΜΜΕ.

Τις απόψεις του πρώην ανώτατου διευθυντή της Τράπεζας Κύπρου υιοθετούν και συμμερίζονται δεκάδες μικροί μέτοχοι και άτομα που επί δεκαετίες έχουν ανάμιξη σε θέματα χρηματαγοράς.

Σημειώνεται ότι η έκδοση του ομολόγου ύψους €220 εκ. ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας στις 27 Αυγούστου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους, μετά τους λογιστικούς χειρισμούς που θα επιτρέψουν στην Τράπεζα να διανέμει μέρος του αποθεματικού της, παρά την απαγόρευση διανομής μερίσματος.

Το ύψος του επιτοκίου 12,5% για τα co-co bonds που θα καταβάλει η τράπεζα προς τους θεσμικούς επενδυτές, το αποκάλυψαν οι Financial Times σε σχετικό ρεπορτάζ.

Η τράπεζα δεν έχει σχολιάσει ακόμη τις δημοσιογραφικές πληροφορίες.  Τις τελευταίες μέρες το επικοινωνιακό της team, αρκείται σε διαρροή μη επιβεβαιωμένων στοιχείων στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων για εισροές νέων πελατών και ανοίγματα λογαριασμών.

Πέρσι η Τράπεζα Κύπρου εξέδωσε ομόλογα που μετρούν στα δευτεροβάθμια κεφάλαια με επιτόκιο 9,5%. 

Οι προειδοποιήσεις του οίκου JP Morgan

Ο οίκος JP Morgan με έκθεση του τον περασμένο Απρίλιο είχε διατηρήσει αρνητική άποψη για την Τράπεζα Κύπρου, εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί νέα κεφάλαια για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες απαιτήσεις λόγω SREP, εκτός και αν πετύχει το στόχο για κέρδη €250 εκ. το 2018.

Του Λεύκου Χρίστου