You are here

Επένδυσε €600 εκ. και φεύγει η EBRD

27/11/2020 09:41

Εξαιρετική χαρακτηρίζεται η παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Κύπρο (EBRD) τα τελευταία έξι χρόνια με καθοριστική συμβολή στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας μετά την ένταξη στο μνημόνιο το 2013.

Μετά από έξι χρόνια επενδύσεων συνολικού ύψους περίπου €600 εκ., η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ( EBRD) στην Κύπρο ολοκληρώνεται.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εντολή της Τράπεζας για την Κύπρο, λήγει στα τέλη του 2020, οπότε και η EBRD θα σταματήσει να επενδύει σε νέα έργα στο νησί, αλλά θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο .

Ο διευθυντής της υπηρεσίας οικονομικών ερευνών της Τρ. Κύπρου Ιωάννης Τιρκίδης αναφέρει στη StockWatch ότι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Κύπρο λήγει κανονικά στο τέλος του χρόνου.

«Από εκείνο το σημείο και μετά η Τράπεζα θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της στην Κύπρο, χωρίς να κάνει νέες επενδύσεις», σημειώνει.

Οι δραστηριότητες της Τράπεζας στην Κύπρο σχεδιάστηκαν να είναι συμπληρωματικές του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυπριακής κυβέρνησης από τη μια και της ΕΕ και του ΔΝΤ από την άλλη. Η κυπριακή κυβέρνηση εξήλθε του προγράμματος προσαρμογής το Μάρτιο 2016 και η αποστολή της Τράπεζας λήγει στο τέλος του 2020.

«Μπορεί το έργο της Τράπεζας να μην ολοκληρώθηκε όπως σχεδιάστηκε, αφού δεν έγιναν οι προσδοκώμενες αρχικά ιδιωτικοποιήσεις, αλλά η συμβολή της Τράπεζας γενικά στην κυπριακή οικονομία, στα έξι χρόνια παρουσίας, κρίνεται ασφαλώς εξαιρετικά θετική κατά την άποψη μου», τονίζει ο κ. Τιρκίδης.

Ο οικονομολόγος Μάριος Κληρίδης επισημαίνει ότι η EBRD είχε επενδύσει στην Κύπρο σαν έμμεση βοήθεια λίγο μετά το μνημόνιο για να βοηθήσει την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών για να μπορέσουν να δανείσουν και να υπάρξει ανάκαμψη.

 «Τώρα οι τράπεζες μπορεί να χρειάζονται λίγα κεφάλαια αλλά βρίσκουν επενδυτές και δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το γεγονός ότι φεύγει η EBRD», τονίζει.

Οι αρχικές επενδύσεις της EBRD στόχευαν στη σταθεροποίηση του κρίσιμου χρηματοπιστωτικού τομέα. Περισσότερο από το 60% των επενδύσεων της Τράπεζας στην Κύπρο είναι σε αυτόν τον τομέα.

Το πρώτο βήμα, τον Ιούλιο του 2014, ήταν η επένδυση μέχρι και €120 εκ. στην Τράπεζα Κύπρου, ως μέρος της αύξησης κεφαλαίου ύψους €1 δισ. για την υποστήριξη της αναδιάρθρωσης και σταθεροποίησης.

Μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2014, η Τράπεζα άνοιξε γραφείο στην Κύπρο.

Το 2015, η EBRD αγόρασε μετοχικό κεφάλαιο στην Ελληνική Τράπεζα, τη δεύτερη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα στην Κύπρο, επενδύοντας €20 εκ. στην έκδοση μετοχών της τράπεζας.

Ορόσημο του έργου της EBRD στην Κύπρο ήταν η έναρξη του προγράμματος συμβουλές για μικρές επιχειρήσεις τον Νοέμβριο του 2015.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜmΕ) ήταν κρίσιμες για την επιστροφή της Κύπρου σε μια πορεία σταθερής ανάπτυξης.

Συνολικά, η EBRD υποστήριξε περισσότερες από 270 ΜμΕ σε ολόκληρο το νησί. Τα έργα επωφελήθηκαν από τη χρηματοδότηση χορηγών που παρείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Πρόγραμμα Βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, την Κύπρο και τη Δράση Υποστήριξης Προγράμματος της ΕΕ (PSA).

Το έργο της EBRD στην Κύπρο υποστήριξε επίσης τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την απαλλαγή από τον άνθρακα του νησιού. Το 2016, η Τράπεζα παρείχε δάνειο €10 εκ. για την κατασκευή και λειτουργία πέντε ηλιακών φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 11,9 MWp.

Tο 2020, η EBRD χορήγησε δάνειο €80 εκ. στην ΕΤΥΦΑ, την Εταιρεία Υποδομής Φυσικού Αερίου της Κύπρου, για την απόκτηση πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναυγροποίησης και την ανάπτυξη σχετικών υποδομών.

Η EBRD παρουσίασε το Πρόγραμμα Εμπορικής Διευκόλυνσης (TFP) στην Κύπρο ήδη από το 2015. Η υποστήριξη που προσφέρθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος για την προώθηση του εξωτερικού εμπορίου ήταν η έντονη ζήτηση από τοπικούς εξαγωγείς και εισαγωγείς.

Ποσό €350 εκ. διοχετεύθηκε σε τοπικές τράπεζες σε περισσότερες από 650 συναλλαγές.

Μέσω εμπορικών διευκολύνσεων προς την Eurobank, την Τράπεζα Κύπρου, την Ελληνική Τράπεζα, την Alpha Bank και την Τουρκική Τράπεζα, η EBRD εξέδωσε εγγυήσεις υπέρ διεθνών εμπορικών τραπεζών, καλύπτοντας τον πολιτικό και εμπορικό κίνδυνο πληρωμής των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι τράπεζες.