You are here

Έρχεται μείωση προσωπικού στην ΚΕΔΙΠΕΣ

30/06/2020 06:55

Μείωση τμημάτων και θέσεων εργασίας θα επιφέρει το νέο οργανόγραμμα της ΚΕΔΙΠΕΣ, αναφέρει ο υπουργός οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα, ότι οι υπάλληλοι της ΚΕΔΙΠΕΣ, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Ο κ. Πετρίδης απαντούσε σε ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΚΟ Μαρίνου Μουσιούττα, ο οποίος ζητούσε ενημέρωση μεταξύ άλλων, σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης και το μέλλον των εργαζομένων της ΚΕΔΙΠΕΣ, όταν σταματήσει το κράτος να χρειάζεται τις υπηρεσίες τους.

Όπως αναφέρεται στην απάντηση του κ. Πετρίδη, το προσωπικό της ΚΕΔΙΠΕΣ δεν θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία των δημόσιων υπαλλήλων αλλά, οι όροι που διέπουν την εργοδότηση του προσωπικού της και οι μισθολογικές κλίμακες καθορίζονται και απορρέουν από τις συλλογικές συμβάσεις μεταξύ της πρώην ΣΚΤ και των συντεχνιών του προσωπικού.

Ψαλίδι στις θέσεις εργασίας

«Με την ολοκλήρωση της υπό εξέλιξη μελέτης από τον συμβουλευτικό οίκο BDO θα οριστικοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες της ΚΕΔΙΠΕΣ σε προσωπικό στη βάση ενός νέου και κατά τα διαφαινόμενα, σημαντικά συρρικνωμένου οργανογράμματος τόσο από πλευράς Τμημάτων και Υπηρεσιών όσο και από πλευράς θέσεων εργασίας», αναφέρει στην απάντησή του ο κ. Πετρίδης.

Ο υπουργός σημειώνει ότι με βάση τη σημερινή μορφή και δομή της η ΚΕΔΙΠΕΣ, με τον περιορισμένο και εξειδικευμένο κύκλο εργασιών και δραστηριοτήτων της και τα μόνο 5 καταστήματα της ανά το παγκύπριο «δεν έχει δυνατότητα να αξιοποιήσει το υπεράριθμο και στην πλειονότητα του μη εξειδικευμένο προσωπικό της για διεκπεραίωση των δικών της εξειδικευμένων εργασιών».

Σημειώνεται ότι το προσωπικό της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχεται σήμερα στους 357 ενώ ακόμη ένας αριθμός 174 υπαλλήλων εργάζεται στην Altamira αλλά θεωρείται προσωπικό της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Υπερστελέχωση και ελλείψεις σε εξειδικευμένες θέσεις

«Παρόλο που όλες οι θέσεις στην ΚΕΔΙΠΕΣ είναι υπερπλήρεις και τα Τμήματα και Υπηρεσίες υπερστελεχωμένες συνεχίζουν να υφίστανται ελλείψεις σε συγκεκριμένες εξειδικευμένες θέσεις οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν μέσω επιπρόσθετων εξωτερικών προσλήψεων», αναφέρει ο κ. Πετρίδης.

Επισημαίνει ότι «θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ διαχειρίζεται χρήματα του Κύπριου φορολογούμενου και οφείλει να έχει πάντοτε κατά νου και να εξυπηρετεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του δημοσίου όσον αφορά αποφάσεις και ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας της και την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας.

«Ως εκ τούτου», σημειώνει, «δεν δικαιολογείται να συνεχίζει να εργοδοτεί άτομα τα οποία δεν μπορεί να αξιοποιήσει ή/και δεν προσδίδουν αξία στον Οργανισμό».

Προς νέα συμφωνία και ανάθεση εργασιών στο διαχειριστή

Ο κ. Πετρίδης σημειώνει ότι μέσα στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης με την Altamira Ισπανίας για την αναδιαμόρφωση των όρων της συμφωνίας για το Service Level Agreement (SLA), αλλά και των προσπαθειών για κατά το δυνατόν περιορισμό του κόστους λειτουργίας, η ΚΕΔΙΠΕΣ θα εξετάσει μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο ανάθεσης επιπρόσθετων εργασιών που σήμερα διεξάγονται από την ΚΕΔΙΠΕΣ στο διαχειριστή ή/και σε άλλο πάροχο στη βάση μελέτης η οποία θα συνυπολογίσει το συνεπαγόμενο κόστος ή όφελος μιας τέτοιας ενέργειας.

«Συνεπώς οι τελικοί όροι της αναθεωρημένης συμφωνίας ή μιας ενδεχομένως νέας συμφωνίας με νέο διαχειριστή θα καθορίσουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο και το εύρος των δραστηριοτήτων και εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ σε σχέση με αυτές που θα διεξάγει ο διαχειριστής και συνεπώς το απόλυτα αναγκαίο προσωπικό της τόσο από πλευράς αριθμού όσο και από πλευράς εξειδίκευσης, προσόντων και εμπειρίας».

Σημειώνεται περαιτέρω ότι ως συνεπακόλουθο της σταδιακής συρρίκνωσης του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου και του περιορισμένου χρόνου ζωής της η ΚΕΔΙΠΕΣ θα υποχρεώνεται να προχωρεί σε αντίστοιχη σταδιακή μείωση των συναφών εργασιών της και επομένως και του αναγκαίου προσωπικού της.

Μ.Χ.