You are here

Εστία 2 μέσα στις επόμενες εβδομάδες

15/01/2021 14:09

Έτοιμο τις επόμενες εβδομάδες θα είναι το νέο σχέδιο Εστία, ανέφερε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης. Μιλώντας μετά από τη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών είπε ότι «έπρεπε να γίνει μια ανάλυση δεδομένων έτσι ώστε να ξέρουμε τι κατηγορίες δανειοληπτών έχουμε ενώπιον μας, δηλαδή πόσοι εξ αυτών είναι πραγματικά ευάλωτοι και πόσοι, ακόμη κι αν εμπίπτουν στο Εστία δεν θα μπορούσαν να καταστούν βιώσιμοι. Έχει γίνει ανάλυση ενός μεγάλου αριθμού αιτητών. Φαίνεται ένα ποσοστό 10-15% είναι μη βιώσιμοι και θα βοηθηθούν με συμπληρωματικά σχέδια».

Σύμφωνα με τον Υπουργό αυτοί «έχουν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες: η μια κατηγορία είναι δανειολήπτες οι οποίοι μπορούν να καταστούν βιώσιμοι με μια αυξημένη συνεισφορά του τραπεζικού τομέα στην απομείωση δανεισμού, η δεύτερη κατηγορία των ευάλωτων αφορά αυτούς που καθίστανται βιώσιμοι με μια αυξημένη συνεισφορά τόσο του τραπεζικού οργανισμού όσο και της κυβέρνησης και μια τρίτη κατηγορία της οποίας τα εισοδήματα είναι πολύ χαμηλά και θα υπάρξει αυξημένη κρατική αρωγή».

Είπε ακόμα ότι τις επόμενες βδομάδες θα ολοκληρωθεί το σχέδιο. «Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι κανένας από τους πραγματικά ευάλωτους, που έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι  κακοπληρωτές αλλά πραγματικά δεν έχουν τα εφόδια να στηριχθούν, δεν θα μείνει αβοήθητος. Το κράτος θα είναι αρωγός με τα υποσχέδια τα οποία ολοκληρώνονται σύντομα», κατέληξε.

Σχέδιο “Vesta” αν δεν έρθει “Εστία 2”

Από την Τράπεζα Κύπρου φαίνεται να ξεκίνησε ο σχεδιασμός για ένα νέο σχέδιο «Εστία» που να αφορά δανειολήπτες με υποθήκη την κύρια κατοικία τους. Πηγές από την Τράπεζα ανέφεραν ότι υπάρχει στα σκαριά ένα δικό της σχέδιο, που μάλιστα επονομάζεται Vesta και είναι υπό επεξεργασία εδώ και μερικούς μήνες. Στόχος ευάλωτες κατηγορίες δανειοληπτών οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση μέσω του σχεδίου Εστία και δεν κρίθηκαν βιώσιμοι λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Σε περίπτωση όμως που έρθει από το κράτος ένα νέο τότε αυτό θα καλύψει ευρύτερα το τραπεζικό σύστημα. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Τράπεζας Κύπρου, οι δανειολήπτες αυτοί αποτελούν μέχρι και το 1/6 των δανειοληπτών που εμπίπτουν εντός των κριτηρίων του αρχικού σχεδίου Εστία, αλλά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «βιώσιμοι», με βάση τα υφιστάμενα εισοδηματικά τους δεδομένα.

Οι εν λόγω δανειολήπτες έχουν κατά κύριο λόγο χαμηλό ή μηδενικό εισόδημα ή είναι λήπτες ΕΕΕ. Πρόσθετα, βρίσκονται κοντά στο ηλικιακό όριο ή πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες ή για άτομα με σοβαρές ασθένειες ή και συνδυασμό των πιο πάνω.

Όπως προστίθεται, έχει παρατηρηθεί πως αρκετοί από αυτούς τους δανειολήπτες, οι οποίοι είναι κοντά στο ηλικιακό όριο, επιθυμούν να εξασφαλίσουν την επιλογή να κληρονομήσουν τα παιδιά τους την υποθηκευμένη μόνιμη κατοικία, με σκοπό να παραμείνει στην οικογένεια. Έτσι, στην επεξεργασία του νέου σχεδίου, σημαντικός στόχος είναι η προστασία της μόνιμης κατοικίας με σκοπό την τελική μεταφορά της στους κληρονόμους του δανειολήπτη.

Στην πιο πάνω περίπτωση, θα προσφέρονται οι πιο κάτω επιλογές, με σκοπό να δίνεται η ευκαιρία διατήρησης της μόνιμης κατοικίας εντός της οικογένειας:

-την εισαγωγή νέου δανειολήπτη που να είναι στενός συγγενής του αρχικού πρωτοφειλέτη,

-ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των δόσεων με την ένταξη του νέου δανειολήπτη,

-ενδεχόμενη επιμήκυνση του δανείου,

-ενδεχομένως ευελιξία στην αποπληρωμή, με την λογική του «pay as you go»

-ενδεχόμενη εφάπαξ καταβολή μέρους του δανείου χωρίς χρέωση

Παράλληλα, εξετάζεται κατά πόσο οι πιο πάνω επιλογές μπορούν να καλύψουν και τις άλλες κατηγορίες ευάλωτων δανειοληπτών, τους οποίους στοχεύει το εν λόγω σχέδιο.

Σημειώνεται ότι το νέο σχέδιο δεν αποκλείεται να περιλαμβάνει σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις μερική διαγραφή στο δάνειο, με σκοπό αυτό να καταστεί βιώσιμο ή και να αποπληρωθεί άμεσα. 

Η Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με την πηγή που μίλησε στη Stockwatch, κρίνει «το Σχέδιο Εστία ως αρκετά επιτυχημένο αφού έχει βοηθήσει ακριβώς την κατηγορία δανειοληπτών για τους οποίους σχεδιάστηκε. Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι αρκετοί δανειολήπτες που αρχικά θεωρήθηκαν ως δυνητικά επιλέξιμοι, έχουν επιπλέον εισόδημα ή περιουσία, με αποτέλεσμα να μην εμπίπτουν τελικά στο Εστία, γι αυτό και η τελική περίμετρος του Εστία είναι τελικά μικρότερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί». 

Ωστόσο, πρόσθεσε η ίδια πηγή, «υπάρχουν πολλές περιπτώσεις συμπολιτών μας που εμπίπτουν εντός των παραμέτρων του Εστία, αλλά δεν είναι οικονομικά βιώσιμοι. Αυτές είναι και οι περιπτώσεις που καλούμαστε σαν κοινωνία να αντιμετωπίσουμε, αλλά σήμερα δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Βλέπουμε μονογονεϊκές οικογένειες, ασθένειες, χαμηλά εισοδήματα, ή και πολλούς πελάτες μας που βρίσκονται σε ηλικία στην οποία δεν μας επιτρέπεται να προχωρήσουμε με επιμήκυνση του δανείου».

Κατά την ίδια πηγή εάν προχωρήσει ένα νέο σχέδιο "εναλλακτικού Εστία", «μπορούμε συν τοις άλλοις να εξασφαλίσουμε, όχι μόνο την πρώτη κατοικία των πελατών μας, αλλά και την ικανότητα να κληρονομηθεί αυτή στα παιδιά του δανειολήπτη, κάτι πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας». 

Της Γεωργίας Χαννή