You are here

Χωρίς κυρίαρχο μέτοχο η νέα διοίκηση της Ελληνικής

18/03/2019 07:04

Χωρίς κυρίαρχο «παίχτη» φαίνεται ότι θα είναι και αυτή τη φορά το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας, το οποίο έχει προκύψει μέσα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του οργανισμού και την παρουσία νέων μεγάλων επενδυτών.

Οι ισορροπίες που υπήρχαν μέχρι πρότινος στα διοικητικά της Ελληνικής Τράπεζας μεταξύ της Third Point και της Wargaming αλλάζουν ριζικά, αφού το αμερικανικό hedge fund έπαψε να έχει μεγάλο ποσοστό ενώ η εταιρεία πολεμικών παιχνιδιών πλαισιώνεται, πλέον, από νέους παίκτες.

Σε αντίθεση με την Third Point, η Wargaming άσκησε όλα τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχε θεωρώντας ότι η επένδυση της στην Ελληνική Τράπεζα άρχισε να αποκτά άλλη προοπτική, μετά και την εξαγορά του καλού χαρτοφυλακίου από την πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Τα νέα δεδομένα όμως όπως έχουν διαμορφωθεί από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αίρουν το δυαδικό σχήμα που υπήρχε εντός του απερχόμενου ΔΣ. της ΗΒ.

Το νέο μετοχολόγιο της τράπεζας αποτελείται τώρα από πέντε μεγάλους μετόχους, τρείς υφιστάμενους και δύο νέους, και η συνεννόηση μεταξύ τους θα αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την εφαρμογή της στρατηγικής της Τράπεζας.

Την πρωτοκαθεδρία στα ποσοστά μετοχικού κεφαλαίου κατέχει η Wargaming Group Ltd με 20,61%.

Ακολουθούν η Δήμητρα Επενδυτική (18,42%), η Poppy Sarl (17,30%), το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Third Point Hellenic Recovery Fund LP (12,59%) και το κυπριακό επενδυτικό ταμείο 7Q Financial Services Ltd (9,99%).

Σημειώνεται ότι η Δήμητρα Επενδυτική που μέχρι πρότινος ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας με ποσοστό 10,1% δεν είχε προηγουμένως συμμετοχή στο ΔΣ.

Το νέο σκηνικό που διαμορφώθηκε με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προεξοφλεί εκ των πραγμάτων ότι θα υπάρξουν έντονες ζυμώσεις για τη δημιουργία συμμαχιών.

Στελέχη των μεγάλων επενδυτών επεσήμαναν στη StockWatch ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να υπάρξει ένας κυρίαρχος επενδυτής, όλα τα σενάρια οδηγούν, κατ’ ανάγκη, στην προσπάθεια να κτιστούν γέφυρες μεταξύ των μεγαλομετόχων.

Ο ανώτατος εκτελεστικός της ΗΒ Γιάννης Μάτσης, στην γραπτή του δήλωση με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, σημείωσε ότι «η σημαντικά βελτιωμένη κεφαλαιακή θέση της τράπεζας υποστηρίζει τη γρηγορότερη υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου».

Η υφιστάμενη στρατηγική αναμένεται να συζητηθεί και να διαμορφωθεί στο νέο ΔΣ.

Κάποιοι από τους μεγαλομετόχους εκφράζουν την άποψη ότι η στρατηγική που έχει χαραχθεί είναι προϊόν της απερχόμενης διοίκησης και χρειάζεται επικαιροποίηση.

Είναι λογικό, αναφέρουν, να επαναξιολογηθεί το στρατηγικό πλάνο της τράπεζας και να εμβολιαστούν οι στόχοι και οι επιδιώξεις με τη σύνθεση νέων ιδεών και απόψεων που θα θέσουν στο τραπέζι όλοι οι μέτοχοι.

Όλα αυτά θα πάρουν σάρκα και οστά μετά τη γενική συνέλευση των μετόχων τον ερχόμενο Μάιο με την εκλογή των νέων διοικητικών συμβούλων.

Η αποτελεσματική όμως υλοποίηση των στρατηγικών σχεδιασμών θα εξαρτηθεί από τον βαθμό πολυφωνίας που θα υπάρξει σε ένα συμβούλιο και με ένα μετοχολόγιο χωρίς κυρίαρχη τάση.

Το ΔΣ της Ελληνικής αποτελείται σήμερα από 13 στελέχη και μεταξύ των παλαιών και νέων μετόχων αναμένεται να δοθεί μάχη για πλήρωση των θέσεων.  Οι διεργασίες και ζυμώσεις θα επικεντρωθούν στην πλήρωση των τεσσάρων θέσεων μη εκτελεστικών, μη ανεξάρτητων συμβούλων αλλά και στον ορισμό της ανεξαρτησίας των υπολοίπων 7, πέραν των δύο εκτελεστικών διευθυντών.

Με βάση τους εποπτικούς κανόνες, τουλάχιστον το 50% των μελών του ΔΣ, ενός τραπεζικού ιδρύματος, πρέπει να είναι ανεξάρτητα.

Του Λεύκου Χρίστου