You are here

ΗΒ: Προς επιβολή τέλους σε μεγάλες καταθέσεις νοικοκυριών

24/09/2021 14:42

Η Ελληνική Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής τέλους ρευστότητας σε μεγάλες καταθέσεις νοικοκυριών, σύμφωνα με τον Ανώτατο Εκτελεστικό Σύμβουλο του Ομίλου Oliver Gatzke.

Ο κ.  Gatzke, που απαντούσε σε σχετικό ερώτημα στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου,  σημείωσε ότι η Τράπεζα εξετάζει τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος  χαμηλής κερδοφορίας λόγω του περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων και η πρόθεση αυτή, τόνισε, εμπίπτει σε αυτό το πλαίσιο.  

«Το θέμα της κερδοφορίας σε συνδυασμό με το λειτουργικό κόστος είναι μια από τις προτεραιότητες της διοίκησης της τράπεζας» ανέφερε.
 
Υπενθύμισε ότι η τράπεζα έχει επιβάλει αρνητικό επιτόκιο σε εταιρικές καταθέσεις και ότι η διεύθυνση εξετάζει και το ενδεχόμενο να επιβάλει χρεώσεις ρευστότητας σε νοικοκυριά», διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται σε υψηλές καταθέσεις πέραν των €100 χιλ., οι οποίες αντιστοιχούν στο 2% της καταθετικής βάσης της τράπεζας.
  
Εξήγησε ότι η Τράπεζα επιβάλλεται να διαχειριστεί την πλεονάζουσα ρευστότητα της και κάλεσε τους καταθέτες να εξετάσουν εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης των καταθέσεων τους όπως επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα.
  
Πάντρεμα πώλησης δανείων και APS
 
Ο Ανώτατος Οικονομικής Διευθυντής της Τράπεζας, Αντώνης Ρούβας αναφέρθηκε στην συναλλαγή πώλησης δανείων υπο την ονομασία “Starlight”, ύψους €700 εκατ. επισημαίνοντας  ότι η τράπεζα σκοπεύει να πωλήσει δάνεια  τα οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να αποπληρωθούν  σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ανέφερε ότι η ΗΒ βρίσκεται σε επίπεδο διαβουλεύσεων με επενδυτικά ταμεία και η εντύπωση που επικρατεί, είπε,είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον.

Υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο της πώλησης πακέτου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων θα προταθεί και η πώληση της APS Cyprus, της εταιρείας διαχείρισης των κόκκινων δανείων της Ελληνικής, ως ένα επιπρόσθετο κίνητρο προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
 
Κάλεσε τους δανειολήπτες που αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο,  να αποπληρώσουν τα δάνεια τους  να προσεγγίσουν την τράπεζα για να προβούν σε συμφωνία αναδιάρθρωσης.

Σημείωσε  ότι η αντιμετώπιση των δανειοληπτών από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων είναι η ίδια με αυτή των τραπεζών, χωρίς όμως να υπάρχουν οι εποπτικές απαιτήσεις που έχουν οι τράπεζες.

Σε ερώτηση για τις υποχρεώσεις σχηματισμού των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), τόσο ο κ. Γκάτζκε όσο και ο κ. Ρούβας ανέφεραν ότι  βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης ομολόγων μέσω του προγράμματος Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων (ΕΜΤΝ) που αναμένονται να εκδοθούν μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου.

Ο κ. Gatzke ειδικά είπε ότι εντός του Οκτωβρίου θα γίνουν σχετικές παρουσιάσεις σε επενδυτές.

Σε ερώτημα ποια ήταν τα έσοδα της Τράπεζας απο τόκους του κυβερνητικού χρεογράφου, ο Ανώτατος Οικονομικής Διευθυντής του Ομίλου ανέφερε ότι η Τράπεζα είχε έσοδα της τάξης των €28 εκατομ.
Το κυβερνητικό ομόλογο έχει ισχύ μέχρι το τέλος  Δεκεμβρίου του 2021.

Έπεται ισχυρή ανάπτυξη το δ’ τρίμηνο

Ο Ανδρέας Ασσιώτης  επικεφαλής οικονομολόγος της Ελληνικής Τράπεζας, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας, σημείωσε ότι η οικονομική θέση της χώρας με την έναρξη της πανδημικής κρίσης είχε στέρεες βάσεις,  γεγονός το οποίο, όπως είπε, προδίκαζε ότι με την άρση των περιοριστικών μέτρων η οικονομία θα μπορούσε να επανέλθει σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Σημείωσε ότι το επερχόμενο τέταρτο τρίμηνο του έτους θα είναι ισχυρό με ανάπτυξη γύρω στο  5%.

Στο τραπεζικό σύστημα, είπε, αυξήθηκαν οι αποταμιεύσεις περισσότερο από €1,5 δισ. λόγω κυρίως λόγω των περιοριστικών μέτρων. 

Σε ότι αφορά την ανεργία είπε ότι τα ποσοστά είναι συγκρατημένα και με βάση τις εκτιμήσεις της τράπεζας αναμένεται ότι το ποσοστό της ανεργίας για το 2021  θα κλείσει  λίγο κάτω από το 7%.

Αναφερόμενος στις πληθωριστικές πιέσεις ο κ. Ασσιώτης τις απέδωσε στην αύξηση των τιμών των πετρελαιοειδών.

Δυναμική στον τουρισμό

Τόνισε ότι στον τουριστικό τομέα υπάρχει κάποια δυναμική, λόγω της αύξησης των αφίξεων και της μεγάλης ανταπόκρισης του εγχώριου τουρισμού ως απότοκο των επιδοτήσεων και κινήτρων του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Εκτίμησε ότι η κατάσταση στην τουριστική βιομηχανία για το 2022 θα είναι ακόμη πιο βελτιωμένη και το 2023 θα επανέλθει η δυναμική που είχε εκδηλωθεί το 2019.

Ο κ. Ασσιώτης είπε επίσης ότι στους τομείς της υγείας,  της εκπαίδευσης και των τηλεπικοινωνιών υπάρχει  δραστηριότητα.

Στάθηκε ιδιαίτερα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών τονίζοντας ότι  οι παράγοντες της οικονομίας υποδέχονται με ικανοποίηση τον ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον στον σημαντικό αυτό τομέα της οικονομίας.

Σε ότι αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση ο κ.Ασσιώτης υπέδειξε ότι πρέπει να συνεχίσει να είναι συνετή από πλευράς κυβέρνησης, έτσι ώστε, από το 2022 να δούμε την πορεία μείωσης του δημόσιου χρέους, από το 120% που βρίσκεται σήμερα, σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα.

Σημείωσε ότι το ψηλό δημόσιο χρέος αποτελεί ένα σοβαρό κίνδυνο για την οικονομία, όπως και η παρατεταμένη πανδημική κρίση.

«Έχουμε συγκρατημένη αισιοδοξία, ωστόσο,  θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τυχόν  ενδεχόμενες   μεταλλάξεις» είπε ο κ. Ασσιώτης ο οποίος τόνισε και τη σημασία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης μέσω του οποίου, όπως τόνισε, η κυπριακή οικονομία θα απορροφήσει €1.2 δισ.

Λ. Χρ.