You are here

Καλούν το κοινό σε ενστάσεις εάν απορριφθούν για Εστία

11/05/2021 16:11

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης Κατοικίας (ΣΠΠΚ) καλεί τους αιτητές για συμμετοχή στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ όπως προχωρήσουν άμεσα με ενστάσεις στην περίπτωση που λάβουν επιστολή απόρριψης για συμμετοχή στο Σχέδιο, αναφέροντας παράλληλα ότι για διευκόλυνση και αποφυγή των όποιων εξόδων, ο σύνδεσμος έχει «δημιουργήσει πρότυπο επιστολής ένστασης, το οποίο και αποστέλλεται σε όποιον αιτητή προχωρά με την ένσταση του».

Σε σημερινή ανακοίνωση ο ΣΠΠΚ αναφέρει ότι εδώ και αρκετούς μήνες έχει προχωρήσει στην κατηγοριοποίηση των απορριπτικών επιστολών που αφορούν το σχέδιο ΕΣΤΙΑ και έχει πλέον εξάγει  «ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά τους λόγους απόρριψης και τον χειρισμό των αιτήσεων από πλευράς Υπουργείου Εργασίας».
 
Αναφερόμενος στους συχνότερους λόγους απόρριψης, ο ΣΠΠΚ προσθέτει ότι αυτοί είναι η εξυπηρέτηση δανείου κατά τις 30/09/2017 λόγω προγενέστερης ή μεταγενέστερης αναδιάρθρωσης, αμφισβήτηση της Κύριας Κατοικίας χωρίς έγγραφη τεκμηρίωση, μη αξιολόγηση βιωσιμότητας και μη παροχή οικονομικών ισολογισμών εταιρείας.

Αναφορικά με την εξυπηρέτηση δανείου κατά τις 30/09/2017 λόγω προγενέστερης ή μεταγενέστερης αναδιάρθρωσης, ο Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης Κατοικίας αναφέρει ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν αιτητές των οποίων τα δάνεια θεωρήθηκαν ως εξυπηρετούμενα κατά τις 30/09/2017, όχι λόγω ανάκαμψης ή θετικής αλλαγής στα εισοδήματα του αιτητή, αλλά λόγω παροχής εντελώς λανθασμένων, πρόσκαιρων και μη βιώσιμων αναδιαρθρώσεων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, λίγο πριν ή μετά την επίμαχη περίοδο.
 
Αναφέρει ότι «οι αναδιαρθρώσεις αυτές δεν δόθηκαν ποτέ έχοντας ως στόχο να λύσουν το πρόβλημα, αλλά με μαθηματική ακρίβεια οδήγησαν τους δανειολήπτες σε τραγικά αδιέξοδα» και προσθέτει ότι «ο λόγος αυτός καταρρίπτει την πολυχρησιμοποιημένη έννοια του στρατηγικού κακοπληρωτή, που αρκετοί βιάστηκαν να βαφτίσουν τους δανειολήπτες, αλλά περισσότερο υποδεικνύουν διαχρονικούς κακοπροαίρετους τρόπους χειρισμού των ΜΕΔ από τα Πιστωτικά Ιδρύματα».
 
Σε σχέση με την αμφισβήτηση της Κύριας Κατοικίας χωρίς έγγραφη τεκμηρίωση, ο ΣΠΠΚ αναφέρει ότι είναι «άξιον απορίας πώς οι λειτουργοί του Υπουργείου κατέληξαν στο συμπέρασμα αυτό, χωρίς καν να τεκμηριώνουν εγγράφως τους λόγους και ειδικά τη στιγμή που οι αιτήσεις συνοδεύονταν από βεβαίωση κοινοτάρχη για τη διαμονή του αιτητή».
 
«Ακόμη πιο παράδοξο αποτελεί ο λόγος απόρριψης ότι το ακίνητο για το οποίο ζητείται η προστασία εκτός της κύριας κατοικίας περιλαμβάνει κατάστημα ή υπόγειο διαμέρισμα, με αποτέλεσμα να αγνοείται εντελώς η ύπαρξη της κύριας κατοικίας για σκοπούς σχεδίου», προσθέτει.
 
Όσον αφορά τη μη αξιολόγηση βιωσιμότητας, ο ΣΠΠΚ αναφέρει ότι «λόγος απόρριψης στην κατηγορία αυτή αποτελεί η μη αξιολόγηση της βιωσιμότητας από το Πιστωτικό Ίδρυμα λόγω μη προσκόμισης απαραίτητων πιστοποιητικών κατ’ ισχυρισμό δικό τους».
 
Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι σε επικοινωνία του με τα Πιστωτικά Ιδρύματα, ως και η προτροπή του Υπουργείου, ζήτησε εξηγήσεις ως προς τα παραστατικά που χρειάζονται για να προχωρήσουν στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας και έλαβε την ίδια απάντηση από τα Πιστωτικά Ιδρύματα ότι δεν γνωρίζουν και να ερωτηθεί το Υπουργείο, «με αποτέλεσμα ο αιτητής να οδηγείται σε αδιέξοδο».
 
Σε σχέση με τη μη παροχή οικονομικών ισολογισμών εταιρείας, ο ΣΠΠΚ αναφέρει ότι μετά από σχετική έρευνα έχει αντιληφθεί ότι «ο κύριος λόγος μη παροχής των οικονομικών ισολογισμών είναι η αδυναμία των αιτητών να τους ετοιμάσουν, αφού ως επί το πλείστων αφορά εταιρείες που παραμένουν αδρανείς από το 2013, λόγω της οικονομικής κρίσης».
 
«Αν η τι άλλον ο λόγος της αίτησης αυτής, βασική αρχή έχει τη γενικότερη αδυναμία αποπληρωμής της δόση του δανείου, πόσο δε ένα σημαντικότατο ποσό για προετοιμασία των καταστάσεων αυτών», προσθέτει.
 
Τέλος, ο Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης Κατοικίας αναφέρει ότι «αυτά αποτελούν ένα μικρό και πρώτο δείγμα των περιπτώσεων» που έχει εντοπίσει και οι οποίες «στερούνται σοβαρής εξέτασης και τεκμηρίωσης».