You are here

Καταγγελίες και προτάσεις για αντιμετώπιση των ΜΕΔ

17/03/2023 11:50

Το πρόβλημα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) προήλθε και συνεχίζει να προκαλείται από τον τρόπο που τα ΑΠΙ αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα, τα οποία δεν χρησιμοποιούν, τις βέλτιστες παγκοσμίως πρακτικές, αλλά ενεργούν ετσιθελικά, δηλώνει στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΣΥΠΡΟΔΑΤ Κώστας Μελάς, ο οποίος αναφέρεται στις τρεις προτάσεις που πρότεινε διαχρονικά ο Σύνδεσμος για την επίλυση του προβλήματος των ΜΕΔ.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΠΡΟΔΑΤ δηλώνει επίσης πως το θέμα της αντιμετώπισης των ΜΕΔ δεν είναι περίπλοκο, καθώς αποτελεί μια εύκολη διαδικασία, όπως αναφέρει, που προβλέπει η Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας και η οποία έχει θεσμοθετηθεί για υποχρεωτική εφαρμογή από τις Τράπεζες, ακριβώς για να βοηθηθούν οι δανειολήπτες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μελάς είπε ότι «η σοβαρότητα του προβλήματος αντικατοπτρίζεται και στην κίνηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου να αναθέσει σε διεθνείς συμβουλευτικούς οίκους τη διενέργεια μελέτης με στόχο τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, στοχεύοντας σε μια λύση που θα συμβάλει στη μείωση των ΜΕΔ».

«Δυστυχώς, οι Τράπεζες παρ’ όλες τις πιέσεις της Κεντρικής, δεν ανταποκρίθηκαν όσο θα έπρεπε», αναφέρει και τονίζει ότι στην Οδηγία υπάρχουν αρκετά μοντέλα σχεδιασμών αναδιάρθρωσης, που μπορούν να εφαρμοστούν, ως βάση για βιώσιμες αναδιαρθρώσεις, ενώ οι εκποιήσεις πρέπει να αποφεύγονται.

«Ετσιθελικά δεν χρησιμοποιούν τις βέλτιστες παγκοσμίως πρακτικές, αλλά ενεργούν ετσιθελικά ανάλογα με την περίπτωση, δείχνοντας εύνοια σ’ εκείνους που επιθυμούν και ακαμψία σ’ εκείνους που δεν επιθυμούν, αλλά επίσης και με το να επιμένουν να κατακρατούν ολόκληρα ή μέρος των ποσών τα οποία αντισυμβατικά και παράνομα χρέωναν τα δάνεια για πολλά χρόνια τώρα (από το 2009 και μετά)», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Μελά, με τέτοιου είδους αντιμετώπιση το πρόβλημα θα παραμείνει, αφού πέραν των πιο πάνω τα ΑΠΙ, ανάλογα με τις εξασφαλίσεις που έχουν, διαφοροποιούν τη στάση τους απέναντι στους δανειολήπτες, προσβλέποντας στη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, μέσω εκποίησης.

«Η αντιμετώπιση και χρήση της ευχέρειας που έχουν τα ΑΠΙ για ιδιωτική εκποίηση υποθηκευμένων ακίνητων ασκείται λανθασμένα και καταχρηστικά», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου σημείωσε πως «σήμερα ζούμε σε συνθήκες πρωτοφανούς ακρίβειας που αναγκάζει τους δανειολήπτες να αξιολογούν τις ανάγκες τους και να ξοδεύουν ανάλογα», προσθέτοντας ότι «υπάρχει πραγματική δυσκολία επιβίωσης της πλειοψηφίας των Κυπρίων όπως άλλωστε όλων των Ευρωπαίων».

Στο σημείο αυτό ο κ. Μελάς εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι προχωρεί η εφαρμογή της εισήγησης του ΣΥΠΡΟΔΑΤ για το «καλάθι του νοικοκυριού», το οποίο «σίγουρα θα βοηθήσει».

Ανέφερε ότι στην Κύπρο τα μηνιαία λογικά έξοδα διαβίωσης σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο πίνακα κυμαίνονται από €843,64 μέχρι €1.940,37 ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας (από 1 μέχρι 4 άτομα).

«Επομένως ο δανειολήπτης θα πρέπει να έχει εισόδημα αρκετά μεγαλύτερο για να μπορεί να είναι συνεπής στην πληρωμή της δόσης του δανείου του», τόνισε.

Προτάσεις ΣΥΠΡΟΔΑΤ για αντιμετώπιση των ΜΕΔ

Αναφερόμενος στις προτάσεις/ιδέες του ΣΥΠΡΟΔΑΤ για αντιμετώπιση των ΜΕΔ, ο κ. Μελάς είπε στο ΚΥΠΕ ότι υπάρχει πρόταση νόμου που κατατέθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών από καιρό, η οποία «επιλύει οριστικά θέμα των ΜΕΔ».

Ανέφερε ότι σκοπός της πρότασης νόμου είναι να μπορούν οι δανειολήπτες να υποβάλλουν αίτηση στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για παραπομπή σε Διαιτησία της διαφοράς που προκύπτει από την επίδοση σε αυτούς της επιστολής Τύπου ‘’Ι’’ (προθεσμία 45 ημέρες) και πρόσθεσε ότι η απόφαση του διαιτητή εκδίδεται σε 30 ημέρες. Επομένως δεν παραβιάζονται τα χρονοδιαγράμματα του Νόμου Περί Εκποιήσεων.

Σε σχέση με τη δεύτερη πρόταση, ο κ. Μελάς είπε ότι ο Σύνδεσμος εισηγήθηκε με δελτίο Τύπου την 1ην Φεβρουαρίου του 2023 τη δημιουργία Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών (ADR) που θα επιλύει ταχύτατα το θέμα της κύριας διαφοράς μεταξύ ΑΠΙ και δανειοληπτών, δηλαδή των υπερχρεώσεων.

«Με την αφαίρεση των υπερχρεώσεων το δάνειο μπορεί να γίνει εξυπηρετούμενο ή μπορεί να αναδιαρθρωθεί με βιώσιμη λύση, σύμφωνα με την Οδηγία της Κεντρικής», πρόσθεσε.

Τέλος, σε σχέση με την τρίτη πρόταση του Συνδέσμου, ο κ. Μελά είπε ότι στις 6 Μαρτίου «εισηγηθήκαμε ριζική λύση του προβλήματος των εκποιήσεων και των αναδιαρθρώσεων ούτως ώστε να μειωθούν δραστικά τα ΜΕΔ, να επωφεληθεί η παραγωγικότητα και να τονωθεί η οικονομία».

«Αυτό θα γίνει με την ενίσχυση του θεσμού του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και της διαδικασίας που θα ακολουθείται, χωρίς να επηρεάζονται τα χρονοδιαγράμματα των εκποιήσεων», υπογράμμισε.