You are here

ΚΕΔΙΠΕΣ: Καθαρίζει €470 εκατ. εξυπηρετούμενα δάνεια

20/12/2021 07:04

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η επιλογή του επενδυτή, από το σύνολο έξι επενδυτικών ταμείων, που έχουν υποβάλει δεσμευτική προσφορά για να αγοράσουν χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ύψους περίπου €470 εκατ.

Οι πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η StockWatch, φέρουν τη διεύθυνση της ΚΕΔΙΠΕΣ, που διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην ΣΚΤ, να ολοκληρώνει, πριν το τέλος του χρόνου ή αρχές του νέου έτους, τη διαδικασία επιλογής της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων στη βάση των όρων προκήρυξης του διαγωνισμού.

Η στρατηγική που έχει ακολουθηθεί για την πώληση του χαρτοφυλακίου καθορίστηκε με βάση τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις που προκαλεί η πανδημική κρίση, ώστε να επιτευχθεί μεγιστοποίηση της τιμής πώλησης των δανείων.

Επιστολή σε εκατοντάδες δανειολήπτες της πρώην ΣΚΤ

Ήδη, η διεύθυνση της ΚΕΔΙΠΕΣ έχει αποστείλει από την περασμένη βδομάδα επιστολή σε εκατοντάδες δανειολήπτες της πρώην ΣΚΤ, των οποίων τα δάνεια διαχειρίζεται, και τους ενημερώνει ευθέως ότι προτίθεται να πωλήσει το δάνειο τους σε τρίτο πρόσωπο (επενδυτικό ταμείο) καθώς και τα εγγυητήρια και τις εξασφαλίσεις, που συνοδεύουν την πιστωτική τους διευκόλυνση, που είχαν λάβει από τον Συνεργατισμό.

Με την παραλαβή της επιστολής, αρκετοί επηρεαζόμενοι δανειολήπτες θορυβήθηκαν και αποτάθηκαν προς τους λειτουργούς της ΚΕΔΙΠΕΣ ζητώντας διευκρινίσεις σε σχέση με το μέλλον των δανείων τους. 

Η διεύθυνση της εταιρείας διαβεβαιώνει τους δανειολήπτες ότι τίποτε δεν θα αλλάξει από τους όρους που διέπουν μέχρι σήμερα την αποπληρωμή των δανείων τους.

Επισημαίνει συγκεκριμένα ότι, σε περίπτωση που θα ολοκληρωθεί η πώληση του πακέτου δανείων €470 εκατ. σε επενδυτικό ταμείο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δανειοληπτών δεν θα επηρεαστούν καθόλου. 

Η ΚΕΔΙΠΕΣ, καλεί τους επηρεαζόμενους δανειολήπτες, εάν το επιθυμούν, να καταθέσουν γραπτώς εντός 45 ημερών από τη λήψη της επιστολής, προσφορά προς την εταιρεία για να αποκτήσουν ή να εξοφλήσουν το δάνειο τους.

Διαδικαστικά, τονίζεται ότι η οποιαδήποτε προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Tο χρηματικό ποσό της προσφοράς για εξόφληση ή απόκτηση της πιστωτικής διευκόλυνσης.

Tη χρονική περίοδο εντός της οποίας προτίθεται ο δανειολήπτης να εξοφλήσει ή να αποκτήσει την πιστωτική του διευκόλυνση και την πηγή της χρηματοδότησης η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση ή απόκτηση του δανείου του.

Στους επηρεαζόμενους δανειολήπτες τονίζεται ότι η προσφορά εξόφλησης του δανείου μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά και σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εντός της προθεσμίας των 45 ημερών, θα θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρους τους. 

Η ΚΕΔΙΠΕΣ διευκρινίζει προς τους δανειολήπτες ότι τυχόν προτάσεις που θα υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτής της επιστολής, για αναδιάρθρωση του δανείου τους, δεν θα λαμβάνεται υπόψη ως προσφορά.

Θα εξετάζονται, όπως προσθέτει, στο πλαίσιο των διαδικασιών αναδιάρθρωσης που εφαρμόζει η εταιρεία.

Επισημαίνεται ότι η οποιαδήποτε προσφορά υποβληθεί δεν θα είναι δεσμευτική και ούτε η εταιρεία έχει υποχρέωση να προσκομίσει οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία της εξέτασης ή της μη αποδοχής της προσφοράς.

Παράγοντες της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέφεραν στη StockWatch ότι ένα από τα θετικά της εταιρείας είναι ότι έχει την ικανότητα μεγιστοποίησης της αξίας πώλησης των δανείων, πρώτο, γιατί το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από εξυπηρετούμενα και όχι από κόκκινα δάνεια και δεύτερο, γιατί η εταιρεία δεν έχει οποιεσδήποτε κεφαλαιακές ή εποπτικές πιέσεις, όπως συμβαίνει με τις εμπορικές τράπεζες.

Αναμένονται σημαντικές ταμειακές εισροές

Σημείωσαν ότι μια πετυχημένη πώληση, όχι μόνο θα φέρει σημαντικές ταμειακές εισροές, θα ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω πωλήσεις, τόσο εξυπηρετούμενων, όσο και μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων που προνοούνται και στο επιχειρηματικό πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Ένα μεγάλο μέρος των ταμειακών αυτών αποθεμάτων θα επιστραφούν στο κράτος ενώ ένα αντίστοιχο θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά κόκκινων δανείων, όταν θα γίνει η μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (bad bank).

Ενδεχομένως ένα μικρό μέρος να πάει και για την αποπληρωμή υποχρεώσεων του κράτους που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του σχεδίου εγγύησης δανείων προς την Ελληνική Τράπεζα.

Από τη σύσταση της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει πληρώσει στο κράτος €510 εκατ. 

Σημειώνεται ότι αρχικά η ΚΕΔΙΠΕΣ είχε πρόθεση, πριν από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, να πωλήσει πακέτο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €1 δισ. το οποίο είναι εκτός της παραμέτρου διαχείρισης από την Αλταμίρα.

Λόγω του περιορισμένου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε εν μέσω πανδημίας, από πλευράς εταιρειών αγοράς πιστώσεων, η ΚΕΔΙΠΕΣ μείωσε την περίμετρο της πώλησης του πακέτου δανείου, που εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου Λήδρα στα €470 εκατ. για να πετύχει το στόχο της, πράγμα το οποίο έγινε. 

Στην πρώτη φάση της διαδικασίας ενδιαφέροντος υπέβαλαν αίτηση κοντά στα 12 επενδυτικά ταμεία.

Mετά την πρώτη αξιολόγηση καταρτίστηκε short list από περίπου έξι υποψήφιους, εντός και εκτός Κύπρου, οι οποίοι κλήθηκαν και υπέβαλαν δεσμευτική προσφορά.

Παράλληλα με αυτή τη διαδικασία τρέχει και η ετοιμασία μελέτης από την KPMG για τη μετατροπή της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχειών, η οποία ενδέχεται να αναλάβει και το ρόλο του κοινωνικού φορέα για το Mortgage to rent (ενοίκιο αντί χρέους).

Η μελέτη της KPMG αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη ερχόμενου Μαρτίου.

Του Λεύκου Χρίστου