You are here

Κέρδη €21 εκατ. για Ελληνική το εννεάμηνο

30/11/2021 09:14

Κέρδη €21 εκατ. ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2021 η Ελληνική Τράπεζα έναντι κερδών €40 εκατ. πέρσι.

Οι προβλέψεις της μειώθηκαν στα €43,6 εκατ. από €49,7 εκατ.

Το τρίτο τρίμηνο του 2021 η τράπεζα δεν κατέγραψε κέρδη έναντι κερδών €8,2 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €192,8 εκατ., μειωμένα κατά 9% σε σύγκριση με €212,2 εκατ. για την εννιαμηνία του 2020.

Η μείωση σε ετήσια βάση οφειλόταν κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα από τις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (μείωση των βασικών επιτοκίων δανεισμού) και στα χαμηλότερα έσοδα από χρεόγραφα (Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα (ΚΚΟ) με ονομαστική αξία €750 εκατ. έληξαν το Δεκέμβριο 2020), η οποία καλύφθηκε εν μέρει από τις συνεχιζόμενες μειώσεις του μέσου κόστους των καταθέσεων.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ετησιοποιημένη βάση) του Ομίλου για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθε σε 1,55% (2020: 1,88%, εννιαμηνία του 2020: 1,86%).

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο επηρεάστηκε αρνητικά από τα μειωμένα καθαρά έσοδα από τόκους και την αύξηση στον μέσο όρο των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μετρητών και καταθέσεων σε Κεντρικές Τράπεζες μετά την αύξηση του δανεισμού σε Στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΜΑ/TLTROs) 8.

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθε σε €74,2 εκατ. και αυξήθηκε κατά 3% σε σύγκριση με €71,9 εκατ. την εννιαμηνία του 2020. Η αύξηση οφειλόταν κυρίως στην αύξηση στα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών και άλλα έσοδα η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση στα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων.

Τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων ανήλθαν σε €5,3 εκατ. την εννιαμηνία του 2021 και σημείωσαν μείωση ύψους 15% σε σύγκριση με €6,3 εκατ. την εννιαμηνία του 2020. Η μείωση ήταν κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης της μεταβολής στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων σε αντισταθμίσεις εύλογης αξίας που κατέχει ο Όμιλος.

Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €39,2 εκατ., αυξημένα κατά 1% σε σχέση με €38,6 εκατ. την εννιαμηνία του 2020.

Τα άλλα έσοδα για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €29,8 εκατ., αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με €27,0 εκατ. την εννιαμηνία του 2020.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €200,2 εκατ. και σε σύγκριση με €189,6 εκατ. την εννιαμηνία του 2020 αυξήθηκαν κατά 6% κυρίως λόγω των αυξημένων εξόδων προσωπικού.

Τα έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €105,5 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 53% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (εννιαμηνία 2020: 49%). Σε σύγκριση με €93,0 εκατ. την εννιαμηνία του 2020, τα έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία του 2021 σημείωσαν αύξηση ύψους 13%. Οι κύριοι λόγοι ήταν οι μισθολογικές αυξήσεις που δόθηκαν από τον Όμιλο κατά το Δεκέμβριο του 2020 και αντικατοπτρίζονταν στα αποτελέσματα από την 4η τριμηνία του 2020 και ο αντίκτυπος της απόκτησης του ελέγχου της APS Cyprus.

Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα για την εννιαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €76,3 εκατ. και μειωθήκαν κατά 4% σε σύγκριση με €79,1 εκατ. την εννιαμηνία του 2020.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την εννιαμηνία του 2021 διαμορφώθηκε στο 75,0%, σε σύγκριση με 66,7% για την εννιαμηνία του 2020.

Προβλέψεις

Η χρέωση για ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων, ανήλθε στα €39,9 εκατ. για την εννιαμηνία 2021 σημειώνοντας μείωση ύψους 18% σε σύγκριση με €48,9 εκατ. την εννιαμηνία 2020.

Οι ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων για την εννιαμηνία του 2021, περιλαμβάναν ζημιές απομείωσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και δανειακών δεσμεύσεων που εκδόθηκαν ύψους €50,6 εκατ. σε σύγκριση με €57,9 εκατ. την εννιαμηνία 2020. Η μείωση κατά 13% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 προέκυψε κυρίως λόγω των αυξημένων ζημιών απομείωσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων που αναγνωρίστηκαν την εννιαμηνία του 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).

Άλλα οικονομικά μεγέθη

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,6 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €14,2 δισ.)

Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθαν σε €6.710 εκατ., σημειώνοντας μείωση 1% σε σύγκριση με €6.802 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την εννιαμηνία 2021 ανήλθε σε €628 εκατ. (1η εξαμηνία 2021: €388 εκατ., 2020: €1.041 εκατ., εννιαμηνία 2020: €712 εκατ.).

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 41,1% στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: 43,0%).

Ο Δείκτης Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε στο 473% σε σύγκριση με 477% στις 31 Δεκεμβρίου 2020, πολύ πιο πάνω από το ελάχιστο εποπτικό όριο που είναι 100%. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 το πλεόνασμα ρευστότητας του LCR ανήλθε σε €6,1 δισ. σε σύγκριση με €5,5 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

ΜΕΧ

Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €1.428 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 σε σύγκριση με €1.503 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σημειώνοντας μείωση ύψους 5% (οι ΜΕΧ εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ανήλθαν σε €1,0 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και σε €1,1 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020).

Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ήταν 21,3% σε σύγκριση με 22,1% στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο δείκτης των MEX εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από τo ΠΠΣ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ήταν 14,5% (31 Δεκεμβρίου 2020: 15,7%).

Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε σε 49,3% στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: 46,9%), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ο δείκτης αναπροσαρμόζεται στο 63,4% (31 Δεκεμβρίου 2020: 58,9%).

Κεφάλαια

Για τον Όμιλο, οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, με τις μεταβατικές διατάξεις, εξαιρουμένων των μη ελεγμένων κερδών για την εννιαμηνία, διαμορφώθηκαν σε 21,92%, 19,60% και 21,92% αντίστοιχα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ο κ. Oliver Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε: «Παρά το γεγονός ότι η πανδημία COVID-19 εξακολουθεί να καθορίζει τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους σημειώθηκε μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, η οποία ενισχύθηκε από το δημοσιονομικό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης».

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας και επενδύουμε σε τομείς που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), η Τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία», τονίζει.

«Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στη δραστική βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, μέσω της επίλυσης και απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, οι οποίες έχουν μειωθεί στο 14,5% (Δείκτης ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ). Το έργο «Starlight» έχει τεθεί σε εφαρμογή και με την ολοκλήρωσή του θα επιταχυνθεί ο καθαρισμός του ισολογισμού μας, μειώνοντας το ποσοστό των ΜΕΧ σε μέσο-μονοψήφιο αριθμό».

«Παράλληλα, βλέπουμε με ικανοποίηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών (95%) που είχαν ενταχθεί κάτω από το μορατόριουμ δόσεων αποπληρώνουν και πάλι τις δόσεις τους. Ακόμα μια προτεραιότητα για εμάς είναι να επιταχύνουμε το ταξίδι του μετασχηματισμού μας, ώστε να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητές μας και να επιτύχουμε βιώσιμη μακροπρόθεσμη κερδοφορία».

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της Τράπεζάς μας σε έναν οργανισμό φιλικό προς τον πελάτη, βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών μέσα από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση των προϊόντων μας. Θέλουμε να ενισχύσουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). Άλλες βασικές μας προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη διαχείριση του υψηλού δείκτη εξόδων και της πλεονάζουσας ρευστότητάς μας, καθώς και την εφαρμογή μιας αξιοκρατικής πολιτικής για το προσωπικό μας», καταλήγει.

Της Γεωργίας Χαννή