You are here

Κέρδη €21 εκατ. για Ελληνική το εξάμηνο

24/09/2021 10:01

Κέρδη €21 εκατ. ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2021 η Ελληνική Τράπεζα έναντι κερδών €17,7 εκατ. πέρσι.

Οι προβλέψεις της μειώθηκαν στα €27,9 εκατ. από €41,8 εκατ.

Η τράπεζα όπως ανακοινώθηκε προχωρά σε πώληση πακέτου €700 εκατ. ΜΕΔ με την ονομαία «starlight» προκειμένου να πετύχει το μεσοπρόθεσμο στόχο του μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΔ.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι με την εκτέλεση της διάθεσης χαρτοφυλακίου MEX, στο πλαίσιο του "Project Starlight", η Τράπεζα αξιολογεί στρατηγικές επιλογές σχετικά με το μέλλον της θυγατρικής της, APS Cyprus, σε μια προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της ικανότητας ανάκτησης και των ποσοστών ανάκτησης της Τράπεζας. Τέτοιες επιλογές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα εισαγωγής έμπειρου στρατηγικού εταίρου για περαιτέρω βελτίωση των εργασιών ανάκτησης.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την 1 η εξαμηνία του 2021 ήταν €129,7 εκατ., μειωμένα κατά 8% σε σχέση με €140,5 εκατ. για την 1 η εξαμηνία του 2020.

Η μείωση σε ετήσια βάση οφειλόταν κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα από τις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (μείωση των βασικών επιτοκίων δανεισμού) και στα χαμηλότερα έσοδα από χρεόγραφα (Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα (ΚΚΟ) με ονομαστική αξία €750 εκατ. έληξαν το Δεκέμβριο 2020), η οποία καλύφθηκε εν μέρει από τις συνεχιζόμενες μειώσεις του μέσου κόστους των καταθέσεων.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (σε ετησιοποιημένη βάση) του Ομίλου για την 1η εξαμηνία του 2021 ανήλθε σε 1,61% (2020: 1,88%, 1 η εξαμηνία του 2020: 1,84%).

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο επηρεάστηκε αρνητικά από τα μειωμένα καθαρά έσοδα από τόκους και την αύξηση στον μέσο όρο τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μετρητών και των υπολοίπων με Κεντρικές Τράπεζες

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την 1 η εξαμηνία του 2021 ανήλθε στα €53,8 εκατ., αυξημένο κατά 12% σε σχέση με €48,1 εκατ. την 1 η εξαμηνία του 2020. Η αύξηση οφειλόταν κυρίως στην αύξηση των καθαρών κερδών από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων και άλλων εσόδων.

Τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων ανήλθαν σε €4,4 εκατ. την 1 η εξαμηνία του 2021, σημειώνοντας αύξηση 26% σε σύγκριση με €3,5 εκατ. την 1 η εξαμηνία του 2020. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μη πραγματοποιηθέντων καθαρών κερδών επανεκτίμησης που προέκυψαν από επενδύσεις που κατέχει ο Όμιλος σε μέσα που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και στο κέρδος από πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου9 .

Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για την 1η εξαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €26,0 εκατ., ελάχιστα αυξημένα κατά 2% σε σχέση με €25,5 εκατ. την 1 η εξαμηνία του 2020. Η αύξηση οφείλεται κυρίως λόγω αυξημένων τραπεζικών δικαιωμάτων και προμήθειων την 1 η εξαμηνία του 2021 μετά την ανακοίνωση του αναθεωρημένου Πίνακα Προμηθειών και Χρεώσεων που είναι σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2021 και την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που αντιστάθμισαν τη μείωση των άλλων τραπεζικών δικαιωμάτων που επηρεάστηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19).

Τα άλλα έσοδα για την 1 η εξαμηνία του 2021 ήταν €23,4 εκατ., αυξημένα κατά 23% σε σχέση με €19,0 εκατ. την 1 η εξαμηνία του 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξημένων καθαρών κερδών από διάθεση αποθεμάτων ακινήτων και διάφορα έσοδα λόγω της καθαρής αποζημίωσης που εισπράχθηκε από την ασφαλιστική απαίτηση.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για την 1η εξαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €131,3 εκατ. σε σύγκριση με €124,5 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2020, ήταν αυξημένα κατά 5% κυρίως λόγω αυξημένων εξόδων προσωπικού. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την ανάληψη της διακυβέρνησης και του λειτουργικού ελέγχου της APS Debt Servicing Cyprus Ltd (APS Cyprus) στις 30 Νοεμβρίου 2020, τα οικονομικά αποτελέσματα της APS Cyprus από την 1 η Δεκεμβρίου 2020 ενοποιούνται πλήρως. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, τα οικονομικά αποτελέσματα της APS Cyprus συνέβαλαν 3% στα συνολικά έξοδα του Ομίλου.

Τα έξοδα προσωπικού για την 1η εξαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €70,3 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 54% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (1 η εξαμηνία 2020: 50%).

Σε σύγκριση με €61,8 εκατ. την 1 η εξαμηνία του 2020, τα έξοδα προσωπικού την 1 η εξαμηνία του 2021 σημείωσαν αύξηση ύψους 14%. Οι κύριοι λόγοι ήταν οι μισθολογικές αυξήσεις που δόθηκαν από τον Όμιλο κατά τον Δεκέμβριο του 2020 και αντικατοπτρίζονταν στα αποτελέσματα από την 4 η τριμηνία του 2020 και ο αντίκτυπος της απόκτησης του ελέγχου της APS Cyprus.

Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα για την 1 η εξαμηνία του 2021 ανήλθαν σε €49,1 εκατ. και σημείωσαν μείωση ύψους 4% σε σύγκριση με €51,2 εκατ. την 1 η εξαμηνία του 2020. Η μείωση στα Διοικητικά έξοδα Εταιρείας διαχείρισης χρεών, λόγω των εξόδων διαχείρισης και αμοιβής επιτυχίας της APS Cyprus που εξαλείφθηκαν κατά την ενοποίηση, αντισταθμίστηκε μερικώς από την αύξηση στο κόστος παροχής συμβουλευτικών και άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών, επισκευών και συντήρησης (η αύξηση των επισκευών και συντηρήσεων σε ετήσια βάση οφείλεται κυρίως στο κόστος που σχετίζεται με έξοδα τεχνολογίας και πληροφορικής) και Λοιπά διοικητικά έξοδα.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1 η εξαμηνία του 2021 διαμορφώθηκε στο 71,5% σε σύγκριση με 66,0% για την 1 η εξαμηνία του 2020

Προβλέψεις

Η χρέωση για ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων, ανήλθε στα €27,9 εκατ. για την 1 η εξαμηνία 2021 σημειώνοντας μείωση της τάξης του 33% σε σύγκριση με €41,8 εκατ. την 1 η εξαμηνία 2020.

Οι ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων για την 1 η εξαμηνία του 2021, περιλαμβάναν ζημιές απομείωσης στο δανειακό χαρτοφυλάκιο και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και δανειακές υποχρεώσεις ύψους €41,4 εκατ. (1 η εξαμηνία 2020: €52,3 εκατ.). Αυτή η αύξηση κατά 21% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 προέκυψε κυρίως από τη στρατηγική απομόχλευσης της Τράπεζας, η οποία οδήγησε σε επιπρόσθετη αύξηση των ζημιών απομείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου που θα διατεθεί (Project Starlight), λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα ανάκτησης μέσω πώλησης στις 30 Ιουνίου 2021.

Επιπλέον, οι ζημίες απομείωσης περιλαμβάνουν καθαρή επιδείνωση του χαρτοφυλακίου από νέες αθετήσεις και κάποια καθαρή επιδείνωση του εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου στα βιβλία της Τράπεζας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αυξημένες αθετήσεις που παρουσιάστηκαν κατά την 1η εξαμηνία του 2021 οφείλονται εν μέρει στην εισαγωγή του νέου ορισμού αθέτησης της ΕΑΤ που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άλλα οικονομικά μεγέθη

Στις 30 Ιουνίου 2021, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,5 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €14,2 δισ.).

Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 30 Ιουνίου 2021 ανήλθαν σε €6.688 εκατ. 13 , σημειώνοντας μείωση 2% σε σύγκριση με €6.802 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την 1 η εξαμηνία 2021 ανήλθε σε €388 εκατ. (1 η τριμηνία 2021: €166 εκατ., 1η εξαμηνία 2020: €439 εκατ., 2020: €1.041 εκατ.). Η Τράπεζα συνέχισε την παροχή χορηγήσεων προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα επικεντρώνεται στη διαχείριση των προώρων καθυστερήσεων και αποφυγή νέων μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 41,5% στις 30 Ιουνίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: 43,0%).

ΜΕΧ

Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €1.473 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2021 σε σύγκριση με €1.503 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σημειώνοντας μείωση ύψους 2% (οι ΜΕΧ εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ανήλθαν σε €1,0 δισ. στις 30 Ιουνίου 2021 και σε €1,1 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020)

Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν 22,0% σε σύγκριση με 22,1% στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο δείκτης των MEX εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από τo ΠΠΣ στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν 15,1% (31 Δεκεμβρίου 2020: 15,7%).

Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ανοιγμάτων που κατέχονται προς πώληση ανέρχεται στο 22,6% (31 Δεκεμβρίου 2020: 22,7%).

Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε σε 46,5% στις 30 Ιουνίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 2020: 46,9%), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ο δείκτης αναπροσαρμόζεται στο 59,4% (31 Δεκεμβρίου 2020: 58,9%)

Κεφάλαια

Για τον Όμιλο, οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) στις 30 Ιουνίου 2021, με τις μεταβατικές διατάξεις, εξαιρουμένων των μη ελεγμένων κερδών για την εξαμηνία, διαμορφώθηκαν σε 21,61%, 19,28% και 21,61% αντίστοιχα. Επιπλέον, οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2021, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις, διαμορφώθηκαν σε 21,04%, 18,69% και 21,04%, αντίστοιχα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, ο κ. Oliver Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2021, παραμένοντας υπό συνθήκες πανδημίας, η Ελληνική Τράπεζα συνεχίζει τη θετική της απόδοση, σημειώνοντας σταθερή πρόοδο προς επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Η αυξημένη οικονομική δραστηριότητα, κατά το πρώτο εξάμηνο, ενισχύθηκε από τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Κυβέρνησης, με ένα ισχυρό δημοσιονομικό πακέτο μέτρων και ρευστότητας, με στόχο την προστασία της υγείας των πολιτών, τη στήριξη των επιχειρήσεων και την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας».

«Οι σταθερές επιδόσεις της Ελληνικής Τράπεζας συνεχίστηκαν, αποδίδοντας κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €21,0 εκατ. Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 510%) συνεχίσαμε με επιτυχία να υποστηρίζουμε την οικονομία της χώρας σε δύσκολες συνθήκες κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους. Παραμένουμε δίπλα στους βιώσιμους πελάτες μας και λαμβάνουμε μέρος σε όλα τα κρατικά σχέδια, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών».

«Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο παραχωρήσαμε €388 εκατ. νέα δάνεια, ενώ είχαμε καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €129,7 εκατ. και σύνολο μη επιτοκιακών εσόδων €53,8 εκατ.. Εξίσου σημαντική για εμάς είναι η βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, μέσω της επίλυσης και απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, οι οποίες έχουν μειωθεί στο 15,1% (Δείκτης ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ)».

«Παρά την αβεβαιότητα εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, συνεχίζουμε το πλάνο μας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, τόσο με οργανικές όσο και με μη οργανικές λύσεις. Παράλληλα, βλέπουμε με ικανοποίηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών (95%) που είχαν ενταχθεί κάτω από το μορατόριουμ δόσεων αποπληρώνουν και πάλι τις δόσεις τους», σημείωσε.

«Μετά τον επίσημο διορισμό μου, τον Ιούλιο του 2021, αντιλήφθηκα ότι έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος μέχρι σήμερα όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό και την αναδιαμόρφωση του Οργανισμού. Παρόλα αυτά, η επιτάχυνση του μετασχηματισμού μας είναι ζωτικής σημασίας, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητές μας και επιτυγχάνοντας βιώσιμη κερδοφορία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της Τράπεζάς μας σε έναν πελατοκεντρικό οργανισμό, βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών μας μέσα από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση των προϊόντων μας. Θέλουμε να ενισχύσουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), ενώ άλλες βασικές μας προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη διαχείριση του υψηλού δείκτη εξόδων και της πλεονάζουσας ρευστότητάς μας, καθώς και την εφαρμογή μιας αξιοκρατικής πολιτικής για το προσωπικό μας».

Της Γεωργίας Χαννή