You are here

Κέρδη €40 εκ. για την Ελληνική

01/12/2020 09:20

Κέρδη €40 εκ. ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2020 η Ελληνική Τράπεζα έναντι κερδών €88,4 εκ. το εννεάμηνο του 2019.

Οι προβλέψεις της τράπεζας αυξήθηκαν στα €49,7 εκ. από €11,9 εκ.

Το τρίτο τρίμηνο του έτους η τράπεζα πέτυχε κέρδη €22,3 εκ. σε σχέση με κέρδη €19,9 εκ. το δεύτερο τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την εννιαμηνία του 2020 ανήλθαν σε €212,2 εκ., μειωμένα κατά 7% σε σχέση με €227,0 εκ. την εννιαμηνία του 2019. Η μείωση σε ετήσια βάση οφειλόταν κυρίως στο χαμηλότερο εισόδημα από το εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων (μείωση των επιτοκίων δανεισμού) και στη μείωση των εσόδων από χρεόγραφα (λήξη €750 εκ. Κυπριακών Κυβερνητικών Ομολόγων (ΚΚΟ) τον Δεκέμβριο του 2019), η οποία καλύφθηκε εν μέρει από τις συνεχιζόμενες μειώσεις του μέσου κόστους των καταθέσεων.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου για την εννιαμηνία του 2020 ανήλθε στo 1,86% (2019: 1,92%, εννιαμηνία του 2019: 1,93%).

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την εννιαμηνία του 2020 ανήλθε στα €71,9 εκ., μειωμένο κατά 3% σε σχέση με €73,8 εκ. την εννιαμηνία του 2019. Η μείωση οφειλόταν κυρίως στην πτώση των καθαρών κερδών από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση στα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών.

Τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών στοιχείων ανήλθαν σε €6,3 εκ. μειωμένα κατά 22% σε σχέση με €8,0 εκ. την εννιαμηνία του 2019. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην μείωση στα κέρδη από πώληση και επανεκτίμηση συναλλάγματος και στις μη πραγματοποιηθείσες καθαρές ζημιές επανεκτίμησης που προέκυψαν από επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων που κατέχει ο Όμιλος.

Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για την εννιαμηνία του 2020 ανήλθαν σε €38,6 εκ., αυξημένα κατά 2% σε σχέση με €38,0 εκ. την εννιαμηνία του 2019, κυρίως λόγω αυξημένων προμηθειών από ασφαλιστικές εργασίες μέρος εκ των οποίων είναι μη επαναλαμβανόμενες.

Τα άλλα έσοδα για την εννιαμηνία του 2020 ήταν €27,0 εκ., μειωμένα κατά 2% σε σχέση με €27,7 εκ. την εννιαμηνία του 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης στα κέρδη από διάθεση αποθεμάτων ακινήτων προς πώληση, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση στα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, κυρίως λόγω των χαμηλότερων απαιτήσεων ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων του COVID-19.

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων την 3η τριμηνία του 2020 μειώθηκαν κατά 2% σε €23,8 εκ., σε σχέση με €24,3 εκ. την 2η τριμηνία του 2020, λόγω της μείωσης στα άλλα έσοδα ως αποτέλεσμα της μείωσης στα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση στα κέρδη από διάθεση αποθεμάτων ακινήτων προς πώληση.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για την εννιαμηνία του 2020 ανήλθαν σε €189,6 εκ. σε σύγκριση με €199,6 εκ. κατά την εννιαμηνία του 2019, μειωμένα κατά 5% κυρίως λόγω της μείωσης στα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα.

Τα έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία του 2020 ανήλθαν σε €93,0 εκ. και αντιπροσώπευαν το 49% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (εννιαμηνία του 2019: 47%).

Σε σύγκριση με τα €94,1 εκ. την εννιαμηνία του 2019, τα έξοδα προσωπικού την εννιαμηνία του 2020 σημείωσαν μείωση της τάξης του 1%, κυρίως λόγω της εξοικονόμησης κόστους λόγω χαμηλότερων υπερωριών και κόστος εποχικού προσωπικού. Οι κυριότεροι παράγοντες για τα αυξημένα έξοδα προσωπικού για την εννιαμηνία του 2019, ήταν οι μισθολογικές αυξήσεις για το 2019 που ανακοίνωσε ο Όμιλος τον Οκτώβριο του 2019 και τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα για την εννιαμηνία του 2020 ανήλθαν σε €79,1 εκ. σημειώνοντας μείωση 12% σε σύγκριση με €89,4 εκ. την εννιαμηνία του 2019. Κατά την εννιαμηνία του 2019, η Τράπεζα ειδοποιήθηκε για την καταβολή της εισφοράς στο ΣΕΚ (Εθνικό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων) για το 2020.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την εννιαμηνία του 2020 διαμορφώθηκε στο 66,7% σε σύγκριση με 66,4% για την εννιαμηνία του 2019 (αντανακλώντας τη μικρότερη μείωση στα συνολικά έξοδα σε σχέση με την μείωση στα συνολικά καθαρά έσοδα).

Προβλέψεις

Η χρέωση για ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, ανήλθε στα €49,7 εκ. για την εννιαμηνία του 2020 σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με €11,9 εκ. την εννιαμηνία του 2019.

Η αυξημένη χρέωση οφείλεται στις αυξημένες ζημιές απομείωσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, κυρίως ως αποτέλεσμα της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού (€47,3 εκ.). Η επίδραση της πανδημίας στο μακροοικονομικό περιβάλλον οδήγησε σε αλλαγές στις παραμέτρους που εφαρμόστηκαν για τον υπολογισμό των προβλέψεων κατά τη διάρκεια της τριμηνίας του 2020 (οι αλλαγές περιλάμβαναν αυξημένη πιθανότητα αθέτησης και αύξηση της περιόδου ρευστοποίησης).

Ωστόσο, οι αυξημένες ζημιές απομείωσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση του περιουσιακού στοιχείου αποζημίωσης με αντίστοιχη πίστωση στις ζημιές απομείωσης άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, λόγω του επαναπροσδιορισμού των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από τις απαιτήσεις που θα γίνουν από την Τράπεζα σε περίπτωση ζημιών που συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία αποζημίωσης, οι οποίες οφείλονται κυρίως στην επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για τη 3ητριμηνία του 2020, ανήλθαν σε χρέωση €7,3 εκ. μειωμένη κατά 45% σε σύγκριση με €13,3 εκ. την προηγούμενη τριμηνία.

Οι μακροοικονομικές προσδοκίες που αντικατοπτρίστηκαν την 1η τριμηνία 2020 παρέμειναν αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της 2ης τριμηνίας 2020 και της 3ης τριμηνίας του 2020.

Παρ’ όλα αυτά, επιπρόσθετη χρέωση ύψους €5,5 εκ. και €8,8 εκ. αναγνωρίστηκε τη 2η τριμηνία 2020 και 3η τριμηνία του 2020 αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού κυρίως λόγω της αλλαγής σταδίου στον τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και σε συγκεκριμένους πελάτες στον τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Ακινήτων που αξιολογήθηκαν σε ατομική βάση και στην αλλαγή σταδίου όλων των κλάδων που αξιολογήθηκαν ως «υψηλού κινδύνου» και αξιολογούνται σε συλλογική βάση.

Ο δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων (ετησιοποιημένος) για την εννιαμηνία του 2020 και την 3η τριμηνία του 2020 ήταν 1,3% (εννιαμηνία του 2019: 0,2%) και 0,4% (2η τριμηνία 2020: 0,9%) αντίστοιχα. Εξαιρώντας την επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού (€47,3 εκ.) όπως περιγράφεται πιο πάνω, ο δείκτης κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων για την εννιαμηνία του 2020 μειώνεται κατά 93 μβ στο 0,4% (2η τριμηνία 2020: 0,6%).

Άλλα οικονομικά μεγέθη

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,1 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €14,6 δισ.) και αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €13,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €13,6 δισ.) και καταθέσεις σε ξένα νομίσματα, κυρίως Αμερικάνικα Δολάρια, ύψους €0,9 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1,0δισ.)

Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθαν σε €6.748 εκ., μειωμένες κατά 7% σε σύγκριση με €7.244 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά τη εννιαμηνία του 2020 ανήλθε σε €712,3 εκ. (2019: €812,3 εκατ.)

ΜΕΧ

Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €1.650 εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 σε σύγκριση με €2.276 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, σημειώνοντας μείωση ύψους 27% (οι ΜΕΧ εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ανήλθαν σε €1.185 εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και σε €1.808 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019).

Γενικά, η μείωση των ΜΕΧ οφείλεται σε περίπου €0,5 δισ. και περίπου €0,1 δισ. μη συμβατικών διαγραφών που πραγματοποιήθηκαν την 2η τριμηνία του 2020 και την 3η τριμηνία του 2020 αντίστοιχα, καθώς και στις αποπληρωμές και εξυγίανση που ανήλθαν σε περίπου €150 εκ. κατά την εννιαμηνία του 2020, αντισταθμίζοντας τις αυξήσεις των ΜΕΧ κυρίως λόγω των νέων αθετήσεων και των δεδουλευμένων τόκων.

Οι τερματισμένοι λογαριασμοί οι οποίοι περιλαμβάνονταν στις ΜΕΧ ανήλθαν σε €872 εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.435 εκ.). Οι μεικτές χορηγήσεις με ρυθμιστικά μέτρα στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθαν σε €996 εκ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.225 εκ.).

Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ήταν 24,5% σε σύγκριση με 31,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 20,06%1 ενώ ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,51%.

Κορωνοϊός

Αναφορικά με την πρόσφατη εμφάνιση της επιδημίας κορωνοϊού αναμένεται να έχει προσωρινή αλλά σημαντική αρνητική οικονομική επίπτωση, ως εκ τούτου, η οικονομική απόδοση της Τράπεζας για το 2020 αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά.

Αντιμέτωπη με χαμηλότερα έσοδα από τα αναμενόμενα, λόγω της μειωμένης ζήτησης νέων δανείων και των χαμηλότερων εσόδων από προμήθειες, ο στόχος είναι να περιοριστεί ο αντίκτυπος μέσω της ανακατανομής κεφαλαίων σε εναλλακτικά στοιχεία ενεργητικού εντός της διάθεσης ανάληψης κινδύνου της Τράπεζας, καθώς και μέσω πρωτοβουλιών μείωσης κόστους.

Η Τράπεζα αντιμετωπίζει επίσης αυξημένες απομειώσεις δανείων λόγω υψηλότερων πιθανοτήτων αθέτησης εξυπηρετούμενων δανείων που οφείλονται στην επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, επιδείνωσης στην αλλαγή σταδίων σύμφωνα με τις πρόνοιες τους ΔΠΧΑ 9, καθώς επίσης και ζημιών που προκύπτουν από την παράταση της επίλυσης των υφιστάμενων ΜΕΧ. Με ένα αρκετά μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου δανείων που έχει ήδη αξιολογηθεί μέσω προβλέψεων για όλη τη διάρκεια ζωής και με περίπου 30% των εξυπηρετούμενων δανείων να καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, το συνολικό κόστος κινδύνου βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα αναμένεται να παραμείνει σε λογικά επίπεδα.

Η στρατηγική της Τράπεζας επικεντρώνεται σε δύο πτυχές: Τη στοχευμένη ανάπτυξη μέσω νέου δανεισμού και της προώθησης και ενίσχυσης των σχέσεων με τους πελάτες καθώς επίσης και τη μείωση του υψηλού επιπέδου των ΜΕΧ.

Στο πλαίσιο της κρίσης του κορωνοϊού (COVID-19) εφαρμόστηκε μορατόριουμ σε όλα τα επιλέξιμα άτομα ή νομικές οντότητες σε διάφορους τομείς (αναστολή δόσεων κεφαλαίου και τόκων για περίοδο εννιά μηνών). Το ποσό των μεικτών χορηγήσεων σε πελάτες που υπόκεινται σε μορατόριουμ για την αποπληρωμή δανείων ανήλθε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 σε €2,8 δισ. (εξαμηνία 2020: €2,8 δισ.)

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο Προσωρινός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, Φοίβος Στασόπουλους αναφέρει ότι «οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις στην Κύπρο ήταν άνευ προηγουμένου. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές ώστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας, κάτω από αυτές τις ιδιόμορφες συνθήκες. Ο ρόλος μας αυτή τη στιγμή είναι πιο κρίσιμος από ποτέ».

«Σε όλο αυτό το διάστημα, συνεχίζουμε να δίνουμε έμφαση στην προστασία του προσωπικού και των πελατών μας, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της πελατειακής μας βάσης. Από την αρχή της κρίσης θέσαμε επιτυχώς σε εφαρμογή το σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας με στόχο τη συνεχή εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών μας. Σε αυτό το πλαίσιο επανεξετάζουμε διαρκώς τα δεδομένα και προσαρμόζουμε τις ενέργειές μας αναλόγως, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να προσφέρουμε καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας».

«Τα αποτελέσματα για την εννιαμηνία της Τράπεζας επιδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την ισχυρή κατάσταση της οικονομικής θέσης μας σε μια περίοδο σημαντικής και συνεχιζόμενης αβεβαιότητας. Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22,5% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 454%) είμαστε σε πολύ καλή θέση για να στηρίξουμε τους βιώσιμους πελάτες μας και να χρηματοδοτήσουμε την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας».

 «Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της Τράπεζάς μας σε έναν σύγχρονο πελατοκεντρικό Οργανισμό που προσφέρει προϊόντα, υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και απρόσκοπτη εμπειρία στους πελάτες μας. Παράλληλα, έχουμε εντατικοποιήσει τις προσπάθειές μας για την εκπαίδευση και μεταφορά των πελατών μας στα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης. Με μεγάλη ικανοποίηση παρατηρούμε ότι οι πελάτες μας έχουν αγκαλιάσει αυτές τις προσπάθειες, καθώς πέραν του 80% των συνολικών συναλλαγών πραγματοποιούνται πλέον μέσω των εναλλακτικών μας καναλιών», τόνισε.

Της Γεωργίας Χαννή