You are here

Κέρδη €50 εκατ. για Ελληνική το 2020

09/04/2021 09:26

Κέρδη €50 εκατ. ανακοίνωσε για το 2020 η Ελληνική Τράπεζα έναντι κερδών €107,7 εκατ. το 2019.

Οι προβλέψεις της τράπεζας αυξήθηκαν στα €67 εκατ. από €36,7 εκατ.

Το τέταρτο τρίμηνο του έτους η τράπεζα πέτυχε κέρδη €10,5 εκατ. σε σχέση με κέρδη €22,3 εκατ. το τρίτο τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2020 ήταν €285,5 εκατ., μειωμένα κατά 5% σε σχέση με €301,3 εκατ. το 2019. Η μείωση σε ετήσια βάση οφειλόταν κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα από τις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (μείωση των βασικών επιτοκίων δανεισμού) και στα χαμηλότερα έσοδα από χρεόγραφα (Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα (ΚΚΟ) με ονομαστική αξία €750 εκατ. έληξαν το Δεκέμβριο 2019), η οποία καλύφθηκε εν μέρει από τις συνεχιζόμενες μειώσεις του μέσου κόστους των καταθέσεων.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου για το 2020 ανήλθε σε 1,88% (2019: 1,92%).

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για το 2020 ανήλθε στα €105,8 εκατ., αυξημένο κατά 2% σε σχέση με €103,4 εκατ. το 2019. Η αύξηση οφειλόταν κυρίως στην αύξηση των καθαρών κερδών από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων. Τα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων ανήλθαν σε €13,4 εκατ. αυξημένα κατά 26% σε σχέση με €10,7 εκατ. το 2019.

Τα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών για τo 2020 ανήλθαν σε €57,6 εκατ., ελαφρώς αυξημένα κατά 1% σε σχέση με €57,3 εκατ. το 2019.

Τα άλλα έσοδα για το 2020 ήταν €34,7 εκατ., μειωμένα κατά 2% σε σχέση με €35,4 εκατ. το 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης στα κέρδη από διάθεση αποθεμάτων ακινήτων προς πώληση και στα καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση στα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, κυρίως λόγω των περιοριστικών μέτρων του COVID-19.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για τo 2020 ανήλθαν σε €265,6 εκατ. σε σύγκριση με €273,0 εκατ. το 2019, μειωμένα κατά 3% κυρίως λόγω χαμηλότερων διοικητικών και άλλων εξόδων.

Τα έξοδα προσωπικού για το 2020 ανήλθαν σε €132,1 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 50% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (2019: 46%). Σε σύγκριση με τα €126,7 εκατ. το 2019, τα έξοδα προσωπικού το 2020 σημείωσαν αύξηση της τάξης του 4%, λόγω των μισθολογικών αυξήσεων που δόθηκαν από τον Όμιλο κατά τον Δεκέμβριο του 2020, της αύξησης των εισφορών στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) κατά το 2020 και του αντίκτυπου της απόκτησης του ελέγχου της APS Cyprus.

Τα συνολικά διοικητικά και άλλα έξοδα για το 2020 ανήλθαν σε €110,2 εκατ. σημειώνοντας μείωση 11% σε σύγκριση με €124,2 εκατ. το 2019.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το 2020 διαμορφώθηκε στο 67,9% σε σύγκριση με 67,5% για το 2019 (αντανακλώντας τη μικρότερη μείωση στα συνολικά έξοδα σε σχέση με τη μείωση στα συνολικά καθαρά έσοδα).

Προβλέψεις

Η χρέωση για ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων, ανήλθε στα €55,0 εκατ. για το 2020 σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με €23,2 εκατ. το 2019. Η αυξημένη χρέωση οφείλεται στις αυξημένες ζημιές απομείωσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, κυρίως ως αποτέλεσμα της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού (€64,5 εκατ.). Η επίδραση της πανδημίας στο μακροοικονομικό περιβάλλον οδήγησε σε αλλαγές στις παραμέτρους που εφαρμόστηκαν για τον υπολογισμό των προβλέψεων κατά τη διάρκεια της 1ης και 4ης τριμηνίας του 2020 (πιθανότητες αθέτησης και ζημιάς δεδομένες προκαθορισμένες παραμέτρους) που είχε ως αποτέλεσμα την χρέωση απομείωσης ύψους €48,0 εκατ.

Οι Ζημιές απομείωσης μη χρημαοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για το 2020 ανήλθαν σε €12,0 εκατ. σημειώνοντας μείωση 11% σε σύγκριση με €13,5 εκατ. το 2019

Άλλα οικονομικά μεγέθη

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €14,6 δισ.)

Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν σε €6.802 εκατ., μειωμένες κατά 6% σε σύγκριση με €7.244 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 43,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: 40,9%).

Κατά το 2020 το σύνολο των νέων χορηγήσεων ξεπέρασε το €1 δισεκατομμύριο, καθιστώντας το 2020 τη χρονιά με τον ψηλότερο δανεισμό για την Ελληνική Τράπεζα.

Η Ελληνική παρουσίασε οριακή αύξηση στον δείκτη Κύριων Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1), ο οποίος ανήλθε στο 20,1% στο τέλος του 2020, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 22,3%.

ΜΕΧ

Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €1.503 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σύγκριση με €2.276 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, σημειώνοντας μείωση ύψους 34% (οι ΜΕΧ εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ανήλθαν σε €1.1 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και σε €1.8 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019).

Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν 22,1% σε σύγκριση με 31,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε στο 46,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: 55,6%), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ο δείκτης αναπροσαρμόζεται στο 58,9% (31 Δεκεμβρίου 2019: 67,4%).

Φ. Στασόπουλος: Μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κ. Φοίβος Στασόπουλος, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε: «Σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά και σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις λόγω της πανδημίας COVID-19, η Ελληνική Τράπεζα επέδειξε παραδειγματική ανθεκτικότητα και δύναμη».

«Αυτή η χρονιά ήταν ένα πραγματικό stress test για σχεδόν όλες τις εταιρείες σε όλους τους κλάδους στον κόσμο. Σε όλο αυτό το διάστημα, συνεχίζουμε να δίνουμε έμφαση στην προστασία του προσωπικού και των πελατών μας, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της πελατειακής μας βάσης. Βασιζόμενοι στο σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας, επανεξετάζουμε συνεχώς τα δεδομένα και προσαρμόζουμε τις ενέργειες μας ανάλογα, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες μας. Τα ετήσια αποτελέσματα της Τράπεζας για το 2020 επιδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την πολύ καλή οικονομική μας θέση σε μια περίοδο σημαντικής και συνεχιζόμενης αβεβαιότητας», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση της StockWatch για το πώς επηρεάζει τις εκτιμήσεις για την οικονομία η αναστάτωση με τους εμβολιασμούς, σημείωσε ότι επηρεάζει τα πάντα την καθημερινότητα και αναπόφευκτα επηρεάζει και τις προβλέψεις για την οικονομία.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για το πότε θα ανακοινωθεί ο νέος οικονομικός διευθυντής του ομίλου, απάντησε ότι εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις.

Εξάλλου, ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Στασόπουλος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την προσπάθεια της Κυβέρνησης για μετατροπή της κρατικής ΚΕΔΙΠΕΣ σε κακή τράπεζα για όλο το τραπεζικό σύστημα, καθώς μια τέτοια κίνηση θα προσφέρει στους επιλέξιμους δανειολήπτες μια πιο αυξημένη ευελιξία στη διαχείριση των προβληματικών τους υποχρεώσεων.

Ενθαρρυντικά τα μηνύματα

Όπως τονίστηκε σε διαδικτυακή παρουσίαση των αποτελεσμάτων, τα ποσά των δανείων σε καθυστερήσεις της τράπεζας είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από την περίοδο προ κορωνοϊού.

Αναφορικά με τον τερματισμό του μορατόριουμ δόσεων αναφέρθηκε ότι τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά ενώ σε σχέση με τα κεφάλαια της τράπεζας σημειώθηκε ότι είναι ισχυρά και η τράπεζα έχει πλεονάζουσα ρευστότητα.

Αναφορικά με την πορεία των δανείων που είχαν τεθεί σε μορατόριουμ δόσεων το 2020 (€2,8 δις), ο Ανώτατος Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, Τζόζεφ Αντωνίου είπε πως το επίπεδο των αποπληρωμών του χαρτοφυλακίου που το 2020 βρισκόταν σε μορατόριουμ είναι ενθαρρυντικό και ανέρχεται στο 89% για πληρωμές που έπρεπε να καταβληθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Σημείωσε ότι οι αποπληρωμές και προπληρωμές καλύπτουν το 78% του χαρτοφυλακίου, με το υπόλοιπο 22% να αφορά πελάτες με εποχιακές πληρωμές όπως τον ξενοδοχειακό τομέα και τρεχούμενους λογαριασμούς και πιστωτικές.

Όπως είπε, η έκθεση της τράπεζας στον ξενοδοχειακό τομέα ανέρχεται σε €433 εκατ. εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, με τους περισσότερους να συμμετέχουν στο μορατόριουμ. Σημείωσε πως ότι το 92% των πελατών αυτών που έπρεπε να καταβάλουν δόση μέχρι το τέλος Μαρτίου το έχουν πράξει, ενώ οι υπόλοιποι έχουν εποχικές πληρωμές που θα ακολουθήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στο 4% η ανάπτυξη το 2021

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας Ανδρέας Ασσιώτης ανέφερε ότι το 2020 υπήρξε άνευ προηγουμένου κρίση που συνοδεύτηκε από άνευ προηγούμενου δημοσιονομική στήριξη για στήριξη της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας.

Σημείωσε ότι τα μέτρα έχουν βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό.

Η οικονομία αναμένεται να αυξηθεί γύρω στο 4% και το 2022 στο 4,2%.

Σύμφωνα με τον κ. Ασσιώτη, παρά τη μείωση των αφίξεων των τουριστών κατά 85% το 2020, η συνεισφορά του τομέα του τουρισμού μειώθηκε κατά 45% στηριζόμενη από την ντόπια ζήτηση.

Σημαντικός ήταν ο ρόλος των τραπεζών στη συγκράτηση της κρίσης μέσω του νέου δανεισμού, υπογράμμισε.

Ο κ. Ασσιώτης σημείωσε ότι η αντιμετώπιση της κρίσης από τη Κύπρο αναφέρθηκε ότι είναι καλύτερη από ην υπόλοιπη Ευρώπη ενώ έχουμε το πέμπτο ψηλότερο ποσοστό εμβολιασμού.

«Δεν αναμένω να επηρεάσει σε μακροοικονομικό επίπεδο την οικονομία η αναστάτωση με τους εμβολιασμούς, περισσότερο επηρεάζονται οι προσδοκίες», τόνισε.

Της Γεωργίας Χαννή